EKİM
2014
3
11 Ekim Cumartesi / 15.00
Anma
Örnek bİr kadın, örnek bİr lİder: Behİce Boran
Konuşmacı: Mesut Odman, Ebru Aylar
Yer: NHKM Şair Kafe Yazlık Sahne
11 Ekim Cumartesi / 20.00
Konser
SADIK GÜRBÜZ
Yer: NHKM Şair Kafe Yazlık Sahne
FOTOĞRAFÇILIK ATÖLYESİ
Düzenleyen: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Fotoğraf Topluluğu
Kapsam: Fotoğraf Makineleri, Objektifler, Işık Ölçümü ve Pozometre, Net Alan Derinliği, Fotoğrafta Yardımcı Malzemeler,
Hareketli Cisimlerin Çekimi, Kompozisyon, Fotoğraf Okuma,
Fotoğraf Tarihi, Belgesel Fotoğraf, Foto-röportaj, Basın ve An
Fotoğrafçılığı, Portre Fotoğrafçılığı, Doğa Fotoğrafçılığı, Mimari
Fotoğrafçılık, Aydınlık Oda, Fotoğraf Çekim Gezileri
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 10 Kasım 2014
13 Ekim Pazartesi / 20.00
Konser
NEFES / “ZEYBEKLER”
Nida Ateş, Ali Fuat Aydın, Cenk Güray
Yer: NHKM Şair Kafe Yazlık Sahne
Kontenjan: 15 Kişi
Atölye Süresi: 1 Ay / 8 Oturum
Atölye Başlangıç Tarihi: 11 Kasım 2014 Salı
Atölye Gün ve Saatleri: Her hafta Salı ve Perşembe /19.30
16 Ekim Perşembe / 20.00
Konser
DUO
Murat Salim Tokaç, Cenk Güray
Konuk Sanatçı: Celal Sezer
Yer: NHKM Şair Kafe Yazlık Sahne
17 Ekim Cuma / 20.00
Konser
CENGİZ ÖZKAN
Yer: NHKM Şair Kafe Yazlık Sahne
TİYATRO OYUNCULUĞU ATÖLYESİ
Düzenleyen: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Tiyatro Topluluğu
Kapsam: Hem kuramsal hem pratik çalışmalar aracılığıyla
katılımcıların tiyatro bilgisi ile kültürünü içselleştirmeleri ve sahneye çıkacak düzeye gelmeleri hedeflenmektedir.
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 8 Kasım 2014
Kontenjan: 15 Kişi
18 Ekim Cumartesi / 15.00
Panel
AKP HUKUKU VE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ
Konuşmacılar: Ali Rıza Aydın, Emine Ülker Tarhan, Ömer
Faruk Eminağaoğlu, Özlem Şen
Yer: NHKM Şair Kafe Yazlık Sahne
Atölye Süresi: 3 Ay / 12 Oturum
Atölye Başlangıç Tarihi: 9 Kasım 2014 Pazar
Atölye Gün ve Saatleri: Her Pazar / 16.00
ANADOLU MÜZİK TARİHİ ATÖLYESİ
25 Ekim Cumartesi / 14.00
Şenlik
GELENEKSEL 3. KİTAP ŞENLİĞİ
YAZARLAR KİTAPLARINI İMZALIYOR
Yer: NHKM Yazlık Bahçe
26 Ekim Pazar / 15.00
Söyleşi
soL SOHBETLERİ - 1
Konuşmacı: Kemal Okuyan
Yer: NHKM Şair Kafe Yazlık Sahne
Düzenleyen: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Müzik Topluluğu
Kapsam: Anadolu toprakları, insanlık kültürünün en eski
örneklerinin önemli bir kısmını içinde barındırmıştır. Bu
köklü kültür örnekleri ise, günümüz insanlık tarihinin önemli
aşamalarını belirleyen uygarlıkların Anadolu toprakları içinde
var olmalarını sağlamıştır. Anadolu, bu yapısıyla, insanlığa
evreni tanıma yolculuğunda rehberlik etmiştir. Müzik ise yüksek
ifade gücü ile insanın hayata ve evrene dair bu yolculuğunun
en önemli aktarım araçlarından biri olmuştur. Seminerler dizisi
şeklinde yürütülecek olan atölyede, Anadolu’daki binlerce yıllık
KIZILAY / ATÖLYE PROGRAMI
KIZILAY / ETKİNLİK PROGRAMI
2
5
müzik geleneği ya da insanın müzikle ilişkisi aşama aşama ve
karşılaştırmalı olarak tartışılacak, dünya uygarlığının bu önemli
kaynağına dair bilgiler tazelenecektir. Atölyede işlenecek konular, canlı ve kayıt edilmiş müzik örnekleri ile desteklenecektir.
