AKSESUAR ÜRÜN KATALOÐU
Türkiye’nin köklü kuruluþlarýndan Özyaþar Þirketler Grubu bünyesinde; 1984 yýlýnda alüminyum profil üretimine de adým atan DEMSAÞ METAL,
yýllar içinde sektörde sayýlý tam entegre alüminyum tesislerinden biri konumuna yükselmiþtir. Pazarýn ihtiyacý olan her çeþit alüminyum profil üretiminde
birçok yeniliðe imza atan Demsaþ Metal; 30 yýllýk tecrübe, uluslarasý kalite standartlarý ve çevreci anlayýþýyla sürekli kendini yenilemeye devam
edecektir.
Teknolojideki son geliþmeleri yakýndan takip ederek; çizim aþamasýndan ekstrüzyon kalýp tasarýmýna, profil üretiminden yüzey iþlemine; her türlü
üretim proseslerini bünyesinde barýndýrak, müþterilerinin ihtiyaçlarýný en kýsa sürede ve en uygun fiyatlarla temin etmek, kuruluþundan bu yana temel
politikalarýndan biri olmuþtur ve olmaya da devam edecektir .
Demsaþ Metal; sahibi olduðu 10.000m² kapalý alanda; 150 çalýþanýna yarattýðý istihdam ve 17 ülkeye gerçekleþtirdiði ihracatla ülke ekonomisine
katkýda bulunmaya devam edecektir.
Özyaþar Tel ve Galvanizleme San . A.Þ.
Adres : Demirciler Sitesi 5. Cad. No:10
34015 Zeytinburnu - ÝSTANBUL
Telefon: +90 212 547 16 45
Faks : + 90 212 558 70 48
E-Mail : [email protected]
Web : www.ozyasar.com.tr
Alfa Metal Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Adres : Atatürk Sanayi Bölgesi Turgut Reis Cad
322 Sokak No:4 Hadýmköy - ÝSTANBUL
Telefon: +90 212 771 06 06
Faks : + 90 212 771 06 97
E-Mail : [email protected]
Web : www.alfa-metal.com.tr
Çokyaþar Halat Makina Tek Galv . San . Tic . A.Þ.
Adres : D-100 Karayolu Üzeri Çaybükü Köyü Mevkii
Gümüþova / DÜZCE - ÝSTANBUL
Telefon: +90 380 731 35 50
Faks : +90 380 731 35 52
E-Mail : [email protected]
Web : www.cokyasarhalat.com
ALÜMÝNYUM ÇEKME KAPI KOLLARI
ALUMINIUM PULL DOOR HANDLES
DO1 - 501
YAY KOL
BOW PULL DOOR HANDLE
Ø
X
30
30
30
30
30
30
30
30
300
400
500
600
700
800
900
100
Y
30
30
30
30
30
30
30
30
Z
30
30
30
30
30
30
30
30
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
DO1 - 502
YAY H KOL
BOW PULL DOOR HANDLE H TYPE
Ø
30
30
30
30
X
Y
Z
500
600
700
800
700
800
900
1000
30
30
30
30
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
ALÜMÝNYUM ÇEKME KAPI KOLLARI
ALUMINIUM PULL DOOR HANDLES
DO1 - 503
kÖÞELÝ H KOL
ANGLED PULL DOOR HANDLE H TYPE
Ø
30
30
30
30
30
30
X
300
400
500
600
700
800
Y
500
600
700
800
900
1000
Z
80
80
80
80
80
80
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
DO1 - 504
H - V KOL
BOW PULL DOOR HANDLE V TYPE
Ø
30
30
30
30
X
500
600
700
800
Y
700
800
900
1000
Z
80
80
80
80
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
ALÜMÝNYUM ÇEKME KAPI KOLLARI
ALUMINIUM PULL DOOR HANDLES
DO1 - 505
H - KOL
PULL DOOR HANDLE H TYPE
Ø
X
Y
Z
30
30
30
30
30
40
40
300
400
500
600
700
1000
2000
340
440
540
640
740
1040
2040
80
80
80
80
80
80
80
Uygulama alanlarý/application areas
cam kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass doors.
