Özel Sayı
Ocak 2014
Haber Bülteni
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Tarımsal Öğretimin 168. Yılı
TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası’nca (ZMO), Tarımsal
Öğretimin Başlangıcının 168
inci Yıldönümü nedeniyle
düzenlenen “Stratejik
Tarım Alanlarımız: Fırsatlar
ve Tehditler” konulu
Sempozyum, 15 Ocak 2014
Çarşamba günü Çankaya
Belediyesi Çağdaş Sanatlar
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Sempozyumun açılışında konuşan ODA Başkanımız
Dr. Turhan TUNCER, tarım sektörünün ulusal
varlığın temeli olduğunu, toprağa bağlılığı
olmayan, doğal kaynaklarına sahip çıkmayan
bir ülkede bağımsızlıktan söz edilemeyeceğini
söyledi. Ziraat fakültelerinden bugüne kadar 107
bin ziraat mühendisinin mezun olduğunu anlatan
TUNCER, “Üretimde verimliliği ve çeşitliliği artıran
meslektaşlarımız, tarımsal alanlarımız artmamasına
karşın, bugün için her yıl yaklaşık 1 milyon artan
insanımızın doymasını sağlamışlardır” dedi.
TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası’nca (ZMO), Tarımsal
Öğretimin Başlangıcının 168
inci Yıldönümü nedeniyle
düzenlenen “Stratejik
Tarım Alanlarımız: Fırsatlar
ve Tehditler” konulu
Sempozyum, 15 Ocak 2014
Çarşamba günü Çankaya
Belediyesi Çağdaş Sanatlar
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Sempozyumun açılışında
konuşan ODA Başkanımız
Dr. Turhan TUNCER, tarım
sektörünün ulusal varlığın
temeli olduğunu, toprağa
bağlılığı olmayan, doğal
kaynaklarına sahip çıkmayan
bir ülkede bağımsızlıktan
söz edilemeyeceğini söyledi.
Ziraat fakültelerinden
bugüne kadar 107 bin
ziraat mühendisinin mezun
olduğunu anlatan TUNCER,
“Üretimde verimliliği
ve çeşitliliği artıran
meslektaşlarımız, tarımsal
alanlarımız artmamasına
karşın, bugün için her yıl
yaklaşık 1 milyon artan
insanımızın doymasını
sağlamışlardır” dedi.
Verimli tarım arazilerinin rant
odaklı uygulamalar, sıklıkla
çıkartılan aflar ve bilinçsiz
kullanım nedeniyle her geçen
gün azaldığına dikkat çeken
TUNCER, “Tarım sektörüne
gerekli önemin verilmemesi
nedeniyle ithalata bağımlılık
artmakta ve Türkiye kendi
topraklarında yetiştirebileceği
birçok ürünü, milyarlarca
dolar ödeyerek yurtdışından
almak zorunda kalmaktadır”
diye konuştu.
Girdi maliyetlerinin sürekli
yükselmesi nedeniyle
çiftçinin üretim yapamaz
hale geldiğini belirten
TUNCER, üreticinin 2000-2012
yılları arasında 3,2 milyon
hektar araziyi işlemekten
vazgeçtiğini bildirdi. TUNCER,
tarımsal istihdamın azaldığını,
sektöre verilen desteklerin de
yetersiz olduğunu söyledi.
Gıda işletmelerinde istihdamı
zorunlu olan mühendislerin
bağlı oldukları meslek
odalarınca belgelendirilmeleri
zorunluluğunun kaldırılmasını
eleştiren TUNCER, “Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
bir kez daha işverenlerin
baskılarına boyun eğerek,
gıda güvenliğinin önemli
bir ayağını sakatlamıştır.
Meslek odalarımızın Anayasa
ve kanunlarından aldıkları
mesleki icra yetkileri yok
sayılmaktadır. Bundan böyle
eğitimsiz veya sahte diploma
sahibi kişilerin ürettiği gıdalar
nedeniyle gıda güvenliği
sorunlarımız daha da
artacaktır” dedi.
Bitki koruma bayiliği yapacak
ziraat mühendislerinin
sınava tabi tutulmasına
tepki gösteren TUNCER,
bitki koruma ürünlerinin
Sempozyum:
Stratejik Tarım Alanlarımız: Fırsatlar Ve Tehditler
2
diğer meslek grupları
tarafından değil bu alanda
eğitim almış uzman kişiler
olan ziraat mühendisleri
tarafından satılması ve yine
ziraat mühendislerinin
gözetiminde kullanılması
gerektiğini vurguladı.
TUNCER, meslektaşlarımızın
dört gözle beklediği TARGEL
alımlarının bir an önce
yapılmasını istedi.
“Türkiye’de tarım bitiyor”
ODA’mız önceki dönem
başkanlarından, CHP
Genel Başkan Yardımcısı
Gökhan GÜNAYDIN yaptığı
konuşmada tarımın yapısal
sorunlarına dikkat çekti. Tek
başına mazot fiyatlarının bile
Türkiye’de tarım yapılmasının
önünde engel olduğunu
ifade eden GÜNAYDIN,
şunları söyledi:
“Türkiye’de tohum alanında
taşeronlaşma var. Yüksek
maliyetler, girdi ve çıktı
piyasalarındaki sorunlar
çözülmedi. Taşeronlaşma
ve ithalat artıyor. Üstelik
ithalatın rantını da, altının
rantını yiyenler yiyor.
Türkiye’de tarım bitiyor. Son
on yılda 35 milyon dönüm
tarım arazisi terk edildi.”
Ankara Üniversitesi Dekan
Yardımcısı Ramazan
ÖZTÜRK’ün de açılış
konuşması yaptığı
sempozyuma CHP Bursa
Milletvekili İlhan DEMİRÖZ
ve TAGEM Genel Müdür
Yardımcısı Ahmet YÜCER de
katıldı.
Açılış konuşmalarının
ardından ODA’mız Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent
GÜLÇUBUK tarafından,
“Tarımda Orta Gelir Tuzağı
Var mı?” konulu özel sunum
gerçekleştirildi.
Ödül Töreni
Daha sonra ödül törenine
geçildi. ZMO Özel
Ödülü, geçen yıl trafik
kazasında kaybettiğimiz,
ODA’mız önceki dönem
yöneticilerinden ve bilirkişi
eğitmenimiz Enver ÇETİN’e
verildi. ÇETİN’in ödülünü
meslektaşımız eşi aldı.
Prof. Dr. A. Vahap KATKAT,
Prof. Dr. Aziz EKŞİ, Prof. Dr.
Suat ŞENOL, Prof. Dr. Ziya
YURTTAŞ ve Doç. Dr. OKAN
GAYTANCIOĞLU’na ZMO
Bilim Ödülü verildi.
Prof. Dr. Ali ERYILMAZ, Prof.
Dr. Ali Okan GÜNEY, Prof. Dr.
Mehmet Salih ÇELİKKALE,
Prof. Dr. Tümer URAZ, Prof.
Dr. Yetkin GÜNGÖR, Dr. Ayfer
TAN, Dr. İsmail İLHAN, Ali
ÇELİK, M. Yalçın DOĞANER ve
Mehmet Taylan ŞENOL’a ZMO
Hizmet Ödülü verildi.
Doç. Dr. Mehmet Ulaş ÇINAR
da ZMO Teşvik Ödülü aldı.
ZMO bu yıl CNN Türk
Ekonomi Editörü Cem
SEYMEN ve Dünya Gazetesi
Ankara Haber Müdürü
Hüseyin GÖKÇE’ye de Basın
Ödülü verdi.
Sempozyum
Ödül töreninin
tamamlanmasının ardından
Sempozyuma geçildi.
Sempozyumun “Bitkisel
Üretim: Fırsatlar ve Tehditler”
başlıklı ilk oturumunu Prof.
Dr. Yetkin GÜNGÖR yönetti.
Oturumda, Doç. Dr. Okan
GAYTANCIOĞLU, Dr. Ünal
KAYA, Doç. Dr. Yalçın KAYA,
Prof. Dr. Ruhsar YANMAZ,
Prof. Dr. Hatice DUMANOĞLU
ve Prof. Dr. Cem ÖZKAN
sunum yaptılar.
“Hayvansal Üretim ve
Su Ürünleri: Fırsatlar ve
Tehditler” başlıklı ikinci
oturumu Prof. Dr. Mehmet
ERTUĞRUL yönetti.
Oturumda Prof. Dr. Orhan
KARACA, Prof. Dr. Z.Servet
YALÇIN, Prof. Dr. Barbaros
ÖZER ve Prof. Dr. Hijran
YAVUZCAN konuşmacı olarak
yer aldılar.
Sempozyum ilgiyle izlendi.
KONFERANS VE
MAKARNA – ŞARAP ŞENLİĞİ
Tarımsal Öğretimin
Başlangıcının 168 inci
Yıldönümü nedeniyle 15
Ocak 2014 Çarşamba akşamı
ODA’mızda “Ankara’nın Bağ
ve Şarap Kültürü” konulu
konferans gerçekleştirildi.
ODA Başkanımız Dr. Turhan
TUNCER, konferansın
açılışında hoş geldiniz
konuşması yaptı. Prof. Dr.
Hasan ÇELİK tarafından
verilen konferans büyük
ilgi gördü. Konferansın
tamamlanmasının ardından
Oda Lokalinde XI. Makarna
Şarap Şenliği düzenlendi.
BAŞAK BALOSU
Tarımsal Öğretimin 168. Yılı
nedeniyle düzenlediğimiz
Başak Balosu, 18 Ocak 2014
Cumartesi günü Dedeman
Oteli’nde gerçekleştirildi.
ODA Başkanımız Dr.
Turhan TUNCER’in açılış
konuşması yaptığı geceye,
Kimya Mühendisleri Odası
Başkanı Mehmet BESLEME
de katılım sağladı. Coşkulu
gecede ziraat mühendisi
meslektaşlarımız keyifli
dakikalar geçirdiler.
Etkinlikler
SÖYLEŞİ: KÜRESEL
GIDA DÜZENİ
ÜZERİNE
ODA’mızın Notabene
Yayınları ile birlikte
düzenlediği etkinlik
kapsamında, Kanada Ryerson
Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü’nden Prof. Dr.
Mustafa KOÇ, 3 Ocak 2014
Cuma günü “Küresel Gıda
Düzeni Üzerine” konulu
bir söyleşi gerçekleştirdi.
Etkinliğin açılışında ODA
Başkanımız Dr. Turhan
TUNCER konuşma yaptı. ZMO
Mehmet Yüceler Konferans
Salonu’ndaki söyleşi ilgiyle
izlendi.
ÖZGÜRLÜK, BARIŞ,
DEMOKRASİ, ADALET VE
EMEK MİTİNGİ
TMMOB’nin, 11 Ocak 2014 Cumartesi
günü Ankara’da DİSK, KESK ve
TTB ile ortaklaşa gerçekleştirdiği,
“Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet
ve Emek Mitingi”ne ODA pankartımız
altında katılım sağladık. Mitinge,
ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER,
Yönetim Kurulu Üyemiz Hamdi ARPA,
Yönetim Kurulu yedek üyelerimiz
Vuslat BEKTAŞ ve Mehtap ERCAN,
Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM,
Genel Sekreter Yardımcımız Bülent
TORUNBALCI, bazı şube ve il
yöneticilerimiz ile meslektaşlarımız
katıldılar.
VIII. TEKNİK KONGRE BİLİM
KURULU TOPLANTISI
BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK
ÖDÜLLERİ JÜRİ TOPLANTISI
TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası Bilim, Hizmet ve Teşvik
Ödülleri Jürisi, 4 Ocak 2014
Cumartesi günü ODA’mızda
bir toplantı yaparak, ödül
başvurularını değerlendirdi.
Toplantıya ODA Başkanımız
Dr. Turhan TUNCER, II.
Başkanımız Prof. Dr. Melahat
AVCI BİRSİN, Yönetim Kurulu
üyelerimiz Hamdi ARPA ve
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK,
Genel Sekreterimiz Kamil
BAYRAM, Prof. Dr. Celalettin
KOÇAK, Prof. Dr. Cem ÖZKAN,
Prof. Dr. Serap PULATSÜ, Doç.
Dr. İlhami BAYRAMİN, Doç.
Dr. Alptekin KARAGÖZ, Dr.
Bülent SÖNMEZ ve Enver
BİLGİN katıldı.
2015 yılında
gerçekleştirilecek VIII.
Teknik Kongre için 23 Ocak
2014 Perşembe günü
ODA’mızda hazırlık toplantısı
yapıldı. Toplantıya, ODA
Başkanımız Dr. Turhan
TUNCER, II. Başkanımız Prof.
Dr. Melahat AVCI BİRSİN,
Yönetim Kurulu Üyemiz
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK,
Genel Sekreter Yardımcımız
Bülent TORUNBALCI, Prof.
Dr. Ali TOKGÖZ, Prof. Dr.
Celalettin KOÇAK, Prof. Dr.
Filiz ERTUNÇ, Prof. Dr. Fatin
CEDDEN, Prof. Dr. Hicran
YAVUZCAN, Prof. Dr. Kamil
SAÇILIK, Prof. Dr. Mevhibe
ALBAYRAK, Prof. Dr. M. Sait
ADAK ve Doç. Dr. İlhami
BAYRAMİN katıldı.
3
Etkinlikler
İL TEMSİLCİLERİMİZDEN ODA’MIZA ZİYARET
Batman İl Temsilcimiz Yusuf ALP, ODA
Başkanımız Dr. Turhan TUNCER’i ziyaret
ederek, bilgi alışverişinde bulundu.
Görüşmede TMMOB Yönetim Kurulu
Üyemiz Tevfik KIZGINKAYA da yer aldı.
Çorum İl Temsilcimiz Necati GÜR
ve Yozgat Eski İl Temsilcimiz Kasım
TUYGUN, 16 Ocak 2014 Perşembe günü
ODA’mızı ziyaret ederek, Başkanımız Dr.
Turhan TUNCER ile görüştüler.
Mardin İl Temsilcimiz Mehmet Ali
DÜNDAR, 2 Ocak 2014 Perşembe günü
ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER’i
ziyaret ederek, görüş alışverişinde
bulundu.
Karabük İl Temsilcisi Nevzat KAHRİMAN
ve Temsilci Yardımcısı Adem AYDIN, 28
Ocak 2014 Salı günü ODA Başkanımız
Dr. Turhan TUNCER’i ziyaret ederek,
görüş alışverişinde bulundular.
Düzce İl Temsilcimiz Nurullah CİNALİ
ve Temsilci Yardımcısı Vural ÇATIKKAYA,
önceki dönem İl Temsilcimiz Hakan
ÇETİN ile birlikte, 29 Ocak 2014
Çarşamba günü ODA’mızı ziyaret
ederek, Başkanımız Dr. Turhan TUNCER
ile görüş alışverişinde bulundular.
AÜZF’DE TARIM ÖĞRENİMİNİN 168. YILI
TÖRENİ ODA Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nce Tarım Öğreniminin 168. Yılı
nedeniyle 10 Ocak 2014 Cuma günü düzenlenen törene
katılarak konuşma yaptı.
AÇIKOTURUM:
GEZİ’Yİ TARTIŞIYORUZ
21. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında
ODA’mız tarafından düzenlenen “Gezi’yi
Tartışıyoruz” konulu açıkoturum, 26 Ocak
2014 Pazar günü Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında ODA
Başkanımız Dr. Turhan TUNCER tarafından hoş
geldiniz konuşması yapıldı. ODA’mız önceki dönem
başkanlarından ve CHP Genel Başkan Yardımcısı
Gökhan GÜNAYDIN ile CHP Denizli Milletvekili
İlhan CİHANER’in konuşmacı olarak katıldıkları
açıkoturum ilgiyle izlendi.
4
Gıda, Kimya, Ziraat Mühendisleri Odaları Basın Açıklaması
MESLEK ODALARI MESLEKİ DENETİMİN GARANTİSİDİR
İNSANLARIMIZIN GIDA ZEHİRLENMESİNDEN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUZ!.. 8 Ocak 2014
5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu ile
gıda işletmelerinde gıda
güvenliği ile ilgili meslek
mensuplarının istihdamı
sınırlandırılmış, çok sayıda
işletme halk sağlığı hiçe
sayılarak denetim dışı
bırakılmıştı. Bu durumun
ortaya çıkardığı sorunlar
her geçen gün artarken,
bu sorunun giderilmesine
yönelik çözüm üretmek
yerine, Gıda İşletmelerinin
Kayıt ve Onay İşlemlerine
Dair Yönetmelikte 7
Ocak 2014 tarihinde
değişiklik yapılmıştır.
Yapılan değişiklikle,
gıda işletmelerinde
istihdamı zorunlu olan
Gıda Mühendislerinin,
Kimya Mühendislerinin,
Veteriner Hekimlerin ve
Ziraat Mühendislerinin
bağlı oldukları
meslek odalarınca
belgelendirilmeleri
zorunluluğu kaldırılmıştır.
sürdürebilecekleri iş
koşulları denetlenmekte
-Kayıt dışı ve diploma
ticareti engellenmekte
-Sahte diploma ve
belge önünde engel
oluşturulmakta
-Görevini kötüye kullanan
ve mesleğini gereği
gibi yerine getirmeyen
meslektaşlarımız ile ilgili
inceleme başlatılmasını
sağlanmakta idi.
Yapılan bu değişiklikle
meslek odalarımızın
Anayasa ve kanunlarından
aldıkları Mesleki icra
yetkileri yok sayılmaktadır.
Odaların sahip oldukları
mesleki denetim yetkisi
ile verdiği kamusal
hizmetin başka bir kurum
tarafından sağlanmasının
mümkün olmadığı
bilindiği halde bu
değişiklik yapılmıştır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı bir kez daha
işverenlerin baskılarına
boyun eğerek, gıda
güvenliğinin önemli bir
ayağını sakatlamıştır.
