T.C.
DENİZLİ
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
KARAR NO : 2014/746
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
Kayıt Sıra
Çalıştığı Kurum ve
Yemin Tarih
Adı ve Soyadı
Mür. Tarihi
Bölüm ve Uzmanlık
Açık Adresi
Telefon Nosu
No
No
Kuruluşun Adı
ve Saati
Hukukçu Bilirkişi; Avukat, Fikri ve Sınai mülkiyet
Saltak Cad. No:48 Doğan
10/12/2014
258 241 77 21
1
1 Yasemin Kamer İMER
15/10/2014
hukuku, marka, patent, tasarım hukuku, haksız Serbest Meslek Mensubu
Apt. K:5 D:10
Çarşamba
532 132 54 22
rekabet hukuku
Merkezefendi Denizli
Saat: 14:00
Orman Mühendisi; Orman Suçları, Orman
10/12/2014
Pamukkale Üniversitesi
2
2 Fikret ÇUVAÇ
15/10/2014 Yangını, Orman İşletmeciliği, Orman Mülkiyeti, Pamukkale Üniversitesi
538 335 32 74
Çarşamba
Kınıklı Kampüsü Denizli
Orman Ağaçlandırma, Avcılık
Saat: 14:00
Pamukkale Üniversitesi
10/12/2014
258 263 37 37
3
3 Hadi GÜLER
15/10/2014 Elektrik Mühendisi; Elektrik, Telekomünikasyon Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire
Çarşamba
505 409 59 59
Başkanlığı Kınıklı Denizli
Saat: 14:00
İnşaat Teknikeri; İzale-i Şuyu, İmar Kirliliği,
Tespit, Tecavüzün Meni ve Kal, Kıymet Takdiri ve
Pamukkale Üniversitesi
258 296 21 48
10/12/2014
Değer Tespiti, Miras Taksimi, Koop. Sözleşme
Yapı İşleri ve Teknik
4
4 Kemal ŞAHİN
15/10/2014
Pamukkale Üniversitesi
258 296 21 40
Çarşamba
İtilafları, Temliğin Alacağı, Hakediş Ödemeleri,
Dairesi Kınıklı Kampüsü
535 391 75 56
Saat: 14:00
Yaklaşık Maliyet,Metraj vb. Mesleki faaliyet
Pamukkale Denizli
alanlarıyla ilgili konular
İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe, Finans, Konut
10/12/2014
Saraylar Mah. Hastane Cad. 258 261 89 51
5
5 Halil GÜMÜŞ
15/10/2014
Emekli
Kooperatifçiliği, Muhasebe Denetimi, Ticari
Çarşamba
No:18 K:2 D:3 Denizli 532 673 23 08
Matematik, Mali Analiz Teknikleri
Saat: 14:00
6
6
Yalçın SOYKAN
15/10/2014
Polis Bilirkişi; CD Çözümü, Silah, Bıçak,
Fotoğraflama vb. Polis Olayları
7
7
Ali ÜLGEN
15/10/2014
Trafik Kazası Kusur Tespiti
8
8
Hüseyin Şahin ÖZEL
9
9
Hüseyin ERCAN
Emniyet Müdürlüğü
Emekli
Denizli Emniyet Müdürlüğü
Hassas Bölgeleri Koruma 258 265 14 25
Şube Müdürlüğü Adliye 505 369 70 78
Polis Noktası
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Adalet Mah. 9. Sk. No:6
505 387 97 72
K:1 D:4 Denizli
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
SMMM, Vergi Hukuku, Şirketler Hukuku, SGK,
Kooperatifler, Öz Sermaye Tespiti, İflasın
Bahçeli Mah. Denizli Cad.
15/10/2014 Ertelenmesi, Ticari Alacak-Borç İlişkileri,Tasfiye Serbest Meslek Mensubu
No:9/A Bekilli Denizli
İşlemleri, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku,
Muhasebe, Kayyım, Tasfiye Memurluğu
SMMM, Bağımsız Denetçi, Vergi Hukuku,
Şirketler Hukuku, SGK, Kooperatifler Hukuku, Öz
Saraylar Mah. Oğuzhan
Sermaye Tespiti, İflasın Ertelenmesi, Ticari Borç
Cad. 496 Sk. No:13
15/10/2014
Alacak İlişkileri, Tasfiye İşlemleri, Tasfiye
Serbest Meslek Mensubu
Sağlıkhan K:5 D:40
Memurluğu, Kayyım, Ticaret hukuku, İş ve Sosyal
Merkezefendi Denizli
Güvenlik Hukuku, Finansal Tablolar Analizi, Cari
Hesap İşlemleri
Sayfa 1
258 791 12 25
258 377 07 60
532 285 98 59
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
258 265 66 54
532 332 07 07
258 373 04 63
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
Pamukkale Üniversitesi
10/12/2014
Bilgisayar Uzmanı, Bilişim suçları, Bilişim
Bilgisayar ve Öğretim 258 296 11 67
10
10 Faruk ŞENTÜRK
15/10/2014
Pamukkale Üniversitesi
Çarşamba
Teknolojileri
Teknolojileri Eğitimi
541 548 18 06
Saat: 14:00
Bölümü Kınıklı Denizli
Polis Bilirkişi; Olay Yeri İnceleme, Fotoğraf,
Denizli İl Emniyet
10/12/2014
Kamera, Kroki, 6136 sayılı kanun kapsamındaki
Müdürlüğü Olay Yeri
11
11 Süleyman ATAR
15/10/2014
Emniyet Müdürlüğü
505 211 23 86
Çarşamba
suç aletleri, Konut Dokunulmazlığı, Hırsızlık, CD,
İnceleme ve Kimlik Tespit
Saat: 14:00
cep telefonu çözümü
Şube Müdürlüğü
Polis Bilirkişi; Olay yeri inceleme, CD, DVD,
Denizli İl Emniyet
Bilgisayar, cep telefonu çözüm uzmanı, 6136 sayılı
10/12/2014
Müdürlüğü Olay Yeri
505 413 93 65
12
12 Yavuz KAPLAN
15/10/2014
Kanun kapsamına giren ateşli ateşsiz silahlar,
Emniyet Müdürlüğü
Çarşamba
İnceleme ve Kimlik Tespit 258 265 14 25
Fotoğraf, Kameraman Bilirkişi, 6136 SKM suçları
Saat: 14:00
Şube Müdürlüğü
uzmanı
Pamukkale Üniversitesi
10/12/2014
Makine Mühendisi; Trafik Uzmanı, Araç Değeri
258 212 37 88
13
13 İbrahim DORUK
15/10/2014
Pamukkale Üniversitesi
Denizli Teknik Bilimler
Çarşamba
Bilirkişisi, İş Güvenliği Uzmanı
505 748 29 35
MYO Çamlık Denizli
Saat: 14:00
258 265 07 20
15 Mayıs Mah. 559 Sk.
10/12/2014
İnşaat Mühendisi; İmar Kirliliği, bina yaş tespiti,
258 241 87 39
14
14 Ali Osman KARAKAYA
15/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
No:10/B Pamukkale
Çarşamba
bina bedel tespiti, kaçak inşaat, İş güvenliği
542 672 97 97
Denizli
Saat: 14:00
506 792 51 99
Tekstil Yüksek Mühendisi, İş güvenliği uzmanı (A
Pamukkale Üniversitesi 258 212 37 88
10/12/2014
sınıfı), tekstil ve konfeksiyon makineleri hata,
15
15 Muhammet AKAYDIN
15/10/2014
Pamukkale Üniversitesi
Teknik Bilimler MYO 258 211 60 84
Çarşamba
hasar ve kıymet takdiri, tekstilde kalite ve işçi
Çamlık Denizli
542 220 30 36
Saat: 14:00
sorunları.
Çardak Bölge Trafik
10/12/2014
Polis bilirkişi; Temel Trafik ve Kaza İnceleme
258 851 23 85
16
16 Ramazan DOĞAN
16/10/2014
Emniyet Müdürlüğü
Denetim İstasyon Amirliği
Çarşamba
Eğitimi, Trafik Denetimleri ve kaza tahkiki
505 369 49 74
Denizli
Saat: 14:00
Atalar Mah. 1339 Sk. Didin
10/12/2014
Orman Mühendisi; Kadastro Mülkiyet,
17
17 İbrahim KANCI
16/10/2014
Emekli
Apt. No:1/7 Pamukkale 536 641 66 85
Çarşamba
Ağaçlandırma, Milli Park
Denizli
Saat: 14:00
15 Mayıs Mah. Kayalık
Makine Mühendisi, Kalorifer, Doğalgaz, Isıtma,
10/12/2014
Cad. 665 Sk. No:27
258 265 50 89
18
18 Hüseyin KALE
16/10/2014
Soğutma, Havalandırma, Pis Su, Temiz Su
Emekli
Çarşamba
Manolya Apt. D:5
532 467 62 07
Tesisatları, Oto Hasar Tespiti
Saat: 14:00
Pamukkale Denizli
Bayramyeri Köseoğlu
10/12/2014
Sarraf ve Kuyumculuk Uzmanı, Altın, Ziynet, Takı
258 263 35 33
19
19 Ethem KAYA
16/10/2014
Serbest Meslek Mensubu Çarşısı Kat:5 No:164-165
Çarşamba
Mücevheratı
532 725 85 04
Merkezefendi Denizli
Saat: 14:00
SMMM, Vergi ve Muhasebe Uygulamaları, Defter,
Sümer Mah. 3.Sanayi Sit.
10/12/2014
258 268 43 54
20
20 Öztekin ÖZDEMİR
16/10/2014 Belge, Kayıt, Denetim, İnceleme Raporlama, İş ve Serbest Meslek Mensubu 66.Sk. No:1 Merkezefendi
Çarşamba
535 451 15 59
Sosyal Güvenlik Hukuku
Denizli
Saat: 14:00
258 263 53 66
10/12/2014
Hukukçu bilirkişi, Marka uzmanı, Fikir ve Sanat
Atatürk Bulvarı Hamdibey
21
21 Alev ERDAT
16/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
532 442 42 36
Çarşamba
Eserleri
İşh. Kat:4 No:22 Denizli
258 266 62 66
Saat: 14:00
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Plan, Proje,
Emir Mühendislik Kurtuluş
258 431 27 88
10/12/2014
Taahhüt, Tarımsal sulama, İç tesisat, benzinlik,
Mah. Atatürk Cad. Belediye
22
22 Beraat EMİRDAĞ
17/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
542 633 13 38
Çarşamba
topraklama ölçümü, katotik ölçümü, trafo tesisi,
İşhanı No:10/9 Buldan
258 431 34 04
Saat: 14:00
enerji nakil hattı, enerji verimliliği.
Denizli
Sayfa 2
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
Adalet Mah. Alpaslan Sk.
10/12/2014
İnşaat Mühendisi; Gayrimenkul değerleme, Kıymet
258 377 38 28
Çarşamba
23
23 Habibe ÖZEK
17/10/2014
Serbest Meslek Mensubu Güneş Apt. No:5 Zemin
Takdiri, Çatı, İnşaat maliyet hesapları,
535 278 91 06
Kat Merkezefendi Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
Denizli Adliyesi Emanet 541 828 95 50
24
24 Salih YÜKSEL
17/10/2014
Tarım Danışmanı
Denizli Adliyesi
Çarşamba
Memurluğu Birimi
258 377 55 03
Saat: 14:00
10/12/2014
Polis Bilirkişisi, Hırsızlık, Asayiş, Konut
Denizli Emniyet Müdürlüğü
25
25 Bekir DURMAZ
17/10/2014
Emniyet Müdürlüğü
505 369 71 09
Çarşamba
Dokunulmazlığına ihlal
Asayiş Şube Müdürlüğü
Saat: 14:00
Kuşpınar Mah. Emek Cad.
10/12/2014
Trafik kazalarında kusur tespiti, Trafik Mevzuatı
26
26 Zihni ULU
17/10/2014
Emekli
Cilasın Apt. No:103 K:2 531 511 47 25
Çarşamba
ile ilgili konular.
Pamukkale Denizli
Saat: 14:00
Uluköy Sürücü Kursu
Makine Mühendisi; Trafik ve kaza hasar uzmanı,
5324643848
10/12/2014
Esenhan İşhanı Kat:6
27
27 Abdullah ULUKÖY
17/10/2014 asansör, doğalgaz, kasko ve trafik sigorta, yangın, Serbest Meslek Mensubu
2582618726
Çarşamba
No:606/610 Bayramyeri
iş güvenliği.
2582618766
Saat: 14:00
Denizli
Makine Mühendisi; İş kazaları, İş sağlığı ve
Yunus Emre Mah. 6419 Sk.
10/12/2014
258 212 36 38
güvenliği uzmanı (A sınıfı), Trafik ve Kaza
28
28 Hasan TUZCU
17/10/2014
Emekli
Uğur Sit. No:6 D Blok D:4
Çarşamba
553 228 88 03
Uzmanı (kusur ve hasar uzmanı), İş Makinası
Kınıklı Denizli
Saat: 14:00
kazaları, Makine ve Bina yangınları
29
29
Fidan ERGİN
17/10/2014
Ziraat Mühendisi, Tarımsal Yapıtlar ve Sulama
Denizli Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü
Emekli
Emniyet Müdürlüğü
30
30
Ahmet GEDE
20/10/2014
Kadastro Fen Memuru, yer tespiti, aplikasyon,
arazi ölçümü, harita çizimi, emlak kıymet takdiri,
yüz ölçümü hesapları, bağımsız bölümlerin
gösterilmesi.
31
31
Hacı Ömer ATEŞ
20/10/2014
Polis bilirkişi, CD-DVD Çözümleri, Ses Kaydı
Alma ve Çözme, Fotoğraf, Video Çekimi ve Kayıt
Çözme, Bilgisayar ve Mesaj Çözme
32
32
Bircan KIVANÇ
20/10/2014
33
33
Hakan KIVANÇ
Hukukçu bilirkişi, Borçlar Hukuku, Ticaret
Hukuku, İcra İflas Hukuku, İş ve sigorta hukuku,
Serbest Meslek Mensubu
kat mülkiyeti, kooperatifler hukuk, sözleşme ve
hesap bilirkişisi.
Hukukçu bilirkişi, Borçlar Hukuku, Ticaret
Hukuku, İcra İflas Hukuku, Bilişim suçları hukuku,
20/10/2014 iş ve sigorta hukuku, kat mülkiyeti, katkı payı ve Serbest Meslek Mensubu
katılma alacağı, kooperatifler hukuku, sözleşme ve
hesap bilirkişisi,
34
34
Gül DUMLUPINAR
20/10/2014
Ziraat Mühendisi, Zootekni
Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü
35
35
Abdullah KARABULUT
20/10/2014
Polis Memuru, Bilişim Suçları Bilirkişisi
Emniyet Müdürlüğü
Sayfa 3
Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü İncilipınar 258 212 54 80
Mah. İncilipınar Cad.
505 452 05 35
Denizli
Adalet Mah. Fatih Sultan
Mehmet Cad. Deniz Apt.
