Teknik Tanıtım m
EDH Enerji, BenQ-SOLAR Ortaklığıyla
Güneş Enerjisi Sektöründe Büyüyor
EDH Enerji, enerji sektöründe faaliyet
göstermek amacıyla kurulmuş bir firmadır. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde ülke genelinde yaptığı proje ve
uygulamalarla ulusal bir marka haline
gelmiştir. Türkiye’nin hemen hemen
her yerinde, İtalyan Meteoroloji firması
olan LSI-Lastem ile gerçekleştirdiği ölçümler ve geliştirdiği sahalarla kendini
kanıtlamıştır. EDH Enerji, dünyanın
önde gelen solar panel ve hücre üreticilerinden olan BenQ-SOLAR firması
ile güneş enerjisi sektöründe Türkiye’de birlikte yürümektedir. %19,6 –
20,3 arası modül verimi ile dünyanın
en verimli PV Modülü olan BenQ SunForte PM096B00, 320 – 330 Watt’lık
panel olmasına rağmen “1,559 x 1,046
x 46 mm” ölçülerine sahiptir ve 240 –
250 Wp’lik standart güneş panelleri ile
ortalama aynı ebatlardadır. Bu da bizlere çatı ve alan sıkıntısı yaşayan son kullanıcılar için avantaj sağlamaktadır ve
aynı alanda daha fazla elektirik üretme
imkanı sağlamaktadır. Standart paneller
ile aynı alanda üretilecek elektirik miktarı BenQ-Solar “PM096B00” paneller
ile ilk yılda %40 daha fazla olacaktır.
Bilindiği gibi yüksek sıcaklıklarda
hücre verimleri azalır ve sistem verimliliği düşmektedir. BenQ-Solar
PM096B00’nin hücrelerinde kullanılan Back-Contact teknolojisi ve Pm
katsayısının – 0.38 %/k değerinde
olması ile yüksek sıcaklıklarda yük-
106
ENERJİ ve ÇEVRE DÜNYASI
NISAN 2014
sek performans sunmaktadır. 45 °C’de geleneksel c-Si
hücrelerden
kaynaklanan
enerji kaybı %9,4’tür. AUO
SunPower hücrelerinde ise
bu kayıp %7,6’dır. Burdan da
gördüğümüz gibi Back-Contact hücreler klasik c-Si hücrelerden yüksek sıcaklarda bile
%1.8 daha iyidir ve verimli
çalışmaktadır.
National Renewable Energy Lab. da
Colorado’da Mayıs 2007 yılında yapılan araştırma ve diğer bağımsız araştırma şirketlerinin yaptıkları çalışmalar
göz önüne alındığıda, Back-Contact
güneş panelinde ki bozulma ve verim
kaybı, -0.10 % / Yıl olarak bulunmuşken, geleneksel güneş panellerinde ise
bu bozulmanın ve verim kaybı -1.0 %
/ Yıl olarak tespit edilmiştir. BenQ-Soların bireysel ve kurumsal çatı uygula-
maları için yüksek performanslı ve düşük maliyetli solar
çözümlere talebin artması ile
bu pazar için geliştirilen dünyanın en hafif 60-hücreli kristalin-silikon modülünü olan,
Aer-PM060M01’u piyasaya
duyurdu. Aer-PM060M01,
280W maksimum güç çıkışı
ile sadece 10.5 kg (5,3 kg/
m²)’dur. Aer-PM060M01, geleneksel panellere göre yaklaşık %45 daha hafif olup, bu da paneli
dünyanın 60-hücreli kristalin-silikon
modüller arasındaki en hafif yapmaktadır. Panel, ince metal sac çatılarda
bile kolay kurulması ile olası yüklerin
azaltılması, depremden veya diğer etkenlerden kaynaklanabilecek çökme
riskini de azaltmaktadır.
Çağrı Cengiz
EDH Enerji
Download

EDH Enerji, BenQ-SOLAR Ortaklığıyla Güneş Enerjisi Sektöründe