İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014
Viral Hepatitler
P-003
HDV’de Tedavi Sorunu
Aslı HAYKIR SOLAY1, Meral USLU2
1
2
Iğdır Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Iğdır
Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Diyarbakır
Soru(n)
Kronik hepatit B tanısıyla interferon alan hasta, sonrasında HDV ile infekte olduğunda nasıl tedavi edilir?
Olay/Olgu
Kırk beş yaşında kadın hasta. 2003 yılında kronik hepatit B tanısı almış ve takiplerine düzenli olarak geliyor.
Nisan 2011 tarihindeki kontrolünde; AST: 94 IU/mL, ALT: 86 IU/mL, HBsAg (+), anti-HBs (-), HBeAg (+),
anti-HBe (-), anti-HCV (-), anti-HIV (-), anti-HDV (-), HBV-DNA: 107 kopya/mL gelmesi üzerine karaciğer biyopsisi yapılıyor ve HAİ: 6, fibrozis 3 şeklinde rapor ediliyor. Haziran 2011 tarihinde peg-IFN-alfa 2a başlanıyor.
Bu tedaviyi 48 hafta süreyle kullanan hastanın tedavi sonu değerleri; AST: 30 IU/mL, ALT: 25 IU/mL, HBsAg
(+), anti-HBs (-), HBeAg (-), anti-HBe (+), HBV-DNA (-). Tedavi sonrası birinci yıl kontrolünde (Haziran
2013); AST: 112 IU/mL, ALT: 104 IU/mL, HBsAg (+), anti-HBs (-), HBV-DNA (-), anti-HDV (+).
Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?
Takip ediliyor.
Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu
Kronik hepatit B tanısıyla interferon alan bu hastanın HDV infeksiyonu nasıl tedavi edilebilir?
İNFEKSİYON DÜNYASI ■
433
Download

İndir