535 736 13 02
No:15/C Merkezefendi
Denizli
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Denizli Emniyet Müdürlüğü 505 452 89 45
Muhabere Elektronik Şube 258 377 13 48
Müdürlüğü Foto Film
505 318 20 15
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Sırakapılar Mah. Prof Dr.
Nusret Fişek Sk. No:9/20 2582653613
Taşdemir İşhanı
5324914349
Merkez/Denizli
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Sırakapılar Mah. Prof Dr.
Nusret Fişek Sk. No:9/20 258 265 36 13
Taşdemir İşhanı Merkez 532 491 43 49
Denizli
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü İncilipınar 258 212 54 80
Mah. İncilipınar Cad.
536 627 71 04
Denizli
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Denizli Emniyet Müdürlüğü
258 241 89 23
Siber (Bilişim) Suçlarla
505 567 33 93
Mücadele Şube Müdürlüğü
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
Ziraat Yüksek Mühendisi, Genel Ziraat, Toprak,
Değirmenönü Mah. 1480
10/12/2014
Bahçe, Sulama, Bitki ıslahı, Bitki hastalık ve
Gıda Tarım ve
36
36 Avni KARAMAN
20/10/2014
Sk. No:5/A Merkezefendi 533 543 24 69
Çarşamba
zararlıları, Gayrimenkul değerlendirmesi ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü
Denizli
Saat: 14:00
eksperliği
Altıntop Mah. 834 Sk. No:3
10/12/2014
258 264 66 11
37
37 Hasan KISA
21/10/2014 Orman Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı (C sınıfı) Serbest Meslek Mensubu
D:41 Çınar İş Hanı
Çarşamba
554 700 76 01
Merkezefendi Denizli
Saat: 14:00
Görüntü ve Ses Kaydı Çözüm Uzmanı, Fotoğraf
10/12/2014
Denizli Adliyesi Bilgi İşlem 258 377 55 03
38
38 Osman DURAN
21/10/2014
Denizli Adliyesi
Bilirkişisi, Bilişim Teknolojisi Bilirkişi,
Çarşamba
Müdürlüğü
506 848 20 20
Kameraman Bilirkişisi
Saat: 14:00
10/12/2014
SMMM, Muhasebe, Borç/Alacak Uyuşmazlıkları,
Kale Mah. 19 Mayıs Cad. 258 267 15 32
39
39 Raziye ERMEZ
21/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Türk Ticaret Hukuku, İş Hukuku
314 Sk. No:4 Denizli
533 387 80 95
Saat: 14:00
Sırakapılar Mah. Şehit
10/12/2014
Şükrü Sk. No:3 K:1 D:24 258 264 13 30
40
40 Ali Osman SAYHAN
21/10/2014
SMMM,
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Mızrapoğlu Apt.
535 738 41 27
Saat: 14:00
Merkezefendi Denizli
Makine Mühendisi, Mekanik tesisat, proje ve
10/12/2014
Denizli Büyükşehir
uygulama denetçisi, mekanik tesisat projeleri (sıhhi
41
41 Ömer GÜRBÜZHAN
21/10/2014
Merkezefendi Belediyesi 532 138 25 56
Çarşamba
tesisat, ısıtma ve soğutma tesisatı, ısı yalıtımı,
Belediyesi
Saat: 14:00
doğalgaz tesisatı)
Makine Mühendisi, İş Güvenliği uzmanı(A sınıfı),
Geomin Madencilik San.
iş hukuku uzmanı, Araç hasar tespiti, Makine
10/12/2014
Ve Tic. Ltd. Şti. Paü
258 215 50 70
42
42 Mesut DOYGUN
21/10/2014
ekipman kıymet takdiri, tekstil makineleri, iş
Pamukkale Üniversitesi
Çarşamba
Teknoloji Geliştirme
544 294 38 23
makineleri kıymet takdiri, işyeri yangın hasar ve
Saat: 14:00
Bölgesi Teknokent Denizli
kusur tespiti,
Siteler Mah. 6207 Sk. Ege
10/12/2014
Makine Mühendisi, Trafik Uzmanı, İş Güvenliği
43
43 Ali SARIHAN
21/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Apt. No:2 K:1 D:2
505 906 63 00
Çarşamba
Uzmanı(A sınıfı)
Pamukkale Denizli
Saat: 14:00
Adalet Mah. Vatan Cad.
10/12/2014
Kadastro Teknisyeni, Fen Memuru, Emlak
No:27 Taştan Apt. Kat:3 542 427 39 91
44
44 İbrahim ÖZDEMİR
21/10/2014
Emekli
Çarşamba
danışmanlığı, Fen ve Mülk Bilirkişisi
D:4 Bereketli
505 657 04 10
Saat: 14:00
Merkezefendi Denizli
10/12/2014
Denizli Adliyesi Emanet
45
45 Dursun BALOĞLU
21/10/2014
Ağaç İşleri, Mobilya ve Dekorasyon
Denizli Adliyesi
533 167 56 20
Çarşamba
Memurluğu Birimi
Saat: 14:00
Pamukkale OSGB
Makine Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı(A sınıfı),
258 241 51 50
Sırakapılar Mah. 1583 Sk.
10/12/2014
LPG Otogaz Dönüşüm, LPG Sorumlu Müdürlük
258 371 98 68
46
46 Ersin KARATAŞ
21/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
No:23 Denizli; Mert
İstasyon, Araç Tadilat Montaj, Mekanik tesisat,
258 377 88 78
Otogaz, 2.Sanayi Sit. 144
Saat: 14:00
doğalgaz iç tesisat.
532 773 78 24
Sk. No:35 Denizli
Yenişafak Mah. 1049 Sk.
10/12/2014
Ziraat mühendisi; Bahçe bitkileri, bağcılık, meyve,
258 241 12 08
47
47 Ümit Figen DAŞBACAK
21/10/2014
Serbest Meslek Mensubu Ihlamur Sit.B1 Blok K:2
Çarşamba
sebze.
535 391 24 61
D:8 Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
Polis bilirkişi, CD Çözümü, görüntü ve ses kaydı
Bahçelievler Mah. Şirinköy 258 377 13 48
48
48 Mehmet UZMAN
21/10/2014
Emniyet Müdürlüğü
Çarşamba
çözüm uzmanı
yolu üzeri No:90 Denizli 505 261 57 13
Saat: 14:00
Sayfa 4
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
49
49
Kemal TİRYAKİ
21/10/2014
İnşaat Yüksek Mühendisi, Yapı Mühendisliği,
Kamulaştırma, Hakediş, düzenleme-inceleme,
devlet ihale kanunu kesin hesap uygulamaları,
statik proje, betonerme ve çelik yapılar, deprem
mühendisliği, binalarda risk yapı tespiti, yapı
Serbest Meslek Mensubu
laboratuvarı denetçiliği, beton ve demir
mukavemet testleri, 4708 sayılı yapı denetim
uygulaması, kentsel dönüşüm uygulaması, bina ve
arsa kıymet takdiri, yapılarda performans analizi.
Saraylar Mah. Doktorlar 258 264 65 10
Cad. No:8 Kat:5/503
258 361 08 59
Merkezefendi Denizli 532 562 35 62
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
İnşaat Mühendisi, Çelik yapı, alacak, hesap
Değirmenönü Mah. Saltak
uzmanlığı, betonerme, emlak ve mülk bilirkişiliği,
Serbest Meslek Mensubu Cad. No:118 Ezgi Apt. K:1 532 515 20 10
bina hasarı, kamulaştırma, iş güvenliği, değer
Denizli
tespiti.
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
50
50
Ahmet Ali NALBANT
21/10/2014
51
51
İlker ARTUN
21/10/2014
Vergi , Muhasebe, Vergi incelemesi, değerleme,
insan kaynakları, vergi hukuku.
Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi, vergi,
vergi davaları,
Pamukkale Vergi Dairesi
Pamukkale Vergi Dairesi 258 262 42 72
Müdürlüğü
505 717 11 01
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
52
52
Hurşit ŞİRİN
22/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Sırakapılar Mah. Selçuk
258 264 09 14
Cad. No:37 K:1/3
258 212 90 57
Öğretmenler Sit. A-Blok
532 424 37 67
Merkezefendi Denizli
53
53
Hakan OKUL
22/10/2014 Ziraat Mühendisi, Ziraat Kıymet Takdir Uzmanlığı, Serbest Meslek Mensubu
15 Mayıs Mah. TMMOB 258 373 32 51
Binası K:4/4 Denizli
536 864 34 16
54
54
Kemal TOPALOĞLU
22/10/2014
55
55
Necdet ERGÜN
22/10/2014
56
56
Esin SARAY
22/10/2014
57
57
Ali AKBULUT
22/10/2014
58
58
Erdal YANIKAN
22/10/2014
59
59
Devrim ALKAYA
22/10/2014
Makine Mühendisi, Isıtma, soutma, havalandırma,
Saraylar Mah. İzmirlioğlu
Serbest Meslek Mensubu
542 317 59 74
EKB uzmanlığı sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı,
İşhanı K:1 No:52 Denizli
Ziraat Yüksek Mühendisi, Zootekni
Emekli
Değirmenönü Mah. 1425 258 265 72 47
Sk. No:7/10 Denizli
536 464 24 80
Teiaş 21. İletişim Tesis
İşletme Grup Md. Adalet 258 377 31 44
Bankacılık, Finansal Hesaplama
TEİAŞ
Mah. Hasan Gönüllü
533 489 25 44
Bulvarı No:19 Denizli
Kervansaray Mah. 3083 Sk.
258 266 42 73
Bankacılık, hesap uzmanlığı
Emekli
No:14 D:4 Pamukkale
532 417 72 81
Denizli
Pamukkale Üniversitesi
İnşaat Mühendisi; Proje, İnşaat Kontrolü, Hak ediş,
258 296 21 40
Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire
Kesin hesap ve metraj işleri
532 383 18 00
Başkanlığı Kınıklı Denizli
İnşaat Mühendisi, Gayrimenkul Değerleme
Pamukkale Üniversitesi
258 296 33 54
Uzmanı (SPK Lisanslı), A sınıfı iş güvenliği
Mühendislik Fakültesi
Pamukkale Üniversitesi
258 212 69 51
uzmanı ve iş hukuku, trafik kazaları kusur tespiti,
İnşaat Mühendisliği bölümü
532 360 92 98
imar kirliliği, kaçak yapılar, yapı denetim
Denizli
Sayfa 5
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
Makine Mühendisi, İşletme hizmetleri, ısı yatılım,
sıhhi tesisat, doğalgaz iç tesisat, ısıtma- soğutmaAkkonak Mah. Lozan Cad. 258 242 07 54
10/12/2014
klima tesisatı, havalandırma tesisatı, basıncı hava
60
60 Tefik DEMİRÇALI
22/10/2014
Serbest Meslek Mensubu No:104/A Merkezefendi 258 211 58 74
Çarşamba
tesisatı, buhar tesisatı, otomatik kontrol tesisatı,
Denizli
532 342 07 16
Saat: 14:00
yangın tesisatı, yatırım hizmetleri, işyeri ruhsat
proje hizmetleri.
61
61
Nusret YAĞCIOĞLU
Makine Mühendisi, ısı yalıtımı, sıhhi tesisat, ısıtma
tesisatı, araç proje, asansör, proje hazırlama, yangın
İstasyon Cad. 451 Sk. No:4
22/10/2014
tesisatı, doğalgaz iç ve endüstriyel tesis tesisatı, Serbest Meslek Mensubu
532 464 41 91
Hisar işhanı Denizli
yatırım hizmetleri, işyeri ruhsat proje hizmetleri,
işletme hizmetleri, oto tamir ve kaporta, araç tespit.
62
62
Hacettin İZMİRLİOĞLU
23/10/2014
Ziraat Mühendisi, Zootekni.
Emekli
Gerzele Mah. 318 Sk.
Ihlamur Apt. No:2 D:6
Merkezefendi Denizli
537 831 50 04
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Altıntop Mah. 1601 Sk.
No:10 Kültürhan
Merkezefendi Denizli
258 242 36 71
258 265 79 16
532 551 56 18
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Saraylar Mah. Cumhuriyet 258 263 01 71
Cad. Bulduk İşhanı
258 213 00 00
No:28/65 Denizli
532 616 92 88
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
63
63
Fatih KADIOĞLU
İnşaat Mühendisliği, Geoteknik Uzmanı, EKB
Uzmanı, Laboratuvar Denetçi Mühendis, Statiker
23/10/2014 Mühendis(Yığma,Betonarme,Çelik Yapı Projeleri), Serbest Meslek Mensubu
Kamulaştırma Uzmanlığı, İş güvenliği uzmanlığı(A
grubu)
64
64
Ethem TÜMBEK
23/10/2014
65
65
Elvan GENÇASLAN
23/10/2014
Tekstil Mühendisi, Tekstil makineleri bilirkişi, iş
Altıntop Mah. 854 Sk. 21/2 505 633 12 62
Serbest Meslek Mensubu
güvenliği uzmanı (C sınıfı)
Denizli
533 818 30 19
66
66
Hakan KILINÇ
23/10/2014
Makine Mühendisi, İş güvenliği uzmanı(C sınıfı). Serbest Meslek Mensubu
67
67
Ali Berkin ERGENEKON
23/10/2014
Elektrik – Elektronik Mühendisi
68
68
Akay GÜNDOĞAN
23/10/2014
Tekstil Mühendisi.
69
69
Adem HÖBEL
23/10/2014
İnşaat Mühendisi, imar kirliliği, kamulaştırma.
70
70
Kenan YILMAZ
23/10/2014
Tekstil Mühendisi.
71
71
Nazire Deniz YILMAZ
23/10/2014
Tekstil Mühendisi.
Ziraat Mühendisi, Tarla bitkileri,
Sayfa 6
Serbest Meslek Mensubu
Serbest Meslek Mensubu
Değirmenönü Mah. 1598/1
Sk. No:13 K:1
554 466 98 09
Merkezefendi Denizli
15 Mayıs Mah. Kayalık
Cad. No:14 D:1 Denizli
Denizli Ticaret Odası
Saraylar Mah. Saltak Cad.
No:5 Merkezefendi Denizli
Ankara Asfaltı Üzeri Bölge
Denizli Çevre ve
Trafik Karşısı 20175
Şehircilik İl Müdürlüğü
Sevindik Denizli
Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Pamukkale Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği
bölümü Kınıklı Kampüsü
Denizli
Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Pamukkale Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği
bölümü Kınıklı Kampüsü
Denizli
Denizli Ticaret Odası
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
535 620 39 36
533 506 55 26
532 787 81 13
258 268 00 04
533 691 69 46
258 296 33 15
258 266 20 10
553 280 99 06
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
258 296 31 23
258 266 20 10
553 280 99 04
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
Hüseyinler Mah. Özel İdare
10/12/2014
258 751 33 50
İşhanı Kat:5 Çal Kadastro
Çarşamba
72
72 Salih ŞEKERCİ
20/10/2014
Harita Mühendisi, Kamulaştırma, Fen bilirkişisi
Kadastro Müdürlüğü
554 318 53 01
Birimi Denizli
Saat: 14:00
258 751 33 50
10/12/2014
Kadastro Teknisyeni, Kadastro Bilirkişi (Fen
Özel İdare İşhanı Kat:4 Çal
73
73 Osman KAYRAKÇI
22/10/2014
Kadastro Müdürlüğü
258 761 40 60
Çarşamba
Bilirkişi)
Denizli
532 623 64 91
Saat: 14:00
10/12/2014
Özel İdare İşhanı Kat:4 Çal 258 751 33 50
74
74 Cahit DURU
22/10/2014
Kadastro Teknisyeni.
