Rehberlik(2-0-2)
Öğretmenlik Uygulaması(2-6-5)
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
314
31186934926 Esma Boylan
Din Kültürü
2
448
62197464942 Tamer Yalçın
Fizik
3
414
46669186938 Emine Türkgenç
Fizik
4
769
31045829394 Umut Çako
Matematik
5
701
70186027450 Abdullah Kadak
Matematik
6
709
26815889210 Betül Keleş
Matematik
Muaf
7
772
15454811706 Yavuz Çınar
Matematik
Muaf
8
801
16180322306 Ayşe Büşra Yüksel
Tarih
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
9
822
32090289508 Gizem Karabal
Tarih
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
10
823
47371401074 Gökhan Akman
Tarih
Muaf
Muaf
Muaf
11
827
62275205122 İbrahim Tuncer
Tarih
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
12
858
25190065738 Zeynep Kesen
Tarih
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
13
947
22853133704 Neslihan Akgün
Muaf
Muaf
Muaf
Türk Dili Ve Edebiyatı
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı(2-2-3)
Ölçme Ve Değerlendirme(2-0-2)
Muaf
Muaf
1
Özel Öğretim Yöntemleri(3-2-4)
Sınıf Yönetimi(2-0-2)
Muaf
Gelişim Psikolojisi(2-0-2)
BÖLÜMÜ
Eğitim Bilimlerine Giriş(2-0-2)
ADI SOYADI
Öğrenme Öğretme Kuram Ve Yaklaşımları(2-0-2)
TC KİMLİK
Program Geliştirme Ve Öğretim(2-0-2)
S.N. Ö.N.
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Muaf
Download

Ö ğre nm e Ö ğre tme K ura m V