S İ R K Ü L E R:
2 0 1 4 / 42
18.07.2014
2014 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak
(1.4.2014 -30.6.2014)
Yeniden Değerleme Oranı
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 33 sıra numaralı Kurumlar Vergisi
Sirküleri ile 214 yılı ikinci geçici vergi dönemi için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,64
(yüzde altı virgül altmışdört) olarak tespit edilmiştir.
Saygılarımızla
1
Download

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 42 18.07.2014