DO1 - 506
S- KOL
PULL DOOR HANDLE S TYPE
Ø
X
Y
Z
30
30
30
800
900
1000
840
940
1040
80
80
80
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda yatay olarak kullandir.
use horizontally in glass and aluminum doors.
ALÜMÝNYUM ÇEKME KAPI KOLLARI
ALUMINIUM PULL DOOR HANDLES
DO1 - 507
U - KOL
PULL DOOR HANDLE U TYPE
Ø
X
Z
25
25
25
25
30
30
30
30
200
300
400
500
200
300
400
500
80
80
80
80
100
100
100
100
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
alüminyum kapýlarda yatay olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
use horizontally in aluminum doors.
DO1 - 508
KOÞELÝ BÜKME KOL
BOW PULL DOOR CURVED HANDLE
Ø
25
25
25
25
30
30
30
30
X
Y
Z
200
300
400
500
200
300
400
500
130
130
130
130
160
160
160
160
80
80
80
80
100
100
100
100
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
ALÜMÝNYUM ÇEKME KAPI KOLLARI
ALUMINIUM PULL DOOR HANDLES
DO1 - 509
YARIM AY BÜKME KOL
BENT HANDLE HALF TYPE
Ø
25
25
25
25
30
30
30
30
X
200
300
400
500
200
300
400
500
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
DO1 - 510
BÜKME V KOL
BENT HANDLE V TYPE
Ø
25
25
25
25
30
30
30
30
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
X
200
300
400
500
200
300
400
500
ALÜMÝNYUM ÇEKME KAPI KOLLARI
ALUMINIUM PULL DOOR HANDLES
DO1 - 511
BASTON KOL
STÝCKPULL DOOR HANDLE
Ø
25
25
25
30
30
30
X
800
900
1000
800
900
1000
Uygulama alanlarý/application areas
cam kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass doors.
DO1 - 512
LAMA BANT KOL
LAMA STRIPE HANDLE
Y
800
900
1000
Uygulama alanlarý/application areas
cam kapýlarda yatay olarak kullandir.
use horizontally in glass doors.
ALÜMÝNYUM ÇEKME KAPI KOLLARI
ALUMINIUM PULL DOOR HANDLES
DO1 - 513
K-9 TÝPÝ KOÝ
PULL DOOR HANDLE K-9 TYPE
Ø
40
Y
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
DO1 - 514
NAL TÝPÝ KOLL
PULL DOOR HANDLE NAL TYPE
Ø
Y
40
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
ALÜMÝNYUM ÇEKME KAPI KOLLARI
ALUMINIUM PULL DOOR HANDLES
DO1 - 515
MÝNÝ U KOL AYNALI
MINI HANDLE U TYPE WITH PLATE
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey ve yatay olarak kullandir.
use verticaly and horizontally in glass and aluminum doors.
DO1 - 516
MÝNÝ U KOL TAKIM
PULL DOOR HANDLE MINI U TYPE
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey ve yatay olarak kullandir.
use verticaly and horizontally in glass and aluminum doors.
DO1 - 517
MÝNÝ KIVRIK KOL AYNALI
BENT SEMI CIRCLE HANDLE WITH PLATE
Uygulama alanlarý/application areas
alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in aluminum doors.
DO1 - 518
MÝNÝ KIVRIK KOL TAKIM
BENT SEMI CIRCLE HANDLE
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
ALÜMÝNYUM ÇEKME KAPI KOLLARI
ALUMINIUM PULL DOOR HANDLES
DO1 - 519
DÖKUM YARIM AY KOL
BENT HANDLE HALF POURING TYPE
Uygulama alanlarý/application areas
alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in aluminum doors.
