T.C.
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
IĞDIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-2014 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI
( PSB 2 )
Saat
D.
OE
Ders
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PROGRAMI 2. SINIF (Öğr. Gör. D. AKDUMAN)
Saat
D.
OE Ders
08:00-08:50
08:00-08:50
09:00-09:50
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
09:00-09:50
10:00-10:50 Y1
MFD
Yabancı Otlarla Mücadele
10:00-10:50 Y6
DAD
Proje Uygulamalar 2
11:00-11:50 Y1
MFD
Yabancı Otlarla Mücadele
11:00-11:50 Y6
DAD
Proje Uygulamalar 2
13:00-13:50 Y8
YZ
Fidanlık Tesisi Ve Yönetimi
13:00-13:50 Y6
CB
Sera Yapım Tekniği
14:00-14:50 Y8
YZ
Fidanlık Tesisi Ve Yönetimi
15:00-15:50 Y8
YZ
Süs Bitkilerini Muhafaza Ve Pazarlama
15:00-15:50 Y6
DAD
Süs Bitkileri Üretim Teknikleri 2
16:00-16:50 Y6
DAD
Süs Bitkileri Üretim Teknikleri 2
16:00-16:50
17:00-17:50
18:00-18:50
19:00-19:50
P
E
R
Ş
E
M
B
E
14:00-14:50
17:00-17:50
18:00-18:50
19:00-19:50
20:00-20:50
20:00-20:50
21:00-21:50
21:00-21:50
22:00-22:50
22:00-22:50
08:00-08:50 Y8
RK
Meslek Etiği
08:00-08:50 Y7
DAD
Proje Uygulamalar 2
09:00-09:50 Y8
RK
Meslek Etiği
09:00-09:50 Y7
DAD
Proje Uygulamalar 2
10:00-10:50 Y8
YZ
Süs Bitkilerini Muhafaza Ve Pazarlama
10:00-10:50
11:00-11:50 Y8
YZ
Süs Bitkilerini Muhafaza Ve Pazarlama
11:00-11:50
13:00-13:50 Y1
DAD
Peyzaj Uygulamaları
13:00-13:50
14:00-14:50 Y1
DAD
Peyzaj Uygulamaları
DAD
Peyzaj Uygulamaları
DAD
Peyzaj Uygulamaları
S
15:00-15:50 Y1
A
16:00-16:50 Y1
L
I
17:00-17:50
14:00-14:50
C
15:00-15:50
U
16:00-16:50
M
A
17:00-17:50
18:00-18:50
18:00-18:50
19:00-19:50
19:00-19:50
20:00-20:50
20:00-20:50
21:00-21:50
21:00-21:50
22:00-22:50
22:00-22:50
08:00-08:50
26 Ders Saati
09:00-09:50
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
10:00-10:50 Y4
CB
Sera Yapım Tekniği
11:00-11:50 Y4
CB
Sera Yapım Tekniği
13:00-13:50 Y3
DAD
Süs Bitkileri Hastalık Ve Zararlıları
14:00-14:50 Y3
DAD
Süs Bitkileri Hastalık Ve Zararlıları
15:00-15:50 Y3
DAD
Süs Bitkileri Üretim Teknikleri 2
16:00-16:50 Y3
DAD
Süs Bitkileri Üretim Teknikleri 2
17:00-17:50
18:00-18:50
19:00-19:50
20:00-20:50
21:00-21:50
22:00-22:50
KISALTMALAR
D.:
Y1-Y8:
D1-D10:
BL:
OE.:
Derslik
Yancar İş Merkezi Derslikleri
Iğdır MYO Derslikleri
Bilgisayar Laboratuvarı
Öğretim Elemanı
Download

Peyzaj ve Süs Bitkileri 2. Sınıf