Atölye oturumlarına, işlenecek konunun gerekliliğine göre, konuk konuşmacı ya da icracılar katılabilecektir. Atölye, müzikle
pratik veya kuramsal düzeyde ilgilenen tüm katılımcılara açıktır.
KLASİK GİTAR ATÖLYESİ
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 6 Kasım 2014
Atölye Başlangıç Tarihi: 8 Kasım 2014 Cumartesi
Kontenjan: 20 Kişi
Atölye Gün ve Saatleri: Her Cumartesi / 11.00
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 7 Kasım 2014
Kontenjan: 10 Kişi
Atölye Süresi: 3 Ay / 12 Oturum
Atölye Süresi: 3 Ay / 12 Oturum
ŞAN ATÖLYESİ
Atölye Başlangıç Tarihi: 7 Kasım 2014 Cuma
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 7 Kasım 2014
Atölye Gün ve Saatleri: Her Cuma / 19.00
Kontenjan: 10 Kişi
MÜZİK ATÖLYELERİ
Atölye Süresi: 3 Ay / 12 Oturum
Düzenleyen: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Müzik Topluluğu
Atölye Başlangıç Tarihi: 8 Kasım 2014 Cumartesi
Kapsam: Farklı enstrümanlar ve alanında yetkin müzisyenlerle yürütülecek olan Müzik Atölyelerinde, müzik bilgisi
kazandırmanın yanı sıra, katılımcıları seçtikleri enstrümanlarla
keyifli bir yolculuğa çıkarmak hedeflenmektedir.
Atölye Gün ve Saatleri: Her Cumartesi / 17.00
KEMAN ATÖLYESİ
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 9 Kasım 2014
BAĞLAMA ATÖLYESİ - BİRİNCİ KUR
Kontenjan: 4 Kişi
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 6 Kasım 2014
Atölye Süresi: 3 Ay / 12 Oturum
Kontenjan: 10 Kişi
Atölye Başlangıç Tarihi: 10 Kasım 2014 Pazartesi
Atölye Süresi: 3 Ay / 12 Oturum
Atölye Gün ve Saatleri: Her Pazartesi / 19.00
Atölye Başlangıç Tarihi: 7 Kasım 2014 Cuma
Atölye Gün ve Saatleri: Her Cuma / 16.00
PİYANO ATÖLYESİ
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 11 Kasım 2014
BAĞLAMA ATÖLYESİ - İKİNCİ KUR
Kontenjan: 4 Kişi
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 7 Kasım 2014
Atölye Süresi: 3 Ay / 12 Oturum
Kontenjan: 10 Kişi
Atölye Başlangıç Tarihi: 12 Kasım 2014 Çarşamba
Atölye Süresi: 3 Ay / 12 Oturum
Atölye Gün ve Saatleri: Her Çarşamba / 19.00
Atölye Başlangıç Tarihi: 8 Kasım 2014 Cumartesi
Atölye Gün ve Saatleri: Her Cumartesi / 14.00
KIZILAY / ATÖLYE PROGRAMI
KIZILAY / ATÖLYE PROGRAMI
4
7
10 Ekim Cuma / 19.00
Anma
ÖRNEK BİR KADIN, ÖRNEK BİR LİDER: BEHİCE BORAN
Konuşmacı: Mesut Odman, Ebru Aylar
SATRANÇ ATÖLYESİ
Düzenleyen: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Düşünce Oyunları
Topluluğu
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 7 Kasım 2014
12 Ekim Pazar / 15.00
Dikmenli soL’cular Buluşuyor / Söyleşi
LİSELERDE GERİCİLEŞME VE İMAM HATİPLER
Konuşmacı: Uğur Kayrak
Kapsam: Satrançta Açılışlar, Hamleler, Oyun Tarzları ve
Yöntemleri, Karşılıklı Satranç Maçları
Kontenjan: 10 Kişi