Tarladan/çiftlikten
sofraya gıda güvenliğinin
sağlanmasında görev
alan tüm meslek
disiplinlerinin odalarınca
belgelendirilmesi
sayesinde,
Bundan sonra olacaklara
bakıldığında; konuya
toplumsal yarar
gözetilmeksizin,
insan sağlığı ve gıda
güvenliği yok sayılarak
seçim yatırımı olarak
yaklaşıldığını söylemek
bizler için üzüntü
vericidir. Odalarımızı
siyasetin vesayetine
teslim etmeyeceğiz. Oy
kaygısı ile bu konuda tüm
sorumlulukları işverene
bırakarak, gıda güvenliğini
ALO 174 hattına
endeksleyerek sorunların
çözülemeyeceği açıktır.
-Sektörde zorunlu olarak
istihdam edilen meslek
mensuplarının görevlerini
BUNDAN BÖYLE EĞİTİMSİZ
VEYA SAHTE DİPLOMA
SAHİBİ KİŞİLERİN ÜRETTİĞİ
GIDALAR NEDENİYLE
GIDA GÜVENLİĞİ
SORUNLARIMIZ DAHA DA
ARTACAKTIR
Ayrıca; kamu kurumu
niteliğindeki meslek
kuruluşları olan biz
Odalar üyelerimizin özlük
haklarını korumakla
görevliyiz. Anayasa`dan
ve kanunlarından
aldıkları yetki ile
mühendis ve veteriner
hekimler için taban
ücretleri belirlemekte
ve uygulamaktayız.
Yapılan değişiklik
meslektaşlarımızın asgari
ücretle çalıştırılması
için hükümete en
üst düzeyde yapılan
baskının sonuçlandığının
göstergesidir.
BUNDAN BÖYLE;
- BU SEKTÖRDE İSTİHDAM
DA DAHİL KAYITDIŞI
SORUNU ARTACAKTIR
-GIDA MÜHENDİSLERİ,
KİMYA MÜHENDİSLERİ,
VETERİNER HEKİMLER VE
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ
ASGARİ ÜCRETLE
ÇALIŞTIRILACAKTIR
Bu durumun başta bu
ülkeyi yönetenler, gıda
güvenliği ile ilgili meslek
mensuplarına hak
ettiği ücreti vermekten
kaçınanlar da dahil olmak
üzere kimseye faydası
olmayacak, ama en
önemlisi topluma zararı
olacaktır.
Siyasi iktidar, Odaların
meslektaşları ile bağlarını
kopartmaya, karşılıklı
olarak meslekler ve
örgütleri güçsüzleştirmeye
çalışmaktadır. Politikaların
çok yönlü değil, tek tip
bakış açısıyla belirlenmesi
hedeflenmektedir. Biz TMMOB Gıda
Mühendisleri Odası,
TMMOB Kimya
Mühendisleri Odası,
Türk Veteriner Hekimleri
Birliği Merkez Konseyi
ve TMMOB Ziraat
Mühendisleri Odası
olarak oluşturulan tüm
engellere rağmen;
halkımızın güvenli
gıdaya ulaşabilmesi için
sektörde çalışanların
mutlaka denetlenmesi
gerektiğine inanıyoruz.
Yasal yetkimiz ve mesleki
sorumluluğumuzun
gereği olarak, bu alanı
denetlemeye devam
edeceğiz. Güvenilir gıdaya
erişimin bir insan hakkı
olduğunu yineleyerek, bu
anlamsız düzenlemenin
meslek odalarımızın görev,
yetki ve sorumluluklarına
vurulmuş bir darbe
olduğunu tekrar ediyoruz.
Büyük zorluklarla
yürütmekte olduğumuz
görevimizi hakkı ile
yerine getirmeye,
üyelerimizle birlikte,
bilimsel gerekliliklere
uygun çalışmaya devam
edeceğimizi, kanunlardan
gelen haklarımızın
engellenmesine karşı
hukuk yolu dahil
tüm girişimlerde
bulunacağımızı
kamuoyuna saygıyla
duyururuz.
5
Gıda, Kimya, Ziraat Mühendisleri Odaları Basın Açıklaması
HALKIN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ!!!
YAŞANANLAR 8 OCAK`TA SÖYLEDİKLERİMİZİ TEYİT ETMEKTEDİR TEKRAR EDİYORUZ:
MESLEK ODALARI MESLEKİ DENETİMİN GARANTİSİDİR
24 Ocak 2014
8 Ocak 2014 tarihinde
“Meslek Odaları Mesleki
Denetimin Garantisidir
İnsanlarımızın Gıda
Zehirlenmesinden
Ölmesini İstemiyoruz”
başlığı ile yaptığımız
basın açıklamasında,
Gıda İşletmelerinin Kayıt
ve Onay İşlemlerine
Dair Yönetmelikte 7
Ocak 2014 tarihinde
değişiklik yapılmıştır.
Yapılan değişiklikle, gıda
işletmelerinde istihdamı
zorunlu olan Gıda
Mühendislerinin, Kimya
Mühendislerinin, Veteriner
Hekimlerin ve Ziraat
Mühendislerinin bağlı
oldukları meslek odalarınca
belgelendirilmeleri
zorunluluğu kaldırılmıştır.”
diyerek; Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı`nın
bir kez daha işverenlerin
baskılarına boyun eğdiğini,
gıda güvenliğinin önemli
bir ayağını sakatladığını
söylemiştik.
Kimi ticaret odaları
ve sektör dernekleri
web sitelerinden ilan
etmekteler:
AYTO (Aydın Ticaret
Odası) “Aydın Ticaret
Odası`nın üye odaklı
çalışmaları sonuç vermeye
devam ediyor. Aydın
Ticaret Odası`nın Gıda
İşletmelerinin Kayıt ve
Onay İşlemlerine Dair
Yönetmelik hükümleri
gereğince çalıştırılması
zorunlu personel için
belirlenen ücreti alma
şartına yönelik itirazı
olumlu sonuçlandı. Göreve
geldikten sonra yaklaşık
2000 üyemizi ilgilendiren
bu konuda meslek
komitesi kararları yönetim
6 kurulumuza iletilmişti.
Biz de üyelerimizden
gelen bu taleplerimizi
değerlendirerek zorunlu
ücret uygulamasının
KOBİ boyutundaki
işletmelerimize büyük
bir yük getirdiğini ilgili
mercilere ilettik. Talebimize
olumlu sonuç gelmesi
nedeniyle çok sevindik.”
müjdesi veriyor.
http://www.ayto.org.tr/
haberler_ayto_itiraz_etti_
bakanlik_yonetmeligi_
degistirdi._-l-1-sayfa_id-333id-219856-g_id-39175
TÜKSİAD (Tüm Kuruyemiş
Sanayici ve İş Adamları
Derneği) “Bu zorunlu ücret
uygulamasının çoğunluğu
KOBİ boyutunda olan
işletmeleri üzerinde büyük
bir yük oluşturduğunu
ve mağduriyetimizin
önlenmesine ilişkin
mevzuat değişikliklerinin
yapılması talebini Gıda,
Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı nezdinde
gerçekleştirilen
görüşmelerde sürekli ve
ısrarla dile getirilmiştir.
Son olarak, 12 Aralık 2013
tarihinde Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Bakan
Yardımcısı Kutbettin ARZU
ile yapılan görüşmede de
bir rapor sunularak söz
konusu mevzuat değişikliği
talebi yinelenmiştir.” diyor.
http://www.tuksiad.org/
sayfa/onemli-calistirilmasizorunlu-personelin-zorunluucret-uygulamasini-kaldiranmevzuat-degisikligi,156.php
Her iki kurum da zorunlu
ücretin kaldırıldığı
müjdesini veriyor!
Meslektaşlarımız;
işverenlerinin ücretlerini
aşağıya çekme çalışmasını
başlattıklarını, kendilerine
“Bakanlık denetlemedikçe
odalarınız bunu nasılsa
denetleyemez, sen
çalışmazsan başkası çalışır”
ifadeleri ile düşük ücretin
dayatıldığını haykırıyor!
Oysa Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı; “Bu
değişiklik ve söz konusu
yönetmelik, meslek
odalarının çalışma usul
ve esaslarını düzenleyen
mevzuata ilişkin herhangi
bir düzenlemeyi
kapsamamaktadır. 6343
sayılı Veteriner Hekimliği
Mesleğinin İcrasına, Türk
Veteriner Hekimleri Birliği
ile Odaların Teşekkül Tarzına
ve Göreceği İşlere Dair
Kanun ile 6235 Sayılı Türk
Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Kanunu gereği ilgili
meslek mensuplarının
meslekleri ile ilgili işlerde
çalışabilmek için bağlı
bulundukları odaya üye
olmaları ve ilgili meslek
odalarının mevzuatına
uymaları zorunludur.”
açıklaması yapıyor. Sayın Bakan; o zaman bu
değişikliği neden yaptınız?
Rahatsız olduğunuz
mühendislerin, veteriner
hekimlerin taban ücretleri
değil de neydi? Sahte
diplomalara engel olunması
mıydı? Diploma ticaretinin
engellenmesi miydi? Yapılan değişiklik nasıl bir
kamu yararı ilkesi ile ve
hangi sorunu çözmek üzere
yapıldı? Gıda güvenliğinin
sağlanmasına farklı bir
boyutta katkı mı sağladı?
Neden KOBİ`lerin vergi
politikalarında bir takım
adımlar atılması yönünde
çalışmalar yapılmadı?
Neden KOBİ niteliğindeki
gıda işletmelerde,
mevzuata uygun
üretimde yardımcı olan
ve gıda güvenliğini
risklerinin oluşmasını
önlemede önemli görev
üstlenen “istihdamı
zorunlu personel”in
istihdam yükünü
ortadan kaldıracak olan
kamudan bütçelendirilmiş
“Yetkilendirilmiş Gıda
Danışmanlığı Sistemi
Projesi” 2 yılı aşkın süredir
Bakanlık tarafından
hiçbir işlem yapılmadan
bekletiliyor? Meslektaşlarınızın köle
gibi çalışması için işverenle
işbirliği içinde olmak sizleri
rahatsız etmiyor mu? Biliniz
ki gıda mühendislerini,
kimya mühendislerini,
ziraat mühendislerini
rahatsız ediyor. Bu sorunu
çözmek üzere nasıl bir adım
atacağınızı ilgi ve merakla
bekliyoruz.
Bir kez daha yineliyoruz:
kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları olan biz
Odaların çok önemli bir
görevi de meslektaşlarının
özlük haklarını korumaktır.
Anayasa`dan ve
kanunlarımızdan aldığımız
yetki ile mühendisler için
taban ücretleri belirlemekte
ve uygulamaktayız. Bu
uygulamalar devam
edecektir. Büyük zorluklarla
yürütmekte olduğumuz
görevimizi; Gıda,
Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı`nın yarattığı ek
zorluklara rağmen hakkı
ile yerine getirmeye,
üyelerimizle birlikte,
bilimsel gerekliliklere
uygun çalışmaya devam
edeceğimizi, kanunlardan
gelen haklarımızın
engellenmesine karşı hukuk
yolu dahil tüm girişimlerde
bulunacağımızı kamuoyuna
saygıyla duyururuz.
Şubelerimizde Yeni Yönetimler
Adana Şube
Balıkesir Şube
Başkan
SEMİH KARADEMİR
Başkan
İBRAHİM AKBIYIK
II.Başkan
AYTEN DOLANÇAY
II.Başkan
PROF.DR. ERGÜN DEMİR
Yazman
ZEKİ ALTINKAYA
Yazman
BEDRİYE KURTAY
Sayman
BARIŞ KURTARAN
Sayman
FİKRİ ÖNEN
Üye
ABDULLAH DOĞAN
Üye
İMAM BAKIR
Üye
AYTAÇ ATEŞ
Üye
H.HAKAN YAĞCIOĞLU
Üye
BURAK ÖZTORNACI
Üye
ZAFER BAŞARAN
Antalya Şube
Bursa Şube
Başkan
VAHAP TUNCER
Başkan
Doç. Dr. ERTUĞRUL AKSOY
II.Başkan
DURSUN BÜYÜKTAŞ
II.Başkan
ORHAN SARIBAL
Yazman
KÖKSAL AYDINŞAKİR
Üye
DR. ERKAN YASLIOĞLU
Sayman
S.İLKER YILMAZ
Üye
SADETTİN IŞIK
Üye
ALİ KAYNAK
Sayman
VELİ KOÇ
Üye
SERKAN GİZLİ
Üye
DR. NURŞEN ÇİL
Üye
NAZİKE ÖRGE
Yazman
TANER GÜLER
Aydın Şube
Çanakkale Şube
Başkan
MAHMUT NEDİM BARIŞ
Başkan
PROF. DR. TÜRKER SAVAŞ
II.Başkan
DOÇ.DR. MURAT YILMAZ
II.Başkan
M.İRFAN MUTLUAY
Yazman
MEHMET GÜLCE
Yazman
MEHMET DİLER
Sayman
HÜSEYİN DEVECİ
Sayman
İ.BİNGÖL ERSİN
Üye
YALÇIN ONGUN
Üye
MEHMET AÇIKGÖZ
Üye
NİL İŞLER
Üye
Doç.Dr. İSMAİL KASAP
Üye
AYSUN UĞUR
Üye
GÜLİSTAN ARABACIOĞLU
7
Şubelerimizde Yeni Yönetimler
8
Denizli Şube
Eskişehir Şube
Başkan
KADİR ÇETİNKOL
Başkan
MAHMUT İZZET EROL
II.Başkan
GÜLHAN SARUHAN
II.Başkan
LEVNET ÖZBUNAR
Yazman
HAKAN OKUL
Yazman
EREN ÇAĞDAŞ
Sayman
AHMET BERKİN SARIEFE
Sayman
ÖZER ÜLKER
Üye
GÖKHAN OVALI
Üye
NUMAN BİLGER
Üye
MUHAMMED BOZDAĞ
Üye
HALİL CAN URGANCI
Diyarbakır Şube
Gaziantep Şube
Başkan
ŞİHAT ŞENGAL
Başkan
KENAN SEÇKİN
Üye
DİLEK KARAHAN
Üye
KADİR ARSLAN
II.Başkan
ABDUSAMET UÇAMAN
II.Başkan
ERDAL KILIÇ
Sayman
BÜLENT KARAKOÇ
Yazman
MEHMET UÇAR
Üye
ÖZGÜR POLAT
Sayman
ADNAN TEPEGÖZ
Üye
ŞEVKET KARABULUT
Üye
ABDULKADİR DENİZ
Yazman
ÖMER DEĞERLİ
Üye
SAİT GANİDAĞLI
Erzurum Şube
Hatay Şube
Başkan
ERDAL ŞENGÜN
Başkan
AHMET SEVER
Sayman
ÇETİN SUCU
II.Başkan
GALİP AKTİ
II.Başkan
MEVLÜT TEKİN
Yazman
CEVDET HAMURCU
Yazman
S.EMRE DUMLU
Sayman
FUNDA GEÇER
Üye
MAHMUT DAŞCI
Üye
SELDA NALÇABASMAZ
Üye
HASAN ALİ KAYABAŞI
Üye
ALİ TEMİZKAN
Üye
NECDET SİRKECİOĞLU
Üye
HAMDİ TANJU KATİPOĞLU
Şubelerimizde Yeni Yönetimler
İstanbul Şube
Kahramanmaraş Şube
Başkan
AHMET ATALIK
Başkan
MEHMET GEYİK
II.Başkan
YILDIRIM DERYA
Yazman
MUSTAFA KULOTU
Yazman
MUHARREM AKSOY
Sayman
İBRAHİM GÜL
Sayman
GÜROL ŞİMŞEK
Üye
YASEMİN KEÇECİOĞLU
Üye
VELİ KARADENİZ
II.Başkan
MUSTAFA KIRBAŞ
Üye
GÖKHAN TURAN
Üye
HARUN AYMAN
Üye
ÖZCAN GAYGUSUZ
Üye
DURDU GÜRBAK
İzmir Şube
Konya Şube
Başkan
FERDAN ÇİFTÇİ
Başkan
CELİL ÇALIŞ
II.Başkan
AHMET TOMAR
II.Başkan
SÜLEYMAN SOYLU
Yazman
EDA DALÇAM
Yazman
NURAN UYSAL
Sayman
KURTULUŞ BİNGÖL
Sayman
FUAT KUNDURACI
Üye
MİNE PAKKANER
Üye
ALİ FUAT HAMURCU
Üye
GÖKSEL GEÇGEL
Üye
TAMER DEĞER
Üye
PROF. DR. ENVER DURMUŞ
Üye
GAMZE AKBAŞ
Kayseri Şube
Malatya Şube
Başkan
İMDAT AKSOY
Başkan
II.Başkan
SERKAN YILMAZ
II. Başkan A.VAHAP KALAYCIOĞLU
Yazman
DAVUT DEMİRKIRAN
Yazman
EYÜP TEKİR
Sayman
M.AKİF EMEKLİOĞLU
Sayman
İZZET BEKTAŞ
Üye
ŞÜKRÜ TAŞYÜREK
Üye
DOÇ. DR. ORHAN GÜNDÜZ
Üye
İBRAHİM ONURSAY
Üye
EKREM ÖZTÜRK
Üye
ALİ ÜNLÜKARA
Üye
KADİR ÖZTÜRK
FEVZİ ÇİÇEK
9
Şubelerimizde Yeni Yönetimler
10
Manisa Şube
Rize Şube
Başkan
Başkan
MUHAMMET PERTEK
II. Başkan DR. SELÇUK KARABAT
II.Başkan
KUBİLAY TÜRKYILMAZ
Yazman
MÜJGAN ŞENAY
Yazman
AVNİYE ÖZGÜMÜŞ
Sayman
DR. MUSTAFA EDİP KÖYLÜ
Sayman
YILMAZ GÜZEL
Üye
EROL TEKİN
Üye
İBRAHİM BALCI
Üye
SEMA DÖNGEL
Üye
AHMET MURAT DİNÇ
Üye
ÇINAR AYDOĞAN
Üye
SULTAN GÜNAR
İBRAHİM DEMRAN
Mersin Şube
Samsun Şube
Başkan
OSMAN TUĞRUL KUZU
Başkan
HAYATİ TOSUN
II.Başkan
AYHAN İNAL
Üye
TEKİN KARA
Yazman
KAMİL İNCE
II.Başkan
MURAT BENGİ
Sayman
BAHAR TURFAN
Üye
TUBA CİNGÖZ
Üye
MUSTAFA GÜNER
Yazman
MUSTAFA ALTINDEĞER
Üye
TANER GÜRAĞAÇ
Üye
ŞİNASİ TUNCER
Üye
İBRAHİM HALİL YÜCEL
Sayman
TARIK ÖNCÜ
Muğla Şube
Şanlıurfa Şube
Başkan
ULUHAN KORKUT
Başkan
Yrd. Doç. Dr.ALİ RIZA ÖZTÜRKMEN
II.Başkan
ÜNAL KİRAZ
Yazman
İBRAHİM PINARBAŞI
Yazman
MERYEM TÜRKAY
Üye
M.DENİZ MELİK
Sayman
HÜSEYİN GÜVEN
II.Başkan
MEHMET AKSAKALLI
Üye
HAYAL DEMİRHAN
Sayman
MERAL ABAK
Üye
SEYLAN GÜLTEKİN
Üye
OSMAN İLYAS
Üye
SUAT BÜYÜKABALI
Üye
HALİL KARAKAYA
Şubelerimizde Yeni Yönetimler
Tekirdağ Şube
Trabzon Şube
Başkan
Dr. CEMAL POLAT
Başkan
YAHYA ÇAVDAR
II.Başkan
ALTAN YILDIZ
Üye
ERTUG DÜZGÜNEŞ
Yazman
AYTUĞ DEMİRAL
Sayman
BÜLENT HASANÇEBİ
Sayman
ONUR AKARLAR
Üye
CEMİL PEHLEVAN
Üye
DENİZ MANAZOĞLU
II.Başkan
OSMAN SAĞLAM
Üye
DOĞAN ŞİLLİ
Üye
AVNİ AYDIN
Üye
CEM CAN
Yazman
TAMER KAZAZ
Van Şube
Başkan
MURAT DEMİR
II.Başkan
SAİME DEMİROĞLU
Yazman
ARAFAT SARIBULAK
Sayman
ERKAN IŞIK
Üye
YUNUS HAYLAZ
İl Temsilciliklerimizde Yeni Yönetimler
AFYONKARAHİSAR
Temsilci
HASAN KARADENİZ
Temsilci Yard.
