VEFÂTININ 40. YILINDA NİHAD SÂMİ BANARLI SEMPOZYUMU
Târih: 18 Kasım 2014 Salı
Yer: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Kurul Odası
9.30-10.00
İÜ adına Rektör
Dekan
: Prof. Dr. Yunus Söylet
: Prof. Dr. Mustafa Özkan
Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı adına: Dr. İ. Aydın
Yüksel
Nihad Sâmi Banarlı Belgeseli
1. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Kemal Eraslan
10.00-10.20 Prof. Dr. Şeyma Güngör, “Nihad Sâmi Banarlı’nın Meslekî
Hayâtında Şahsiyetinin Rolü”
10.20-10.40
İdrâki”
Prof. Dr. Birol Emil, “Nihad Sâmi Banarlı ve Millî Romantizmin
10.40-11.00
Soru-Cevap
11.00-11.15
Çay arası
2. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Necat Birinci
11.15-11.35 Prof. Dr. Semâ Uğurcan, “Edebiyat Târihçiliğimiz İçerisinde
Resimli Türk Edebiyâtı Târihi’nin Yeri”
11.35-11.55 Prof. Dr. Kâzım Yetiş, “Yeni Türk Edebiyâtı’nın Meseleleri
Karşısında Nihad Sâmi Banarlı"
11.55-12.15
Soru-Cevap
12.15-14.00
Yemek - İstanbul Üniversitesi Profesörler Evi
3. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Yâkup Çelik
14.00-14.20 Aysel Yüksel, “Târih ve Tasavvuf Çalışmalarına Nihad Sâmi
Banarlı’nın Bakışı”
14.20-14.40 Yard. Doç. Dr. Cemal Aksu, “Nihad Sâmi Banarlı’nın Klasik Türk
Edebiyâtına Dâir Dikkatleri”
14.40- 15.00 Soru-Cevap
15.00-15.15
Çay arası
4. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Kemâl Yavuz
15.15- 15.35 Prof. Dr. Abdullah Uçman, “Nihad Sâmi Banarlı’nın Yahyâ Kemal
Hakkındaki Faâliyetleri”
15.35-15.55
ve Estetiği”
Beşir Ayvazoğlu, “Nihad Sâmi Banarlı’da İstanbul Kültürü, Zevki
15.55-16.15
Soru-Cevap
16.15-16.30
Çay arası
5. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekin
16.30-16.50
Prof. Dr. Hayâti Develi, "Nihad Sâmi Banarlı'nın Türkçe Metodu
Üzerine Düşünceler"
16.50-17.10 Prof. Dr. Mustafa Özkan, “Nihad Sâmi Banarlı’nın Türkçe
Hassâsiyeti ve Türkçeye Dâir Dikkatleri”
17.10-17.30
Soru-Cevap
Download

vefatının 40.yılında nihad sami banarlı sempozyumu, 18 kasım 2014