18 Ekim Cumartesi / 18.00
Şiir Dinletisi
AHMED ARİF ŞİİRLERİ
Düzenleyen: NHKM Edebiyat Topluluğu
Atölye Süresi: 2 Ay / 8 Oturum
Atölye Başlangıç Tarihi: 8 Kasım 2014 Cumartesi
Atölye Gün ve Saatleri: Her Cumartesi / 16.00
19 Ekim Pazar / 15.00
Konser
TÜRKÜLERİMİZ - DEYİŞLERİMİZ
Sahne Alan: Dikmenli Müzisyenler
OKUMA ATÖLYESİ: NÂZIM HİKMET ŞİİRLERİ
Düzenleyen: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Edebiyat Topluluğu
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 8 Kasım 2014
25 Ekim Cumartesi / 18.00
Söyleşi
soL SOHBETLERİ - 1
Konuşmacı: Aytek Soner Alpan
Kapsam: Memleketimden İnsan Manzaraları başta olmak
üzere, büyük şairimiz Nâzım Hikmet’in eserleri okunacak ve
değerlendirilecektir.
DİKMEN / ATÖLYE PROGRAMI
Kontenjan: 15 Kişi
FOTOĞRAFÇILIK ATÖLYESİ
Atölye Süresi: 2 Ay / 8 Oturum
Düzenleyen: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Fotoğraf Topluluğu
Atölye Başlangıç Tarihi: 9 Kasım 2014 Pazar
Kapsam: Fotoğraf Makineleri, Objektifler, Işık Ölçümü ve Pozometre, Net Alan Derinliği, Fotoğrafta Yardımcı Malzemeler,
Hareketli Sisimlerin Çekimi, Kompozisyon, Fotoğraf Okuma,
Fotoğraf Tarihi, Belgesel Fotoğraf, Foto-röportaj, Basın ve An
Fotoğrafçılığı, Portre Fotoğrafçılığı, Doğa Fotoğrafçılığı, Mimari
Fotoğrafçılık, Fotoğraf Çekim Gezileri
Atölye Gün ve Saatleri: Her Pazar / 16.00
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 9 Kasım 2014
Kapsam: Farklı enstrümanlar ve alanında yetkin müzisyenlerle yürütülecek olan Müzik Atölyelerinde, müzik bilgisi
kazandırmanın yanı sıra, katılımcıları seçtikleri enstrümanlarla
keyifli bir yolculuğa çıkarmak hedefleniyor.
Kontenjan: 15 Kişi
MÜZİK ATÖLYELERİ
Düzenleyen: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Müzik Topluluğu
Atölye Süresi: 1 Ay / 8 Oturum
Atölye Başlangıç Tarihi: 10 Kasım 2014 Pazartesi
BAĞLAMA ATÖLYESİ
Atölye Gün ve Saatleri: Her hafta Pazartesi ve Çarşamba /
19.30
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 7 Kasım 2014
Kontenjan: 10 Kişi
DİKMEN / ATÖLYE PROGRAMI
DİKMEN / ETKİNLİK PROGRAMI
6
9
Atölye Süresi: 3 Ay / 12 Oturum
Atölye Başlangıç Tarihi: 8 Kasım 2014 Cumartesi
Atölye Gün ve Saatleri: Her Cumartesi / 13.00
KLASİK GİTAR ATÖLYESİ
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 8 Kasım 2014
Kontenjan: 10 Kişi
Atölye Süresi: 3 Ay / 12 Oturum
Atölye Başlangıç Tarihi: 9 Kasım 2014 Pazar
Atölye Gün ve Saatleri: Her Pazar / 13.00
12 Ekim Pazar / 14.00
Anma
ÖRNEK BİR KADIN, ÖRNEK BİR LİDER: BEHİCE BORAN
Konuşmacı: Durmuş Tiryaki, Gözde Kök
18 Ekim Cumartesi / 15.00
Şiir Dinletisi
CAN YÜCEL ŞİİRLERİ VE ŞİİR SANATI
Katılımcı: Abdullah Nefes
19 Ekim Pazar / 14.00
Batıkentli soL’cular Buluşuyor / Söyleşi
EKMEK KAVGASI SİYASALLAŞMAZSA...
