XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2-5 Nisan 2014
YARA ÖRTÜSÜ UYGULAMALARI İÇİN KOMPOZİT TEKSTİL
YAPILARININ GELİŞTİRİLMESİ
1
S.C. Anand1, M. Uzun1, 2, T. Shah1 ve S. Rajendran1
Institute for Materials Research and Innovation, The University of Bolton, Deane Road, Bolton, BL3 5AB,
İngiltere
2
Marmara Üniversitesi Tekstil Eğitimi Bölümü, Göztepe İstanbul, 34722, Türkiye
[email protected]
ÖZET
Bu makalede, yara yönetimi için jelimsi materyal içeren yeni ve uyumlu dokusuz kompozit
yapıların geliştirilmesi ele alınmaktadır. Çalışma başlıca, yüksek absorpsiyon, dikey ve yatay
yönde emici, antibakteriyel ve asidik pH özelliklerine sahip, yeni ‘all-in-one’ kollajentakviyelendirici teröpatik dokusuz yara örtüsü üzerine yoğunlaşmaktadır.
Geliştirilen kompozit yara örtüsü, karboksimetilselüloz (CMC) lifinden oluşmakta olup
polilaktik asit (PLA) lifi ile de takviyelendirilmiştir. Tasarlanana kompozit yapılar, iğneleme
yöntemiyle üretilmiştir. Simüle üç boyutlu kumaş elde edebilmek için, makine ayarları
dokusuz üretimi sırasında optimize edilmiştir. Simüle edilmiş üç boyutlu kumaş yapısının
yüzey alanının artması ve böylece daha yüksek absorplama kapasitesine sahip olması
beklenmektedir.
Elde edilen kompozit yara örtüsü iki farklı kollajen takviyelendirici ile spreyleme yöntemiyle
% 4 (w/v) konsantrasyonda uygulanmıştır. Kollajen takviyelendiricilerin detayları “Fikri
mülkiyet hakları” nedeniyle bu yazıda açıklanmamıştır. Kollajen takviyelendiriciler, önceki
çalışmalar esas alınarak seçilmiştir. Literatürdeki çeşitli kimyasal maddelerin kollajen
takviyelendirici özellikleri bloke edildikten sonra seçim yapılmıştır. Literatürden, seçilmiş
kollajen takviyelendiricilerin kollajen sentezi için gerekli olduğu açık bir şekilde
görülmektedir. Kollajen takviyelendirici işlemin bir başka yararı, yaralı bölgenin asidik pH
ortamında iyileşmesine izin vermesidir. Asidik pH’ın yara iyileşme süresini azalttığı ve yara
iyileşme prosesini desteklediği bilinmektedir. Ayrıca, kolajen takviyelendiriciler yarada
sadece epitel hücrelerin çoğalmasını değil aynı zamanda antibakteriyel aktivitesini de
sağlamaktadır.
Sonuçlar, PLA lifi takviyeli CMC kompozit yara örtüsünün emicilik özelliğini geliştirdiği,
böylece yara bölgesinden sızmayı en az düzeye indirmeye yardımcı olduğu ve sonuçta ıslanıp
yumuşamanın engellendiğini göstermiştir. PLA lif takviyesi, yara örtüsünün bütünlüğünü de
kuvvetlendirerek, gevşek liflerden kaynaklı kontaminasyonu da en az düzeye indirmektedir.
Yeterli mekanik mukavemet sağlayarak yara örtüsünün ağrısız bir şekilde uzaklaştırılmasını
da sağlamaktadır. Sonuçlar, kollajen takviye edicilerinin yara bölgesinin asidik pH
koşullarında kalmasını sağlayarak yaranın iyileşme prosesini hızlandırdığını da göstermiştir.
Yukarıda bahsedilen özelliklere ek olarak, kollajen takviye işlemi gram-pozitif ve gramnegatif bakterilere karşı antimikrobiyal aktivite sağlamakta, böylece, yara enfeksiyonu eğilimi
azalmaktadır.
Son olarak, araştırma %4 kollajen takviyelendirme işleminin, CMC/PLA kompozit yara
örtülerinin asidik pH özelliklerini ve antimikrobiyal etkinliklerini arttırdığını kanıtlamıştır.
380
Download

yara örtüsü uygulamaları için kompozit tekstil yapılarının geliştirilmesi