DO1 - 520
KARE KOL
DOOR PULL HANDLE SQUARE TYPE
Uygulama alanlarý/application areas
alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in aluminum doors.
DO1 - 521
NAL TÝPÝ APARAT
APPARATUS NAL TYPE
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
DO1 - 522
K-9 TÝPÝ APARAT
APPARATUS K-9 TYPE
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
PASLANMAZ ÇEKME KAPI KOLLARI
STAINLESS PULL DOOR HANDLES
DO2 - 501
PASLANMAZ ÇEKME KAPI KOLU
STAINLESS PULLL DOOR HANDLES
Ø
32
38
X
500
500
Y
600
800
Z
82
82
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
DO2 - 502
PASLANMAZ ÇEKME KAPI KOLU
STAINLESS PULL DOOR HANDLES
Ø
X
Y
Z
25
38
325
562
350
600
70
92
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey ve yatay olarak kullandir.
use verticaly and horizontally in glass and aluminum doors.
PASLANMAZ ÇEKME KAPI KOLLARI
STAINLESS PULL DOOR HANDLES
DO2- 503
PASLANMAZ ÇEKME KAPI KOLU
STAINLESS PULLL DOOR HANDLES
Ø
X
Y
Z
32
300
600
76
Uygulama alanlarý/application areas
cam kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass doors.
DO2 - 504
PASLANMAZ ÇEKME KAPI KOLU
STAINLESS PULLL DOOR HANDLES
Ø
32
38
X
300
250
Y
600
550
Z
76
75
Uygulama alanlarý/application areas
cam kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass doors.
PASLANMAZ ÇEKME KAPI KOLLARI
STAINLESS PULL DOOR HANDLES
DO2 - 505
PASLANMAZ ÇEKME KAPI KOLU
STAINLESS PULLL DOOR HANDLES
Ø
32
X
300
Y
600
Z
76
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
DO2 - 506
PASLANMAZ ÇEKME KAPI KOLU
STAINLESS PULL DOOR HANDLES
Ø
38
X
575
Y
600
Uygulama alanlarý/application areas
Z
65
cam va alüminyum kapýlarda dikey ve yatay olarak kullandir.
use verticaly and horizontally in glass and aluminum doors.
PLEKSÝ ÇEKME KAPI KOLLARI
PULL DOOR PLEXI HANDLES
DO3 - 501
PLEKSÝ H - KOL
PULLL DOOR PLEXI HANDLE H TYPE
Ø
X
Y
Z
30
30
30
250
300
350
500
600
700
80
80
80
P
140
160
180
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
DO3 - 502
PLEKSÝ H - KOL
PULLL DOOR PLEXI HANDLE H TYPE
Ø
30
30
30
X
250
300
350
Y
500
600
700
Z
80
80
80
Uygulama alanlarý/application areas
P
80
80
80
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
PLEKSÝ ÇEKME KAPI KOLLARI
PULL DOOR PLEXI HANDLES
DO3 - 503
PLEKSÝ H - KOL
PULLL DOOR PLEXI HANDLE H TYPE
Ø
30
30
30
X
250
300
350
Y
500
600
700
Z
80
80
80
P1
140
160
180
P2
80
80
80
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
DO3 - 504
PLEKSÝ KOÞELÝ H - KOL
ANGLED PULLL DOOR PLEXI HANDLE H TYPE
Ø
30
30
30
X
250
300
350
Y
500
600
700
Z
80
80
80
Uygulama alanlarý/application areas
P
140
160
180
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
PLEKSÝ ÇEKME KAPI KOLLARI
PULL DOOR PLEXI HANDLES
DO3 - 505
PLEKSÝ KOÞELÝ H - KOL
ANGLED PULLL DOOR PLEXI HANDLE H TYPE
Ø
30
30
30
X
250
300
300
Y
500
600
700
Z
80
80
80
P
80
80
80
Uygulama alanlarý/application areas
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
DO3 - 506
PLEKSÝ KOÞELÝ H - KOL
ANGLED PULLL DOOR PLEXI HANDLE H TYPE
Ø
30
30
30
X
250
300
350
Y
500
600
700
Z
80
80
80
P1
140
160
180
Uygulama alanlarý/application areas
P2
80
80
80
cam va alüminyum kapýlarda dikey olarak kullandir.
use verticaly in glass and aluminum doors.