Konuşmacı: Yıldız Koç
25 Ekim Cumartesi / 18.00
Söyleşi
soL SOHBETLERİ - 1
Konuşmacı: Özgür Şen
KEMAN ATÖLYESİ
BATIKENT / ETKİNLİK PROGRAMI
DİKMEN / ATÖLYE PROGRAMI
8
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 9 Kasım 2014
Kontenjan: 4 Kişi
TİYATRO OYUNCULUĞU ATÖLYESİ
Atölye Başlangıç Tarihi: 11 Kasım 2014 Salı
Düzenleyen: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Tiyatro Topluluğu
Atölye Gün ve Saatleri: Her Salı / 19.30
Kapsam: Hem kuramsal hem pratik çalışmalar aracılığıyla
katılımcıların tiyatro bilgisi ile kültürünü içselleştirmeleri ve sahneye çıkacak düzeye gelmeleri hedeflenmektedir.
YAN FLÜT ATÖLYESİ
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 12 Kasım 2014
Kontenjan: 4 Kişi
Atölye Süresi: 3 Ay / 12 Oturum
Atölye Başlangıç Tarihi: 13 Kasım 2014 Perşembe
Atölye Gün ve Saatleri: Her Perşembe / 19.30
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 9 Kasım 2014
Kontenjan: 15 Kişi
Atölye Süresi: 3 Ay / 12 Oturum
Atölye Başlangıç Tarihi: 10 Kasım 2014 Pazartesi
Atölye Gün ve Saatleri: Her Pazartesi / 19.00
FOTOĞRAFÇILIK ATÖLYESİ
Düzenleyen: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Fotoğraf Topluluğu
Kapsam: Fotoğraf Makineleri, Objektifler, Işık Ölçümü ve Pozometre, Net Alan Derinliği, Fotoğrafta Yardımcı Malzemeler,
Hareketli Cisimlerin Çekimi, Kompozisyon, Fotoğraf Okuma,
Fotoğraf Tarihi, Belgesel Fotoğraf, Foto-röportaj, Basın ve An
BATIKENT / ATÖLYE PROGRAMI
Atölye Süresi: 3 Ay / 12 Oturum
11
Fotoğrafçılığı, Portre Fotoğrafçılığı, Doğa Fotoğrafçılığı, Mimari
Fotoğrafçılık, Fotoğraf Çekim Gezileri
KEMAN ATÖLYESİ
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 12 Kasım 2014
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 10 Kasım 2014
Kontenjan: 4 Kişi
Kontenjan: 15 Kişi
Atölye Süresi: 3 Ay / 12 Oturum
Atölye Süresi: 1 Ay / 8 Oturum
Atölye Başlangıç Tarihi: 13 Kasım 2014 Perşembe
Atölye Başlangıç Tarihi: 11 Kasım 2014 Salı
Atölye Gün ve Saatleri: Her Perşembe / 19.30
Atölye Gün ve Saatleri: Her hafta Salı ve Cuma / 19.00
KLASİK GİTAR ATÖLYESİ
RESİM ATÖLYESİ
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 14 Kasım 2014
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 14 Kasım 2014
Kontenjan: 10 Kişi
Kontenjan: 4 Kişi
Atölye Süresi: 3 Ay / 24 Oturum
Atölye Süresi: 3 Ay / 12 Oturum
Atölye Başlangıç Tarihi: 15 Kasım 2014 Cumartesi
Atölye Başlangıç Tarihi: 15 Kasım 2014 Cumartesi
Atölye Gün ve Saatleri: Her Cumartesi / 15.00
Atölye Gün ve Saatleri: Her Cumartesi / 13.00 Pazar / 12.00
EL SANATLARI ATÖLYESİ
PİYANO ATÖLYESİ - BİRİNCİ KUR
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 14 Kasım 2014
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 11 Kasım 2014
Kontenjan: 4 Kişi
Kontenjan: 2 Kişi
Atölye Süresi: 3 Ay / 12 Oturum
Atölye Süresi: 3 Ay / 12 Oturum
Atölye Başlangıç Tarihi: 16 Kasım 2014 Pazar
Atölye Başlangıç Tarihi: 12 Kasım 2014 Çarşamba
Atölye Gün ve Saatleri: Her Pazar / 15.00
Atölye Gün ve Saatleri: Her Çarşamba / 19.00
MÜZİK ATÖLYELERİ
PİYANO ATÖLYESİ - İKİNCİ KUR
Düzenleyen: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Müzik Topluluğu
Başvuru Tarihleri: 8 Ekim 2014 - 15 Kasım 2014
Kapsam: Farklı enstrümanlar ve alanında yetkin müzisyenlerle yürütülecek olan Müzik Atölyelerinde, müzik bilgisi
kazandırmanın yanı sıra, katılımcıları seçtikleri enstrümanlarla
keyifli bir yolculuğa çıkarmak hedefleniyor.