Kadastro Müdürlüğü
Çarşamba
Denizli
506 646 69 66
Saat: 14:00
Pamukkale Üniversitesi
258 296 31 09
10/12/2014
Mühendislik Fakültesi
75
75 Güngör DURUR
22/10/2014
Tekstil Mühendisi.
Pamukkale Üniversitesi
258 266 54 00
Çarşamba
Tekstil Mühendisliği
533 429 37 20
Saat: 14:00
bölümü Kampüs Denizli
Denizli Valiliği Yatırım
Topraklık Mah. İzmir
10/12/2014
Harita ve Kadastro Mühendisi, İş Sağlığı ve
258 241 09 02
76
76 Halil TOPRAK
22/10/2014
İzleme ve Koordinasyon
Bulvarı (Otogar Yanı)
Çarşamba
Güvenliği Uzmanı
537 719 43 84
Başkanlığı
No:41 Pamukkale Denizli
Saat: 14:00
77
77
Mehmet GÜNGÖR
23/10/2014
İnşaat Mühendisi.
Denizli Valiliği
Denizli İl Afet ve Acil
Durum MüdürlüğüAkkonak 258 262 44 10
Mah. Lozan Cad. No:78 555 720 47 05
Merkezefendi Denizli
78
78
Hüsamettin NİKBAY
23/10/2014
Ziraat Mühendisi, Bahçe Bitkileri, Bağcılık,
Meyve, Sebze, Tarımsal Üretim.
Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
Gıda Tarım ve Hayvancılık
258 613 10 10
İlçe Müdürlüğü Tavas
533 736 90 35
Denizli
79
79
Mehmet GÜNGÖR
23/10/2014
Polis Bilirkişi, Kaza yeri inceleme, kaza tahkiki ve
bilirkişiliği
Emniyet Müdürlüğü
Akhan Trafik Denetleme
506 357 72 71
Şube Müdürlüğü
Denizli İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü
258 262 44 10
Denizli Valiliği
Akkonak Mah. Lozan Cad.
555 558 51 85
No:78 Merkezefendi
Denizli
258 241 03 22
15 Mayıs Mah. 1070 Sk.
Serbest Meslek Mensubu
258 262 35 82
No:10 Zemin Kat Denizli
530 605 72 66
Denizli Emniyet Müdürlüğü
Olay Yeri İnceleme ve 258 265 14 25
Emniyet Müdürlüğü
Kimlik Tespit Şube
505 430 33 28
Müdürlüğü Denizli
80
80
Ömer GİRGİN
23/10/2014
Şehir ve bölge planlama, her ölçekte imar planları
yapımı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili
mevzuatı.
81
81
Aziz KARAKURT
24/10/2014
Makine Mühendisi, İş Sağlığı ve Güvenliği,
Doğalgaz, Yangın, Trafik, Sulama, IsıtmaSoğutma, Tesisat, Asansör,
82
82
Özcan ÇATAK
24/10/2014
Polis Bilirkişi, Fotoğraf, Kameraman Bilirkişi,
6136 sayılı kanun maddesi suçları uzmanı.
Ömer DUYSAL
Kimya Mühendisi, Gıda, Alkollü alkolsüz
içecekler, şarap, kozmetik, temizlik ürünleri, tekstil
24/10/2014 kimyasalları, su ve atık su, Akaryakıt, LPG, Havuz Serbest Meslek Mensubu
ve Havuz kimyasalları, Tuz ve Kimya Sanayi ve
kimyasalları, Boya.
83
84
83
84
Ömer Faruk ATİLLA
24/10/2014
İnşaat Mühendisi, Bina hasar tespiti, kamu ihale ve
sözleşmeleri, üst yapı maliyet analizleri.
Sayfa 7
Denizli Valiliği
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Siteler Mah. 6220 Sokak 258 211 20 28
No:16 Denizli
532 721 81 30
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Denizli İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü
258 262 44 10
Akkonak Mah. Lozan Cad. 505 560 58 02
NO:78 Merkezefendi
258 242 32 69
Denizli
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
10/12/2014
Altıntop Mah. 838 Sk.
Çarşamba
85
85 Mehmet Ali ALP
24/10/2014
İnşaat Mühendisi, Yapı, İş güvenliği uzmanı
Serbest Meslek Mensubu
532 231 80 37
No:10 Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
Orman Yüksek Mühendisi, Genel Ormancılık,
Fesleğen Mah.1049 Sk.
86
86 Mehmet YILMAZ
24/10/2014
Emekli
542 311 07 81
Çarşamba
Kadastro, Ağaçlandırma, Fidancılık,
No:2/12 Pamukkale Denizli
Saat: 14:00
Güzelköy Mah. 233 Sokak
10/12/2014
258 267 11 44
87
87 Rüşdi ERDEM
24/10/2014
Elektrik-Elektronik Mühendisi.
Serbest Meslek Mensubu
No:12/A Pamukkale
Çarşamba
533 306 30 15
Denizli
Saat: 14:00
258 377 55 03
10/12/2014
Bilgisayar Teknisyeni, Bilişim Teknolojileri,
Denizli Adliyesi Bilgi İşlem
88
88 Şener MUTLUOĞULLARI
24/10/2014
Denizli Adliyesi
537 212 24 15
Çarşamba
bilişim suçları.
Müdürlüğü
553 401 43 11
Saat: 14:00
Bozkurt Gıda Tarım ve
10/12/2014
Gıda Tarım ve
258 831 53 62
89
89 Cihan OKKALIOĞLU
24/10/2014
Ziraat Mühendisi, Bahçe Bitkileri.
Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
Çarşamba
Hayvancılık Müdürlüğü
555 979 79 24
Denizli
Saat: 14:00
Pamukkale Üniversitesi
10/12/2014
Eğitim Fakültesi Oda
258 296 11 81
90
90 Ahmet SÜRÜCÜ
24/10/2014
Fen, Kimya.
Pamukkale Üniversitesi
Çarşamba
no:153 Kınıklı Kampüsü 546 575 75 70
Saat: 14:00
Denizli
10/12/2014
İstiklal Mah. 1172 Sk. 258 212 56 50
91
91 Adem KAHRAMAN
24/10/2014
Ziraat Mühendisi.
Meteoroloji İl Müdürlüğü
Çarşamba
No:20 Pamukkale Denizli 505 750 22 72
Saat: 14:00
Muhabere Elektronik Şube
Müdürlüğü İl Emniyet
258 265 14 25
10/12/2014
Elektronik Haberleşme Teknikeri, bilişim
Müdürlüğü Ek Hizmet
92
92 Fatih YİĞİT
27/10/2014
Emniyet Müdürlüğü
536 301 11 18
Çarşamba
teknolojisi bilirkişisi, bilişim suçları bilirkişisi.
Binası Bahçelievler Mah.
258 365 03 53
Saat: 14:00
Şirinköy yolu üzeri
Merkezefendi Denizli
İnşaat Mühendisi, Plan-Proje, Ruhsat İşlemleri,
İhale Mevzuatı ve Anlaşmazlıkları, Metraj ve Hak
Pamukkale Üniversitesi Diş
10/12/2014
542 266 07 31
93
93 Tarık Dursun KARAISLI
27/10/2014
Pamukkale Üniversitesi
Hekimliği Fakültesi
Çarşamba
ediş Ödemeleri, Kıymet Takdiri, Ecrimisil,
258 266 70 72
Gayrimenkul değerleme, ortaklığın giderilmesi,
Hastane Cad. Denizli
Saat: 14:00
inşaat uyuşmazlıkları.
Pamukkale Üniversitesi Fen
258 296 36 28
10/12/2014
Edebiyat Fakültesi
94
94 Coşkun DAŞBACAK
27/10/2014
Arkeoloji.
Pamukkale Üniversitesi
258 241 12 08
Çarşamba
Arkeoloji bölümü Kınıklı
536 317 01 09
Saat: 14:00
Kampüsü Denizli
Polis Bilirkişi, Trafik Kazaları Araştırma ve
Serinhisar Bölge Trafik 258 591 26 30
10/12/2014
95
96 Özcan SAYAN
27/10/2014
Emniyet Müdürlüğü Denetleme Şube Müdürlüğü 505 400 62 88
Bilirkişiliği, Kaza Yeri İncelemesi, Takoğraf,
Çarşamba
Trafik Bilirkişiliği
Denizli
532 395 57 60
Saat: 14:00
Pamukkale Üniversitesi
10/12/2014
Tekstil Mühendisliği, Dokuma, Boya-Baskı,
Tekstil Mühendisliği
258 296 31 24
96
97 Volkan KAPLAN
27/10/2014
Pamukkale Üniversitesi
Çarşamba
Konfeksiyon
Bölümü Kınıklı Kampüsü 506 912 71 31
Saat: 14:00
Denizli
Denizli Sosyal Güvenlik İl
258 264 52 21
10/12/2014
Müdürlüğü Adalet Mah.
97
98 Hasan EMEKTAR
27/10/2014
İş ve Sosyal Güvenlik hususlarında bilirkişi
Sosyal Güvenlik Kurumu
532 405 71 05
Çarşamba
Hasan Gönüllü Bulvarı
258 377 53 25
Saat: 14:00
No:9 Merkezefendi Denizli
Sayfa 8
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
10/12/2014
Polis bilirkişi, Trafik kazaları, Hırsızlık, CD
Babadağ İlçe Emniyet 505 318 20 00
Çarşamba
98
99 Hamdi YALÇIN
27/10/2014
Emniyet Müdürlüğü
çözümü
Amirliği
505 485 41 13
Saat: 14:00
Görüntü ve Ses Kaydı Çözüm Uzmanı, Fotoğraf
10/12/2014
Denizli Adliyesi Bilgi İşlem 258 377 55 03
99
100 Ferit BOYACI
27/10/2014
Bilirkişisi, Bilişim Teknolojisi Bilirkişi,
Denizli Adliyesi
Çarşamba
Müdürlüğü
505 755 68 39
Kameraman Bilirkişisi, Mesaj ve CD çözümü
Saat: 14:00
Yenişehir Mah. 12.Cadde
10/12/2014
Orman Yüksek Mühendisi, Orman Kadastrosu,
258 373 00 28
100
101 Duray DEMİR
27/10/2014
Emekli
Arzukent Sit. No:89/E K:4
Çarşamba
Orman İşletmeciliği, Ağaçlandırma, Üretim İşleri
536 239 11 65
D:14 Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
258 377 55 03
101
102 Gülnur SAYHAN
27/10/2014
Fotoğraf ve Video Çekimi
Denizli Adliyesi
Denizli Adliyesi
Çarşamba
536 524 34 35
Saat: 14:00
Tapu ve Kadastro Teknisyeni, Yer Ölçüm ve Sınır
Değirmenönü Mah. Lozan
10/12/2014
Tespiti, Harita Tatbiki ve Yapımı, İfraz, Tapu ve
Cad. No:93 Kat:2 D:6
102
103 Erdinç SEMERCİ
27/10/2014
Emekli
537 831 55 11
Çarşamba
diğer belgeler uygulaması, Tapufen İşleri, İmar,
Özkaya Apt. Merkezefendi
Saat: 14:00
Orman ve Kadastro Haritaları Tatbiki
Denizli
Hukukçu Bilirkişi, Bilişim Suçları, Aktüerya
258 264 64 10
10/12/2014
Saraylar Mah. Saltak Cad.
103
104 Asil TÜRK
27/10/2014 Matematikçisi, Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku, Serbest Meslek Mensubu
258 361 17 29
Çarşamba
No:47 Eray Apt. Denizli
Kooperatifler Hukuku, Şirketler Hukuku
532 346 27 46
Saat: 14:00
104
105 Kadir ÇINAR
27/10/2014
Polis Memuru, Orman Mühendisi, Orman
Kadastro, Siber Suçlar, Adli Dijital Delillere İlk
Müdahale, İmaj alma (Adli bilişim)
105
106 Sevnur ÇAR
27/10/2014
Ziraat Mühendisi, Tarla Bitkileri, Organik Tarım
Serbest Meslek Mensubu
Kontrolörü.
106
107 Mehmet ERBOĞA
27/10/2014
Elektrik Mühendisi
Serbest Meslek Mensubu
107
108 Süheyla DEMİRKAN
27/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu
109 Nihat ÇETİNKAYA
27/10/2014
İnşaat Mühendisi, Yapı İşletmesi, Yapı Yönetimi,
Yapı Kalitesi, Yapı malzemesi kalite
değerlendirme
109
110 Hacı Ahmet PURKAYA
Polis Bilirkişi, Trafik, Trafik ve Kaza Araştırması
Bilirkişisi, Takograf İnceleme Uzmanlığı
27/10/2014
Eğiticiliği, Radar Operatörü Eğiticiliği, Alkolmetre
Uzmanlığı
110
111 Tevfik YATAĞANBABA
111
112 Mustafa SABUNCUOĞLU
108
Emniyet Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü Siber
Suçlarla Mücadele Şube 505 923 45 05
Müdürlüğü Merkez Denizli
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Gerzele Mah. Yavuz Sultan
selim Cad. 17A/1
533 575 59 95
Merkezefendi Denizli
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Altıntop Mah. 1607 Sokak 258 263 41 45
No:1/1 Denizli
533 737 43 55
Saraylar Mah. 369/1 Sk.
No:11/A Merkezefendi
Denizli
Pamukkale Üniversitesi
258 296 34 25
Mühendislik Fakültesi
Pamukkale Üniversitesi
532 372 16 47
İnşaat Mühendisliği bölümü
258 241 58 59
Kınıklı Kampüsü Denizli
Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü Akhan
Pamukkale Denizli
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Gıda Tarım ve
İl Müdürlüğü İncilipınar
28/10/2014
Ziraat Yüksek Mühendisi
Hayvancılık İl Müdürlüğü
Mah. İncilipınar Cad.
Denizli
Saraylar Mah. Bayramyeri
Emlak ve Mülk Bilirkişiliği, Emlak ve Emlak alım
Özel İdare İş Hanı Zemin
28/10/2014 satımı, Kooperatif Başk. Belediye arsa m2 birim Serbest Meslek Mensubu
Kat No:29 Merkezefendi
değerlendirme.
