The
GreenLife
Green
Life
Bize katılın
Join us
The
GreenLife
Green
Life
Bize katılın
Join us
çevremizi koruyalım
protect our environment
protéger notre environnement
schutz unserer umwelt
bescherm ons milieu
zaxitiğ naşu okrujaüxuü sredu
SAKIZ AD.
Ephesus
SAMOS AD.
Miletus
Prienne
Didyma
AYDIN
ÇEVRE POLİTİKASI
Amacımız
Yasal şartlar çerçevesinde, çevreye verdiğimiz
zararın en aza indirilmesi için personelimiz ve
misafirlerimize çevre bilincini aşılayarak gerekli
tedbirleri almaktır.
Bu amaçla, tüm atık miktarının, enerji ve su
tüketimlerinin ölçülmesi ve azaltılması için
gerekli önlemlerin alınması, personelimize
gerekli eğitimlerin verilmesi başlıca
faaliyetlerimizdir.
Ayrıca çevre bilinciyle yapılan faaliyetlerin
sürekliliği için gerekliliklerin tespit edilip
iyileştirme ihtiyaçlarının giderilmesi
yönetimimizin taahhüdüdür.
Siz değerli misafirlerimizden ricamız
• Her gün milyonlarca havlunun yıkanmasıyla
ortaya çıkan, kimyasal madde atıkları sularımızı
kirletmektedir. Bu çabamıza yardımcı olmak
amacıyla;
• Havlularınızı küvet içine veya yere
bıraktığınız takdirde “Lütfen değiştirin”
• Havlularınızı tekrar yerine astığınızda ise
“1 kez daha kullanılabilir” anlamını
taşıyacaktır.
• Odalarımızdaki çarşaf ve nevresimler siz talep
etmediğiniz takdirde 3 günde bir değiştirilir.
• Lütfen odalarınızda ve genel alanlarda suların
boşa akmasını engelleyiniz. Açık muslukları
kapatınız. Su ile ilgili sızıntı vb. arızaları lütfen
bildiriniz.
• Çevreye vereceğimiz zararı en aza
indirebilmek adına odalarınızda ve genel
alanlarda lütfen çöplerinizi tuvalete değil çöp
kutularına atınız.
• Sealight Resort Hotel ailesi olarak çevreye
verdiğimiz zararı en aza indirmek için tüm
atıklarımızı ayrıştırmaktayız. Atık ayrıştırmada
bize vereceğiniz destek için teşekkür ederiz.
Bunun için genel alanlardaki atık kutularını
kullanabilirsiniz.
• Lütfen boş pilleri çöpe atmayınız. Odada
görünür bir yere bırakınız ya da lobideki pil
toplama kutusuna atınız.
• Odalarda, misafir kullanımında olmadığı
zamanda enerji tasarrufu sağlamak amacıyla
elektrik enerjisinin kesilmesini sağlayan enerji
saver sistemi mevcuttur. Lütfen kartınızı enerji
saver kutusunda bırakmayınız
• Odalarımızda ısı yalıtımının iklim şartlarına
uygun minimum enerjiyle yeterli soğutma
ve ısıtma imkânı sağlaması için çift cam
kullanılmıştır ve gereksiz enerji sarfiyatını
engellenmek amacıyla balkon kapıları açıldığı
zaman klimaların enerjisi otomatik olarak
kesilmektedir.
• Tesiste kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji
kaynaklarından sağlanması amacıyla; otel
genelinde kullanılan sıcak suyun %60’ı güneş
enerjisi kullanılarak ısıtılmaktadır.
• Doğal suların korunması amacıyla tesis
odalarında kullanılan sular Reverse Ozmos
sistemiyle deniz suyunun arıtılmasıyla
sağlanmaktadır.
• Odalarda ve tesis genelinde, tuvaletlerde
kullanılan tüm kağıt ürünler çevreye duyarlı tip
kağıtlardan yapılmaktadır.
• Tesis genelindeki musluklarda ve duş
başlıklarında su tüketimini azaltıcı sistemler
kullanılmaktadır.
• Çevreye verdiğimiz zararı en aza indirmek
adına toplu taşıma araçlarını kullanınız. Toplu
taşıma araç kalkış yerleri için resepsiyona
başvurunuz.
Doğayı koruma ve çevre bilinci ile
ilgili faaliyetlerimizde bize verdiğiniz
desteklerden dolayı siz değerli
misafirlerimize çok teşekkür ederiz.