MUSTAFA ALİ ÇELİKTEN
Yazman
MURAT ÇINAR
Sayman
TEOMAN KAYSİCİ
Üye
OSMAN AKYEL
AĞRI
Temsilci
ERCAN OĞUR
Temsilci Yard.
CUMALİ ÖZCAN
AKSARAY
Temsilci
SERKAN KORAY ZEYBEK
Temsilci Yard.
BAYRAM AÇIKGÖZ
Üye
YAŞAR KEMAL YENİCE
Sayman
SAMİ ÖRÜN
AMASYA
Temsilci
Zafer GÖL
Temsilci Yard.
ATAKAN GÜRLEVİK
Yazman
CENGİZ KARACAN
Sayman
YAVUZ SELİM İNAN
Üye
SÜLEYMAN NAZİF CAN
ARDAHAN
Temsilci
Neşat ULUTAŞ
Temsilci Yard.
Beyhan TAŞ
ARTVİN
Temsilci
KILIÇHAN GÜMÜŞ
Temsilci Yard.
HAKAN ÖZTÜRK
BARTIN
Temsilci
FİGEN KEMİK
Temsilci Yard.
İBRAHİM YILDIRIM
BATMAN
Temsilci
YUSUF ALP
Temsilci Yard.
ENVER KESKİN
Yazman
İDRİS İSEN
Sayman
MELEK OĞUZ
Üye
SERKAN ASLAN
BAYBURT
Temsilci
MUAMMER ARAZ
Temsilci Yard.
UMUT ÖZKAN
BİLECİK
Temsilci
MEHMET COŞKUN
Temsilci Yard.
MELTEM SÖNMEZ
BİNGÖL
Temsilci
Müslüm BOYDAŞ
Temsilci Yard.
Yusuf AYAN
BİTLİS
Temsilci
ASIM ORAL
Temsilci Yard.
ADNAN BİLGİN
11
İlŞube
Temsilciliklerimizde
Yeni Yönetimler
Etkinlikleri
BOLU
Temsilci
NİYAZİ KALFA
Yazman
HASAN YILDIRIM
Sayman
ABİDİN İŞLER
Temsilci Yardımcısı
ÖZGÜR OFLAZ
Üye
FERRUH SEVİMLİ
GİRESUN
Temsilci
Türker AKGÜN
Yazman
Habip AYDIN
Temsilci Yard.
Fatma AKDEMİR HIDIR
Üye
Canan EKİZOĞLU
Sayman
Hüseyin İPEKÇİ
KIRKLARELİ
Temsilci
EROL ÖZKAN
Temsilci Yard.
SELÇUK TAN
Yazman
ULAŞ AY
Üye
ÖZGEN YILMAZ
Sayman
BUSE İPEK DOĞAN
BURDUR
Temsilci
MESUT YILDIRAN
Temsilci Yard.
SEDAT GÖLBAŞI
GÜMÜŞHANE
Temsilci
Aziz UÇAR
Temsilci Yard.
Mustafa ÇAVDAR
KIRŞEHİR
Temsilci
AHMET TORUN
Temsilci Yard.
MEHMET AYDOĞMUŞ
ÇANKIRI
Temsilci
İhsan BOSTAN
Temsilci Yard.
Ahmet BAŞATAÇ
HAKKARİ
Temsicli
Cihan AKIN
Temsilci Yard.
Erdal KARAMAN
KİLİS
Temsilci
MEHMET ÖZÜBERK
Temsilci Yard.
TAHİR ERKAL
ÇORUM
İl Temsilci
Necati GÜL
Temsilci Yard.
Cavit TEMİZ
Yazman
Turan YETGİN
Üye
Emin KEKLİK
Sayman
Selim SAYAN
ISPARTA
Temsilci
ÖZGÜR YILMAZ
Sayman
FEHMİ ERSAL
Temsilci Yard.
ABDURRAHİM DEMİR
Yazman
Ö.SEDAT KARAMAN
Üye
RUZİYE KARAMAN
KOCAELİ
Temsilci
AYKUT SAMİ ÜNAL
Temsilci Yard.
M. VEYSEL AYHAN
Yazman
ALİ OSMAN GÖDEK
Sayman
ŞENER ATAK
Üye
HASAN ADA
DÜZCE
Temsilci
NURULLAH CİNALİ
Temsilci Yard.
VURAL ÇATIKKAYA
IĞDIR
Temsilci
MURAT SÜRMELİ
Temsilci Yard.
BERNA TURAK
EDİRNE
Temsilci
BİLGİN YILMAZ
Üye
ALİ ŞENER
Temsilci Yard.
ŞABAN KADİR ÇELİK
Sayman
RAMAZAN SEL
Yazman
GÖKHAN YACILAR
KARABÜK
Temsilci
NEVZAT KAHRİMAN
Temsilci Yard.
ADEM AYDIN
KÜTAHYA
Temsilci
AHMET GÖKKAYA
Temsilci Yard.
MUSTAFA KURT
Üye
AHMET YILDIZ
Yazman
YAKUP GEDİK
Sayman
NESİM ÇEVİK
ELAZIĞ
Temsilci
MEHMET KARACA
Temsilci Yard.
VEDAT DEMİRBAĞ
Yazman
ZEKİYE ALÇİÇEK
Sayman
M.BÜLENT TURAN
Üye
ORHAN ERDEM
ERZİNCAN
Temsilci
FEHMİ GEZGİNCİ
Temsilci Yard.
BÜLENT AKKUŞ
12
KARAMAN
Temsilci
KERİM DERELİ
Temsilci Yard.
AHMET GÜÇLÜ İNGÖZ
KARS
Temsilci
DURMUŞ BATU
Temsilci Yard.
ÖZGÜR ÖNAL
KASTAMONU
Temsilci
CİHAT SİPAHİ
Temsilci Yard.
AYHAN BÜYÜKÇAĞLAYAN
KIRIKKALE
Temsilci
ALİ KABAKLI
Temsilci Yard.
ALPER SATILMIŞ
MARDİN
Temsilci
MEHMET ALİ DÜNDAR
Temsilci Yard.
Vedat DURAK
Yazman
Mehmet Latif İNANÇ
Sayman
İsmail ŞİMŞEK
Üye
HALEF ÇELİK
MUŞ
Temsilci
YÜKSEL AKMAN
Temsilci Yard.
ALİ TANRIVERDİ
NEVŞEHİR
Temsilci
Hüsnü BAŞ
Temsilci Yard.
Ayşe KOCA
NİĞDE
Temsilci
OKTAY ÇAYAN
Temsilci Yard.
METE DOĞAN
ORDU
Temsilci
MUSA İŞLER
Temsilci Yard.
GÜZİDE
KÜÇÜKMEHMETOĞLU
Yazman
NUSRET ŞAHİN
Sayman
ERDİNÇ DEMİR
Üye
ALPER BEKTAŞ
OSMANİYE
Temsilci
ÖZKAN BAYRAK
Temsilci Yard.
MURAT TEMEL
SAKARYA
Temsilci
SALİH SAYDAM PİKER
Temsilci Yard.
MUSTAFA MERİÇ ŞİRİN
Yazman
KAMİL ÖZMEN
Sayman
İBRAHİM MERGEN
Üye
MEHMET ONBAŞIOĞLU
SİİRT
Temsilci
ZEKİ ERDEN
Temsilci Yard.
NEVZAT AMCALAR
TOKAT
Temsilci
MELİH NADİR
Temsilci Yard.
ŞÜKRÜ YILMAZ
Yazman
ŞEYDA TOPBAŞ
Sayman
CENGİZ DERTLİ
Üye
ORHAN ŞAHİN
TUNCELİ
Temsilci
İRFAN TAZE
Temsilci Yard.
ALİ EKBER ÇAT
UŞAK
Temsilci
İSA DİNÇER
Temsilci Yard.
SİNAN ÇALIŞKAN
YALOVA
Temsilci
HÜSEYİN BUĞDAY
Temsilci Yard.
MEHMET EMİN ÖZBEYLİ
YOZGAT
Temsilci
Veli BÜKE
Temsilci Yard.
Yaşar TANRIVERDİ
ZONGULDAK
Temsilci
UĞUR MERT GÜÇLÜ
Temsilci Yard.
CAN PARİM
SİNOP
Temsilci
ÇETİN ŞAHİN
Temsilci Yard.
FERDA BIÇAKCI ARSLANOĞLU
SİVAS
Temsilci
TURAN ERDOĞAN
Temsilci Yard.
ÖMER SÜNBÜL
Yazman
YUNUS MOĞULKOÇ
Sayman
MURAT ALNIAÇIK
Üye
DURMUŞ KALEM
ŞIRNAK
Temsilci
ŞAHİN KARAHAN
Temsilci Yard.
REMZİYE AKGÜN
Şube Etkinlikleri
ADANA
5 Ocak Adana’nın Kurtuluşu
Resepsiyonu, Adana
Büyükşehir Belediyesi’nin
ev sahipliğinde yapıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sanat İşleri Daire
Başkanlığı Konservatuarı
Orkestrası’nın müzik
dinletisiyle renk kattığı
resepsiyonda, Adana’nın
tarihi fotoğraflarından ve
Mustafa Kemal Atatürk’ün
Adana’yı ziyaretinde
çekilmiş fotoğraflardan
oluşan sinevizyon gösterisi
gerçekleştirildi. Kurtuluş
Resepsiyonu’na Oda’mızı
temsilen Şube Başkanımız
Semih KARADEMİR katıldı.
Tarım Öğretiminin 168. Yılı
Ziraat Mühendisleri Odası
Adana Şubesi ve Çukurova
Üniversitesi (Ç.Ü.) Ziraat
Fakültesi tarafından ortaklaşa
düzenlenen etkinlikle
kutlandı. Şube Başkanımız
Semih KARADEMİR,
etkinlikte bir konuşma
yaparak, tarım sektörünün
durumunu değerlendirdi.
Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İ. Halil ELEKCİOĞLU
ve ÇÜ Rektörü Prof.
Dr. Mustafa KİBAR’ın açılış
konuşmalarının ardından,
Atatürk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarım Ekonomisi
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Cemal TALUĞ, “Köklü Bir
Tarih ve Birikimin Özgüveni
ile Geleceği Yaratmak”
konulu bir konferans
verdi. Etkinlik, ÇÜ Devlet
Konservatuarı’nın müzik
dinletisi, meslekte 30 ve 40.
yılını tamamlayanlara plaket
takdimi ve kokteyl ile sona
erdi. Gıda Mühendisleri Odası
Adana Şubesi, Ziraat
Mühendisleri Odası Adana
Şubesi, Kimya Mühendisleri
Odası Güney Bölge Şubesi
ve Veteriner Hekimleri
Odası Adana Şubesi, 15
Ocak 2014 günü Çukurova
Gazeteciler Cemiyeti’nde
ortak basın toplantısı yaptı.
Toplantıda, “5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
ile gıda işletmelerinde gıda
güvenliği ile ilgili meslek
mensuplarının istihdamının
sınırlandırıldığı ve çok sayıda
işletmenin halk sağlığını
hiçe sayarak denetim dışı
bırakıldığı” belirtildi. Basın
toplantısına Şube Başkanımız
Semih KARADEMİR katıldı.
Şube Yönetim Kurulumuz
31 Ocak 2014 tarihinde
paydaş gördüğümüz
kamu kurumlarına ziyaret
gerçekleştirdi. Ziyaretlere,
Biyolojik Mücadele Araştırma
İstasyonu Müdürü Dr.
Naim ÖZTÜRK ile başlayan
Yönetim Kurulumuz sırasıyla
Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İ. Halil ELEKCİOĞLU
ve Doğu Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müdürü
Seyyid IRMAK’ı ziyaret etti.
Bölge ve Adana tarımının
sorunlarının konuşulduğu
ziyaretlerde bu tür paydaş
buluşmalarının önümüzdeki
dönemde artarak devam
etmesi yönünde fikir birliğine
varıldı. Yönetim Kurulumuz
aynı gün Oda’mız tarafından
verilen ve sektörün Oscar’ı
olarak adlandırılan TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odası
“Bilim Ödülü”nü alan Prof. Dr.
Suat ŞENOL’u da makamında
ziyaret etti.
13
Şube Etkinlikleri
Hüseyin TUNÇ, Serbest
Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası Antalya
Şube Başkanı Mustafa
ERDEM, Antalya Veteriner
Hekimler Odası Başkanı
Muammer SAYGILI ve çok
sayıda meslektaşımız katıldı.
Konferansın ardından
meslekte otuz yılını dolduran
meslektaşlarımıza plaket
verildi ve kokteyl düzenlendi.
ANTALYA
Tarım Haftası Etkinlikleri
kapsamında 12 Ocak 2014
tarihinde Ziraat Mühendisleri
Odası Antalya Şubesi THM
Korosu AKM Aspendos
salonunda konser verdi. Şube
Başkanımız Vahap TUNCER’in
açılış konuşmasının ardından
başlayan konserde 2013
Eylül ayında kaybettiğimiz
Koromuz Şefi Zir. Yük. Müh.
Süleyman GÜLERYÜZ de
anıldı.
Şube Başkanımız Vahap
TUNCER, 6 Ocak 2014
tarihinde Vakıf zeytinliğinin
100 dekarlık bölümüne
Kepez Belediyesi tarafından
park yapılmasına ilişkin Şube
görüşlerimizi açıkladı. .
Şubemizde 8 Ocak 2014
tarihinde yapılan toplantıda
Bitki Koruma Ürünlerinin
Reçeteli Satış, Uygulama
ve Kayıt Altına Alınmasına
İlişkin Yönetmelik Taslağı
değerlendirildi. Toplantıya,
Şube Başkanımız Vahap
TUNCER, Zirai İlaç ve Alet
Bayileri ZDK Başkanı Aziz
UZUN ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Serkan GİZLİ ile
Murat VERNEZ katıldı.
14
Şube Başkanımız Vahap
TUNCER, 8 Ocak 2014
tarihinde Antalya Ekspres
Gazetesi’ne tarım ilacı
kullanımının insan ve
çevre sağlığına ektilerini
değerlendirdi.
Tarımsal Öğretimin
Yıldönümü nedeniyle
10 Ocak 2014 tarihinde
düzenlenen etkinlik, Şube
Başkanımız Vahap TUNCER’in
Türkiye’nin tarım politikaları
ve meslek alanlarına
yönelik yeni düzenlemeleri
değerlendirdiği açılış
konuşması ile başladı.
Daha sonra ODA’mız genel
başkanlarından ve önceki
dönem Muğla Milletvekili
Prof. Dr. Gürol ERGİN
tarafından “Cumhuriyet
Dönemi Tarım Politikaları”
konulu konferans verildi.
Etkinliğe, Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Prof.