Denizli
Sayfa 9
258 242 24 12
541 210 10 01
Emniyet Müdürlüğü
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
505 318 20 20
505 483 70 08
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
258 212 54 80
505 384 51 23
258 361 22 73
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
258 263 13 63
533 255 75 06
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
Gıda Tarım ve Hayvancılık
10/12/2014
Gıda Tarım ve
258 613 10 10
İlçe Müdürlüğü Tavas
Çarşamba
112
113 Nurdoğan YAŞAR
28/10/2014
Ziraat Mühendisi,
Hayvancılık Müdürlüğü
536 499 19 53
Denizli
Saat: 14:00
Gıda Tarım ve Hayvancılık
10/12/2014
Gıda Tarım ve
İlçe Müdürlüğü Samanlık 258 613 10 10
113
114 Yusuf DABANACALI
28/10/2014
Ziraat Mühendisi, Ziraat
Çarşamba
Hayvancılık Müdürlüğü
Mah. Bekir Güngör Sk. 532 779 36 68
Saat: 14:00
Tavas Denizli
10/12/2014
Gıda Tarım ve
Gıda Tarım ve Hayvancılık 258 613 10 10
114
115 Ekrem ALTIPARMAK
28/10/2014
Ziraat Mühendisi
Çarşamba
Hayvancılık Müdürlüğü
İlçe Müdürlüğü Tavas 555 230 37 22
Saat: 14:00
10/12/2014
Gıda Tarım ve
Gıda Tarım ve Hayvancılık 258 613 10 10
115
116 Bayram ÇETİNKAYA
28/10/2014
Tarım Teknikerliği
Çarşamba
Hayvancılık Müdürlüğü
İlçe Müdürlüğü Tavas 553 278 78 38
Saat: 14:00
Pamukkale Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi
10/12/2014
258 296 37 02
116
117 Tunç SEZGİN
28/10/2014
Arkeoloji.
Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji bölümü B51 A
Çarşamba
533 576 37 94
blok Kınıklı Kampüsü
Saat: 14:00
Denizli
10/12/2014
Gıda Tarım ve
Gıda Tarım ve Hayvancılık 258 613 10 10
117
118 Gülsine MERTOĞLU
28/10/2014
Ziraat Mühendisi
Çarşamba
Hayvancılık Müdürlüğü
İlçe Müdürlüğü Tavas 533 218 13 96
Saat: 14:00
Elektrik Mühendisliği, Elektrik Tesisleri, Enerji
Adalet Mah. Hasan Gönüllü
10/12/2014
İletim Hatları, Yüksek Gerilim, Orta Gerilim,
258 377 31 44
118
119 İlker BAL
28/10/2014
TEİAŞ
Bulv. No:19 Merkezefendi
Çarşamba
Alçak Gerilim, Elektrik Tahakkuk, Tahsilat ve
506 596 61 61
Denizli
Saat: 14:00
Kaçak Takip
Gıda Tarım ve Hayvancılık
10/12/2014
Gıda Tarım ve
İlçe Müdürlüğü İsmailler 258 751 30 25
119
120 Hamza ERKAN
28/10/2014
Ziraat Teknikerliği, Tarım, Ziraat
Çarşamba
Hayvancılık Müdürlüğü
Mah. Denizli Cad. Çal 546 480 84 82
Saat: 14:00
Denizli
Gıda Tarım ve Hayvancılık
258 751 30 25
10/12/2014
Gıda Tarım ve
İlçe Müdürlüğü İsmailler
120
121 Süleyman ÇENGEL
28/10/2014
Tarım Teknikerliği, Tarım, Ziraat
546 840 66 21
Çarşamba
Hayvancılık Müdürlüğü
Mah. Denizli Cad. Çal
258 751 28 39
Saat: 14:00
Denizli
Gıda Tarım ve Hayvancılık
10/12/2014
Gıda Tarım ve
İlçe Müdürlüğü İsmailler 258 751 30 25
121
122 Ali YAMAN
28/10/2014
Ziraat Mühendisliği, Tarım, ziraat
Çarşamba
Hayvancılık Müdürlüğü
Mah. Denizli Cad. Çal 535 290 82 30
Saat: 14:00
Denizli
Gıda Tarım ve Hayvancılık
258 751 30 25
10/12/2014
Ziraat Mühendisliği, Bitkisel üretim, tarla bitkileri,
Gıda Tarım ve
İlçe Müdürlüğü İsmailler
122
123 Mehmet AKGÜL
28/10/2014
258 751 37 02
Çarşamba
tarım, ziraat konuları.
Hayvancılık Müdürlüğü
Mah. Denizli Cad. Çal
506 657 36 46
Saat: 14:00
Denizli
123
125 Hasan KAPLAN
28/10/2014
İnşaat Mühendisliği, Yapısal Hasarlar, yapı
güvenliği, yapı kalitesi, yapı malzemesi kalite
değerlendirme.
Pamukkale Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
258 296 33 68
Mühendislik Fakültesi
532 644 75 55
İnşaat Mühendisliği bölümü
258 266 45 33
Kınıklı Kampüsü Denizli
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
124
126 Nezir YÜCEL
28/10/2014
Trafik Kaza ve Kusur Tespiti Uzmanı
Jandarma Komutanlığı
İlçe Jandarma Komutanlığı 258 713 79 00
Çivril Denizli
506 356 19 06
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Sayfa 10
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
Makine Mühendisi, mekanik tesisat, ısıtma,
soğutma, klima, doğalgaz, havalandırma, sıhhi
tesisat, ısı yalıtım, yangın, asansör, araç
10/12/2014
Sırakapılar Mah. Saltak 258 265 05 58
125
127 Hatice SAYAR ÖZCAN
28/10/2014
projelendirme, LPG dolum istasyonları sorumlu Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Cad. No:84/2 Denizli
533 410 39 28
müdürlük, şantiye şefliği, imalat, kalite, çevre
Saat: 14:00
yönetim sistemleri, iş güvenliği uzmanlığı(C
sınıfı), Makine değerleme.
10/12/2014
Güvenç İşhanı K:3 No:97 258 265 65 95
126
128 Mefaret AYDIN
28/10/2014
Hukukçu Bilirkişi, Hesap uzmanı
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Denizli
542 432 87 51
Saat: 14:00
Saltak Cad. No:84 Erbay 258 263 44 76
10/12/2014
Hukukçu Bilirkişi, Marka Patent uzmanı, fikri ve
127
129 Tevfik Barbaros ULUTAŞ
28/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Apt. A Blok K:3 D:5
532 582 33 97
Çarşamba
sınai haklar.
Denizli
258 213 86 27
Saat: 14:00
Yenişehir Mah. 6 Sk. No:6
Makine Mühendisi, İş güvenliği uzmanı (A sınıfı),
10/12/2014
F blok K:2 D:6 Esnaf ve 258 374 03 61
128
130 Osman ÖZTÜRK
28/10/2014 iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Sanaatkarlar Sitesi 80 Daire 536 417 42 47
belgesi,
Saat: 14:00
Denizli
İl Ambulans Servisi
Başhekimliği Yenişehir 258 373 99 50
10/12/2014
Ebe, Hemşire, Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık
129
131 Özlem KARTOP
28/10/2014
İl Sağlık Müdürlüğü
Çarşamba
Müşerref Osman Nuri 507 984 25 50
İşletmeleri
Yılmaz Aile Sağlığı
258 361 11 53
Saat: 14:00
Merkezi üstü
10/12/2014
Gıda Tarım ve
Gıda Tarım ve Hayvancılık 258 212 96 81
130
132 Himmet YILANLI
28/10/2014
Ziraat Mühendisi
Çarşamba
Hayvancılık Müdürlüğü
İl Müdürlüğü Denizli
505 390 44 25
Saat: 14:00
Özpamukkale Maliyeciler
Elektrik Elektronik Mühendisi; Elektrik,
10/12/2014
sitesi Adem Buran Cad.
131
133 Mehmet KIRGIZ
28/10/2014
Topraklama, Asansör, Isı Yalıtımı, Isı Kimlik
Serbest Meslek Mensubu
532 263 11 89
Çarşamba
No:18/A K:5 D:16
belgesi.
Saat: 14:00
Yenişehir Denizli
Acıpayam İlçe Emniyet
10/12/2014
132
135 İmdat SABANCI
30/10/2014
Polis Bilirkişi, Olay yeri inceleme, Parmak izi
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Müdürlüğü Olay Yeri
505 540 73 37
Çarşamba
İnceleme Grup Amirliği
Saat: 14:00
Acıpayam İlçe Emniyet
10/12/2014
258 518 10 22
133
136 Metin ÇOŞGUN
30/10/2014
Polis Bilirkişi, Olay Yeri İnceleme
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Müdürlüğü Olay Yeri
Çarşamba
505 220 75 05
İnceleme Grup Amirliği
Saat: 14:00
Emniyet Müdürlüğü Trafik
10/12/2014
2582651425
134
137 Süleyman ÇATAL
30/10/2014 Polis Bilirkişi, Trafik Kazası, Kaza yeri inceleme
Emniyet Müdürlüğü
Tescil Şube Müdürlüğü
Çarşamba
5052149094
Denizli
Saat: 14:00
Fesleğen Mah. İnönü Cad. 258 264 50 79
10/12/2014
135
138 Önder ÖZDİPÇİNER
30/10/2014
Elektrik Mühendisi;
Serbest Meslek Mensubu
Bayındır Apt. No:78/1 258 266 39 99
Çarşamba
Denizli
532 234 68 01
Saat: 14:00
10/12/2014
Bölge Trafik Denetleme 258 268 02 16
136
139 Levent ÇETİNKAYA
30/10/2014
Polis Bilirkişi, Trafik Bilirkişilik
Emniyet Müdürlüğü
Çarşamba
Şube Müdürlüğü Denizli 505 243 18 70
Saat: 14:00
Maden Mühendisi, Açık Ocak Maden İşletmeleri,
Uzman Yirmi O.S.G.B.
10/12/2014
Mermer Fabrikaları, İş Güvenliği Uzmanı(A sınıfı),
Asmalı Evler Mah. 6601 258 212 20 99
137
140 Zeki ÖZBEN
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Teknik Nezaretçi, LPG gaz istasyonlarında
Sk. No:5/A Pamukkale 532 344 78 68
Saat: 14:00
sorumlu müdürlük
Denizli
Sayfa 11
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
Zümrüt Mah. Enderevler
10/12/2014
258 266 67 23
Çarşamba
138
141 Senem BARBAROS YILDIZ
30/10/2014
Gıda Mühendisi;
Serbest Meslek Mensubu Sitesi 2054 Sk. B Blok K:1
532 604 17 05
D:1 Bağbaşı Denizli
Saat: 14:00
Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
10/12/2014
İnşaat Mühendisi, yapı, güçlendirme, yıkım, ruhsat
139
142 Yavuz Selim TAMA
30/10/2014
Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 258 296 33 94
Çarşamba
ve eklerine aykırı yapılaşma.
B Blok Kınıklı Kampüsü
Saat: 14:00
Denizli
Polis Bilirkişi; Güvenlik Kamera Görüntülerini
Denizli İl Emniyet
10/12/2014
505 527 01 92
İyileştirme, Onarma, Netleştirme, Görüntüden
Müdürlüğü Olay Yeri
140
143 Ahmet ÇINAR
30/10/2014
Emniyet Müdürlüğü
Çarşamba
Fotoğraf alma, Görüntüdeki Şahsı Karşılaştırma ve
İnceleme ve Kimlik Tespit 505 318 20 00
Saat: 14:00
Fotoğraf Karşılaştırma Uzmanlıkları
Şube Müdürlüğü
258 261 27 88
10/12/2014
Saraylar Mah. 466 Sk.
141
144 Pelin AY
30/10/2014
Gıda Mühendisliği
Serbest Meslek Mensubu
506 594 24 58
Çarşamba
No:13-15 Denizli
258 265 53 54
Saat: 14:00
SMMM, Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi,
Ticari Muhasebe, Mali Tablolar, SGK İşlemleri,
Sırakapılar Mah. 1583 Sk. 258 242 08 00
10/12/2014
142
145 Firdevs BOZ
30/10/2014 Ticaret Hukuku, Şirketler Muhasebesi, İş Kanunu, Serbest Meslek Mensubu No:58/B Tavaslı Apt. Kat:2 258 211 50 28
Çarşamba
Kooperatifler, Muhasebe Denetimi, Vergi Usul
D:1 Denizli
532 237 57 13
Saat: 14:00
Kanunu, İcra İflas Kanunu
10/12/2014
Kayıhan Mah. 2007 Sk.
143
146 Hüseyin BAYRAMOĞLU
30/10/2014
İnsan Kaynakları Uzman öğretim görevlisi
Serbest Meslek Mensubu
532 468 84 58
Çarşamba
No:2/3 Pamukkale Denizli
Saat: 14:00
Pamukkale Üniversitesi
10/12/2014
İnşaat Mühendisliği, yapı mekaniği, deprem
Mühendislik Fakültesi 258 296 34 39
144
147 Fatih CETİŞLİ
30/10/2014
Pamukkale Üniversitesi
Çarşamba
mühendisliği.
İnşaat Mühendisliği Kınıklı 533 421 49 61
Saat: 14:00
Kampüsü Denizli
10/12/2014
İncilipınar Mah. 1225/4 Sk.
145
148 Mehmet Ali DAĞLI
30/10/2014
Kimyager, İş güvenliği uzmanı (A sınıfı)
Serbest Meslek Mensubu
532 593 62 83
Çarşamba
No:13 K:2 Denizli
Saat: 14:00
Saraylar Mah. Doktorlar 258 242 77 37
10/12/2014
Cad. Demireren İşhanı 533 285 77 73
Çarşamba
146
149 Devrim EKİNCİ
30/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu
No:10 K:3/3 Denizli
258 213 02 71
Saat: 14:00
İlçe Emniyet Müdürlüğü
10/12/2014
Denizli Emniyet
Trafik Tescil ve Denetleme
147
150 Ali TÜREL
30/10/2014
Polis Bilirkişi, Trafik
505 658 70 97
Çarşamba
Müdürlüğü
Büro Amirliği Acıpayam
Saat: 14:00
Denizli
Makine Yüksek Mühendisi, Kusur Hasar
258 263 37 07
10/12/2014
Hacı Kaplanlar Mah. Barış
148
151 Mustafa AKAR
30/10/2014 Uzmanlığı, İş Güvenliği ve İş Hukuku Uzmanlığı,
Emekli
258 261 37 84
Çarşamba
Cad. No:27/Z Denizli
Araç Değeri, Emlak ve Mülk Bilirkişiliği
535 673 36 41
Saat: 14:00
Pamukkale Üniversitesi Fen
10/12/2014
258 296 37 06
149
152 Banu YILMAZ
30/10/2014
Arkeoloji (Klasik Arkeoloji)
Pamukkale Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Çarşamba
538 821 49 77
Arkeoloji bölümü Denizli
Saat: 14:00
Hukukçu bilirkişi, Orman Yüksek Mühendisi,
Gazi Bulvarı 89 Yıldız 258 242 30 04
10/12/2014
150
153 Sabahattin YILDIZ
30/10/2014
Genel Ormancılık, Orman Hukuku, Aktüerya,
Serbest Meslek Mensubu Dinçer İşhanı K:4 No:22 258 264 45 43
Çarşamba
Hesap, Kat Mülkiyeti,
Denizli
543 626 07 62
Saat: 14:00
Yenişehir Mah. Gülkent
10/12/2014
Ziraat Yüksek Mühendisi, Ziraat Makinaları,
151
154 Ali İhsan ÖZCAN
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu Apt. K:1 D:5 Merkezefendi 541 363 15 66
Çarşamba
Sulama tesisleri
Denizli
Saat: 14:00
Sayfa 12
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
Sırakapılar Mah. 1587 Sk.