Kontenjan: 2 Kişi
Atölye Süresi: 3 Ay / 12 Oturum
Atölye Başlangıç Tarihi: 16 Kasım 2014 Pazar
Atölye Gün ve Saatleri: Her Pazar / 19.00
BATIKENT / ATÖLYE PROGRAMI
BATIKENT / ATÖLYE PROGRAMI
10
NHKM ÇOCUK KUMPANYASI
12
13
NHKM DAYANIŞMA KARTLARI
Yenİ Nesİl Yenİ İnsan Kolektİfİ’nden
2014-2015 çalışma dönemİnde
bİrlİkte yol alma davetİ
Piyasanın, gericiliğin, akıl dışılığın kuşatmış olduğu çocuklara
elini uzatan, bu kuşatmayı kırmaya çalışan bir ekip olarak yola
çıktı. Yeni Nesil Yeni İnsan Kolektifi. Ankara NHKM bünyesindeki topluluklardan biri olarak çalışmalarını sürdüren Kolektif, bu kuşatmayı kırmak için bireysel çabaların örgütlenmesini
önemseyen, ortak bir bilinçle bu sürece müdahale edilmesi
gerektiğine vurgu yapan çekirdek bir ekip tarafından kuruldu.
Çocukların zengin hayal gücünü ortaya çıkarmayı hedefleyen,
piyasa kültürünün yerine dayanışma içinde kolektif bir eğlenme
ve üretme ortamının kök salmasını önemseyen bir tarzı benimsedi. NHKM bünyesinde hayata geçirilen Çocuk Kumpanyası
isimli çocuk topluluğu ile tüm Ankara, yeni bir çocuk kültürünün
filizlenişine tanıklık etti. Şimdi bu ortamı geliştirmek üzere yeni
adımlar atmaya hazırlanırken, fikirlerimizi alana ilgi duyan yeni
arkadaşlarla paylaşmayı ve olgunlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu
amaca dönük bizlerle çalışma yapmak isteyen tüm insanlarımızı
aşağıda belirtilen gün ve saatte Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde
buluşmaya, kapsamlı bir toplantı yaparak 2014-2015 dönemi
çalışmalarımızı planlamaya davet ediyoruz. Çocuklarımızın yeni
ufuklara uzanırken, çocukluklarını doyasıya yaşayabilmeleri için
gelin kolları birlikte sıvayalım.
NHKM Dayanışma Kartı sahipleri, Ankara’nın çeşitli noktalarında
bulunan NHKM Dayanışma Noktası logolu işyerlerinden ve bu
işyerlerinde verilen hizmetlerden, kartlarını göstererek, indirimli
olarak yararlanacaklardır. Söz konusu işyerlerinin unvanları,
faaliyet alanları, adresleri ve uygulayacakları indirim oranları
aşağıdaki listede yer almaktadır. NHKM’nin dayanışma ağı içerisinde bulunan işyerlerinin sayısı durmaksızın artmaktadır. Listeye yeni eklenen işyerleri, aylık etkinlik programımızda düzenli
olarak yayınlanacak ve sizlere duyurulacaktır. Dayanışma ağına
dâhil edilmesini istediğiniz işyerlerini NHKM’ye telefon yahut
mail yoluyla iletebilir, semtinizde, mahallenizde yeni Dayanışma
Noktaları kurulmasına katkı sağlayabilirsiniz. Dayanışma Kartını
edinmek için lütfen Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerine başvuruda
bulununuz.