Dr. Mustafa AKAYDIN, İl
Genel Meclis Üyesi Cavit
ARI, Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin GÖÇMEN,
Antalya Tabip Odası Başkanı
H.Can ERTÜRK, Antalya Diş
Hekimleri Odası Başkanı
Şube Başkanımız Vahap
TUNCER, yağışların
yetersizliği nedeni ile
yaşanan kuraklığı ve tarım
alanlarına etkisini, 14 Ocak
2014 tarihinde; Antalya
VTV’ye değerlendirdi.
Şube Başkanımız Vahap
TUNCER, 17 Ocak 2014
tarihinde Bizim Antalya
Gazetesi’ne serbest tarım
danışmanlığının yapısal
sorunları ve çözüm önerileri
ile ilgili Şube görüşlerimizi
açıkladı.
Şube Başkanımız Vahap
TUNCER 17 Ocak 2014
tarihinde Tarımda Son Nokta
Dergisi’ne bitki koruma
ürünlerinin reçeteli satışı,
ücret karşılığı uygulanması
ve kayıt altına alınmasına
ilişkin yönetmelik taslağı
ile zirai ilaç kalıntılarının
önlenmesi konusunda
değerlendirmeler yaptı.
Şube Başkanımız Vahap
TUNCER 30 Ocak 2014
tarihinde, Son Nokta
Dergisi’ne organik tarım
ve entegre üretim ile ilgili
değerlendirmeler yaptı.
Şube Etkinlikleri
AYDIN
ADÜ Ziraat Fakültesi ile birlikte düzenlediğimiz
Tarımsal Öğrenimin 168. Yılı kutlamaları,
10 Ocak 2014 günü ADÜ Merkez Kampusu
Atatürk Kültür Merkezi Konferans salonunda
yapıldı.
Ziraat Fakültesi Dekanı, öğretim üyeleri,
sendika, kooperatif ve sivil toplum kuruluşları
temsilcileri, meslektaşlarımız ve öğrencilerin
katıldığı kutlamalar kapsamında, Prof.
Dr. Ayhan ÇIKIN’ın “Kuşkular ve Umutlar
(Ekonomide yeni arayışlar ve kooperatifler)”
konulu konferansı ilgiyle izlendi. Etkinliklerimiz
daha sonra verilen kokteyl ile sona erdi.
Şubemizde 25 Ocak 2014 günü 2014 yılı
Kamulaştırma Bilirkişileri ile toplantı yapılarak,
çalışmalar hakkında bilgi verildi. Hazırlanacak
dosyalarda kurallara uygun davranılması
gerektiği belirtildi.
BALIKESİR
Elektrik Mühendisleri
Odası’nda 11 Ocak’ta
Ankara’da yapılacak
yürüyüş ilgili
düzenlenen toplantıya
Şube Başkanımız katıldı.
Jeoloji Mühendisleri
odasında yapılan
mutat İKK toplantısına
Şube Başkanımız
katılım sağladı. Gıda
Tarım Ve Hayvancılık İl
müdürlüğünce 7 Ocak
2014’te düzenlenen
proje tanıtımı
toplantısına Şube
Başkanımız katıldı.
Tarımsal Öğrenimin
168. Yıldönümü
nedeniyle Şubemiz
toplantı salonunda
basın açıklaması
yapıldı.İlimiz yerel
gazetelerinden
Yeni Haber’in
kuruluş yıldönümü
nedeniyle 17
Ocak 2014’te
düzenlediği panele
Şube Saymanımız
katıldı.Belediye
Kent Konseyi Tarım
Komisyonu’nun 20 Ocak
2014 tarihli toplantısına
Şube Başkanımız katılım
sağladı.Toprak Koruma
Kurulu’nun 22 Ocak
2014 tarihli toplantısına
Şube Başkanımız
katıldı.24 Ocak günü
Uğur Mumcu’yu anma
etkinliklerine Şube
Başkanımız ve üyelerimiz
katılım sağladı.
Şubemizce 24-26 Ocak
2014 tarihleri arasında
Damla Sulama Eğitimi
düzenlendi.
GÖRSEL ve YAZILI BASIN
KANAL B İLE RÖPORTAJ: ODA
Başkanımız Dr. Turhan TUNCER,
21 Ocak 2014 Salı günü Kanal
B muhabiri ile bir röportaj
yaparak, Türkiye’de yaşanan
kuraklık ve etkileri konusunda
ODA’mız görüşlerini aktardı.
KANAL B “GÜNCE” PROGRAMI
ODA Başkanımız Dr. Turhan
TUNCER, 13 Ocak 2014 Pazartesi
günü Kanal B’de yayınlanan
Günce programına katılarak,
görüşlerimizi dile getirdi.
TİCARET GAZETESİ İLE
RÖPORTAJ: ODA Başkanımız
Dr. Turhan TUNCER, 28
Ocak 2014 Salı günü Ticaret
Gazetesi ile röportaj yaparak,
tarım sektöründeki güncel
gelişmelere yönelik ODA’mız
görüşlerini açıkladı.
Viranşehir`de Zirai İlaç Ve
Gübre Bayilerine Ziyaret – İHA 31.01.2014
ZMO’dan Dünya’ya Ödül –
Dünya – 16.1.2014
“Üretim Azaldı Fiyatlar Tavan
Yaptı” - Milliyet - 08.01.2014
“Fasulye Fiyatları Tavan Yaptı” Anadolu’da Bugün - 08.01.2014
“Patates Cep Yakıyor”- Merhaba
Gazetesi - 06.01.2014
Yağışlar Hububat Üreticisini
Sevindirdi / AA - 04.01.2014
“Köylüye Geçit Yok”- Merhaba
Gazetesi – 2.1.2014
15
Şube Etkinlikleri
BURSA
16
Tarım Eğitiminin
Başlangıcının 168. Yıldönümü
etkinlikleri 10 Ocak 2014
günü Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi ve TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi adına Atatürk
Anıtına (Heykel) çelenk
koyma ile başladı. Daha
sonra Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Mete CENGİZ Küçük
Salonda tören düzenlendi.
TMMOB Gıda Mühendisleri
Odası Bursa Şube Başkanı
Serkan DURMUŞ, TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odası
Bursa Şube Başkanı Doç.
Dr. Ertuğrul AKSOY, Uludağ
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. İsmail FİLYA
ve Uludağ Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Müfit PARLAK’ın açılış
konuşmalarının ardından,
Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarım Ekonomisi
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Tayfun ÖZKAYA “Doğa ve
Çevre Dostu Bir Tarım Sistemi
Mümkün mü?” konulu
sunum gerçekleştirdi. Sunum
sonunda Prof. Dr. Tayfun
ÖZKAYA’ya geçmiş dönem
Şube Başkanımız ve Bursa
Milletvekili Ziraat Yüksek
Mühendisi İlhan DEMİRÖZ
teşekkür plaketini sundu.
Ayrıca 2013 yılında fakülte
bünyesinde akademik aşama
yapanlara ve meslekte
30 yılını tamamlamış
meslektaşlarımıza
plaketleri verildi. Törene
Şube Başkanımız Doç.
Dr. Ertuğrul AKSOY, II.
Başkanımız Orhan SARIBAL,
yazmanımız Taner GÜLER,
Yönetim Kurulu üyelerimiz
Nurşen ÇİL, Saadettin IŞIK,
Dr. Fevzi ÇAKMAK, Yrd.
Doç. Dr. Barış Bülent AŞIK,
Murat ALKAN ile çok sayıda
üyemiz katıldı. Meslekte 30
yılını tamamlayan Ziraat
Mühendislerimiz; Prof. Dr.
Ümran ŞAHAN, Esen YAZICI,
Şule KAPLAYAN ve Hasan
Nazif MÜFTÜOĞLU’nu
kutluyor, daha nice yıllar
birlikte olmayı diliyoruz.
Şube Başkanımız Doç. Dr.
Ertuğrul AKSOY 10 Ocak
2014 tarihinde Orhangazi
Gençliği Kültür ve Dayanışma
Derneği’nin 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü nedeniyle
düzenlediği gecede,
Türk tarımına ve çevresel
sorunların çözümüne yaptığı
katkılardan dolayı plaket ile
ödüllendirdi.
Şube Başkanımız, Tarım
Öğreniminin 168. Yıldönümü
nedeniyle 10 Ocak 2014
tarihinde Line TV muhabiri
ile röportaj yaptı.
Şube II. Başkanımız Orhan
SARIBAL, son dönemlerde
Türkiye`de yaşanan
kuraklık ile ilgili 13 Ocak
2014 tarihinde Line TV’ye
değerlendirmelerde
bulundu.
TMMOB Gıda Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi, Ziraat
Mühendisleri Odası Bursa
Şubesi, Kimya Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi ve
Bursa Veteriner Hekimleri
Odası, Gıda İşletmelerinin
Kayıt ve Onay İşlemlerine
Dair Yönetmelikte yapılan
değişiklikle ilgili 13 Ocak
2014 tarihinde, “Meslek
Odaları Mesleki Denetimin
Garantisidir; İnsanlarımızın
Gıda Zehirlenmesinden
Ölmesini İstemiyoruz” konulu
Şube Etkinlikleri
basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısına Şube
Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul
AKSOY, II. Başkanımız Orhan
SARIBAL, Yazmanımız Taner
GÜLER, Saymanımız Veli KOÇ,
Yönetim Kurulu üyelerimiz
Dr. Fevzi ÇAKMAK, Yrd. Doç.
Dr. Barış Bülent AŞIK ve
üyelerimiz katıldılar.
TMMOB Bilgisayar
Mühendisleri Odası Bursa
İli Temsilciliği, internet
üzerinden yapılan yayınları
baskı ve denetim altına alan
düzenleme önerisi hakkında
14 Ocak 2014 günü basın
toplantısı düzenledi. Basın
toplantısına Şube Başkanımız
Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY ve
yazmanımız Taner GÜLER
katıldı.
Tarım Öğreniminin
Başlangıcının 168.
Yıldönümü nedeniyle
TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası tarafından “Stratejik
Tarım Alanlarımız: Fırsatlar ve
Tehditler” Sempozyumu ve
Odamızın Bilim, Hizmet ve
Teşvik Ödülü 15 Ocak 2014
tarihinde Ankara Çankaya
Belediyesi Çağdaş Sanatlar
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Törende sevgili üyelerimiz,
Şubemize, mesleğimize ve
bilime çok değerli katkıları
olan geçmiş dönem Şube
Başkanlığı yapmış, halen
Uludağ Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Toprak Bilimi
ve Bitki Besleme Bölüm
Başkanlığına devam eden
Prof. Dr. A. Vahap KATKAT
Bilim Ödülü; Bursa Ziraat
Odaları İl Koordinasyon
Kurulu ve Gemlik Ziraat
Odası Başkanı Ali ÇELİK ise
Şubemize, mesleğimize
ve meslektaşlarımıza
yaptığı katkıları nedeniyle
Hizmet Ödülü ile
ödüllendirilmişlerdir.
Sevgili üyelerimizi ve
meslektaşlarımızı kutlar,
sağlık, başarı dolu bir
ömür dileriz. Ankara’da
gerçekleştirilen törene Şube
Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul
AKSOY katılarak ödüle layık
görülen değerli üyelerimizi
yalnız bırakmadı.
TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi, Çevre
Mühendisleri Odası Bursa
İl Temsilciliği, Bursa Ziraat
Odaları İl Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı ve
DOĞADER, Yenişehir
Ovası’nda, mutlak tarım
arazileri ve mera alanlarının
bulunduğu alanlara
yapılması planlanan
Otomotiv Test Merkezi ile
ilgili olarak 30 Ocak 2014
tarihinde Yenişehir Karaköy
Kavşağı’nda basın açıklaması
yaptı. Basın açıklaması
metnini Şube Başkanımız
Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY
kamuoyu ile paylaştı.
Açıklamaya birçok kurum,
meslek odası, dernek ve
Yenişehir köylüleri destek
verdi. Basın açıklamasına II.
Başkanımız Orhan SARIBAL,
Yazmanımız Taner GÜLER,
Saymanımız Veli KOÇ,
Yönetim Kurulu üyeleriz Yrd.
Doç. Dr. Barış Bülent AŞIK ve
İlker DURMUŞ da katıldılar.
Şube Etkinlikleri
ÇANAKKALE
Olağan Genel Kurulumuz
ile Şube Başkanlığı
görevini devralan Prof. Dr.
Türker SAVAŞ ve Yönetim
Kurulumuz 6 Ocak 2014
tarihinde Çanakkale
Belediye Başkanı Ülgür
GÖKHAN’ı ziyaret ettiler.
Ziyarette Çanakkale’nin
tarımsal sorunları ve
çevrenin tarıma etkileri dile
getirildi. Şube Başkanı Prof.
Dr. Türker SAVAŞ, 9 Ocak
2014 tarihinde Çanakkale
TV’de yayınlanan “Forum
17” programına katılarak,
Ziraat Mühendisleri Odası
ve Türkiye Tarımı konusunda
değerlendirmelerde
bulundu. Tarımsal Eğitim
ve Öğretimin Başlangıcının
168’inci Yılı nedeniyle 10
Ocak 2014 günü Cumhuriyet
Meydanı’nda tören
düzenlendi. Tören Ziraat
Mühendisleri Odası ve ÇOMÜ
Ziraat Fakültesi Dekanlığı
adına çelenk sunumları ile
başladı. Saygı duruşu ve
İstiklal Marşının okunması ile
devam eden törende Şube
Başkanımız Prof. Dr. Türker
SAVAŞ, tarım sektörünün
durumu ile ilgili açıklama
yaptı.
Tarımsal Eğitim ve Öğretimin
Başlangıcının 168’inci Yılı
nedeniyle geleneksel olarak
düzenlenen Başak Balosu 17
Ocak 2014 tarihinde Truva
otelinde yapıldı. Katılımın
yüksek olduğu gecede
meslekte 30. Yılını dolduran
meslektaşlarımızdan Prof.
Dr. Hüseyin EKİNCİ Ziraat
Mühendisi Raif YALÇIN ve
Şevket YILDIZ’a plaketleri
verildi. Ayrıca son 10
yıldır 5 dönem halinde
Şube Başkanlığı görevini
yürüten Hicri NALBANT’a
da yaptığı hizmetler ve
Odaya katkısından ötürü
plaket sunuldu. 18 Ocak
2014 günü KESK, TMMOB
ve TTB’nin organize
ettiği Büyük Çanakkale
Yürüyüşüne kitlesel katılım
sağlandı. Yürüyüş sonunda
Şube Başkanımız Prof. Dr.
Türker SAVAŞ tarafından bir
konuşma yapıldı.
Çanakkale’de Gezi Parkı
eylemlerinde yola yazı
yazdığı için kamu malına
zarar verdiği gerekçesiyle
hakkında dava açılan ve
kamuoyunda da “Küçük
Gezici” ve “Gezi çocuğu”
olarak bilinen 13 yaşındaki
B.T.İ.’nin 21 Ocak 2014 günü
Çanakkale Adliyesi’nde
görülen davasına destek
verildi. Mikrofon olarak
kullanılan elma şekerleriyle
açıklama yapılarak; 13
yaşındaki bir çocuk hakkında
‘Kahrolsun Faşizm’ diye yazı
yazdığı gerekçesiyle dava
açılması protesto edildi.
Bayramiç İlçesi Kurşunlu
Köyündeki çevre direnişine
katılan 7 kişi hakkında
çalışmayı engelleme iddiası
ile maden şirketi tarafından
açılan davanın, 21 Ocak 2014
günü görülen duruşmasına
katılım sağlayarak,
çevrecilere destek verdik.
DENİZLİ
DİYARBAKIR
28-29 Aralık 2013 tarihinde
yapılan Genel Kurul
sonucu Yönetim Kurulu
Asil üyeliklerine seçilen
üyelerimiz, Yönetim Kurulu
toplantısını gerçekleştirerek,
görev dağılımını yaptılar.
Buna göre Yönetim
Kurulumuz, Şihat ŞENGAL
(Başkan), Abdussamed
UCAMAN (II. Başkan),
Ömer DEĞERLİ (Yazman),
Bülent KARAKOÇ (Sayman),
Dilek KARAHAN, Şevket
KARABULUT ve Özgür
POLAT’tan (Üye) oluştu.
Diyarbakır Şubemiz
tarafından 25 Ocak 2014’te
The Green Park Diyarbakır
Hotel’de Geleneksel Başak
Balosu düzenlendi.
Tarımsal Öğretimin 168. Yıldönümünü nedeniyle 10 Ocak 2014 günü Denizli Vilayet
Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk bırakılarak, saygı duruşunda bulunuldu.
Daha sonra günün anlam ve önemini içeren, ülkemiz ve ilimizin tarımsal sorunlarını
ve çözümlerini kapsayan ayrıca Odamızın, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın içinde
bulunduğu koşulları, sıkıntıları dile getiren basın bildirisini kamuoyuna sunduk.
Kamulaştırma bilirkişileriyle 11 Ocak 2014 günü toplantı yapılarak, bilirkişilik sorunları ve
çözümleri görüşüldü. ZMO Manisa Şubesinin 23 Ocak 2014 günü Alaşehir’de düzenlediği
“Termal Su Kaynaklarının Çevreye ve Bağ Alanlarına Etkileri” konulu toplantıya Onur
Kurulu Üyemiz İbrahim GÜR, Şube Başkanımız Kadir ÇETİNKOL, Şube II. Başkanımız
Gülhan SARUHAN ve üyemiz Nurten GÜR katılarak, konuyla ilgili görüşlerimizi aktardılar.
GAZİANTEP
Tarımsal Öğretimin 168.
Yıldönümü nedeniyle
Demokrasi Meydanında
bulunan Atatürk anıtına
çelenk konularak, saygı
duruşunda bulunuldu ve
ardından İstiklal Marşı okundu.
Şube Başkanımız tarafından
burada bir basın açıklaması
yapıldı.