10/12/2014
258 242 00 13
No:3/1 Kuzdere İşhanı
Çarşamba
152
155 Yeşim BUHURCU
30/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu
533 472 22 66
Denizli
Saat: 14:00
İlçe Gıda Tarım ve
İlçe Gıda Tarım ve
10/12/2014
258 613 10 10
153
156 Mutlu ŞEKER
30/10/2014
Ziraat Mühendisi
Hayvancılık İlçe
Hayvncılık Müdürlüğü
Çarşamba
505 935 30 04
Müdürlüğü
Tavas Denizli
Saat: 14:00
Saraylar Mah. 357 Sk. No:7
10/12/2014
258 264 16 17
154
157 Harun ERDEMİR
30/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu D:123-124 Merkezefendi
Çarşamba
544 560 26 28
Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal
Denizli Mesleki ve Teknik
155
158 Ahmet GÜL
30/10/2014
Milli Eğitim Müdürlüğü
555 700 94 47
Çarşamba
Hizmet uzmanı, Pedagog
Anadolu Lisesi
Saat: 14:00
İnanöz Eczanesi
258 213 14 64
10/12/2014
Yunusemre Mah. 6452 Sk.
156
159 Cemal İNANÖZ
30/10/2014
Eczacılık
Serbest Meslek Mensubu
258 211 39 24
Çarşamba
No:1 Ebrar Apt. Pamukkale
532 482 33 70
Saat: 14:00
Denizli
Orman Mühendisi, Orman Suçları, Orman Yangını,
Çamlaraltı Mah. Hüseyin
10/12/2014
157
160 Murat AKKUŞ
30/10/2014
506 585 22 61
Orman İşletmeciliği, Orman Mülkiyeti, Orman Serbest Meslek Mensubu
Yılmaz Sk. No:92
Çarşamba
Ağaçlandırma, Avcılık
Pamukkale Denizli
Saat: 14:00
İl Halk Sağlığı Laboratuvarı
10/12/2014
258 248 84 85
Müdürlüğü Üçler Ali
158
161 Yusuf AVCI
30/10/2014
Gıda Mühendisliği, Gıda güvenliği denetçiliği
İl Sağlık Müdürlüğü
Çarşamba
Marım Bulvarı No:11
532 495 68 42
Saat: 14:00
Denizli
10/12/2014
Ziraat Yüksek Mühendisi, Meyve sebze yetiştirme Pamukkale Üniversitesi Orta Mah. 3110 Sk. No:15 258 613 11 00
159
162 Levent KIRCA
30/10/2014
Çarşamba
ve ıslahı, bitki besleme ve gübreleme
Tavas MYO
Tavas Denizli
544 670 25 36
Saat: 14:00
İlçe Gıda Tarım ve
İlçe Gıda Tarım ve
10/12/2014
258 613 10 10
160
163 Rifat DİLEK
30/10/2014
Tarım Teknisyeni
Hayvancılık İlçe
Hayvancılık Müdürlüğü
Çarşamba
537 214 08 32
Müdürlüğü
Tavas Denizli
Saat: 14:00
Saraylar Mah. 357 Sk.
SMMM, Öz Sermaye, Ticari Alacak Borç
258 263 87 57
10/12/2014
Güvenç İşhanı K:1
161
164 İrfan KARADAŞ
30/10/2014 Davaları, Şirketler Hukuku, SGK, Şirket Devir ve Serbest Meslek Mensubu
258 372 09 30
Çarşamba
No:57,58,59 Merkezefendi
Birleşmeler, İflasın ertelenmesi.
555 803 45 15
Saat: 14:00
Denizli
Saraylar Mah. Enverpaşa
10/12/2014
SMMM, İş Hukuku, Vergi Hukuku, Türk Ticaret
Cad. Özel İdare İşhanı K:2 258 261 65 38
162
165 Mustafa KARABABA
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Hukuku
No:206 Merkezefendi 532 422 23 07
Saat: 14:00
Denizli
SMMM, Vergi - Borçlar – Sosyal Sigortalar
Sırakapılar Mah. 1583 Sk. 258 265 66 04
10/12/2014
kanunu, genel muhasebe uygulamaları, finansal
163
166 Bülent TEKİN
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
No:19 K:3 D:5
258 377 98 39
Çarşamba
tablolar analizi, tekdüzen muhasebe uygulamaları,
Merkezefendi Denizli 533 765 07 78
Saat: 14:00
TTK.
Pam Termal Otel Karahayıt
10/12/2014
258 271 41 40
Çarşamba
164
167 Ramazan BORUCU
30/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu Mah. 120 Sağlık Sk. No:5
542 217 21 77
Pamukkale Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
Bala Mah. İstasyon Cad. 258 415 19 86
165
168 İsmail TELİM
30/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
No:20/1 Sarayköy Denizli 532 283 98 41
Saat: 14:00
Sayfa 13
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
Turan Mah. Belediye İşhanı 258 415 16 24
10/12/2014
K:1 No:107 Sarayköy 258 415 19 82
Çarşamba
166
169 Ahmet Uğur TOKDİL
30/10/2014
SMMM; Muhasebe ve SGK,
Serbest Meslek Mensubu
Denizli
532 582 72 79
Saat: 14:00
15 Mayıs Mah. Gazi
10/12/2014
SMMM, Sınai ve Ticari Şirketler, Kooperatifler,
Mustafa Kemal Bulvarı 258 264 53 27
167
170 Necati ÇAĞIRGAN
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
SGK, İş Kanunu, Vergi Usul Kanunu
No:89 Yıldız Dinçer İşhanı 533 334 90 04
Saat: 14:00
Kat:4/23 Denizli
SMMM, TTK, İcra iflas, Borçlar hukuku, Faiz,
Sırakapılar Mah.493 Sk.
10/12/2014
258 261 55 53
168
171 Erkan SEÇEN
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Vergi, SSK, İş kanunu, Ticari şirketler, yapı
No:10 D:18 Ali Urhan
Çarşamba
533 399 13 41
kooperatifleri.
İşMerkezi Denizli
Saat: 14:00
Saraylar Mah. 497 Sk. 258 265 29 09
10/12/2014
169
172 Ramazan ŞENLİKCİ
30/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu No:11/205 Akdil İşhanı K:2 258 266 50 51
Çarşamba
Merkezefendi Denizli
532 257 56 70
Saat: 14:00
15 Mayıs Mah. 560 Sk. 258 265 09 97
10/12/2014
170
173 İsmail SARIOĞLU
30/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu No:11 K:2 D:4 Pamukkale 258 377 58 15
Çarşamba
Denizli
536 434 83 85
Saat: 14:00
Organize Sanayi Bölgesi M.
10/12/2014
258 269 18 56
171
174 Özlem SAVİ AKGÜN
30/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu Feridun Alpat Cad. No:22
Çarşamba
532 772 96 65
Honaz Denizli
Saat: 14:00
Yeni Mah. Kazım
258 691 66 65
10/12/2014
SMMM, Vergi Hukuku, İş Hukuku, Sosyal
172
175 Hikmet ULUTÜRK
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Karabekir Cad. 11/1
258 641 11 30
Çarşamba
güvenlik vergi mevzuatı
Beyağaç Denizli
555 812 21 32
Saat: 14:00
SMMM, gelir ve giderlerin deftere kayıt yapılması,
vergi beyannamelerinin düzenlenmesi, muhasebe,
15 Mayıs Mah. Gazi
10/12/2014
258 261 46 61
173
176 Tülay ÇİFTÇİ
30/10/2014
finans, mali mevzuat ve uygulamalarının
Serbest Meslek Mensubu
Mustafa Kemal Bulv.
Çarşamba
533 521 42 81
düzenlenmesi, belgelerin incelenmesi, rapor
No:87 D:17 Denizli
Saat: 14:00
düzenlenmesi, sgk işlemleri.
Çarşı Mah. Kadir
10/12/2014
Kameroğlu Cad. Fatma Tort 258 713 27 66
174
177 Veli Özgür KORKMAZ
30/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
542 672 86 22
İşhanı K:1 N:1 Çivril
Saat: 14:00
Denizli
Saraylar Mah. 420 Sk. Dört
10/12/2014
Çeşme Mevkii Kocayaka 258 242 81 74
175
178 Kemal TANRIVERDİ
30/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Tekstilciler Çarşısı K:2 532 370 69 02
Saat: 14:00
N:59 Merkezefendi Denizli
Sırakapılar Mah. 1522 Sk.
10/12/2014
258 261 39 01
176
180 Ümmühan BAHAR
30/10/2014
SMMM, Vergi Hukuku, SGK Hukuku
Serbest Meslek Mensubu Hızır Apt. No:15 K:4 D:10
Çarşamba
533 474 07 81
Denizli
Saat: 14:00
258 264 40 59
10/12/2014
SMMM, Muhasebe, finansman, Vergi Hukuku,
15 Mayıs Mah. 791 Sk.
177
181 Ferhunde TÜFEKÇİOĞLU
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
258 261 61 99
Çarşamba
SGK
No:8/17 Pamukkale Denizli
533 716 03 73
Saat: 14:00
Sırakapılar Mah. Şehit
258 241 73 50
10/12/2014
SMMM, muhasebe, denetim, vergi mevzuatı,
Şükrü Sk. Aysatur İş
178
182 Nuri SAĞDIÇ
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
258 373 03 12
Çarşamba
sosyal güvenlik mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu,
merkezi No:5 K:3 D:13
533 458 04 26
Saat: 14:00
Merkezefendi Denizli
Selçukbey Mah. 588 Sk.
10/12/2014
179
183 Ülkü Gül ŞEKER
30/10/2014
SMMM; dış ticaret, vergi, ssk, maliyet.
Serbest Meslek Mensubu
542 281 00 50
Damla Sitesi 1. Blok
Çarşamba
No:3/C Denizli
Saat: 14:00
Sayfa 14
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
Yukarı Mah. Fettahlar Sk. 258 518 46 44
10/12/2014
SMMM, Genel Muhasebe, Faiz Hesaplama, SGK,
Çarşamba
180
184 Neriman YILMAZ
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu Fettahlar İşhanı No:3/A 258 518 35 13
Ticari Faaliyetler
Acıpayam Denizli
530 697 96 47
Saat: 14:00
Aşağı Mah. Çarşı Cami 258 518 12 96
10/12/2014
181
185 Hasan GEZGİN
30/10/2014
SMMM, Muhasebe, SSK, Hesap uzmanı
Serbest Meslek Mensubu Cad. No:10 K:1 Acıpayam 258 518 54 16
Çarşamba
Denizli
505 946 59 60
Saat: 14:00
Saraylar Mah. Şehit
10/12/2014
258 241 19 71
182
186 Özgür KARAMİL
30/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu M.Korkut Sk. Esen Han
Çarşamba
533 343 72 61
K:5 No:504 Denizli
Saat: 14:00
SMMM, Türk Ticaret Kanunu, Sosyal güvenlik
uzmanı, iş davaları ihtilaflarda bilirkişilik, tazminat
Saraylar Mah. Hastane Cad.
10/12/2014
hesaplarında bilirkişilik, işci işveren arasındaki
İnceler İşmerkezi No:22 258 241 32 37
183
187 Mehmet SARIGÖL
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
ihtilaflardan ve hizmet süresinin tespiti ve işci
K:5/10 Merkezefendi
532 514 88 25
Saat: 14:00
alacağından doğan ihtilaflarda bilirkişilik, ticari
Denizli
alacak davalarında bilirkişilik
10/12/2014
SMMM, TTK, SGK, Mali Konular, Vergi
Saraylar Mah. Pamukkale 258 242 69 65
184
188 Yasemin TÜRKER FİDAN
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Mevzuatı, Kooperatif, borçlar hukuku,
İşhanı No:117 Denizli 533 326 66 69
Saat: 14:00
SMMM, iş hukuku ve sosyal güvenlik, bağımsız
denetçilik, iş güvenliği konuları, kooperatif ve
15 Mayıs Mah. 559 Sk. 258 264 64 83
10/12/2014
185
189 İlhan YILMAZ
30/10/2014
dernekler, sermaeye şirketleri, öz sermaye
Serbest Meslek Mensubu
No:14 K:1 Pamukkale 542 275 83 83
Çarşamba
tespitleri, birleşme ve tasfiyeleri, ticari alacak ve
Denizli
258 266 19 17
Saat: 14:00
borç tespitleri.
10/12/2014
SMMM, Sigorta, alacak, mali müşavirlik, bilişim
Yukarı Mah. Fırın Sk. 258 518 10 78
186
190 Gültekin ALTAN
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
uzmanlığı, yazılım uzmanlığı.
No:2/A Acıpayam Denizli 533 636 30 87
Saat: 14:00
SMMM, Muhasebe uygulamaları, Türk Vergi
Saraylar Mah. Demirciler
10/12/2014
Mevzuatı,Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku, Öz
Cad. Pamukkale İşhanı 258 242 88 89
187
191 Murat BURÇAK
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Sermaye Tespiti, Birleşme Tavsiye İşlemleri,
No:97 Merkezefendi
532 779 53 88
Saat: 14:00
Borçlar Kanunu
Denizli
Saraylar Mah. Selçuk Cad.
258 263 84 26
10/12/2014
Köseoğlu Çarşısı K:3
188
192 Adnan SELÇUK
30/10/2014
SMMM, Ticari İmalat, İthalat, İhracat
Serbest Meslek Mensubu
258 384 24 82
Çarşamba
No:133 Merkezefendi
532 383 78 28
Saat: 14:00
Denizli
SMMM, Türk Ticaret Kanunu, VUK, Borçlar
Saraylar Mah. Doktorlar
10/12/2014
258 263 67 87
189
193 Oğuz KATKICI
30/10/2014 Hukuku, Maliyet Muhasebesi, İhracat Muhasebesi, Serbest Meslek Mensubu Cad. Konak İş Merkezi
Çarşamba
542 697 72 77
Ticaret ve Sanayi Şirketleri
K:2/203 Merkez/Denizli
Saat: 14:00
SMMM, Genel Muhasebe Uygulamaları ve
Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, Vergi Hukuku, İş ve
10/12/2014
Sırakapılar Mah.506 Sk. 258 242 25 60
Sosyal Güvenlik Hukuku, Kıdem Tazminat
190
194 Mürşit UZ
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Alacakları Hesaplama ve İşçi Ücret Alacakları
No:10 K:2 D:3 Denizli 554 881 07 02
Saat: 14:00
Hesaplama, Mali Denetim, Mali Analiz, Şirketler
Hukuku İflas Erteleme, Kayyum
Sırakapılar Mah. Saltak
10/12/2014
Cad. Umut Apt. No:64 258 265 86 59
191
195 Ali Osman HORZUM
30/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
K:7/14 Merkezefendi
533 236 44 92
Saat: 14:00
Denizli
Sayfa 15
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
10/12/2014
258 261 17 86
Çarşamba
192
196 Alper Cemal EKİZ
30/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu İstiklal Cad. No:25 Denizli
532 633 86 50
Saat: 14:00
Saraylar Mah. Hastane Cad.