Unvan
İş Alanı
Adres
İndirim
Ankara Sanat
Tiyatrosu
Tiyatro
Ihlamur Sokak
30%
Ankara Veteriner
Kliniği
Veteriner
Kondrad Adenauar
Caddesi
15%
Arzum Kırtasiye
Kırtasiye
Konur Sokak
15%
Bilta Reklam
Reklam / Ozalit
Meşrutiyet Caddesi
15%
Botanik Çiçek
Çiçekçi
Akay Kavşağı
10%
Ekin Sigorta
Sigorta Acenteliği
GMK Bulvarı
15%
Fikrim
Restoran / Bar
Olgunlar Sokak
10%
Gizem Müzik
Müzik Market
Karanfil Sokak
10%
İlhan İlhan
Kitabevi
Karanfil Sokak
25%
Kafka
Restoran / Bar
Olgunlar Sokak
10%
Kapı Yedi
Restoran / Bar
Konur Sokak
10%
Mantı Köy
Lokanta
Olgunlar Sokak
10%
Meta Plastik
Plastik Eşya
Konur Sokak
10%
Metropol Otel
Otel
Olgunlar Sokak
10%
Alt Üst
Restoran / Bar
Konur Sokak
10%
Toplantı Tarihi: 18 Ekim 2014 Cumartesi
Sudem
Restoran / Bar
Konur Sokak
10%
Toplantı Saati: 14.00
Tripod Fotoğrafçılık
Fotoğraf Malz.
Şehit Adem Yavuz S.
10%
Toplantı Yeri: NHKM Kızılay / Merkez
Konur 2 Sokak No:51
Yeni Doğuş Ofset
Matbaa
İstanbul Caddesi
10%
AYLIK PROGRAM
14
Kızılay / Merkez
10 Ekim Cuma / 19.00
Dikmen / Şube
Anma
BEHİCE BORAN
11 Ekim Cumartesi / 15.00
Anma
BEHİCE BORAN
11 Ekim Cumartesi / 20.00
Konser
SADIK GÜRBÜZ
12 Ekim Pazar / 14.00
Anma
BEHİCE BORAN
12 Ekim Pazar / 15.00
Söyleşi
LİSELERDE
GERİCİLEŞME VE
İMAM HATİPLER
13 Ekim Pazartesi / 20.00
Konser
NEFES / “ZEYBEKLER”
16 Ekim Perşembe / 20.00
Konser
DUO
17 Ekim Cuma / 20.00
Konser
CENGİZ ÖZKAN
18 Ekim Cumartesi / 15.00
Panel
AKP HUKUKU
VE TÜRKİYE’NİN
GELECEĞİ
18 Ekim Cumartesi / 18.00
Şiir Dinletisi
CAN YÜCEL ŞİİRLERİ
Şiir Dinletisi
AHMED ARİF ŞİİRLERİ
19 Ekim Pazar / 14.00
Söyleşi
EKMEK KAVGASI
SİYASALLAŞMAZSA
19 Ekim Pazar / 15.00
25 Ekim Cumartesi / 14.00
Konser
TÜRKÜLERİMİZ
DEYİŞLERİMİZ
Şenlik
GELENEKSEL3. KİTAP
ŞENLİĞİ
25 Ekim Cumartesi / 18.00
26 Ekim Pazar / 15.00
Batıkent / Şube
Söyleşi
SOL SOHBETLERİ - 1
Söyleşi
SOL SOHBETLERİ - 1
Söyleşi
SOL SOHBETLERİ - 1
15
16
Kızılay / Merkez
Konur 2 Sokak No: 51
Kızılay
Tel: 0312 417 56 59
[email protected]
Dikmen / Şube
Sokullu Mehmet Paşa Caddesi
No: 97/B
Ahmed Arif Parkı Karşısı
Tel: 0312 480 94 80
Batıkent / Şube
İlkyerleşim Mahallesi
1901. Cadde
TRT El Ele Sitesi No: 2
Tel: 0312 385 62 70
Download

EKİM 2014 - Nazım Hikmet Kültür Merkezi