KAPI KOLLARI
DOOR HANDLES
DO4 - 501
SOSÝS KOL DÖKÜM
CLYINDRUCAL DOOR HANDLE
DO4 - 502
SOSÝS KOL YAYLI BORU
CLYINDRUCAL DOOR HANDLE WITH SPRING
DO4 - 503
SOSÝS KOL YAYLI ROZETLÝ
CLYINDRUCAL DOOR HANDLE WITH PLATE
DO4 - 503
SOSÝS KOL ROZETLÝ
CLYINDRUCAL DOOR HANDLE WITH CAPPET
KAPI KOLLARI
DOOR HANDLES
DO4 - 505
BASMA KAPI KOLU
DOOR HANDLE
DO4 -506
BASMA KAPI KOLU
DOOR HANDLE
DO4 - 507
BASMA KAPI KOLU
DOOR HANDLE
DO4 - 508
BASMA KAPI KOLU
DOOR HANDLE
KAPI KOLLARI
DOOR HANDLES
DO4 - 509
BASMA KAPI KOLU
DOOR HANDLE
DO4 - 510
AYNALI SOSIS KOL ROZETLIÝ
DOOR HANDLE YALE
DO4 -511
AYNALI SOSIS KOL WC
DOOR HANDLE WC
DO4 - 512
AYNALI SOSIS KOL WC
DOOR HANDLE WC
PENCERE KOLLARI
WINDOW HANDLES
D05 - 501
ÝSPANYOLET KOL
WINDOW HANDLE
D05 - 502
PARMAK ÝZLÝ ÝSPANYOLET KOL
WINDOW HANDLE
D05 - 503
EKSENEL KOL
WINDOW HANDLE
D05 - 504
EKSENEL KOL
WINDOW HANDLE
PENCERE KOLLARI
WINDOW HANDLES
D05 - 505
EKSENEL KOL
WINDOW HANDLE
D05 - 506
EKSENEL KOL
WINDOW HANDLE
DO5 - 507
CEPHE KOL
FACADE WINDOW HANDLE
DO5 - 508
CEPHE KOL
FACADE WINDOW HANDLE
PENCERE KOLLARI
WINDOW HANDLES
DO5 - 509
GÝZLÝ KANAT KOLU DOÐRAMA
WINDOW HANDLE
DO5 - 510
CEPHE KOL
FACADE WINDOW HANDLE
DO5 - 503
C - KOL
BENT HANDLE C TYPE
DO5 - 504
D - KOL
BENT HANDLE D TYPE
SÜRME KOLLARI
SLIDING HANDLES
D06 - 501
HAVUZ KOL
SLIDING HANDLE
D06 - 502
SÜRME KÝLÝT
SLIDING HANDLE
D06 - 503
TETÝK KOL
SLIDING HANDLE
DO5 - 504
KÝLÝTLÝ TETÝK KOL
SLÝDÝNG HANDLE WÝTH LOCK
KAPI VE PENCERE KARÞILIKLARI
DOOR AND WINDOW STRIKERS
D07 - 501
ALDOKS KÝLÝT KARÞILIÐI
ALDOKS STRIKER
D07 - 502
SÝSTEM KÝLÝT KARÞILIÐI
SYSTEM STRIKER
D07 - 503
SÝSTEM KÝLÝT KARÞILIÐI
SYSTEM STRIKER
KAPI VE PENCERE KARÞILIKLARI
DOOR AND WINDOW STRIKERS
D07 - 504
C-60 KÝLÝT KARÞILIÐI
C-60 STRIKER
D07 - 505
C-60 KÝLÝT ALTI
C-60 UNDER LOCK
D07 - 506
ELEKTRÝKLÝ KÝLÝT ALTI
UNDER LOCK
KAPI VE PENCERE KARÞILIKLARI
DOOR AND WINDOW STRIKERS