Şube Başkanımız ve
beraberindekiler, 20 Ocak
2014 günü Antep Fıstık
Araştırma Enstitüsü Müdürü
ve meslektaşlarımızı ziyaret
ettiler. GAP Tarım Fuarı
öncesinde 30 Ocak 2014 günü
toplanarak, görev dağılımı ve
aktiviteler konusunda görüş
alışverişinde bulunduk.
17
Şube Etkinlikleri
Üniversitesi ve Ağrı
İbrahim Çeçen Üniversitesi
rektörlerinin konuşmalarıyla
devam etti. Tören, meslekte
25. yılını dolduran ODA’mız
üyelerine plaket verilmesi ve
kokteyl ile sona erdi.
ERZURUM
AKP Erzurum Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı
Mehmet SEKMEN,
ODA’mızı ziyaret ederek
yapacağı hizmetler
hakkında bilgi verdi ve
sivil toplum kuruluşları
ile ortak akıl içerisinde
bir yönetim anlayışı ile
çalışabileceklerini ifade etti.
Programa üyelerimizden
katılım sağlanmış olup
karşılıklı görüş alışverişinde
bulunuldu.
Doğu Anadolu Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müdürü
ve Üyemiz Şerafettin ÇAKAL
ve beraberindeki heyet
şubemize hayırlı olsun
ziyaretinde bulundular.
Görüşmede Şube Başkanımız
ve Yönetim Kurulumuz hazır
bulunurken, 2014 yılında
İlimiz tarım ve hayvancılığın
beklenti ve sorunlarıyla
ilgili görüş alışverişinde
bulunuldu.
18
Atatürk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Muhlis MACİT ve Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt
KARAOĞLU Şubemize hayırlı
olsun ziyaretinde bulundular.
Ziyarette Şube Başkanımız
Erdal ŞENGÜL başta olmak
üzere Yönetim Kurulu
üyelerimiz hazır bulundular.
Ziyarette Oda’mızın oldukça
başarılı işler yaptığını ve
takdir topladığını belirten
dekanlık yönetimi ile 168.
Tarım Haftası Kutlama
programı için yapılacak
faaliyetler de görüşüldü.
Tarım Öğretiminin 168.
Yıldönümü Şubemiz ve
Atatürk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’nin ortaklaşa
düzenlediği etkinlikle
kutlandı. Etkinliğe, İlimiz
Valisi, Atatürk Üniversitesi
ve Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi rektörleri,
akademisyenler, kurum
ve kuruluş temsilcileri,
meslektaşlarımız, sivil
toplum kuruluşları
temsilcileri, öğrenciler ve
üreticiler katıldı. Program,
Ziraat Fakültesi Dekanı,
Ziraat Fakültesi Öğrenci
Konseyi Başkanı, Şube
Başkanımız, Atatürk
Ülke ve toplum yararları
doğrultusunda kaliteli,
sağlıklı, güvenli ve ekonomik
tesislerin gerçekleştirilmesi
amacıyla, LPG Otogaz
İstasyonları Sorumlu
Müdür hizmetlerinin
yerine getirilmesinde ve
denetlenmesinde görev
alacak üyelerimizin bilgi
birikimlerinin geliştirilmesine
katkıda bulunmak ve
belgelendirmelerini
sağlamak amacıyla, “LPG
Dolum Tesisleri ve Otogaz
İstasyonları Sorumlu
Müdür Eğitimi” Şubemiz
ve Kimya Mühendisleri
Odası Ankara Şubesi
işbirliği ile 18-20 Ocak 2014
tarihinde ev sahipliğimizde
gerçekleştirildi.
Eğitim, Yıldız Teknik
Üniversitesi Kimya
Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr.
Hanifi SARAÇ ve Atatürk
Üniversitesi Kimya
Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih
SEVİM tarafından verildi. 5
gün süreyle devam eden
eğitim programına 45
kursiyer katıldı.
Şube Etkinlikleri
ESKİŞEHİR
Eskişehir Şubemizin yeni
seçilen Yönetim Kurulu 6
Ocak 2014 günü ESOGÜ
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof
Dr. Ali KOÇ’u ziyaret ederek,
görüş alışverişinde bulundu.
Ziyarette, Tarım Haftası’nda
ortaklaşa düzenlenecek
etkinlikler için hazırlıkların
biran önce başlatılması kararı
alındı.
TMMOB Eskişehir İl
Koordinasyon Kurulu
Eskişehir Kent Konseyi
hazırlıkları gündemi ile 6
Ocak 2014 günü toplandı.
Toplantıya Şube Başkanımız
Mahmut İzzet EROL katıldı.
Şubemiz Yönetim Kurulu, 8
Ocak 2014 tarihinde Eskişehir
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Dr. Halil ÇANKAYA’yı
ziyaret etti. Ziyarette
meslektaşlarımızın sorunları
ve Odamızca yapılabilecek
eğitim çalışmaları görüşüldü.
Şube Başkanımız Mahmut
İzzet EROL, II. Başkanımız
Levent ÖZBUNAR,
Saymanımız Özer ÜLKER,
Yazmanımız Eren ÇAĞDAŞ
ve Yönetim Kurulu Üyemiz
Numan BİLGET’in katıldığı
toplantı, Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğünde
çalışan meslektaşlarımız
ile yapılacak etkinliklerin
görüşülmesi ile sonlandı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Dr. Halil ÇANKAYA,
8 Ocak 2014 günü Odamızı
ziyaret ederek, yeni seçilen
Yönetim Kurulumuza
başarılar diledi. Şube
Başkanımız Mahmut İzzet
EROL, 2. Başkanımız Levent
ÖZBUNAR ve Saymanımız
Özer ÜLKER’in hazır
bulunduğu toplantıda,
ortaklaşa yapılabilecek
eğitim ve etkinlikler
görüşüldü.
Ankara’ da 11 Ocak 2014
tarihinde yapılan Özgürlük,
Barış, Demokrasi, Adalet
ve Emek Mitingine; Şube
Başkanımız Mahmut İzzet
EROL, 2. Başkanımız Levent
ÖZBUNAR, Saymanımız
Özer ÜLKER, üyelerimiz
Feyyaz UYSAL ve Hıdır
SARIOĞLU ile birlikte
katıldık. Miting sonrasında
Genel Merkezimizi ziyaret
ederek; Saymanımız Hamdi
ARPA, Genel Sekreterimiz
Kamil BAYRAM ve Genel
Sekreter Yardımcımız Bülent
TORUNBALCI ile görüşmeler
yaptık.
Eskişehir Şubemizde 12 Ocak
2014 günü Bilirkişi Toplantısı
yapıldı.
Tarımsal Eğitimin 168. Yılı
kutlamaları 14 Ocak 2014
günü Eskişehir Valiliği
önünde bulunan Atatürk
Heykeline çelenk konulması,
Saygı Duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla
başladı. Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ali KOÇ
ve öğretim üyeleri, Şube
2. Başkanımız Levent
ÖZBUNAR, Yazmanımız Eren
ÇAĞDAŞ, Saymanımız Özer
ÜLKER ve Yönetim Kurulu
Üyemiz Numan BİLGET ile
çok sayıda meslektaşımızın
katıldığı etkinlik, Şube
Başkanımız Mahmut İzzet
EROL’un basın açıklaması ile
sona erdi.
Etkinlik sonrası Ziraat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ali KOÇ ve öğretim üyeleri
Şubemizi ziyaret ettiler.
Ziyarete Zootekni Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Muhammet
ALAN, Doç. Dr. Mehmet
Demir KAYA, Bahçe Bitkileri
Bölüm Başkanı Doç. Dr.
Yasemin EVRENESOĞLU, Yrd.
Doç. Dr. Cenap YILMAZ, Yrd.
Doç. Dr. Sibel SARIÇAM, Yrd.
Doç. Dr. Nihal KAYAN, Dr.
Zekiye BUDAK, Uzman Kenan
SÖNMEZ, Araştırma Gör. Ali
BAYKUL ve Nazife Gözde
AYTER katıldı.
Daha sonra ESOGÜ Ziraat
Fakültesi’nde “Eskişehir
Tarımına Emeği Geçenler”
konulu konferans
gerçekleştirildi.
Eskişehir Şube Önceki
Dönem Başkanı Yusuf
KIZILDAĞ, Şube Başkanımız
Mahmut İzzet EROL,
II. Başkanımız Levent
ÖZBUNAR, Saymanımız
Özer ÜLKER, Yazmanımız
Eren ÇAĞDAŞ ve Yönetim
Kurulu Üyemiz Numan
BİLGET, 15 Ocak 2014
günü Eskişehir Büyükşehir
Belediye Başkanı Prof. Dr.
Yılmaz BÜYÜKERŞEN’i
ziyaret ettiler. Ziyarette,
ziraat mühendislerinin
tarım sektörüne katkıları,
ülkemiz tarımının durumu
ve Büyükşehir Yasası
hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu.
Şubemiz Yönetim Kurulu, 15
Ocak 2014 tarihinde Eskişehir
Sulama Birliği Başkanı Selami AYAZ’ı ziyaret
ederek, görüş alışverişinde
bulundu.
Şubemiz üyesi Ziraat
Mühendisi Çetin TORAMAN
tarafından 18 Ocak 2014
günü “2000’li Yıllarda
19
Şube Etkinlikleri
Hayvancılığa Bakış”
konulu konferans verildi.
Meslektaşlarımızın yoğun
ilgi gösterdiği konferansta
karşılıklı soru cevap
şeklinde görüş alışverişinde
bulunuldu. Konferans
sonrasında geleneksel hale
gelen aşure ikramı yapıldı.
Eskişehir KESK-ESM İl
Temsilciliği Yönetimi,
Şubemizi ziyaret ederek
yeni Yönetim Kurulumuzu
kutladı ve başarı dileklerini
iletti. Konuk heyeti Şube
Başkanımız Mahmut İzzet
EROL ve II. Başkanımız
Levent ÖZBUNAR ağırladı.
Şube Başkanımız Mahmut
İzzet EROL, II. Başkanımız
Levent ÖZBUNAR ve
Saymanımız Özer ÜLKER,
değişik tarihlerde, Eskişehir
20
Tepebaşı Ziraat Odası
Başkanı Süleyman BULUŞAN,
Odunpazarı Ziraat Odası
Başkanı Hüseyin ŞEN ve
Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Ali İhsan
ÇETİN’i ziyaret ettiler.
Ziyaretlerde, Şubemizin
önderliğinde bir Tarım
Platformu kurulması
önerisi sunulurken, ziraat
odaları ve birliklerde daha
fazla meslektaşımızın
çalıştırılmasıyla çiftçilere
daha iyi hizmet verilebileceği
mesajı iletildi.
Şube Başkanımız Mahmut
İzzet EROL, II. Başkanımız
Levent ÖZBUNAR,
Saymanımız Özer ÜLKER,
Yazmanımız Eren ÇAĞDAŞ
ve Yönetim Kurulu Üyemiz
Numan BİLGET, Eskişehir
Tarım Kredi Kooperatifi
Müdürü Arif SIRCI’yı
ziyaret ederek, görüş
alışverişinde bulundular.
Ziyarette Eskişehir tarımı ve
meslektaşlarımızın sorunları
ele alındı.
Şube Başkanımız Mahmut
İzzet EROL, II. Başkanımız
Levent ÖZBUNAR,
Saymanımız Özer ÜLKER,
Yazmanımız Eren ÇAĞDAŞ
ve Yönetim Kurulu Üyemiz
Numan BİLGET, 29 Ocak
2014 günü Tepebaşı Belediye
Başkanı Ahmet ATAÇ’ı ziyaret
ettiler.
Şube Etkinlikleri
HATAY
Zirai Eğitim Öğretimin
başlamasının 168. yıl
kutlamaları nedeniyle
10 Ocak 2014 günü
MKÜ Ziraat Fakültesinde
gerçekleştirilen törene Şube
Başkanımız Ahmet SEVER
konuşmacı olarak katıldı.
SEVER, ülkemizde zirai
öğretimin tarihçesi ve bugün
gelinen noktada yapılması
gerekenler konusunda
Odamız görüşlerini dile
getirdi. Ayrıca Ziraat
Mühendisliği mesleğine karşı
yapılan uygulamalar, görev
alanlarının daraltılmaya
çalışılması ve TMMOB’a bağlı
Odaların işlevsizleştirilmeye
çalışılması ve Odamızın bu
konularda yaptığı çalışmalar
hakkında bilgi verdi.
Şubemiz ve TMMOB Kimya
Mühendisleri Odası Güney
Bölge Şubesi işbirliği
ile 17-18-19 Ocak 2014
tarihlerinde şubemiz toplantı
salonunda LPG İstasyonları
Sorumlu Müdür Eğitimi
yapıldı. Eğitime 38 mühendis
katılarak belge almaya hak
kazandı.
Şubemiz tarafından 27 Ocak
2014 günü “Yenilenebilir Su
Kaynaklarına İlişkin Dünya
ve Türkiye Gerçekleri” konulu
basın açıklaması yapıldı.
Açıklamamız basında geniş
yankı buldu.
Genel Merkezimizle eş
zamanlı olarak mesleki
gündemle ilgili görüşler yerel
basına sunularak, kamuoyu
oluşturulmaya çalışılmıştır.
TEKİRDAĞ
10 Ocak 2014 günü Tarımsal
Öğretimin 168. Yıldönümü
kutlamaları çerçevesinde Valilik
önündeki Atatürk Anıtına çelenk
sunumu gerçekleştirdik. Sivil toplum
ve kamu kuruluşları temsilcilerinin
katılım sağladığı törende Şube
Başkanımız Dr. Cemal POLAT günün
anlamını belirten bir konuşma yaptı.
24 Ocak 2014 tarihinde İlimizde
düzenlenen Uğur MUMCU’yu anma
törenlerine katıldık.
Vakit kaybetmeden yaşlı
fındık bahçelerinin yeniden
tesis edilmesi konusunda
kısa, orta ve uzun vadeli
planların devreye
sokulması, çiftçilerimizin
desteklenmesi konularında
tüm paydaşlarca ortak fikir
beyan edildi.
TRABZON
TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası Trabzon Şubemizin
de katkılarıyla 18-19 Aralık
2013 tarihlerinde Trabzon’da
düzenlenen Fındık
Çalıştayı’na Şube Başkanımız
Yahya ÇAVDAR ve Şube
Yazmanımız Şeref KABAOĞLU
katıldılar. Fındık sektörünün
tüm paydaşlarının bir araya
geldiği fındık çalıştayında,
Fındık Destekleme
Politikaları, Fındık İşleme
Sanayisindeki Gelişmeler
ve Fındık İhracatında Yeni
Açılımlar adlı çalışma
gruplarında yer aldık.
Çalıştayda bu konularla ilgili
oda görüşlerimizi aktardık.
Projelerin artık konuşmaktan
ziyade uygulamaya
konulması zamanının
geldiğini özellikle vurguladık.
TMMOB Trabzon İl
Koordinasyon Kurulu
Trabzon Kent Sorunları
Raporu gündemiyle
toplantılara başladı.
Şube Başkanımız Yahya
ÇAVDAR’ın katıldığı
toplantıların ilkinde,
ZMO Trabzon Şubesi
olarak kent sorunları ve
meslek alanımızla ilgili
hazırladığımız raporu yazılı
olarak sunduk.
21
Şube Etkinlikleri
tarıma etkileri konusunu
değerlendirdi.
TEMA Anadolu Yakası
Temsilcisi Tamer ANER,
Göztepe temsilcisi meslektaşımız Fikret EREN
ve gönüllü - meslektaşımız
Mazhar ÇANKAYA 30 Ocak
2014 günü Şubemizi ziyaret
ettiler.
İSTANBUL
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK 3 Ocak 2014 günü
TV5 televizyonuna konuk
olarak, suyun ve havanın
ticarileştirilmesi konusunda
açıklamalar yaptı.
Şile Değirmen Otel’de 7 Ocak
2014 günü yapılan “Şile Yerel
Kalkınma Çalıştayı”na katılım
sağladık. Şube Başkanımız
Ahmet ATALIK, Şile’nin imar
planlarına altlık oluşturmak
üzere tarım arazileri ve su
kaynakları ölçeğinde güçlü
ve zayıf yönler ile fırsatlar ve
tehditler konusunda katkı
sundu.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK 8 Ocak 2014
tarihinde Ulusal Kanal
televizyonuna 2013 yılı
tarımsal üretimi konusunda
değerlendirmelerde
bulundu.
DİSK, KESK, TMMOB ve
TTB’nin çağrısıyla 11 Ocak
2014 günü Ankara’da yapılan
mitinge katılım sağladık.
Şubemizin aylık konferanslar
dizisi çerçevesinde, Çukurova
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
öğretim üyesi Prof. Dr.
İbrahim ORTAŞ tarafından, 14
Ocak 2014 günü “Tarım İnsan
İlişkileri” konulu konferans
verildi.
22
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK 14 Ocak 2014
tarihinde FOX TV, S Haber
ve CNBC-E televizyonlarına
kuraklığın tarımsal
kuraklıkla bağlantısı ve
tarıma etkileri konusunda
değerlendirmelerde
bulundu.
TEMA tarafından 14 Ocak
2014 günü düzenlenen
“Sağlıklı Toprak Sağlıklı
Gıda” çalıştayına Şube II.
Başkanımız Yıldırım DERYA
katılarak ODA görüşlerimizi
aktardı.
TMMOB Fizik Mühendisleri
Odası ile birlikte 7, 14 ve
21 Ocak 2014 tarihlerinde
“Bilim ve Felsefe” söyleşileri
düzenledik. Şubemizdeki
etkinlikler kapsamında,
7 Ocak 2014 tarihinde
Boğaziçi Üniversitesi
öğretim Üyesi Doç. Dr.