10/12/2014
Konak İşmerkezi K:6
258 264 79 91
193
197 Gülpembe ÇAKIR
30/10/2014
SMMM, Finansal tablo analizi
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
D:603 Merkezefendi
505 240 48 47
Saat: 14:00
Denizli
Sırakapılar Mah. 1583 Sk. 258 263 69 72
10/12/2014
194
198 Necdet GÜNAY
30/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu
No:58 K:3 D:6
555 960 40 30
Çarşamba
Merkezefendi Denizli
258 264 70 64
Saat: 14:00
Saraylar Mah. Doktorlar
10/12/2014
195
199 İsmail SIĞIŞ
30/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu Cad. Tokcan İşhanı No:38/4 538 598 57 77
Çarşamba
Denizli
Saat: 14:00
15 Mayıs Mah. Ressam
10/12/2014
Ahme Cevdet Şemsioğlu
196
200 Bilal KARA
30/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu
533 647 12 32
Çarşamba
Sk. No:13/1 Pamukkale
Saat: 14:00
Denizli
10/12/2014
Sırakapılar Mah. Şehit 258 241 06 58
197
201 İlyas GÖZLÜKAYA
30/10/2014
SMMM, Vergi ve kooperatifler
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Şükrü Sk. No:5/4 Denizli 532 285 99 02
Saat: 14:00
10/12/2014
Sırakapılar Mah. Saltak 258 241 83 55
198
202 Hasan ABUŞAHA
30/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Cad. No:53/6 Denizli
532 382 48 16
Saat: 14:00
10/12/2014
Sırakapılar Mah. 1522 Sk. 258 261 38 35
199
203 Şenay GEZGİÇ
30/10/2014
SMMM, Vergi Hukuku, SGK Hukuku
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
No:15 D:10 Denizli
532 599 82 26
Saat: 14:00
Saraylar Mah. Ş. M. Korkut
10/12/2014
258 264 11 60
200
204 Necdet YILMAZ
30/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu
Sk. Esenhan No:1 K:5
Çarşamba
533 515 22 65
D:505 Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
15 Mayıs Mah. 559/1 Sk. 258 262 20 71
201
205 Erdem KÜÇÜKÇANCI
30/10/2014
Makine Mühendisi;
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
No:16 Pamukkale Denizli 533 356 70 09
Saat: 14:00
Denizli Büyükşehir
10/12/2014
Elektronik ve Haberleşme Mühendisi; Bilişim
Denizli Büyükşehir
258 280 27 22
202
206 Erol MİRAN
30/10/2014
Belediyesi Ulaşım Dairesi
Çarşamba
Teknolojileri
Belediyesi
532 397 46 93
Başkanlığı
Saat: 14:00
Pamukkale Üniversitesi
10/12/2014
Elektrik tesisleri, orta ve yüksek gerilim, enerji
258 212 37 88
203
207 Murat CEYLAN
30/10/2014
Pamukkale Üniversitesi
Teknik Bilimler MYO
Çarşamba
sistemleri.
555 274 37 25
Fakülte Cad. No:30 Denizli
Saat: 14:00
Sümer Mah. 3. Sanayi
10/12/2014
258 251 19 33
204
208 Ali METİN
30/10/2014
Oto Tamir ve Kaporta;
Serbest Meslek Mensubu Sitesi Girişi 24 Sk. No:47
Çarşamba
532 514 65 74
Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
Ahi Sinan Cad. No:32 533 376 35 55
205
209 Fatih MEMİGÜVEN
30/10/2014
Elektrik - Elektronik Mühendisi;
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Merkez Denizli
507 698 62 03
Saat: 14:00
SMMM; Bilanço analizleri, öz sermaye tespitleri,
Sırakapılar Mah. Saltak
10/12/2014
iflas ve iflasın ertelenmesi, şirketlerin feshi,
Cad. Kaşıkçı İş merkezi 258 242 11 71
206
210 Ramazan YARIMTEPE
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
tasfiyesi, sosyal güvenlik mevzuatı, kooperatifler,
No:41 K:1 D:23
533 647 12 84
Saat: 14:00
dernekler, vakıflar mevzuatı.
Merkezefendi Denizli
Sayfa 16
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
Mehmetçik Mah. 2584/3
10/12/2014
258 211 16 85
Çarşamba
207
211 Ayşen GÜNENÇ
30/10/2014 Makine Mühendisi; İş güvenliği uzmanı (A sınıfı). Serbest Meslek Mensubu Sk. Gürüken Apt. No:3
505 495 18 19
Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
Milli Emlak Denetmeni; Gayrimenkul Değerleme,
Denizli Büyükşehir
Altıntop Mah. Lise Cad. 258 280 20 42
208
212 Tamer KAVAKOĞLU
30/10/2014
Çarşamba
Emlak Bilirkişiliği, İhale Mevzuatı,
Belediyesi
No:2 Denizli
505 817 61 42
Saat: 14:00
209
213 Mehmet SARI
İç Denetçi, Muhasebe Denetmeni, Muhasebe
30/10/2014 Yetkilisi, Kamu ihaleleri, Muhasebe iş ve işlemleri,
hak ediş işlemleri, maaş işlemleri, memur suçları.
507 231 77 50
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Denizli Büyükşehir
258 280 20 44
Belediyesi Altıntop Mah.
530 561 88 91
Lise Cad. No:2 Denizli
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Karahasanlı Mah. 2008 Sk.
İş ve sosyal güvenlik hususlarında uzman bilirkişi, Denizli Sosyal Güvenlik
258 264 52 21
No:18/8 C/8 Blok K:4 D:20
Motorculuk.
Kurumu
530 601 97 82
Denizli
Siteler Mah. Ulus Cad.
İşletme ve Finansal Kontrolör, Mali İşler, Üretim
258 213 32 58
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu Güner Bey Apt. No:73/4
prosedürleri, Proses(teknik) denetim, Mali Denetim
533 323 79 35
Pamukkale Denizli
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
İç denetçi, İhale mevzuatı(akaryakıt, asgari ücret
fiyat farkı uygulamaları), muhasebe işlemleri, faiz
hesaplamaları, rucuen tazminatı(nakdi tazminat,
2022 sayılı yasa alacak davları) maaş ve yolluk
hakları, alacak davaları, 5018 sayılı yasa gereği
takip edilen devlet alacakları ve bunlara
uygulanacak faiz hesaplamaları.
Denizli Büyükşehir
Belediyesi
Denizli Büyükşehir
Belediyesi
Denizli Büyükşehir
Belediyesi İç Denetim
Birim Başkanlığı
210
214 Veli KAVSARA
30/10/2014
211
215 Akif GÜRCAN
30/10/2014
212
216 Naci İĞDİR
213
217 Mevlüt ARSLAN
30/10/2014
Elektrik - Elektronik Mühendisi;
214
218 Murat ÖNÜT
30/10/2014
Teknisyen (Mühendis), Ziraat Teknisyeni, Peyzaj
Teknikeri,
215
219 Hamza DEĞİRMENCİ
30/10/2014
Ziraat Mühendisi;
216
220 Erhan SARIYILDIZ
30/10/2014
SMMM, Vergi hukuku, SGK.
Serbest Meslek Mensubu
217
221 Eşref ACAR
30/10/2014
Eşya kıymet takdiri,
Denizli Adliyesi
Denizli Adliyesi 3. Aile
Mahkemesi K:1 D:136
Denizli
258 377 55 03
537 271 92 93
218
222 Nasuh AYDOĞAN
30/10/2014
Eşya kıymet takdiri,
Denizli Adliyesi
Denizli Adliyesi 3. İcra
Mahkemesi K:3 Denizli
258 377 55 03
535 407 17 07
258 213 25 61
219
223 Osman Levent CENGİZ
30/10/2014
Maden Mühendisi;
Serbest Meslek Mensubu
Gerzele Mah. 523 Sk.
Kayakent Sitesi B Blok 530 609 91 94
No:3B D:7 Merkez Denizli
220
224 Şakir UÇAR
30/10/2014
Polis Bilirkişi; Trafik ve Kaza Uzman Bilirkişisi
Emniyet Müdürlüğü
İlçe Emniyet Amirliği Çal 258 751 30 46
Denizli
506 356 84 59
Sayfa 17
Serbest Meslek Mensubu
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık İlçe
Müdürlüğü
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık İlçe
Müdürlüğü
Çamkent Sitesi No:13
Çamlık Mah. Denizli
258 213 76 23
532 599 88 65
İlçe Gıda Tarım ve
258 613 10 10
Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
507 555 46 63
Tavas Denizli
İlçe Gıda Tarım ve
258 613 10 10
Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
535 522 36 60
Tavas Denizli
Sırakapılar Mah. 506 Sk. 258 263 12 13
No:24 K:2 Denizli
533 337 18 61
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
10/12/2014
Polis Bilirkişi; Bilişim suçları, Bilişim Teknolojisi
İlçe Emniyet Amirliği Çal
Çarşamba
221
225 Ömer KORUCUK
30/10/2014
Emniyet Müdürlüğü
505 217 35 45
bilirkişi, CD çözümü, görüntü ses kaydı çözümü
Denizli
Saat: 14:00
Kale Mah. 274 Sk. No:6
505 318 20 20
10/12/2014
Pamukkale Denizli (Trafik
222
226 Adnan BİNGÖL
30/10/2014
Polis Bilirkişi; Trafik Bilirkişiliği
Emniyet Müdürlüğü
258 212 60 86
Çarşamba
Denetleme Şube
505 359 00 40
Saat: 14:00
Müdürlüğü)
10/12/2014
Polis Bilirkişi; Trafik kazaları bilirkişiliği, Trafik
Trafik Denetleme Şube 505 318 20 20
223
227 Tarık TURGUT
30/10/2014
Emniyet Müdürlüğü
Çarşamba
cezaları ve radar bilirkişiliği
Müdürlüğü Denizli
505 854 07 51
Saat: 14:00
Pamukkale İlçe Gıda Gıda Tarım ve Hayvancılık
10/12/2014
224
228 Erkan HORASAN
31/10/2014
Ziraat Mühendisi;
Tarım ve Hayvancılık
İlçe Müdürlüğü Ankara 505 654 30 51
Çarşamba
Müdürlüğü
Asfaltı Pamukkale Denizli
Saat: 14:00
Pamukkale Üniversitesi Fen
10/12/2014
Edebiyat Fakültesi A blok 258 296 37 43
225
229 İsaf BOZOĞLU
31/10/2014
Arkeoloji.
Pamukkale Üniversitesi
Çarşamba
Arkeoloji bölümü Kınıklı 537 513 17 76
Saat: 14:00
Kampüsü Denizli
10/12/2014
Aydem Edaş Genel
226
230 Taşkın SELÇUK
31/10/2014
İnşaat Mühendisi; Kamulaştırma, İnşaat.
AYDEM
532 788 06 17
Çarşamba
Müdürlüğü Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
Gökpınar Mah. Küçükpınar 258 266 52 06
227
231 Ferhan ÖZKAN
31/10/2014
Banka, Finans
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Cad. No:36 Denizli
532 464 63 66
Saat: 14:00
228
Bilgisayar, Donanım ve Yazılım
Yatağan Müftü Arif Akşit
Milli Eğitim Müdürlüğü Metem ve Anadolu Meslek 505 917 53 27
Lisesi Serinhisar Denizli
232 Fatih DEMİR
31/10/2014
229
233 Mehmet BİLGİN
Makine Mühendisi, Isıtma, Soğutma,
Denizli Valiliği Yatırım
31/10/2014
Havalandırma, Enerji, Klima, Sıhhi Tesisat,
İzleme ve Koordinasyon
Yangın, Doğalgaz, Makina, Yaklaşık maliyet, ihale
Başkanlığı
532 586 39 86
230
234 Muhammed DEMİRKOLLU
31/10/2014
İnşaat Mühendisi,
530 042 23 63
258 212 37 51
555 966 77 60
231
235 Erkin PALAMUTCU
31/10/2014
Makine Mühendisi, Dış Ticaret Pazarlama
Uzmanlığı, İş Güvenliği Uzmanı(A sınıfı)
Serbest Meslek Mensubu
232
236 Ünsal ŞENGÜN
31/10/2014
Makine Mühendisi.
Serbest Meslek Mensubu
233
237 Hasan Ünal ŞENGÜN
31/10/2014
Elektrik Yüksek Mühendisi, Yüksek-Alçak
Gerilim, Elektrik Tesisleri, Enerji nakil hattı,
fabrika tesisleri, iş güvenliği.
234
238 Bülent AÇIKGÖZ
31/10/2014
Adalet Mah. 10031 Sk.
No:6/A Akgün Sitesi A
Blok D:2 Merkezefendi
Denizli
Örnek Cad. No:1 Eski
Serbest Meslek Mensubu Zahire Pazarı Merkezefendi
Denizli
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Mehmetçik Mah. Zübeyde
258 211 24 24
Hanım Cad. No:186/6
533 541 82 88
Denizli
258 264 08 26
Çaybaşı Mah. 1583 Sk.
Serbest Meslek Mensubu
258 212 78 90
No:56 Zemin Kat Denizli
533 476 62 61
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
SMMM, Vergi, Özsermaye Tespiti, Şirket Devir
Sırakapılar Mah. Şehit 258 264 14 87
ve Birleşmeleri, Kooperatifler, Sosyal Güvenlik Serbest Meslek Mensubu
Şükrü Sk. Aysatur İş
258 211 86 36
ve İş Hukuku, İnşaat ve Maliyet muhasebesi, TTK.