DO7 - 507
AYRALI CEPHE KARÞILIK
FACADE STRIKER
D07 - 508
AYRALI KANAT KARÞILIK
FACADE STRIKER
D07 - 509
CEPHE KARÞILIK
FACADE STRIKER
D07 - 510
SÝSTEM KARÞILIK
FACADE STRIKER
MENTEÞELER
HINGES
D08 - 501
ALDOKS MENTEÞE
ALDOKS HINGE
D08 - 502
KAPAZLAMA MENTEÞE
JOMGE HINGE
D08 - 503
SISTEM PENCERE MENTEÞE
SYSTEM WINDOW HINGE
D08 - 504
SÝSTEM KAPI MENTEÞE
SYSTEM DOOR HINGE
MENTEÞELER
HINGES
D08 - 505
2’LÝ PENCERE MENTEÞE
WINDOW HINGE
D08 - 506
ALDOKS GEÇME MENTEÞE
ALDOKS FITTED HINGE
D08 - 507
C-60 GEÇME MENTEÞE
C-60 FITTED HINGE
D08 - 508
KAPAZLAMA MENTEÞE
HINGE
MENTEÞELER
HINGES
D08 - 509
SÝSTEM MENTEÞE
SYSTEM HINGE
D08 - 510
2’LÝ GEÇME PENCERE MENTEÞE
WINDOW HINGE
D08 - 511
2’LÝ DAR PENCERE MENTEÞE
WINDOW HINGE
D08 - 512
PÝVOT MENTEÞE
PIVOT HINGE
VASÝTAS AKSESUARLARI
TRANSOM ACCESSORIES
D09 - 501
VASÝSTAS MAKASI ( 13 cm )
TRANSOM ( 13 cm )
D09 - 502
VASÝSTAS MAKASI ( 22 cm )
TRANSOM ( 22 cm )
D09 - 503
SÝSTEM VASÝSTAS
SYSTEM TRANSOM
D09 - 504
SÝSTEM VASÝSTAS MAKASI
SYSTEM TRANSOM
VASÝTAS AKSESUARLARI
TRANSOM ACCESSORIES
D09 - 505
VASÝSTAS MAKASI PASLANAMZ
STAINLESS TRANSOM
D09 - 506
VASÝSTAS MAKASI PASLANAMZ
STAINLESS TRANSOM
D09 - 507
VASÝSTAS MAKASI PASLANAMZ
STAINLESS TRANSOM
D09 - 508
VASÝSTAS MAKASI AYRALI PASLANAMZ
STAINLESS TRANSOM
VASÝTAS AKSESUARLARI
TRANSOM ACCESSORIES
D09 - 509
ÇARPMA ÇIT ÇIT
TRANSOM SNAP
D09 - 510
VASÝSTAS ÇARPMA
TRANSOM SNAP
D09 - 510
SÝSTEM VASÝSTAS ÇIT ÇIT
TRANSOM SNAP
SÜRGÜLER
LATCHES
D10 - 501
ZAMAK DÖKUM SÜRGÜ
LATCH
D10 - 502
ALÜMÝNYUM UZUN SÜRGÜ
LATCH
D10 - 503
SÝSTEM SÜRGÜ
SYSTEM LATCH
D10 - 504
ZAMAK DÖKUM SÜRGÜ
LATCH
SÜRGÜLER
LATCHES
D10 - 505
ALDOKS GÖMME SÜRGU
ALDOKS LATCH
D10 - 506
SÜRGU
LATCH
D10 - 507
SÜRGU
LATCH
D10 - 508
C-60 SÜRGU
C-60 LATCH
SÜRGÜLER
LATCHES
D10 - 510
SÝSTEM UZUN SÜRGÜ
SYSTEM TALL LATCH
D10 - 510
SÝSTEM KISA SÜRGÜ
SYSTEM SHORT LATCH
D10 - 511
SÜRGÜ YATAÐI
LATCH
RUMANLAR
ROLLERS
D11-501
TUBA RULMAN ÇÝFTLÝ PLASTÝK
TUBA DOUBLE PLASTIC ROLLER
D11-502
TUBA RULMAN TEKLÝ PLASTÝK
TUBA SINGLE PLASTIC ROLLER
D11-503
TUBA RULMAN ÇÝFTLÝ SARI
TUBA DOUBLE YELLOW ROLLER
D11-504
TUBA RULMAN TEK SARI
TUBA SINGLE YELLOW ROLLER
RUMANLAR
ROLLERS
D11 - 505
ÇÝFTLÝ METAL GÖVDE
METAL ROLLER
D11 - 506
TEKLÝ ALÜMÝNYUM GÖVDE
ALUMINIUM ROLLER
D11 - 507
TEKLÝ PLASTÝK GÖVDE
PLASTIC ROLLER
D11 - 508
TEKLÝ METAL GÖVDE
METAL ROLLER
RUMANLAR
ROLLERS
D11-509
ÇÝFTLÝ PLASTÝK GÖVDE
PLASTIC ROLLER
D11-510
ÇÝFTLÝ METAL GÖVDE
METAL ROLLER
D11-510
ÇÝFTLÝ METAL GÖVDE
METAL ROLLER
D11-512
ÇÝFTLÝ METAL GÖVDE
METAL ROLLER
RUMANLAR
ROLLERS
D11 - 513
ÇÝFTLÝ PLASTÝC GÖVDE
PLASTIC ROLLER
D11 - 514
ÇÝFTLÝ PLASTÝC GÖVDE
PLASTIC ROLLER
D11 - 515
METAL GÖVDE
METAL ROLLER
D11 - 516
METAL GÖVDE
METAL ROLLER
RUMANLAR
ROLLERS
D11 - 5017
ÇÝFTLÝ DIÞ GÖVDE PLASTÝK
PLASTIC ROLLER
D11 - 518
PLASTÝK GÖVDE PLASTÝK
PLASTIC ROLLER
D11 - 519
SÝNEKLÝK RULMANI
ROLLER
ANKREAJLAR
ANCHORAGES
D12 - 501
ÇELÝK U SABIT ANKREAJ
U TYPE FIXED ANCHORAGE
4 mm
5 mm
80
100
120
150
200
80
100
120
150
200
D12 - 502
ÇELÝK U HAREKATLI ANKREAJ
U TYPE MOVING ANCHORAGE
4 mm
5 mm
80
100
120
150
200
80
100
120
150
200
D12 - 503
ALÜMNYUMI U ANKREAJ
U TYPE ANCHORAGE
5 mm
80
100
120
150
200
ANKREAJLAR
ANCHORAGES
D12 - 504
ÇELÝK F SABÝT ANKREAJ
F TYPE FIXED ANCHORAGE
4 mm
5 mm
80
100
120
150
200
80
100
120
150
200
D12 - 505
ÇELÝK L HAREKATLÝ ANKREAJ
L TYPE MOVING ANCHORAGE
4 mm
5 mm
80
100
120
150
200
80
100
120
150
200
D12 - 506
ÇELÝK F HAREKATLÝ ANKREAJ
F TYPE MOVING ANCHORAGE
4 mm
5 mm
80
100
120
150
200
80
100
120
150
200
ANKREAJLAR
ANCHORAGES
D12 - 507
ÇELÝK L SABIT ANKREAJ
L TYPE FIXED ANCHORAGE
4 mm
5 mm
80
100
120
150
200
80
100
120
150
200
D12 - 508
ALÜMYUM L BRAKET
L TYPE BRACKET
a
b
c
53mm 60mm
50mm 70mm
53mm 80mm
53mm 100mm
53mm 120mm
53mm 140mm
53mm 160mm
D12 - 509
AYRALI ANKREAJ
ANCHORAGE
4 mm
5 mm
80
100
120
150
200
80
100
120
150
200
800
100
150
CAM KAPI AKSESUARLARI
GLASS DOOR ACCESORIES
D13 - 501
YER HÝDROLÝÐÝ
HYDRAULIC
D13 - 502
ÜST DÜZ MENTEÞE
UPPER HINGE
D13 - 503
ÜST MENTEÞE
UPPER HINGE
D13 - 504
ALT MENTEÞE
BOTTOM HINGE
CAM KAPI AKSESUARLARI
GLASS DOOR ACCESORIES
D13 - 505
METAL KOL
METAL HANDLE
D13 - 506
KÖÞE KÝLÝDÝ , SÝLÝNDÝR VE KARÞILIÐI
CORNER LOCK,CLYINDER AND STRIKER
D13 - 507
ÜST T MENTEÞE
UPPER T HINGE
D13 - 508
KUÇUK MENTEÞE
MINOR HINGE
CAM KAPI AKSESUARLARI
GLASS DOOR ACCESORIES
D13 - 509
ÜST MENTEÞE KARÞILIÐI
UPPER HINGE STRIKER
D13 - 510
CAM KAPI FÝAM KÝLÝT
FIAM LOCK
D13 - 511
CAM KAPI KÝLÝDÝ ASMA
ASMA LOCK
D13 - 512
CAM KAPI KÝLÝDÝ MÝLLÝ
MILLI LOCK
ÇÝFT ACILIM DONANIMI
TILT TURN FITTING
DÝÐER AKSESUARLAR
OTHER ACCESSORIES
D14 - 501
KAPI STOBU
DOOR STOP
D14 - 502
KAPI ALTI FIRÇAÞI
DOOR BOTTOM BRUSH
D14 - 505
VÝDA
SCREW
D14 - 503
CEPHE TAÞ KLÝPSÝ
FARCADE BELOW CLIP
D14 - 504
FOTOSEL KAPI KÝLÝDÝ
AUTOMATIC DOOR LOCK
DÝÐER AKSESUARLAR
OTHER ACCESSORIES
KLÝPSLÝ DÜBEL
WALL PLUG
Mertik
M8
M10
M12
M16
M20
M24
GÖMEKLÝ DÜBEL
WALL PLUG
Mertik
M6
M6
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
Dübel Boyu Dübel Çapý
Ø
mm
75
90
110
145
175
230
8
10
12
16
20
24
46
65
55
75
70
85
110
75
90
110
8
8
10
10
12
12
12
16
16
16
YTONG DÜBEL
WALL PLUG
Dübel Boyu
mm
65
75
85
110
90
110
110
120
140
Ø
10
13
15
15
16
16
22
22
22
ÇAKMAKLI DÜBEL
WALL PLUG
Dübel Boyu Dübel Çapý
Ø
mm
ASMA TAVAN DÜBEL
WALL PLUG
Mertik
M6
M8
M10
M12
Mertik
M6
M8
M10
M10
M12
M12
M14
M16
M20
BORULU DÜBEL
WALL PLUG
Dübel Çapý
Mertik
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
Dübel Boyu Dübel Çapý
Ø
mm
25
30
40
50
55
65
80
8
10
12
16
17
20
25
TUÐLA BOÞLUK DÜBEL
WALL PLUG
Dübel Boyu Dübel Çapý
Ø
mm
45
50
60
70
10
12
15
18
YALITIM BANTLARI
INSULATING TAPES
Download

PDF Dökümanı indirmek için tıklayınız.