Tonguç RADOR “Kuantum
Fiziğinin Temelleri”, 14 Ocak
2014 tarihinde İstanbul
Üniversitesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Afif SIDDIKİ
“Bilgi Çağında Kuantum
Mekaniksel Uygulamalar”,
21 Ocak 2014 tarihinde Doç.
Dr. Zafer GEDİK “Kuantum
Mekaniğinde Bağlamsallık”
konulu sunumlar yaptılar.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK 20 Ocak 2014 günü
Hayat TV’ye konuk oldu.
TMMOB Mimarlar Odası
tarafından 23-24 Ocak
2014 tarihlerinde Kadıköy
Halk Eğitim Merkezinde
yapılan “Yerel Yönetimler
Kentleşme ve Demokrasi”
sempozyumuna katılan Şube
Başkanımız Ahmet ATALIK
“Kamunun Doğal Varlıklara
Bakışı” başlıklı bir sunum
gerçekleştirdi.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK 26 Ocak 2014 günü
Ulusal Kanal televizyonuna
konuk olarak, kuraklık ve
Türkiye Barolar Birliği
tarafından 31 Ocak/1-2 Şubat
2014 tarihlerinde Taksim
Hill Otel’de düzenlenen
Ekolojik Kriz ve Kentler
Sempozyumu’na katılım
sağladık. Sempozyumunun
31 Ocak 2014 günü yapılan
II. oturumunda Şube
Başkanımız Ahmet ATALIK
“Planlamada Kır Kent
Dengesi” konulu bir sunum
gerçekleştirdi.
Şube Etkinlikleri
İZMİR
Şube Başkanımız Ferdan
ÇİFTÇİ 03 Ocak’ta Ege
Üniversitesi Televizyonunda
Prof. Dr. Harun Raşit UYSAL
tarafından hazırlanıp
sunulan Tarım ve Gıdamız
programına katılarak, tarım
sektörü açısından 2013 yılını
değerlendirdi.
Şube Başkanımız, 5 Ocak’ta
patates fiyatlarındaki yükseliş
konusunda Yeni Asır Gazetesi
Ekonomi muhabirinin
sorularını yanıtladı.
Şube Başkanımız Ferdan
ÇİFTÇİ 6 Ocak’ta Ege TV’de
canlı yayınlanan Ege Finans
programına konuk olarak,
2013 yılını değerlendirdi ve
2014 yılı beklentilerini ifade
etti.
GTHB İzmir İl Müdürü Ahmet
GÜLDAL 6 Ocak 2014 günü
Şubemizi ziyaret etti. Şube
Başkanımız ve Yönetim
Kurulu üyelerimizin de
hazır bulunduğu ziyarette
tarım sektörünün genel
sorunları yanında bayi
meslektaşlarımızın sorunları,
tarımsal yapılar ve sulama
bölüm mezunlarımızın
imza yetkileri, tarım
danışmanlarının sorunları
gibi birçok konuda karşılıklı
görüşlerimizi paylaştık.
Toprak Koruma Kurulu
çalışması ile ilgili taleplerimizi
ilettik.
Şube Başkanımız 10 Ocak’ta
Radyo PAUSE’da Gazeteci
Fatih YAPAR’ın sunduğu
“Fatih Yapar’la Neler Oluyor”
programına katıldı.
Tarımsal Öğretimin 168. Yılı
kutlamalarımız çerçevesinde
10 Ocak’ta Cumhuriyet
Meydanında Atatürk Anıtına
Çelenk koyduk. Tören
sonrası etkinliklerimiz, E.Ü.
Şef Dr. Gülseren MUNGAN
yönetiminde sunduğu güzel
konserle sona erdi.
Atatürk Kültür Merkezi’nde
iki panel, meslekte 50. Yıl
plaket töreni ve Türk Halk
Müziği Koromuzun Şef
Adil ARSLAN yönetiminde
verdiği konser ile devam etti.
Panellerin ilk oturumunda
Büyükşehir Yasası ve Kırsala
etkileri tartışıldı. Oturum
Başkanlığını İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz
KOCAOĞLU’nun yaptığı
panelde, konuşmacı olarak
Oda Yönetim Kurulu Üyemiz
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK,
Seferihisar Belediye Başkanı
Tunç SOYER, Dünya Gazetesi
Tarım Yazarı Gazeteci Ali
Ekber YILDIRIM ve Bergama
Ziraat Odası Başkanı Nuri
TAŞKIRANOĞLULLARI
yer aldı. Günün ikinci
oturumunda Tarımda
İnovasyon tartışıldı. Panelin
Oturum Başkanlığını
Ege Üniversitesi Bilim ve
Teknoloji Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Cengiz Akdeniz
yaptı.
Tarımsal Öğretimin 168. Yılı
nedeniyle düzenlediğimiz
etkinliklerimizin ikinci
gününde Kemalpaşa
Bağyurdu’nda çiftçilerimizle
bir araya gelerek, sorunlarını
ve çözüm önerilerini
konuştuk.
Etkinliklerimiz 3. Gün, Klasik
Türk Müziği Koromuzun
Şubemiz 26. Dönem
Olağan Genel Kurulunu 25
Ocak’ta Tepekule Kongre
Merkezi’nde, seçimi 26
Ocak’ta Şube Binamızda
gerçekleştirdik. Genel
Kurulumuz 25. Dönem Şube
Yönetim Kurulu Başkanımız
Ferdan ÇİFTÇİ tarafından 24
Ocak 1993 yılında katledilen
sevgili Uğur MUMCU anısına
Uğurlar olsun videosuyla
açıldı. Divan Başkanlığına
Hüseyin AKDEMİR, Başkan
Yardımcılığına Bahar Bağdat
KELEŞ, Yazmanlıklara
Abdulbaki OKUTAN ve Uğur
SAKALP’in seçilmesiyle
genel kurul çalışmalarımız
başladı. 25. Dönem Şube
Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ’nin
açılış konuşması ve konuk
konuşmalarından sonra
25. Dönem Çalışma raporu
üzerinde görüşmeler
yapıldı. Genel Kurulumuza
Milletvekilleri Erdal
AKSÜNGER ve Mehmet Ali
SUSAM, Bornova Belediye
Başkanı Prof. Dr. Kamil
Okyay SINDIR, İl Tarım
Müdürü Ahmet GÜLDAL,
DİSK Ege Bölge Temsilcisi
Memiş SARI, DİSK Genel İş
1 Nolu Şube Başkanı Taner
ŞANLI, KESK İzmir Şubeler
Platformu Dönem Sözcüsü
Ramis SAĞLAM ve Orman
Mühendisleri Odası İzmir
Şube Başkanı Kenan ÖZTAN
katıldı.
Genel Kurul görüşmeleri
sonrasında Birlik ve
Dayanışma Grubu ve
Tarımcılar Elele Grubu’nun
adaylık başvuruları ile
Genel Kurul çalışmaları
sona erdi. 26 Ocakta yapılan
seçimler sonrasında 26.
Dönem Yönetim Kurulumuz
belirlendi. Yönetim
Kurulumuz Divan Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin
AKDEMİR’in çağrısı ile ilk
toplantısını 29 Ocak’ta
yaptı. Toplantıda Oda
Ana yönetmeliğimizin 51.
maddesi doğrultusunda
yapılan görev dağılımı
sonrasında Şube Yönetim
Kurulumuz şöyle oluştu:
“Ferdan ÇİFTÇİ (Başkan),
Ahmet TOMAR (II. Başkan),
Ela DALÇAM (Yazman),
Kurtuluş BİNGÖL (Sayman),
Mine PAKKANER, Prof. Dr.
Enver DURMUŞOĞLU, Göksel
GEÇGEL (Üye).”
İzmir Büyükşehir
Belediyesi ve İZSU Genel
Müdürlüğü tarafından
‘’İklim Değişikliliğinin Kıyı
Kentlerine Etkileri’’ konusu
ile düzenlenen Uluslararası
Su Sempozyumu 31
Ocak’ta Kültürpark İzmir
Sanat Salonu’nda yapıldı.
Sempozyuma Şube
Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ, II.
Başkanımız Ahmet TOMAR
ve Yönetim Kurulu Üyemiz
Göksel GEÇGEL katıldı.
23
Şube Etkinlikleri
KAYSERİ
Ziraat Mühendisleri Odası
Kayseri Şubesi olarak,
Tarımsal Öğretiminin
Başlamasının 168.
Yıldönümü nedeniyle 10
Ocak 2014 günü Cumhuriyet
Meydanı’nda Erciyes
Üniversitesi Seyrani Ziraat
Fakültesiyle birlikte tören
düzenledik. Programın
sabahki bölümünde Atatürk
Anıtına çelenk sunuldu ve
ardından Vali Ziyareti yapıldı.
Tarımsal Öğretiminin
168. yılı nedeniyle Erciyes
Üniversitesi Seyrani
Ziraat Fakültesi’nden
akademisyenlerle birlikte
Ziraat Mühendisleri Odası
Kayseri Şubesi olarak; Kayseri
Valisi Orhan DÜZGÜ’ne
makamında ziyarette
bulunduk. Vali DÜZGÜN,
Seyrani Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Halil KIRNAK
ve Ziraat Mühendisleri Odası
Kayseri Şubesi Başkanı İmdat
AKSOY ile beraberindeki
Yönetim Kurulu üyelerimizle
yaptığı görüşmede, Tarım
Öğreniminin önemine işaret
ederek, sanayi ve ticaret
kenti olarak ön plana çıkan
Kayseri’nin aynı zamanda
bir tarım kenti olduğunu
söyledi. Başkanımız İmdat
AKSOY da Odalarına bağlı
ziraat mühendisleri ile
Kayseri’nin ziraat alanında
daha da gelişmesi yönünde
çalışmalar yürüteceklerini
dile getirdi.
24
Ziraat Mühendisleri Odası
Kayseri Şubesi’nin yeni
Başkanı İmdat AKSOY ile
Yönetim Kurulu üyeleri
Serkan YILMAZ ve Şükrü
TAŞYÜREK, İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürü
Özkan KAYACAN’ı ziyaret
etti. KAYACAN, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti
dile getirerek Şube olarak
yapılan tüm çalışmalarda
kurum ve şahsı adına her
türlü desteği vereceklerini
söyledi. ODA’mız heyeti daha
sonra İl Müdür Yardımcısı
ve önceki dönem şube
başkanlarımızdan Aydın
ÇALIŞKAN’ı ziyaret etti.
Ziyarette Aydın ÇALIŞKAN
yeni yönetime başarı
dileklerini iletti. Ayrıca
İl Müdürlüğü personeli
de ziyaret edilerek görüş
alışverişinde bulunuldu.
Şube Başkanımız İmdat
AKSOY ve Yönetim Kurulu
üyeleri, Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdürü
Levent BENLİ ve Kayseri
Pancar Ekicileri Koperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin AKAY’ı makamında
ziyaret ederek, yeni
dönemde hayata geçirilecek
oda faaliyetleri hakkında
bilgi verdiler.
Ziraat Odaları Birlik Başkanı
ve Kocasinan Ziraat Odası
Başkanı Abdulkadir GÜNEŞ,
Bünyan Ziraat Odası Başkanı
Hakkı PAKSOY, Pınarbaşı
Ziraat Odası Başkanı İbrahim
ÜLGER, İncesu Ziraat Odası
Başkanı Mustafa AFŞARLI,
Akkışla Ziraat Odası Başkanı
Emir ŞİMŞEK, Develi Ziraat
Odası Başkanı Mehmet
MURAT, Sarız Ziraat Odası
Başkanı Mehmet ERKEK,
Yahyalı Ziraat Odası Başkanı
Hüseyin GENÇ, 29 Ocak
2014 tarihinde Şubemizi
ziyaret ettiler. Başkanımız
İmdat AKSOY ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, Ziraat Odalarının
tarım sektörüne yönelik
çalışmalarına destek olma
sözü verdi. Görüşmede,
özellikle çiftçi sorunlarının
çözümü açısından Ziraat
Mühendisleri Odası ile Ziraat
Odalarının işbirliği içinde
çalışması benimsendi.
Başkanımız İmdat AKSOY, 2.
Başkanımız Serkan YILMAZ
ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz; Makina
Mühendisleri Odası Kayseri
Şube Başkanı Ersin FENER’i
makamında ziyaret ettiler.
Şube Etkinlikleri
KONYA
10.Olağan Genel Kurul
sonrası kamu ve özel kurum
ve kuruluşların Başkan,
Müdür ve Temsilcileri
ile Ziraat Mühendisi
meslektaşlarımız Yönetim
Kurulu Üyelerimizi kutlamak
amacıyla şubemizi ziyaret
ettiler.
Konya Ticaret Borsası Başkanı
Muhammet Uğur KALELİ,
Başkan Yardımcısı M. Namık
KÖKLÜSOY ile 8. ve 9. Dönem
ZMO Konya Şube Başkanımız
Özkan TAŞPINAR ve Konya
Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Edip YILDIZ,
GTH Bakanlığı Konya Gıda
Kontrol Laboratuvar Müdürü
Recep ÖZGÜL ile ZMO
Konya Şubesi 8. ve 9. Dönem
Yönetim Kurulu Yazman
Üyemiz Ekrem HUĞLU, GTH
Bakanlığı Konya Selçuklu
İlçe Müdürü Sabri YAĞLICI,
Meram Belediye Başkanlığı
Özel Kalem Müdürü İlyas
POYRAZER, MEVKA Program
Yönetim Birimi Uzmanı
Osman Fatih YALÇIN ile
Endüstri Meslek Lisesi Teknik
Öğretmeni Faruk ÖZTÜRK,
Anadolu Teknik Elemanlar
Derneği Başkanı Reşat KIR
ile Yönetim Kurulu Üyeleri,
İçeriçumra Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi ile Konya –
Karaman Tarım Kooperatifleri
Bölge Birliği Başkanı Seyit
Mehmet DAĞ, Karapınar
Ziraat Odası Başkanı Hikmet
BOZAKLI ile Yönetim Kurulu
Üyeleri, Konya Kadınhanı
İlçesi’nden Şaban SARI ile
Arif SARI, DSİ Avukatı Hasan
SAVCA ile ODA Üyemiz
Devlet Su İşleri’nden Alper
ÖZÇELİK, ODA’mız Üyeleri
Karatay İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Esat
ALTUNTAŞ, Konya Toprak Su
ve Çölleşme İle Mücadele
Araştırma İstasyonu Müdürü
Durmuş Ali ÇARKACI, S.Ü.
Çumra Meslek Yüksek Okulu
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Eray TULUKÇU ile Mimar Doç.
Dr. Mehmet UYSAL, TMMOB
Makina Mühendisleri
Odası Konya Şube Başkanı
Ö.Erdoğan DURANSOY ile
Yönetim Kurulu Üyeleri, Ekiz
Tohumculuğun Sahibi Doç.
Dr. Hasan EKİZ, 21.Dönem
MHP Konya Milletvekili
Hasan KAYA ve MHP Konya
İl Başkanı Avukat Tarık
TAŞCI ile İl Yönetim Kurulu
Üyeleri, Necmettin Erbakan
Üniversitesi Meram Tıp
Fakültesi Üroloji Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir
YILMAZ, Konya Emniyet
Müdürlüğü Kaçakçılık
ve Organize Suçlar Şube
Müdür Yardımcısı Bekir
AYDIN, Kosgeb Uzmanı
İsmail AYDIN, Meram
Ziraat Odası Başkanı Ali
ATAİYİBİNER ile Başkan
Vekili Hüdaver SAĞLAM
ve Konya Bölgesi Sulama
Kooperatifleri Birliği Başkanı
Şaban GÜVEN, TÜYAP Konya
Fuarcılıktan Proje Müdürü
Alp Osman KOPARAN,
Köşk Pastanesi sahibi
Bayram ŞEKER, Desen Ofset
sahibi Mustafa BAŞÜNAL,
Dedeman Otel Satış Müdürü
Haydar ÇELİKKILIÇ ile
Fatih KOCAGÜZEL, Sanatçı
Mustafa YILDIZDOĞAN, S.Ü.
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma
Bölümü Öğretim Üyesi ve
aynı zamanda ZMO Konya
Şubesi 7. 8. ve 9. Dönem
Yönetim Kurulu Üyemiz
Prof. Dr. Nuh BOYRAZ, S.Ü.
Ziraat Fakültesi Toprak
Bilimi ve Bitki Besleme
Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet ZENGİN,
Konya İli Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’ndan
ODAmız Üyeleri M.Ümit
YORGANCILAR, Bitkisel
Üretim ve Bitki Sağlığı
Şube Müdürü Dr. Celal
YILDIZ, Ahmet TETİK,
Sabri BAŞ ile Salih UYSAL,
Konya Veteriner Hekimler
Odası Başkanı Ramazan
GÜRBÜZ ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, Konya SMMM Odası
Başkanı İsmail TURAN ve
Yönetim Kurulu Üyeleri,
Denizbank’tan ODA’mız
Üyesi Hüseyin CELEP,
KONTV Haber Müdürü
Yaşar TOY şubemizi ziyaret
ederek; Şube Başkanımız
Celil ÇALIŞ ve Yönetim
Kurulu Üyelerimize yeni
görevlerinde başarılar
dilediler.
Makine Mühendisleri Odası
Konya Şubesi’nin 18 Ocak
2014 günü yapılan 12.
Olağan Genel Kurulu’na
Konya Şube Başkanımız Celil
ÇALIŞ katılarak, ODA’mız
görüşlerini aktardı.
Konya Şube Başkanımız Celil
ÇALIŞ ve Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, Konya Valisi
Sayın Muammer EROL’u
makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette Şube Başkanımız
Celil ÇALIŞ, Valimiz Sayın
Muammer EROL’ a ODA’mızın
faaliyetleri ile Konya Tarımı
25
Şube Etkinlikleri
hakkında bilgiler verdi.