Merkezi No:5 K:1/3 Denizli 533 636 44 23
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Sayfa 18
İncilipınar Mah.3375 Sk. 258 213 01 51
No:13 D:2 Denizli
532 666 34 70
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
SMMM, Vergi Hukuku, Özsermaye Tespiti, Şirket
258 264 14 87
Sırakapılar Mah. Şehit
10/12/2014
Devir ve Birleşmeleri, Kooperatifler, Sosyal
258 265 20 83
235
239 Rıza SARI
31/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Şükrü Cad. Aysatur İş
Çarşamba
Güvenlik ve İş Hukuku, İnşaat ve Maliyet
258 212 92 87
Merkezi No:5 K:1/7 Denizli
Saat: 14:00
muhasebesi,
532 375 78 89
258 242 91 18
10/12/2014
Özel İdare İşhanı No:217
236
240 Gülhan SARUHAN
31/10/2014 Ziraat Mühendisliği, bağ, bahçe, tarla, sera, sulama. Serbest Meslek Mensubu
258 212 99 64
Çarşamba
Denizli
533 413 26 09
Saat: 14:00
10/12/2014
Denizli Valiliği Planlama 2583771197
237
241 İsmail ÖZKAN
31/10/2014
Tütün ve Alkol Bilirkişisi
Denizli Valiliği
Çarşamba
Müdürlüğü AB Proje ofisi 5333865251
Saat: 14:00
Sırakapılar Mah. Doktorlar
258 242 34 14
10/12/2014
Hukukçu Bilirkişi, Marka uzmanı, fikri ve sınai
Cad. No:5 Umut İşmerkezi
238
242 Burcu KURŞUNOĞLU
31/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
258 377 77 79
Çarşamba
haklar
K:3 D:5 Merkezefendi
532 333 84 68
Saat: 14:00
Denizli
Saltak Cad. No:41 Kaşıkçı
10/12/2014
258 265 88 84
239
243 Koray KURŞUNOĞLU
31/10/2014 Hukukçu Bilirkişi, fikri ve sınai mülkiyet hakları Serbest Meslek Mensubu
İş merkezi K:1 D:11
Çarşamba
532 545 88 77
Denizli
Saat: 14:00
Altıntop Mah. Lise Cad.
258 280 24 35
10/12/2014
Denizli Büyükşehir
No:2 Denizli Büyükşehir
240
244 Raif İZCİ
31/10/2014
Harita ve Kadastro Teknikeri, İmar Bilirkişisi
258 268 43 49
Çarşamba
Belediyesi
Belediyesi Hizmet Binası
553 397 62 44
Saat: 14:00
K:3 D:309
Denizli İl Gıda Tarım ve
10/12/2014
Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 258 212 54 80
241
245 Feridun KAYA
31/10/2014
Ziraat Mühedisliği.
Çarşamba
Hayvancılık Müdürlüğü İncilipınar Mah. Pamukkale 533 614 76 28
Saat: 14:00
Denizli
SMMM, Borçlar Hukuku, Türk Ticaret Kanunu, İş
10/12/2014
Sırakapılar Mah. 1586 Sk. 258 241 77 84
242
246 Selim Suat TİYEKLİ
31/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Hukuku, Kooperatifler, Vergi kanunları, ticari
Çarşamba
No:28 K:3 Denizli
532 653 14 04
davalar, bağımsız denetim.
Saat: 14:00
Sırakapılar Mah. 1582 Sk.
10/12/2014
258 265 36 66
No:5 Berkman İşhanı
243
247 Adem Salih DENİZ
31/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
K:5/16 Merkezefendi
532 321 05 94
Saat: 14:00
Denizli
10/12/2014
Elektrik Mühendisliği, Yüksek gerilim, yapı
Atatürk Mah. Banka Sokak
244
248 Cevat UÇMAN
31/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
535 591 10 17
Çarşamba
denetim.
No:15 Sarayköy Denizli
Saat: 14:00
Makine Mühendisliği, Isı yalıtım, sıhhi, ısıtma,
10/12/2014
Çevre ve Şehircilik İl
Çevre ve Şehircilik İl
258 268 00 04
245
249 Metin ÖZKAL
31/10/2014
yangın, doğalgaz, soğutma tesisatları,
Çarşamba
Müdürlüğü Denizli
Müdürlüğü Denizli
533 549 01 77
havalandırma, klima, havuz.
Saat: 14:00
10/12/2014
Saraylar Mah. 510 Sk. 258 262 04 37
246
250 Bülent TELİM
31/10/2014
Elektrik Mühendisliği
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
No:11/A Denizli
532 410 78 84
Saat: 14:00
247
248
251 Barış MADAN
31/10/2014
258 265 51 93
258 241 48 24
532 713 34 36
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
252 Mustafa GENCER
Makine Mühendisi, ısı yalıtımı, sıhhi tesisat, ısıtma
Merkezefendi Mah. 1766/1
tesisatı, asansör, havalandırma, buhar tesisatı,
31/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
506 680 44 55
doğalgaz, otomatik kontrol yangın tesisatı, LPG
Sk. No:5/2 Denizli
tesisatı.
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
İş sağlığı ve güvenliği uzmanı(A sınıfı)
Sayfa 19
Denizli Valiliği İl
Planlama ve
Koordinasyon Müdürlüğü
15 Mayıs Mah. Gazi
Mustafa Kemal Bulvarı
No:81/1 Denizli
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
258 264 40 17
10/12/2014
Sigorta Eksperi, Araç hasar tespiti ve değer kaybı
Saltak Cad. Ümmühan Apt.
258 213 15 14
Çarşamba
249
253 Oral Altuğ SEZER
31/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
tespiti.
No:29 K:6 Denizli
532 274 61 66
Saat: 14:00
Kozak Hukuk Bürosu,
10/12/2014
Saltak Mah. Saltak Cad. 2582650302
250
254 Beyza KOZAK MÜSRİ
31/10/2014
Hukukçu Bilirkişi
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Çetin Apt. K:3 D:5 Merkez 5326405411
Saat: 14:00
Denizli
Denizli Büyükşehir
10/12/2014
258 280 24 11
251
255 Ejder ÇEVİK
31/10/2014
Harita ve Kadastro Teknikeri,
Serbest Meslek Mensubu Belediyesi Altıntop Mah.
Çarşamba
555 719 40 50
Lise Cad. No:2 K:3 Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
İnşaat Mühendisi, Yapı Denetim bilirkişisi, İmar
Denizli Büyükşehir
Altıntop Mah. Lise Cad. 258 280 24 17
252
256 Mehmet ÇULHAOĞLU
31/10/2014
Çarşamba
bilirkişisi.
Belediyesi
No:2 K:3 D.no:305 Denizli 532 566 36 18
Saat: 14:00
10/12/2014
Denizli Büyükşehir
Altıntop Mah. Lise Cad. 258 280 24 35
253
257 Nurhan DOĞAN KESGİN
31/10/2014
Harita ve Kadastro Teknikeri, İmar Bilirkişisi
Çarşamba
Belediyesi
No:2 K:3 D.no:309 Denizli 505 375 53 06
Saat: 14:00
Saraylar Mah. 512 Sk. N:2
10/12/2014
258 241 21 10
254
258 Onur SARAÇ
30/10/2014
SMMM, Sosyal Güvenlik,
Serbest Meslek Mensubu
K:5 D:4 Merkezefendi
Çarşamba
539 874 40 34
Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
İl Gıda Tarım ve
Denizli İl Gıda Tarım ve 258 212 54 80
255
259 Ümit DEMİRCİ
31/10/2014
Ziraat Mühedisliği.
Çarşamba
Hayvancılık Müdürlüğü
Hayvancılık Müdürlüğü 532 685 67 62
Saat: 14:00
Çamlaraltı Mah. 6006. Sk.
10/12/2014
Makine Mühendisi, Otomotiv, yedek parça, garanti
532 415 43 54
256
260 Haluk ŞEBER
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
No:28 Evran Apt. D:1
Çarşamba
hizmetleri, araç ve Makine değer tespit bilirkişiliği
544 308 84 82
Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
Emniyet Müdürlüğü Trafik 505 318 20 20
257
261 Mithat TÜZÜNER
31/10/2014
Polis Bilirkişi; Trafik kazaları bilirkişiliği,
Emniyet Müdürlüğü
Çarşamba
Denetleme Şube Müdürlüğü 505 626 89 87
Saat: 14:00
Trafik Denetleme Şube
10/12/2014
505 318 20 20
258
262 Ömer ASLAN
31/10/2014
Polis Bilirkişi; Trafik kazaları bilirkişiliği,
Emniyet Müdürlüğü
Müdürlüğü Akkale Mah.
Çarşamba
505 217 25 95
Denizli
Saat: 14:00
Sırakapılar Mah. 1521 Sk.
10/12/2014
258 262 26 20
Çarşamba
259
263 Aysun SÖNMEZTEKİN
31/10/2014 Ziraat Mühedisliği, İş güvenliği uzmanı (A sınıfı) Serbest Meslek Mensubu No:24 K:1 D:3 Künarlıoğlu
533 476 62 66
İşmerkezi Denizli
Saat: 14:00
Elektrik - Elektronik Mühendisliği, 1kv üstü ve 1
kv altı tesisler, işletme sorumluluğu, topraklamalar,
Sümer Mah. Akçeşme Cad.
10/12/2014
258 268 83 29
260
264 Mustafa DEVECİ
31/10/2014
katodik topraklamalar, alçak gerilim ve yüksek Serbest Meslek Mensubu
No:38 Merkezefendi
Çarşamba
505 646 58 02
gerilim panolar, trafo ve enerji nakil hatları, zayıf
Denizli
Saat: 14:00
akım tesisleri.
İstiklal Mah. İstiklal Cad.
10/12/2014
Yangın önleme, söndürme ve kurtarma, yangın
261
265 İsmail ŞAY
30/10/2014
Emekli
No:112 Ak Apt. K:7 D:7 532 767 94 29
Çarşamba
güvenliği.
Denizli
Saat: 14:00
Makine Mühendisliği, LPG dolum tesisleri ve
10/12/2014
1. Sanayi Sitesi 156 Sk. 258 241 46 34
262
266 Levent ÇAM
31/10/2014 otogaz istasyonları, doğalgaz iç tesisat, mekanik Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
No:22 Denizli
533 633 62 96
tesisat,
Saat: 14:00
Sayfa 20
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
Ziraat Mühendisliği, peyzaj mimarı, zirai tarımı
ilgilendiren alanlardaki tüm maliyet ve m2
258 266 41 13
10/12/2014
Bayramyeri Belediye İşhanı
263
267 Hatice ÇAMLI
30/10/2014
hesapları, peysaj düzenlemede kullanılan süs
Serbest Meslek Mensubu
258 263 89 68
Çarşamba
No:44 Denizli
bitkilerinin tesbiti, maliyetleri, peyzaj alanlarının
532 404 74 12
Saat: 14:00
birim fiyatlandırması.
258 261 33 19
10/12/2014
Denizli Defterdarlığı
264
268 Mustafa MASKAN
31/10/2014
Avukat, Hukukçu bilirkişilik.
Denizli Defterdarlığı
258 266 37 81
Çarşamba
Muhakemat Müdürlüğü
505 641 33 79
Saat: 14:00
İlçe Gıda Tarım ve
258 671 30 07
10/12/2014
Ziraat Teknikeri, Toprak, Tarla bitkileri, bahçe
İlçe Gıda Tarım ve
265
269 Bayram YOLCU
31/10/2014
Hayvancılık Müdürlüğü 258 671 30 27
Çarşamba
bitkileri
Hayvancılık Müdürlüğü
Kale Denizli
555 559 20 16
Saat: 14:00
Pamukkale Üniversitesi Fen
10/12/2014
Edebiyat Fakültesi A blok 258 296 38 95
266
270 Mustafa BİLGİN
31/10/2014
Arkeoloji
Pamukkale Üniversitesi
Çarşamba
Arkeoloji bölümü Kınıklı 544 509 28 12
Saat: 14:00
Kampüsü Denizli
Pamukkale Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi A blok
10/12/2014
258 296 37 01
267
271 Bilge YILMAZ KOLANCI
31/10/2014
Arkeoloji
Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji bölümü Zemin
Çarşamba
537 384 95 91
Kat Kınıklı Kampüsü
Saat: 14:00
Denizli
Saraylar Mah. 1. Sanayi
10/12/2014
258 241 34 35
268
272 Servet YILDIRIM
31/10/2014
İnşaat Mühendisi,
Serbest Meslek Mensubu Sitesi 171 Sk. Sedef Çarşısı
Çarşamba
532 746 80 40
No:1/22 Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
Asmalıevler Mah. 6601 Sk. 258 212 20 99
269
273 Ahmet BURAN
31/10/2014 Orman Mühendisi, İş güvenliği uzmanı (C sınıfı) Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
No:5/A Pamukkale Denizli 507 453 07 33
Saat: 14:00
Pamukkale Üniversitesi
10/12/2014
258 296 31 12
270
274 Emine Nur HERKEN
31/10/2014
Gıda Mühendisliği
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda
Çarşamba
505 314 59 30
Mühendisliği Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
SMMM, TTK, iflas erteleme, kooperatifler, vergi
15 Mayıs Mah. 560 Sk. 258 263 98 35
271
275 Engin ERENLER
31/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
kanunları, menfi tespit
No:11/3 Pamukkale Denizli 532 777 81 64
Saat: 14:00
Kelekçi Kasabası Boğazardı
10/12/2014
Sedef Zeliha ÖĞMEN
258 546 35 31
272
276
31/10/2014
Orman Mühendisliği, ormancılık hizmetleri.
Serbest Meslek Mensubu
Mah. 10 Sk. No:6
Çarşamba
(YILMAZ)
506 314 57 52
Acıpayam Denizli
Saat: 14:00
Sırakapılar Mah. 1521 Sk. 258 264 55 89
10/12/2014
Harita ve Kadastro Yüksek Mühendisi,
273
277 Aydın YÜCEL
31/10/2014
Serbest Meslek Mensubu Cavide Hanım İş merkezi 258 377 61 43
Çarşamba
Gayrimenkul değerleme uzmanı,
No:19/1 Denizli
532 417 34 66
Saat: 14:00
274
278 Ozan BARAS
31/10/2014
Trafik ve Kaza Uzmanı Bilirkişisi
275
279 Osman TÜRK
30/10/2014
SMMM, Gelir vergisi, vergi usul kanunu, TTK.
Sayfa 21
Türkiye İstatistik Kurumu Kervansaray Mah. Barbaros
258 266 65 22
Başkanlığı Denizli Bölge Bulv. No:108 Pamukkale
546 244 24 47
Müdürlüğü
Denizli
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Topraklık Mah. 576 Sk. 258 261 98 01
No:39 Bektaş İşhanı K:2 258 361 38 28
Denizli
555 800 06 85
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Serbest Meslek Mensubu
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
SMMM, şirketler, inşaat, kooperatif, turizm, banka
muhasebesi, iflasın ertelenmesi, kayyumluk,
Altıntop Mah. 836 Sk. No:9
10/12/2014
itirazın iptali, şirket bileşme ve bölünmesi, sermaye
258 263 15 74
276
280 Aysel ÖZTEKİN
31/10/2014
Serbest Meslek Mensubu D:68 Şengün İş Merkezi
Çarşamba
arttırma-azaltılması, sermaye tespiti, iş hukuk ve
532 496 23 39
Denizli
Saat: 14:00
sosyal güvenlik hukuku, ticaret hukuku, vergi
hukuku, tasfiye memurluğu.