Ayrıca çevre bilinci konusunda görüşleriniz
bizim için çok önemlidir. Odalarda bulunan
anketleri doldurarak bize yardımcı
olabilirsiniz.
Koder Ormanı Sealight personeli fidan dikimi
Koder Forest , Sealight staff tree planting
Tedarikçiler yemeğinde fidan hediyesi
Plant gifts to Sealight Resort suppliers
ENVIRONMENTAL POLICY
Our purpose
It is our indispensable priority and awareness to
strive with our staff, guests and community to
improve , develope and take precautions in our
business concerning our impact on nature.
With our sustainable actions and measurements
concerning environmental wastes, avoid
pollution and reducing unnecessary energy and
water usage and ensure minimizing damage
to the environment, within regulations and
legislations of the law.
Save environment save life, making a better
environment for our future
We ask you to help us with
• Chemical waste pollute our water by washing
millions of towel every day. To help us;
• If you leave your towels on the floor or in
the tub that means “please change it”.
• If you hang it it means “i can use it one
more time”.
• Sheets in your rooms are changed every tree
days unless you ask for it.
• Please prevent unnecessary water use in your
rooms and around hotel. Close the open taps
and please let us know about maintenance
requirements like leaking etc.
• To lower the damage that we are giving to
nature as possible, please throw your garbage
in the bins not in the toilet in your rooms and
around the hotel.
• As Sealight Resort Hotel to prevent the harm
to nature we decompose all the waste. Thanks
for helping us decomposing the waste. You
can use the paper, plastic, metal and glass
bins around the hotel.
• Please don’t throw your used batteries into
the bin. Leave them in your room in a place
maids can see or throw them into the wasted
battery bin in the lobby.
• There are power saver systems in our rooms.
•
•
•
•
•
When our guests are not in the rooms
electricity shots down automatically. Please
don’t leave your rooms card in energy saver
socket.
There are power saver systems in our rooms.
When our guests are not in the rooms
electricity shots down automatically. To have
minimum energy consumption for heating
and cooling we have double glass windows
in all our rooms. And to prevent unnecessary
energy consumption air conditioners turn
off automatically when the balcony door is
opened.
%60 of our hot water production is provided
by solar panels to get energy from renewable
resources.
All the water used in the facility rooms is
provided from “Reverse Osmosis System” to
protect natural water.
All the toilet paper in our rooms and other
facilities are produced from environment
sensitive paper.
The taps and showers are low water
consuming In our rooms and around the
facility.
Our beloved guests, As Sealight Resort Hotel
we thank you very much for your support
with our activities about protecting the
nature and environmental consciousness
And your opinions about environmental
consciousness are very valuable to us. Please
fill the survey in your rooms.
Dış mekan atık ayrıştırma
Waste separation box outside area
İç mekan atık ayrıştırma
Waste separation box inside area
A POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Notre cible
Dans le cadre des conditions juridique;prendre
les précautions nécessaires afin de donner la
consience a notre clientèle pour la protection
de l’environnement ainsi que a notre personnel
dans le but de réduire la pollution.
Par ce but;informer notre personel , prendre
les précautions necessaires, controler la
consommation d’eau,d’energie et la quantite
des déchets sont de nos missions
De plus,notre direction se charge de déterminer
et de fournir des besoins pour la continuité
d’amélioration de la nature et sensibilisation a
l’environnement.
Pour cet mission nous vous invitons a nous
aider
• Car Les dechets chimiques cause une pollution
d’eaux par le lavage d’une énorme quantité
de serviettes.chosissez;
• de poser vos serviettes au sol ou dans la
baignoire; signifiant ‘’changez les s’il vous
plait’’
• de les raccrochez a leur places; signifiant
‘’je veux m’en servir encore une fois’’
• Les draps de lit sont remplacez tous les trois
jour tant que vous ne signalez.
• Veuillez empecher la coule d’eau inutile
des robinets dans votre chamber et ailleurs
.Signalez les pannes s’il vous plait.
• Veuillez jetez vos déchets dans la poubelle
a la place des closettes afin de diminuer la
pollution dans la nature.
• En tant que La Famille de Sealight Resort
Hotel nous selectionnons nos déchets et
utilisons des poubelles de recyclage.Nous vous
invitons aussi d’utiliser ces poubelles et boites
specifiques positionées dans notre hotel.