Tarımsal Öğretimin 168.
yıldönümü kutlamaları
çerçevesinde Konya Şubemiz
tarafından düzenlenen
“Geleneksel Başak Gecesi”ne
meslektaşlarımızın ilgisi
yoğundu. Başak Gecesi,
Şube Başkanımız Celil
ÇALIŞ’ın, tarımın değişen
dünya koşullarına uyum
sağlayabilmesi için teknoloji
ve eğitimle daha iç içe
olması gerektiğini ifade ettiği
açılış konuşması ile başladı.
Daha sonra 8. ve 9. dönem
Konya Şube Başkanı Özkan
TAŞPINAR konuşma yaptı.
Başak Gecesinde, Ziraat
Mühendisliği mesleğinde 35
nci yıllarını dolduran Saadet
Aynur YAŞLI, Halil ÇİFTÇİ,
Prof. Dr. Fikret AKINERDEM,
Prof. Dr. Mustafa KONAK,
Abdüllatif KARA, Mustafa
TİTREK ve Nezih ŞİŞMAN’a
plaket takdim edildi. Ayrıca
8. ve 9. Dönem Konya Şube
Başkanı Özkan TAŞPINAR
ile Yönetim Kurulu Üyeleri
Sevim YÖNET, Ekrem HUĞLU
ve Prof. Dr. Nuh BOYRAZ’a
ODA’mıza verdikleri
hizmetlerden dolayı birer
teşekkür plaketi sunuldu.
Konya Tarımsal Kuraklık İl
KAHRAMANMARAŞ
26
Şubemizin Olağan Genel
Kurulu 25-26 Ocak 2014
tarihlerinde gerçekleştirildi.
TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası toplantı salonunda
25 Ocak 2014 günü
saat 10.00’da başlayan
Genel Kurulda Divan
Başkanlığına Prof. Dr. Ercan
EFE, yardımcılıklarına da
Mustafa BOZKURT ve Meliha
BOSTANCI oybirliği ile seçildi.
4. Dönem Çalışma Raporu
okunarak oylandıktan sonra,
yeni dönem çalışma planı
taslağı ve bütçe taslağı
sunuldu. Şube organları için
yeni dönem aday listelerinin
belirlenmesinin ardından,
dilek ve temenniler dile
getirildi. Şube yönetim
organlarına iki grubun aday
olduğu Genel Kurulun ikinci
günü yapılan seçimleri
Mehmet GEYİK başkanlığında
seçime giden yönetim listesi
kazandı. Kahramanmaraş
Şube Başkanlığımızın 5.
Olağan Genel Kurulu’nda
seçilen yeni Yönetim
Kriz Merkezinin, Tarımsal
Kuraklık Eylem Planı
kapsamında Ekim 2013
/ Ocak 2014 döneminde
aylık gelişen kuraklık
kriterlerini değerlendirmek
üzere 24 Ocak 2014
günü İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü’nde
gerçekleştirdiği 19. Dönem
toplantısına Konya Şube
Başkanımız Celil ÇALIŞ ile
Yazman Üyemiz Nuran
UYSAL katıldı.
2014 yılında Kamulaştırma
Bilirkişiliği yapacak olan
meslektaşlarımızla 14 Ocak
2014 Salı günü şubemizde
toplantı yaptık. Toplantıya
Bilirkişi Eğitmenleri
Ekrem HUĞLU ve M. Ümit
YORGANCILAR da katıldı.
İşletmelere yönelik hibe
programları hakkında
üyelerimize yönelik
bilgilendirme toplantısı
düzenledi. Şube Başkanımız
Celil ÇALIŞ ve Yönetim Kurulu
Üyemiz Tamer DEĞER’in
de katıldığı toplantıda,
ODA’mız Üyesi Osman
Fatih YALÇIN tarafından
üyelerimiz bilgilendirildi.
Şube Başkanımız Celil ÇALIŞ,
KONTV muhabirine kuraklık
ve tarıma etkileri konusunda
değerlendirmeler yaptı. Şube
Başkanımız aynı konuyla ilgili
olarak 23 Ocak 2013 günü
KONTV’de Analiz Programına
konuk oldu.
Şube Başkanımız Celil
ÇALIŞ, son günlerde kuru
fasulyede yaşanan fiyat
dalgalanmasının nedenleri
ve gıda fiyatlarındaki
artışın önüne geçmek için
neler yapılması gerektiği
hakkında KONTV Muhabirine
açıklamalarda bulundu.
Şube Başkanımız
KANALONTV muhabirine,
hububatta gübreleme
zamanı ile ilgili açıklamalar
yaptı.
Konya Şubemiz, Kalkınma
Bakanlığı’nın Küçük Ölçekli
Kurulumuz 31 Ocak 2014
tarihinde, Genel Kurul Divan
Başkanımız Prof. Dr. Ercan
EFE başkanlığında toplandı.
Yapılan seçimler sonucunda
oybirliği ile görev dağılımı;
Mehmet GEYİK (Başkan),
Mustafa KIRBAŞ (II. Başkan),
İbrahim GÜL (Sayman ),
Mustafa KULOTU (Yazman),
Yasemin KEÇECİOĞLU, Harun
AYMAN ve Durdu GÜRBAK
(Üye)” şeklinde oluştu.
KSÜ Rektör Yardımcısı ve
Ziraat Fakültesi Dekanımız
Prof. Dr. Sinan Baş, Dekan
Yardımcıları Prof. Dr. Ali
KAYGISIZ ve Doç. Dr.
Kenan Sinan DAYISOYLU,
ODA’mızı ziyaret ederek,
yeni Yönetim Kurulumuzu
kutladılar ve başarı dileklerini
ilettiler. Ziyarette Ziraat
Fakültesi Dekanımız ve
aynı zamanda KSÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Sinan
Baş tarım paydaşlarının
işbirliğine vurgu yaparak,
Şubemizle bu işbirliğinin
yeni dönemde artarak
devam etmesi gerektiğini
belirtti. Şube Başkanımız
Mehmet GEYİK de önceki
dönemlerde olduğu gibi
Ziraat Fakültemizle yakın
ilişki içerisinde olacaklarını
vurgulayarak, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti ifade
etti.
Şube Etkinlikleri
ve ilimiz tarımı hakkında
Odamız görüşlerini açıkladı.
MALATYA
CHP Yeşilyurt Belediye
Başkan aday adayı Hulisi
PORGALI, 2 Ocak 2014
tarihinde Şubemizi ziyaret
ederek, projelerini anlattı.
Şube Yönetim Kurulunun da
hazır bulunduğu ziyarette
belediye ve belediyecilikten
beklediklerimizi dile getirdik.
Radyo Huzur’da 3 Ocak 2014
günü canlı olarak yayınlanan
“Bir konu Bir Konuk”
programına Şube Başkanımız
Fevzi ÇİÇEK katılarak, ülke
Malatya CHP Milletvekili Veli
AĞBABA ve beraberindeki
heyet Ziraat Mühendisleri
Odası Malatya Şubemizi
ziyaret ederek, yeniden
göreve seçilen Fevzi Çiçek
ve yönetimine başarılarının
devamını diledi. Şube
Yönetim Kurulu üyelerinin
de hazır bulunduğu
ziyarette Başkanımız Fevzi
ÇİÇEK, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
MHP Malatya Büyükşehir
Belediye Başkan adayı
Doç. Dr. Şinasi KAZANCI ve
beraberindeki heyet Malatya
Şubemizi ziyaret ederek,
yeniden göreve seçilen Fevzi
Çiçek ve yönetimine başarılar
dilediler. Konuk heyeti Şube
Başkanımız Fevzi Çiçek ve
Yönetim Kurulu üyelerimiz
ağırladı.
AKP Malatya Milletvekili
Öznur ÇALIK, AKP İl
Başkan Yardımcısı Murat
TURGUT ve İl Yönetiminden
oluşan heyetle birlikte
Şubemizi ziyaret ederek,
yeniden göreve seçilen
Fevzi ÇİÇEK ve yönetimine
başarılar diledi. Şube
Yönetim Kurulu üyelerinin
de hazır bulunduğu
ziyarette Başkanımız Fevzi
Çiçek, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Ayrıca Yönetim Kurulu
Üyemiz İzzet BERKTAŞ
Arapgir Kozluk çayında
kurulması planlanan HES’in
sakıncaları ve Doğal Hayatı
Koruma Kanun Tasarısı
hakkındaki çekincelerimizi
aktardı.
Doğan SOLMAZ ve Yönetim
Kurulu ile Malatya Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği Başkanı İhsan AKIN
ve Yönetim Kurulu Oda’mızı
ziyaret ederek, yeni yönetime
başarı dileklerini ilettiler.
Zirai Eğitim ve Öğretimin
168. Yıldönümü ve Tarım
Haftası etkinliği kapsamında
Ziraat Mühendisleri Odası
Malatya Şubesi Yönetim
Kurulu adına Yönetim
Kurulu Üyesi Doç. Dr. Orhan
GÜNDÜZ tarafından basın
açıklaması yapıldı.
Zirai Eğitim ve Öğretimin
168. Yıldönümü ve Tarım
Haftası Etkinliği kapsamında
İnönü Üniversitesi Ziraat
Fakültesi ve Tarım Meslek
Lisesi ziyaret edilerek,
eğitimin önemi ve tarımsal
faaliyetler konularında görüş
alışverişi yapıldı. Ziyarette,
Ziraat Fakültesi öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Nihat
TURSUN ve Doç. Dr. Ergün
DOĞAN da hazır bulundu.
Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı
MUĞLA
Muğla Şubemizin Tarımsal
Öğretimin 168. Yılı nedeniyle
düzenlediği geleneksel
Başak Balosu Marmaris ‘de
yapıldı. Başak Balosu’na
İnşaat Mühendisleri Odası
Muğla Şube Başkanı Alifer
ATASEVER, Bodrum Gıda
Tarım ve Hayvancılık İlçe
Müdürü M. Ali BAHAR,
Marmaris Gıda Tarım
Hayvancılık İlçe Müdürü
Nazif ÇİFTÇİ, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı İl
Kontrol Lab. Müdürü Nadir
SIRALAÇ ve meslektaşlarımız
katıldılar
Şube Başkanımız Uluhan
KORKUT’un hoşgeldiniz
konuşması yaptıkları
gecede, meslekte 25 yılını
dolduran üyelerimize plaket
verildi. Gecemiz orkestranın
müzikleriyle coşku içerisinde
geçti.
27
Şube Etkinlikleri
Soner AKGÜL tarafından,
“Manisa ve İzmir Sultani
Çekirdeksiz Bağlarında
Fungal Sürgün ve Gövde
Hastalıklarının Durumu”
konulu konferans verildi.
Konferansa Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Hasan
ÇEBİ, Yönetim Kurulumuz ve
meslektaşlarımız katıldılar.
MANİSA
Tarım Haftası ve Tarımsal
Öğretimin Başlamasının 168.
Yılı kapsamında, Şubemizde
üyelerimizle kahvaltıda
buluştuk. Daha sonra Manisa
Cumhuriyet Meydanı’nda
Cumhuriyetimizin kurucusu
Ulu Önder Mustafa Kemal
ATATÜRK, silah arkadaşları
ve şehitlerimizin manevi
huzurlarında saygı
duruşunda bulunduktan
MERSİN
TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası Mersin Şubesi Tarımsal
Öğretimin Başlamasının
168. Yıldönümü nedeniyle
Cumhuriyet Meydanı’nda
tören düzenledi. Atatürk
anıtına çelenk konulduktan
sonra Şube Başkanı O.Tuğrul
KUZU günün anlamı üzerine
bir konuşma yaptı.
Ziraat Mühendisleri Odası
Anamur İlçe Temsilciliği’nin
yeni hizmet bürosu
törenle hizmete açıldı.
Saçkan Kavşağı Sinanoğlu
İşhanındaki açılış törenine
28
sonra, ZMO Manisa Şube
Başkanı İbrahim DEMRAN ile
Yönetim Kurulu üyeleri ve
Odamız üyeleri tarafından
Atatürk Anıtı’na çelenk
bırakıldı. Törende Şube
Başkanı İbrahim DEMRAN
tarafından basın açıklaması
yapıldı.
Ziraat Mühendisleri Odası
Manisa Şubemizde 10 Ocak
2014 günü; Odamız üyesi ve
aynı zamanda Yedek Yönetim
Kurulu Üyemiz Dr. Davut
Şubemizde 21–23
Ocak 2014 tarihlerinde
Kimya Mühendisleri
Odası Ege Bölge Şubesi
tarafından verilen LPG
Otogaz İstasyonlarında
Sorumlu Müdürlük eğitimi
düzenledik. Eğitime 45 kişi
katılım gösterdi.
Alaşehir’de 23 Ocak 2014
tarihinde gerçekleştirilen,
“Termal Kuyuların İnsan
ve Bağ Alanlarına Etkileri
“konulu panele katıldık.
meslektaşlarımız, sivil
toplum kuruluşları ve
siyasetçiler yoğun katılım
gösterdi. Törende, Anamur
İlçe Temsilcisi Mustafa
GÜNGÖR, Mersin Şube
Başkanımız O.Tuğrul KUZU
ve Belediye Başkanı Mehmet
TÜRE birer konuşma yaptılar.
Mersin Şubemizin
denetiminde 25 Ocak 2014
tarihinde Anamur İlçe
Temsilciliği toplantı
salonunda, TMMOB Ziraat
Mühendisleri Odası Ana
Yönetmeliğinin İl ve İlçe
Temsilciliği Seçimleri başlığı
altındaki 54. Maddenin (d)
bendi kapsamında Anamur
İlçe Temsilciliği seçimi
yapıldı. Divan Başkanlığını
Şube Başkanı O. Tuğrul
KUZU, Yazman üyeliğini de
Yönetim Kurulu Üyemiz
Taner GÜRAĞAÇ’ın yaptığı
Genel Kurul’da; Saygı
Duruşu ve İstiklal Marşımızın
okunmasının ardından Şube
Başkanı O. Tuğrul KUZU
ve İlçe Temsilcisi Mustafa
GÜNGÖR birer konuşma
yaptılar. Çalışma Raporu
ve Gelir-Gider Mustafa
GÜNGÖR tarafından okundu
ve Genel Kurul tarafından
oybirliği ile kabul edildi.
25 Ocak 2014 tarihinde
yapılan seçim sonucunda;
Anamur İlçe Temsilcisi olarak
Mustafa GÜNGÖR, Temsilci
Yardımcısı olarak da Ali
DENİZ seçildi.
Şube Etkinlikleri
RİZE
Şube’mizin 11. Dönem
Olağan Genel Kurulu’ndan
sonra yapılan seçimde oluşan
yeni Yönetim Kurulu basınla
tanışmak ve gündemdeki
konular hakkında Şube
görüşlerimizin kamuoyuyla
paylaşılması amacıyla bir
basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısına ilimizde
bölgesel yayın yapan basın
yayın kuruluşları ile ulusal
medya kuruluşlarının
temsilcileri katıldı.
SAMSUN
19 Mayıs Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dekanı sayın Prof.
Dr. Orhan KURT ve Dekan
Yardımcısı sayın Yrd. Doç.
Dr. İsmail SEZER Şubemizi
ziyaret ederek yeni seçilen
Yönetim Kuruluna başarılar
dilediler. Şube Başkanımız
Hayati TOSUN ve II.
Başkanımız Murat BENGİ’nin
ev sahipliği yaptığı ziyarette,
10 Ocak Tarımsal Öğretimin
Yıldönümü etkinlikleri ile
ilgili bilgi paylaşımında
bulunuldu.
Tarımsal Öğretimin 168.
Yıldönümü etkinlikleri
kapsamında 10 Ocak 2014
tarihinde İlimiz Atatürk
Anıtı önünde Şubemiz, 19
Mayıs Üniversitesi Ziraat
Fakültesi, Türkiye Ziraatçılar
Şube Yönetim Kurulumuz,
Çay İşletmeleri Genel
Müdürü Sayın İmdat
SÜTLÜOĞLU’nu makamında
ziyaret etti. Şube Başkanımız
Muhammet PERTEK 11.
Dönem Olağan Genel
Kurulu sonrasında oluşan
yeni Yönetim Kurulu
üyelerini Sayın Genel
Müdüre tanıttı. Ziyaret
sırasında çay sektöründe
uygulanmakta olan budama
projesinin sağlıklı şekilde
yürüyebilmesi için yeni
personele ihtiyaç olduğu,
Derneği ve Türk Yüksek
Ziraat Mühendisleri Derneği
temsilci ve üyelerinin
katılımıyla tören düzenlendi.
Tören sonrası Şube
Başkanımız Hayati TOSUN
tarafından basın açıklaması
yapıldı. Etkinliğin öğleden
sonraki bölümünde ise 19
Mayıs Üniversitesi Prof. Dr.
Fahrettin Tosun Konferans
Salonundaki törene Şube
Başkanımız Hayati TOSUN,
Sayman Üyemiz Tarık ÖNCÜ,
Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Doç. Dr. Tekin KARA, Tuba
CİNGÖZ ve Muharrem
SÖKMEN katıldılar. Ayrıca
10 Ocak 2014 akşamı
Şube binamızda kokteyl
düzenlendi.
Şube Yönetim Kurulumuz
Samsun Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü sayın
bu ihtiyacın bölgemizde
işsiz durumda bulunan
ziraat mühendislerinden
karşılanması gerektiği
konusundaki şube
görüşlerimiz Sayın Genel
Müdüre iletildi. Ayrıca
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın da olumlu
yaklaştığı, ekonomik
ömrünü dolduran çay
bahçelerinin yenilenmesi
projesinin de bir an önce
uygulamaya sokularak,
proje için ihtiyaç duyulan
ziraat mühendislerinin
en kısa sürede istihdamı
konusundaki şube
görüşümüz de Sayın Genel
Müdüre iletildi.