İlçe Gıda Tarım ve
10/12/2014
İlçe Gıda Tarım ve
258 613 10 10
277
281 Hakan BOLAT
31/10/2014
Veteriner Hekim
Hayvancılık Müdürlüğü
Çarşamba
Hayvancılık Müdürlüğü
545 855 85 52
Tavas Denizli
Saat: 14:00
Sırakapılar Mah. Şehit
10/12/2014
Şükrü Sk. No:5 K:2 D:10 258 264 13 10
278
282 Fatih ŞAŞMAZ
31/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Aysatur İş merkezi
546 886 43 27
Saat: 14:00
Merkezefendi Denizli
Organize Sanayi Bölgesi 258 296 16 16
10/12/2014
İş ve Sosyal Güvenlik hususlarında uzman bilirkişi,
279
283 Hasan Hüseyin YAVUZ
31/10/2014
Serbest Meslek Mensubu 2.Kısım Ali Rıza Öztürk 258 361 03 92
Çarşamba
iş sağlığı ve güvenliği (A sınıfı)
Cad. No:12 Denizli
532 773 62 60
Saat: 14:00
10/12/2014
Denizli Büyükşehir
Organize Sanayi Bölgesi 258 269 12 62
280
284 Hakan DEMİR
31/10/2014
Yangın ve Kaza Bilirkişisi
Çarşamba
Belediyesi
2.Kısım İtfaiye Müdürlüğü 533 277 28 18
Saat: 14:00
Sırakapılar Mah. Saltak
10/12/2014
258 265 87 77
281
285 Pınar CERİT
30/10/2014
Hukukçu Bilirkişi, Marka ve Patent Uzmanı
Serbest Meslek Mensubu
Cad. No:63 K:3 D:6
Çarşamba
532 627 98 66
Merkezefendi Denizli
Saat: 14:00
Denizli Valiliği Yatırım
İzleme ve Koordinasyon 258 241 09 02
10/12/2014
282
286 Abdullah SİPAHİ
31/10/2014
İnşaat Mühendisi,
Denizli Valiliği
Başkanlığı Topraklık Mah. 258 264 95 66
Çarşamba
İzmir Bulvarı No:41 K:4 533 253 37 66
Saat: 14:00
Pamukkale Denizli
Değirmenönü Mah. Lise
10/12/2014
537 656 10 26
283
287 Burçin Ahmet FENLİ
31/10/2014
Maden Mühendisliği,
Serbest Meslek Mensubu Cad. 72/2 Aygören Sitesi C
Çarşamba
216 658 76 71
Blok K:6 D:12 Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
Saraylar Mah. Babadağlılar 258 265 62 32
Çarşamba
284
288 Turgut KURAL
31/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu
İşhanı K:6 N:157 Denizli 554 882 82 18
Saat: 14:00
Sırakapılar Mah. 1521 Sk.
10/12/2014
258 265 73 13
285
289 İsmail ÖZTÜRK
31/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu
No:19/9 Merkezefendi
Çarşamba
532 409 73 25
Denizli
Saat: 14:00
Pamukkale Üniversitesi
10/12/2014
258 296 31 04
286
290 Halil İbrahim KAYA
31/10/2014
Gıda Mühendisliği
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda
Çarşamba
554 610 64 22
Mühendisliği Denizli
Saat: 14:00
Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
10/12/2014
258 296 31 67
287
291 Murat ÖZENÇ
31/10/2014
Makine Mühendisi,
Pamukkale Üniversitesi
Makine Mühendisliği
Çarşamba
555 623 24 88
bölümü Kınıklı Kampüsü
Saat: 14:00
Denizli
Tıkıroğlu Şirketler Grubu,
10/12/2014
İnşaat Mühendisliği, Çelik konstrüksiyon, proje ve
Ankara Asfaltı 18. Km. 258 212 34 58
288
292 Ünsal EKMEKÇİ
31/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
şantiye
Gürlek Organize Sanayi 532 724 30 24
Saat: 14:00
Denizli
Sayfa 22
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
İlçe Gıda Tarım ve
10/12/2014
İlçe Gıda Tarım ve
258 613 10 10
Hayvancılık Müdürlüğü
Çarşamba
289
293 Zehra ERKALELİ
31/10/2014
Ziraat Mühendisliği,
Hayvancılık Müdürlüğü
505 487 27 04
Tavas Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
İnşaat Mühendisi, Proje, Bina güçlendirme, kentsel
Sırakapılar Mah. 1583 Sk. 258 265 50 75
290
294 Ahmet SARIŞIN
31/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
dönüşüm.
No:15/3 Denizli
533 498 88 15
Saat: 14:00
10/12/2014
Acıpayam İlçe Emniyet 258 518 10 22
291
295 Bahtiyar GÜL
30/10/2014
Polis Bilirkişi; Temel Trafik ve Kaza tahkiki.
Emniyet Müdürlüğü
Çarşamba
Müdürlüğü
542 544 85 30
Saat: 14:00
10/12/2014
Acıpayam İlçe Emniyet
292
296 Bülent ÇAKAROĞLU
30/10/2014
Polis Bilirkişi; Olay Yeri İnceleme,
Emniyet Müdürlüğü
505 237 11 98
Çarşamba
Müdürlüğü
Saat: 14:00
Saraylar Mah. 512 Sk.
10/12/2014
SMMM, İş hukuku, TTK, SSK, uzmanlık,
258 263 10 96
293
297 Mahir ALTUĞ
30/10/2014
Serbest Meslek Mensubu Gülşah İşhanı K:3 No:21
Çarşamba
kooperatifçilik,
532 426 90 64
Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
Pelitlibağ Mah. 1112 Sk. 258 212 70 72
294
298 Özgür KÖKSAL
31/10/2014
Fizikçi, İş güvenliği uzmanı (A sınıfı)
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
No:40/A Denizli
534 217 88 54
Saat: 14:00
10/12/2014
Pelitlibağ Mah. 1112 Sk. 258 212 70 72
295
299 Adem AKBAŞ
31/10/2014 İnşaat Mühendisliği, iş güvenliği uzmanı (A sınıfı) Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
No:40/A Denizli
532 297 27 23
Saat: 14:00
Akkonak Mah. Yeşilköy
10/12/2014
258 242 11 12
296
300 Sebahat METİN KOCALAR
30/10/2014
Gayrimenkul Acentelerinin faaliyetleri
Serbest Meslek Mensubu
Cad. No:133 A/1
Çarşamba
534 211 92 98
Merkezefendi Denizli
Saat: 14:00
Çevre ve Şehircilik İl
10/12/2014
Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğü Ankara Asfaltı 258 268 00 04
297
302 Haldun ERCÜNMÜŞ
31/10/2014
Elektrik Mühendisliği
Çarşamba
Müdürlüğü
Sevindik Merkezefendi 505 373 82 37
Saat: 14:00
Denizli
Sırakapılar Mah. 1583 Sk.
10/12/2014
258 242 08 00
298
303 Süheyla SARIHAN
31/10/2014
SMMM
Serbest Meslek Mensubu Tavaslı Apt. No:58/B K:2
Çarşamba
532 700 33 83
D:1 Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
Doktorlar Cad. Gölemezli
Çarşamba
299
304 Ali ŞİRİN
31/10/2014
İnşaat Mühendisi, Kamulaştırma,
Serbest Meslek Mensubu
532 426 56 82
işhanı No:12 Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı (A sınıfı), Çevre
Akhan Mah. 104 Sk. No:2 258 268 01 76
300
305 Murat ŞEKER
31/10/2014
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Görevlisi, Yangın Uzmanı
Denizli
531 227 27 38
Saat: 14:00
M. Şehit Korkut Cad.
10/12/2014
Saraylar Mah. No:1
258 242 52 55
301
306 İbrahim SERT
31/10/2014 SMMM, Vergi usul kanunu, gelir vergisi kanunu, Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
Esenhan K:1/102
532 374 05 59
Saat: 14:00
Merkezefendi Denizli
M. Şehit Korkut Cad.
258 242 58 80
10/12/2014
Saraylar Mah. No:1
302
307 Mustafa ÖZEN
31/10/2014 SMMM, Vergi usul kanunu, gelir vergisi kanunu, Serbest Meslek Mensubu
532 589 79 00
Çarşamba
Esenhan K:1/102
258 373 16 25
Saat: 14:00
Merkezefendi Denizli
Topraklık Mah. İzmir
10/12/2014
258 263 22 11
303
308 Sahir IŞLAK
31/10/2014
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
DESKİ
Bulvarı Otogar yanı No:41
Çarşamba
533 346 87 40
Pamukkale Denizli
Saat: 14:00
Sayfa 23
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
Gerzele Mah. 524 Sk.
10/12/2014
258 373 84 47
Çarşamba
304
310 Ahmet TANRIVER
31/10/2014
Bankacılık,
Serbest Meslek Mensubu Çoban Konut Sitesi No:8
542 830 00 41
K:3 D:6 Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
Çivril İlçe Emniyet
305
311 Ümit SARIKAN
31/10/2014
Polis Bilirkişi; Trafik hizmetleri
Emniyet Müdürlüğü
505 346 15 57
Çarşamba
Müdürlüğü Denizli
Saat: 14:00
10/12/2014
Çivril İlçe Jandarma
Çivril İlçe Jandarma
258 713 79 00
306
312 Ali ŞAHİN
31/10/2014
Trafik hizmetleri
Çarşamba
Komutanlığı
Komutanlığı Denizli
536 777 44 74
Saat: 14:00
10/12/2014
Çivril İlçe Jandarma
Çivril İlçe Jandarma
258 713 79 00
307
313 Fikret ÖZKUL
31/10/2014
Jandarma Trafik Tim elemanı
Çarşamba
Komutanlığı
Komutanlığı Denizli
533 575 46 43
Saat: 14:00
10/12/2014
Saraylar Mah. 496 Sk. 258 241 83 03
308
315 Alpaslan ALBAY
31/10/2014
SMMM, İş ve sosyal güvenlik
Serbest Meslek Mensubu
Çarşamba
No:13/24 Denizli
533 411 71 43
Saat: 14:00
Teknik Bilimler Meslek 258 212 65 39
10/12/2014
Trafik Kazası ve kusur, Araç değeri bilirkişi, oto
309
316 Murat ÜNAL
31/10/2014
Pamukkale Üniversitesi
Yüksekokulu Kınıklı
258 242 37 10
Çarşamba
tamir ve kaportacısı, kusur ve hasar tespiti,
Pamukkale Denizli
506 307 33 91
Saat: 14:00
310
318 Cemal YAMAN
30/10/2014
Elektronik Mühendisi, Sanayi tesisleri, elektrik
elektronik donanımları proje bakım onarımı ve
otomasyon sistemleri bakım onarım projelendirme.
Emekli
311
319 Zafer IŞIK
31/10/2014
Harita ve Kadastro Mühendisliği
Kadastro Müdürlüğü
Denizli Kadastro
Müdürlüğü
258 265 54 38
533 652 02 56
312
320 Osman KAHRAMAN
31/10/2014
Harita ve Kadastro Mühendisliği
Kadastro Müdürlüğü
Denizli Kadastro
Müdürlüğü
258 265 54 38
505 653 68 70
258 377 32 79
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
258 265 54 38
542 307 07 39
258 265 75 45
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
258 265 54 38
258 373 11 38
535 639 92 99
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
Kuşpınar Mah. 1291 Sk. 258 242 41 38
No:11 D:4 Denizli
533 331 31 72
Denizli Kadastro
Müdürlüğü Saraylar Mah.
Özel İdare İşhanı K:3
Merkezefendi Denizli
Denizli Kadastro
Müdürlüğü Saraylar Mah.
Özel İdare İşhanı K:3
Bayramyeri Merkezefendi
Denizli
Özel İdare İşhanı K:3
Kadastro Müdürlüğü
Denizli
313
321 Aycan ARSLAN
31/10/2014
Kadastro Teknik (Fen) Bilirkişi
Kadastro Müdürlüğü
314
322 Mehmet TUĞAN
31/10/2014
Kadastro Teknik Fen Bilirkişisi
Kadastro Müdürlüğü
315
323 Ferhat SURA
31/10/2014
Kadastro Fen Bilirkişisi
Kadastro Müdürlüğü
316
324 Veli DEMİRCAN
31/10/2014
Harita ve Kadastro Mülkiyet Konuları, Yer
tespitleri ve izale-i şuyu davaları.
Kadastro Müdürlüğü
Özel İdare İşhanı Enver
Paşa Cad. K:3 Denizli
258 265 54 38
555 817 62 10
317
325 Asaf KABADAYILAR
31/10/2014
Harita ve Kadastro
Kadastro Müdürlüğü
Denizli Kadastro
Müdürlüğü
258 265 54 38
258 851 10 76
535 552 37 53
318
326 Şahin AYDEMİR
31/10/2014
Harita Kadastro
Kadastro Müdürlüğü
Denizli Kadastro
Müdürlüğü
258 265 54 38
506 442 66 92
Sayfa 24
258 265 54 38
538 275 29 25
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
10/12/2014
Çarşamba
Saat: 14:00
DENİZLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.
10/12/2014
Denizli Özel İdare İşhanı 258 265 54 38
Çarşamba
319
327 Hasan DUMAN
31/10/2014
Harita ve Kadastro, Tapu
Kadastro Müdürlüğü
K:3 Denizli
537 317 68 55
Saat: 14:00
258 265 54 38
10/12/2014
Özel İdare İşhanı Kadastro
320
328 Osman KAYA
31/10/2014
Kadastro Teknisyeni.
Kadastro Müdürlüğü
258 377 84 93
Çarşamba
Müdürlüğü K:3 Denizli
530 313 63 09
Saat: 14:00
Kadastro Müdürlüğü Özel
10/12/2014
258 265 54 38
321
329 Kamil COŞKUN
31/10/2014
Taşınmaz Harita ve Kadastro
Kadastro Müdürlüğü
İdare İşhanı K:3
Çarşamba
505 769 06 78
Merkezefendi Denizli
Saat: 14:00
Saraylar Mah. Özel İdare
10/12/2014
258 265 54 38
322
330 Ali ANILIR
31/10/2014
Teknik personel, Fen Bilirkişisi
Kadastro Müdürlüğü
İşhanı K:3 Kadastro
Çarşamba
505 874 92 87
Müdürlüğü Merkez Denizli
Saat: 14:00
Denizli Kadastro
10/12/2014
258 265 54 38
323
331 Muhammet ÖNEN
31/10/2014
Harita Kadastro
Kadastro Müdürlüğü
Müdürlüğü Özel İdare
Çarşamba
535 633 59 36
İşhanı 3.Kat
Saat: 14:00
Yargı çevremiz dahilinde 2015 yılı için oluşturulan ad ve soyadları yazılı bilirkişilerin Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri
gereğince yemin yapmak üzere 10/12/2014 Çarşamba günü saat:14.00'da Denizli Adliye Sarayı Cumhuriyet savcısı Aykut ALKAN Konferans salonu önünde hazır olmaları ilanen tebliğ olunur.28/11/2014
Başkan
Rabia YATAĞANBABA
Denizli Hâkimi 26866
Üye
Mustafa YILDIRIM
Cumhuriyet Başsavcısı 29242
Sayfa 25
Üye
Necla AKKUŞ
Denizli Hâkimi 22905
Download

2015 Yılı Ceza Mahkemeleri Bilirkişilik Başvurusu