• Ne jetez pas les piles et les batteries épuisées
dans la poubelle.Posez-les sur une place
visible dans la chambre ou jetez les dans la
boite de collecte de piles.
• Il y a un economiseur d’énergie dans votre
chambre pour couper l’électricité lors de votre
absence dans la chambre. ne laissez pas les
cartes de l’économiseur d’énergie dans la
boite s’il vous plait.
• Nous avons utilisé un double vitrage pour
l’isolation de chauffage et de refroidissement
afin de garder un environment ideal aux
conditions climatique et aussi une interrupteur
automatique d’électricité installé sur la porte
glissante des balcons de toutes les chambres
qui fait l’arret automatique de l’energie des
climatiseurs.
• 60% de l’eau chaude utilisée est produite par
l’énergie solaire
• Nous produissons nous meme l’eau utilisée
dans les chambres par une technique
rafinnement osmos de l’eau de mer afin de
pproteger les reserves d’eau naturelles.
• On fabrique tous les produits de papier
utilisant dans les chambres et toilettes
communes des papiers recyclages.
• Les pommeaux de douches et les robinets de
l’hotel sont équipés d’un system économiseur
d’eaux
• Pour la protection de la nature utilisez plutot
les transports communs.Pour l’information
renseignez vous au pres de la réception.
Nous vous remercions de votre aide et
soutient pour la protection de la natüre et
votre sensibilité.
Le formulaire a remplir dans votre chambre
pour vos suggestions precieuses sur la
sensibilisation a l’environnement
Sealight plaj
Sealight beach
Sealight GreenLife pano
Sealight GreenLİfe clipboard
Mavi Bayrak
Blue Flag
Güvercin evi
Pigeon house
UMWELTPOLITIK
Unser Ziel
ist es im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
Schäden an der Umwelt zu minimieren. Deshalb
bitten wir unsere Mitarbeiter und sehr geehrten
Gäste die notwendingen Vorkehrungen zu
treffen. Zu diesem Zweck wird die gesamte
Menge an Abfall, Energie-und Wasserverbrauch
für Mess-und Minderungsmaßnahmen
erforderlich, da die notwendige Schulung unserer
Mitarbeiter einer unserer wichtigsten Aktivitäten
sind. Alle Aktivitäten zu Umweltbewusstsein
werden konsequent verbessert.
Hier geben wir Ihnen einen kurzen Überblick
über unser Umweltschutz Engagement
und bitten Sie Sehr geehrte Gäste für
Unterstützung.
• Durch die tägliche Wäsche der Handtücher,
wird das Wasser durch chemischen
Substanzen verschmutzt.Um den Energie-und
Wasserverbrauch zu verminden beachten Sie
bitte folgendes:
• Zum Wechseln bitte die Handtücher auf den
Boden oder in die Badewanne legen.
• Wenn Sie die Handtücher hängen lassen,
erfolgt keine Auswechselung
• Ohne Aufforderung wird die Bettwäsche alle
drei Tage gewechselt.
• Bitte drehen Sie den Wasserhahn fest zu, um
den Wasserverbrauch zu verminden.
• Bitte werfen Sie Ihren Abfall nicht in die
Toilette, sondern in den Mülleimer.
• Wir sortieren unsere Abfälle getrennt für
Umweltbewusstsein , bitte sortieren Sie
Abfälle in stellen entsprechende Mülltonnen in
den öffentlichen Bereichen, Ihre Hilfe ist sehr
geschätzt.
• Bitte werfen Sie die leeren Batterien nicht
weg. Lassen Sie die Batterien an einem
sichtbaren Platz im Zimmer liegen oder werfen
Sie sie in den Batterie-Sammelbox im Lobby.
• Um Energie zu sparen lassen Sie bitte Ihre
Karte nicht stecken, wenn Sie das Zimmer
verlassen.
• Alle Zimmer verfügen über doppelt verglaste
Fenster für minimalen Energieverbrauch für
Kühlung und Heizung. Bitte beachten Sie beim
Öffnen der Balkontüre, wird die Klimaanlage
automatisch abgeschaltet.
• In unserer komplex wird Energie durch
erneuerbare Quellen verwendet, Ein Anteil
• (60%) vom Warmwasser wird durch die
Solarenergie beheizt.
• Mit Reverse Osmosis System wird mit Meer
Wasseraufbereitungssystem natürlichen
Wasserquellen geschützt , für die Nutzung von
Wasser in den Zimmern.
• In allen Zimmern und öffentlichen Bereichen
sind nur Papierprodukte ökologische Art Papier
verbraucht.
• İm ganzen Komplex sind Duschen und
Kräne der besondere wasser verbrauch zur
Reduzierungssystem.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.
Auch Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir
würden uns freuen, wenn Sie den in den
Zimmern ausgelegten Fragebogen ausfüllen
würden.
Çevre eğitimi
Environmental education
Atık pil toplama kutusu
Waste battery box
MILIEUBELEID
Ons doel
In het kader van de wettelijke vereisten,
is onze onmisbaar prioriteit; te streven
met onze medewerkers en gasten
voor het milieubewustzijn, de nodige
voorzorgmaatregelen te treffen voor
minimaliseren van schade aan het milieu in
onze business.
Voor dit doel,is onze belangrijkste educatie;
toezicht en metingen betreffende alle afval,
vermijden van vervuiling en het verminderen
van onnodige energie en water consumptie en
de nodige maatregelen te treffen.
Alle activiteiten omtrent milieubewustzijn zullen
consequent naar behoefte worden verbeterd.
Voor Natuurbescherming en Milieubewustzijn
Vragen wij u, onze waardevolle gasten, ons
te helpen in deze inspanning.
• Door het dagelijks wassen van miljoenen
handdoeken verontreinigt onze water
met chemisch afval. Handdoeken gebruik
proceduur;
• Handdoeken in badkuip of vloer “aub
wisselen“,
• Handdoeken terug op plank/haak “nog 1
maal opnieuw gebruik“
• Bedlinnenwisseling zal elke 3 dagen zijn,
indien door u niet anders aangevraagd.
• Gelieve in uw kamer en openbare ruimtes
onnodig water gebruik blokkeren, igv
technisch storing aub melden.
• Om schade aan milieu te minimaliseren aub
in uw kamer en openbare ruimtes afval niet in
wc maar in de prullenbakken gooien.
• Wij als Sealight Resort Hotel team sorteren
ons afzonderlijk afval, voor milieubewustzijn
is het belangrijk afval op de juiste wijze te
sorteren, maak gebruik van desbetreffende
vuiln0isbakken in openbare ruimtes , uw hulp
is hooggewaardeerd.
• Aub lege baterijen niet in prullenbak gooien;
plaats lege baterijen in uw kamer op een
zichtbare plaats voor collectie of deponeer in
lege baterijen box in lobby ruimte.
• De kamer elektriciteit functioneert met een
energiebesparing systeem, neem svp uw
kamer entreekaart van de energiedoos bij het
verlaten van uw kamer voor energiebesparing.
• Alle kamers zijn voorzien van dubbele
beglazing voor minimaal energie verbruik
voor koeling en verwarming. Voor onnodig
energieverbruik te voorkomen zal bij het
balkondeur openen automatisch energie
uitschakelen en airconditioning sluiten.
• İn onze complex wordt energie via
hernieuwbare bronnen gebruikt; warm water
wordt voor 60% met behulp van zonenenergie panellen systeem verwarmd.
• Reverse Osmosis zeewaterzuivering systeem
voor watergebruik in de kamers waar mede
natuurlijke water bronnen beschermd worden.
• İn alle kamers en openbare ruimtes worden
alleen papierproducten van ecologisch-type
papier verbruikt.
• İn geheel complex zijn douchen en
kranen van speciaal waterconsumptie
verminderingssysteem voorzien.
• Om milieu schade te minimaliseren adviseren
wij u gebruik te maken van het openbaar
vervoer. Vraag informatie aan de receptie
mbt openbaar vervoer haltes en vertrek
locaties.
Wij danken u ons waardevolle gasten bij
voorbaat voor steun mbt onze acties omtrent
Natuurbescherming en Milieubewustzijn.
Uw mening over milieubewustzijn is erg
belangrijk voor ons. Vul aub de vragenlijst in
uw kamer.
Sealight Resort
deniz suyu havuzu
Sea water pool
Hayvan barınağı
yardım kutusu
Animal shelter aid box
ŸKOLOGİÇESKAQ POLİTİKA
Naşa celğ, soblüdaq pravovye trebovaniq,
svesti k minimumu vred nanosimy`
okrujaüxe` srede, privivaq ˝kologiçeskoe
soznanie slujaxim i gostqm otelq.
Naşimi glavnymi de`stviqmi
qvlqetsq: prinqtie neobhodimyh mer
po izmereniü i umenğşeniü obıömov
othodov, sposobstvovanie ˝ffektivnomu
ispolğzovaniü ˝lektro˝nergii i vody,
provedenie obuçaüxih treningov dlq
personala.
Dorogie gosti, my prosim Vas s
ponimaniem otnestisğ k danno` prosğbe;
• Ejednevno pri stirke millionov
polotenec voda zagrqznqetsq himiçeskimi
vexestvami. Po˝tomu polotenca budut
menqtğsq po vaşemu jelaniü;
• Esli vy ostavite polotenca na polu
ili v vanne- ˝to budet rassmotreno kak
“Pojalu`sta pomenq`te”
• Esli vy povesite polotenca na
mesto- ˝to budet rassmotreno kak
“Vospolğzuüsğ exö raz”
• Postelğnoe belğe v nomerah menqetsq po
jelaniü ili 1 raz v 3 dnq.
• Pojalu`sta, ne dopuska`te bespolezno`
traty vody. Soobxa`te o naliçii
neispravnoste` i uteçek, svqzannyh s
vodo`.
• Dlq umenğşeniq vreda, nanosimogo
prirode, brosa`te musor ne v unitaz, a v
musornoe vedro.
• Pojalu`sta, ne vybrasyva`te
ispolğzovannye batare`ki v musor.
Ostavlq`te na vidnom meste v nomere
ili vybrasyva`te v specialğnuü urnu v
lobbi.
• Otelğ razdelqet othody po kategoriqm.
Podderjite nas v ˝tom vybrasyvaq
musor v odnu iz sootvetstvuüxih urn,
raspolojennyh v obxestvennyh mestah.
• V nomerah ispolğzuetsq sistema
˝konomii ˝lektro˝nergii, avtomatiçeski
otklüçaüxaq ˝lektro˝nergiü v Vaşem
otsutstvii. Pojalu`sta, ne ostavlq`te
kartoçku-klüç v qçe`ke.
• Dlq minimalğnogo rashoda ˝lektro˝nergii
na otoplenie ili ohlajdenie nomerov
okna vo vseh nomerah sdelany iz
steklopaketov. A takje v nomerah
ustanovlena sistema avtomatiçeskogo
otklüçeniq kondicionirovaniq
pri otkryto` balkonno` dveri,
predotvraxaüxaq neopravdannuü poterü
˝nergii.
• 60% gorqçe` vody rashoduemo` na
territorii otelq obespeçivaetsq putöm
ispolğzovaniq vozobnovlqemogo istoçnika
˝nergii- solneçno` ˝nergii.
• V celi sohraneniq prirodnyh istoçnikov
nomera obespeçivaütsq vodo`
opresnönno` sistemo` Obratnogo Osmosa.
• Bumajnye izdeliq ispolğzuemye v
tualetah v nomerah i na territorii otelq
izgotovleny iz ˝kologiçeski çisto`
bumagi.
• Na territorii otelq vo vseh kranah i
nasadkah dlq duşa imeütsq ustro`stva
dlq ˝konomii vody.
• Pojalu`sta, polğzu`tesğ obxestvennym
transportom çtoby minimizirovatğ
uxerb, nanosimy` okrujaüxe` srede.
Za informacie` po obxestvennomu
transportu obraxa`tesğ na resepşn.
Uvajaemye gosti, my blagodarim Vas za
podderjku naşih de`stvi` po zaxite
prirody.
Dlq nas oçenğ vajno Vaşe mnenie ob
˝kologiçeskom soznanii. Pojalu`sta,
zapolnite anketu nahodqxuüsq v nomere.
ISO 14001
Registered
ENVIRONMENTAL
MANGEMENT
015
ISO 9001
Registered
015
Bu broşür çevre dostu kağıda basılmıştır.
This brochure is printed on environmentally friendly paper.
sealightresorthotel
Sealight_Resort
sealightresorthotel
Yavansu Mah. Cennet Evleri No:46 Kuşadası 09400 Aydın Türkiye
Tel: +90 256 622 31 32 Fax: +90 256 622 24 54
[email protected]
[email protected]
sealighthotel.com
Download

Bize katılın Join us - Sealight Resort Hotel