Kadir GÜVEN’i makamında
ziyaret etti. Ziyarete Şube
Başkanımız Hayati TOSUN,
II. Başkanımız Murat BENGİ,
Yazman Üyemiz Mustafa
ALTINDEĞER, Sayman
Üyemiz Tarık ÖNCÜ ve
Yönetim Kurulu Üyemiz Tuba
CİNGÖZ katıldı. Ziyarette
İl Müdürlüğü ve Ziraat
Mühendisleri Odası’nın ortak
çalışma alanları ile ilgili görüş
alışverişinde bulunuldu.
29
Şube Etkinlikleri
ŞANLIURFA
Eyyübiye Belediye Başkan
Aday Adayı meslektaşımız
Mehmet EKİNCİ ODA’mıza
kutlama ziyaretinde
bulunarak, yeni Yönetim
Kurulumuza başarılar diledi.
Tarım Öğretiminin 168. Yılı
nedeniyle GAP Tarımsal
Eğitim Merkezi’nde ‘Ziraat
Mühendisliğinin Tarım
Sektöründeki Rolü’ konulu
panel düzenlendi. Panele;
GAP Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürü Halil
ÇETİNER, Harran Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Salih AYDEMİR, Şanlıurfa
Ziraat Mühendisleri Odası
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza
ÖZTÜRKMEN, GAP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanı
Sadrettin KARAHOCAGİL,
Harran Üniversitesi Rektörü
Halil MUTLU, Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü
Necip ÖZGÖKÇE ve Ticaret
Borsası Başkanı Mehmet
KAYA katıldı. Panel sırasında
Harran Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’nde dış kaynaklı
proje yapan ve en fazla
yayını olan öğretim üyelerine
plaket verildi. Panelin
ardından katılımcılar,
Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri
Odası Mozaik Fotoğraf
ve Sinema Platformu’nun
hazırladığı ‘Tarım ve İnsan’
konulu fotoğraf sergisini
gezdi.
Tarım Öğretiminin 168. Yılı
nedeniyle Başak Balosu
düzenledik.Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği Başkanı
M. Reşat KARADENİZ
ODA’mızı ziyaret ederek,
Şube Başkanımız Yrd. Doç.
Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN
ve yeni Yönetim Kurulu’nu
kutladı.
30
AKP Şanlıurfa Milletvekili
Zeynep KARAHAN USLU
Odamızı ziyaret ederek,
Şube Başkanımız Yrd. Doç.
Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN
ve yeni Yönetim Kurulu’nu
kutladı. ZMO Şanlıurfa Şube
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza
ÖZTÜRKMEN, Güneydoğu
TV’de Mustafa ÇADIRCI’nın
sunduğu Vatandaş
Konuşuyor adlı programa
katılarak, kuraklık ve tarıma
etkileri konusunda ODA’mız
görüşlerini dile getirdi.
ZMO Yönetim Kurulu olarak
DSİ 15. Bölge Müdürü
Numan Doğan GÜNDÜZ’ü
makamında ziyaret
ettik. Numan DOĞAN,
Suruç Ovası’nın 15.000
hektarlık bölümünün bu
yıl Mayıs ayında sulanmaya
başlanacağını; %90 oranında
biten projenin de 2014 yılı
sonunda tamamlanmasının
hedeflendiğini kaydetti.
Yönetim Kurulumuz, Harran
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. İbrahim Halil MUTLU’yu
makamında ziyaret ederek,
ilimiz tarımının sorunları
hakkında görüş alışverişinde
bulundu. Ziyarette, tarımda
yapılması gerekenleri
gündeme getirerek,
ilimizdeki tarım alanlarının
korunması için hassasiyet
gösterilmesi gerektiğini
vurguladık.
ZMO Yönetim Kurulu
olarak GAP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanı Sadrettin
KARAHOCAGİL’i makamında
ziyaret ettik. Ziyarette, GAP
Projesi’nin büyük ve önemli
olduğu, kalkınmanın bütün
süreçlerini içine aldığı,
sadece barajların değil,
sulama, eğitim, sağlık, sanayi
altyapıları, istihdam ve
ulaşımın da düşünüldüğü,
sonuç olarak GAP’ın sürekli
hareket halinde, gelişen ve
yaşayan bir proje olduğu
vurgulandı.
Şube Başkanımız Yrd. Doç.
Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN ile
Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürü Necip ÖZGÖKÇE
Viranşehir İlçemize giderek
zirai ilaç ve gübre bayilerini
ziyaret ettiler. Ziyarette
Viranşehir’deki zirai ilaç
bayilerinin yeni yerleşim
yerlerindeki çalışma
alanlarına örnek olduğu
görülmüştür. Viranşehir
Ziraat Mühendisleri
Derneği’nde bir toplantı
düzenlenerek, bayilerimizin
çalışma zorlukları ve
yaşadıkları sıkıntıların
çözümü için neler yapılması
gerektiği tartışılmıştır. Şube
Başkanımız Yrd. Doç. Dr.
Ali Rıza ÖZTÜRKMEN ve
Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürümüz Necip
ÖZGÖKÇE daha sonra
Viranşehir İlçesi Gıda Tarım
Hayvancılık İlçe Müdürü
Sıraç YOLCU ve Ziraat Odası
Başkanı Bahri Ekinci’yi ziyaret
ederek, ilçedeki tarımsal
faaliyetler ve sorunlar ile ilgi
bilgiler aldılar.
Şube Başkanımızın, kuraklık
ve Şanlıurfa tarımına etkileri
konusundaki açıklamaları
basında geniş yer buldu.
VAN
Şubemizde 13 Ocak 2014
tarihinde kamulaştırma
bilirkişilik toplantısı
gerçekleştirildi. Toplantıda,
bilirkişiliğe başvuruda
bulunan üyelerimizle görüş
alışverişi yapıldı.
İl Temsilciliklerimiz
Şube Etkinlikleri
Ziraat Mühendisleri Odası
Çankırı İl Temsilciliği
Olağan Genel Kurulu,
28 Aralık 2013 tarihinde
İl Temsilciliği Toplantı
salonunda gerçekleştirildi.
Genel Kurul açılışı, Saygı
Duruşu ve İstiklal Marşı’ndan
sonra Genel Kurul Divan
Başkanlığına Mustafa
ARSLAN, yardımcılıklarına
da Mehmet Ali ŞENTÜRK
ve Fatih KIRAÇ seçildiler. İl
Temsilcimiz İhsan BOSTAN’ın
konuşmasının ardından
aday başvuruları alındı.
Seçimlere tek liste olarak
giren İhsan BOSTAN ve ekibi
güven tazeledi. Buna göre;
Ticaret İl Müdürü Sefa
ÖZATA, Kastamonu Ticaret
Borsası Başkanı Sedat İŞERİ,
Kastamonu Ziraat Odası
Başkanı Nahit İĞDİRLİ, Arı
Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Ahmet ERDEN, Veteriner
Hekimler Odası Başkanı
H. İbrahim MAŞALICI, Köy
Kalkınma ve Diğer Tarımsal
Amaçlı Kooperatifler Birliği
Başkanı Erol AKAR, ilgili STK
ve siyasi partilerin temsilcileri
ile Kastamonu Belediye
Başkan Adayları ve çok
sayıda davetli katıldı. Genel
kurul; İl Temsilcimiz Cihat
SİPAHİ’nin açılış konuşması
ile başladı. Kastamonu
Milletvekilleri, Belediye
Başkan V., Kastamonu
Üniversitesi Rektörü, İl
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürü ile Belediye
Başkan adaylarının da birer
konuşma yaptığı genel
kurulda İl Temsilciliğimiz
çalışmalarına katkı sağlayan
kişi ve kurumlara teşekkür
plaketi verildi. Ertesi gün
ek liste ile seçimlere gidildi.
Yapılan seçimlerde İl
Temsilciliğine Cihat SİPAHİ,
İl Temsilci yardımcılığına
ÇANKIRI
İl Temsilcisi İhsan BOSTAN İl
Temsilci Yardımcısı Ahmet
BAŞATAÇ Üst Kurul Delegesi:
Oktay CENGİZ
Çankırı Milletvekili Hüseyin
FİLİZ, 28-29 Aralık 2013
tarihlerinde yapılan Ziraat
Mühendisleri Odası Çankırı
İl Temsilciliğinin 44. Olağan
Genel Kurulunda yeniden
İl Temsilcisi seçilen İhsan
BOSTAN ve yönetimini
ziyaret ederek, tebriklerini
iletti ve başarılar diledi.
Ziraat Mühendisleri Odası
Çankırı İl Temsilcisi İhsan
BOSTAN da ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
KASTAMONU
ZMO Kastamonu İl
Temsilciliği Genel Kurulu ve
seçimleri 28-29 Aralık 2013
tarihinde gerçekleştirildi.
Genel Kurula üyelerimizin
yanında, Kastamonu
Milletvekilleri Mustafa
Gökhan GÜLŞEN ve Emin
ÇINAR, Kastamonu Belediye
Başkan V. Muzaffer BERBER,
Kastamonu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Seyit AYDIN,
Kastamonu Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. M. Sıtkı ARAS,
Kastamonu Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Yaşar AKTAŞ, Kastamonu
Defterdarı Yaşar KISA,
Kastamonu İl Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdürü
Osman YAMAN, Kastamonu
KIRKLARELİ
Kırklareli’nde 28 Aralık 2013
Cumartesi günü yapılan
kitlesel basın açıklamasına
TMMOB İl Koordinasyon
Kurulu adına destek
verdik. Çeşitli sivil toplum
örgütü ve demokratik kitle
örgütlerinin de destek
verdiği basın açıklamasında
ülke gündemindeki konular
ile ilgili açıklamalarda
bulunuldu. TMMOB İKK adına
İl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN,
bir kısım İKK yönetim kurulu
üyesi ve bazı TMMOB üyeleri
katılarak destek verdiler.
ZMO Kırklareli İl Temsilciliği
Genel Kurulu ve seçimleri
28-29 Aralık 2013 tarihinde
gerçekleştirildi. Genel
Kurula üyelerimizin yanında,
Kırklareli Belediye Başkanı
Av. Cavit ÇAĞLAYAN,
TMMOB Jeoloji ve Jeofizik
Mühendisleri Odaları
Temsilcileri, DAYKO Vakfı
İl Temsilcisi, Tarım Orkam
Sen Şube Yönetimi Kurulu
Üyesi ve bazı meslek odası
ile dernek temsilcileri de
konuk olarak katıldılar. İl
Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN’ın
açılış konuşması ile başlayan
ve Belediye Başkanının da
bir konuşma yaptığı genel
kurulda tek liste ile seçimlere
gidildi. Yapılan seçimlerde İl
Temsilciliğinin beşer kişilik
asıl ve yedek yönetim kurulu
Ayhan BÜYÜKÇAĞLAYAN,
genel kurul delegeliğine
Abdurrahman KARAKAYA
ve Zeynep ŞENSOY USLU
seçildiler.
ile üç kişilik üst genel kurul
delegeleri belirlendi.
Buna göre yeni yönetim
kurulu ve genel kurul
delegeleri şöyle:
Temsilcilik Asıl Yönetim
Kurulu: Erol ÖZKAN, Selçuk
TANTA , Ulaş AY, Buse İpek
DOĞAN , Özgen YILMAZ
Temsilcilik Yedek Yönetim
Kurulu: Arzu BELLİ, Özkan
AYDIN, Umut BAŞGELEN,
Hüseyin TAŞKIN, Gökhan
31
İlŞube
Temsilciliklerimiz
Etkinlikleri
ERDOĞAN
ZMO 44. Dönem Genel Kurul
Delegeleri: Erol ÖZKAN,
Çiğdem NAYIR, Serdem
SAYGIN Kırklareli Tarımsal Yayım
ve Danışmanlık İl Teknik
Komitesinin 2013 yılı 3.
Toplantısı 31 Aralık 2013
Salı günü İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünde
yapıldı. İl Müdürü Dr. Hakan
KEÇECİ’nin başkanlığında
yapılan toplantıya odamız
adına İl Temsilcimiz ve
İl Teknik Komitesi Üyesi
Dr. Erol ÖZKAN katıldı ve
toplantı gündemine ilişkin
konularda odamız görüş ve
önerilerini açıkladı. Ziraat
Mühendisleri Odası Kırklareli
İl Temsilciliğinde yeni göreve
gelen Temsilcilik Yönetim
Kurulu, 04 Ocak 2014
Cumartesi günü toplanarak
görev dağılımını yaptı. ZMO
Ana Yönetmeliği gereği,
Genel Kurul Divan Başkanı
Ahmet YAĞMUR ve Başkan
Yardımcısı Ünal KIKILI’nın
yönetiminde toplanan asıl
yönetim kurulunda yapılan
oylama sonucunda, Dr. Erol
ÖZKAN İl Temsilciliğine,
Selçuk TANTA Temsilci
Yardımcılığına, Ulaş AY
yazmanlığa, Buse İpek
DOĞAN saymanlığa getirildi,
Özgen YILMAZ ise yönetim
kurulu üyesi olarak görev
yapacaktır. Görev dağılımının
yapıldığı toplantıda Yönetim
Kurulu yedek üyeleri Arzu
BELLİ ve Özkan AYDIN ile üst
kurul delegeliğine seçilen
Serdem SAYGIN da bulunarak
görüş ve düşüncelerini
paylaştılar. Temsilciliğimizin
yeni yönetim kurulu aynı
gün, katılan diğer yedek
ve delege üyelerle birlikte
yeni çalışma döneminin ilk
Yönetim Kurulu Toplantısını
da yaptı. Toplantıda, kısa bir
zaman kalması nedeniyle
öncelikli olarak “2014 Tarım
Haftası”nda yapılacak Atatürk
anıtına çelenk konması,
basın kuruluşları ve üyeler ile
genişletilmiş basın toplantısı,
“Yenilenebilir Enerji
Kaynakları” konulu konferans
vb. gibi etkinliklerle ilgili
kararlar alınarak, ivedilikle
hazırlık çalışmalarına
başlanması istendi.
Tarımsal Öğretimin
başlangıcının 168.
Yıldönümü nedeniyle, 10
Ocak 2014 Cuma günü,
Kırklareli İl Temsilciliği
adına Kırklareli Vilayet
Meydanındaki Atatürk
anıtına çelenk koyarak
saygı duruşunda bulunduk.
Ayrıca günün anlam ve
önemini içeren bir açıklama
İl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN
tarafından basına ve katılan
üyelerimize hitaben okundu.
Kırklareli İl Temsilciliği
yeni yönetim kurulunun
basınla ve üyelerimizle
buluşarak tanışmayı
sağlamak ve temsilcilik
olarak yaptıklarımızı,
yapmayı düşündüklerimizi,
hedeflerimizi aktarmak
amacıyla, Tarım Haftası
2014 kapsamında, 12 Ocak
2014 Pazar günü kahvaltılı
bir toplantı düzenledik.
Yerel basın temsilcilerinin
ve üyelerimizin yanında,
Kırklareli Belediye Başkanı
Av. Cavit ÇAĞLAYAN ve
bazı konukların da katıldığı
kahvaltılı toplantıda,
temsilcilik çalışmaları ve
hedeflerimiz sinevizyon
gösterisi ile aktarıldı. Ayrıca İl
Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN
kısa bir hoş geldiniz ve
tanıtım konuşması yaparak,
basına, katılan üyelerimize ve
konuklara teşekkür etti.
Kırklareli Kent Konseyinin
2014 yılı 1. Olağan Genel
Kurulu 30 Ocak 2014
Perşembe günü yapıldı. Kent
Konseyinin bilgilendirme
amaçlı olağan genel
kuruluna odamız adına İl
Temsilcimiz ve Kent Konseyi
Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Erol ÖZKAN katıldı ve
gündeme ilişkin konularda
görüş ve düşüncelerini
aktardı. Soner ÜNVER de
TMMOB İKK delegesi olarak
genel kurula katıldı. Ayrıca,
TMMOB Kırlareli İKK yönetim
kurulundan bazı mühendis
ve mimarların odalarını
temsilen, odamızın bazı
üyelerinin de çeşitli kurum ve
örgütleri temsilen katıldıkları
genel kurulda, yapılan
çalışmalar hakkında bilgi
verildi ve hazırlanmış olan
altı adet proje genel kurulun
onayına sunuldu.
Kırklareli ilinde 2013 yılında
kamulaştırma bilirkişisi olarak
görev yapan odamız üyeleri
TMMOB ZMO HABER BÜLTENİ
Yaygın Süreli Yayın
TMMOB ZMO ADINA SAHİBİ: Dr. Turhan TUNCER
SORUMLU YAZIİŞLERİ MÜDÜRÜ: Özden GÜNGÖR
YAYIN KURULU: Özden GÜNGÖR
Prof. Dr. Melahat AVCI BİRSİN
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
Dizgi-Grafik Tasarım: ZMO
32
yılın başında imzaladıkları
bilirkişi protokolü gereği son
dönemsel toplantılarını 16
Ocak 2014 Perşembe günü
yaptılar. Toplantıda, yılın son
döneminde gerçekleştirilen
bilirkişilik uygulamaları
görüşülerek bilirkişi
protokolü çerçevesinde
değerlendirildi.
ADRES
Karanfil Sk. 28/18 Kızılay / ANKARA
TEL: 444 1 966
FAKS: (0 312) 418 51 98 www.zmo.org.tr - [email protected]
BASIM: Özdoğan Matbaa Yayın Hed. Eşya San. Tic. Ltd. Şti.
Matbaacılar Sitesi 558. Sokak No:29 İvedik OSB
Yenimahalle ANKARA
TEL: (0312) 395 85 00
7.500 Adet Basılmıştır.05.03.2014
Download

Tarımsal Öğretimin 168. Yılı - TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası