YST
INTERNATIONAL
TRADE
CONSULTING
KKTC VE GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ ÖN RAPOR

KKTC’de yıllık ortalama asgari sıcaklık 6C, azami sıcaklık ise 37C gölgede olarak
ölçülmüştür.

KKTC’de en fazla rüzgar ortalaması Şubat ayında 3.6m/s en düşük ortalama Ekim
ayında ise 2.6m/s dir.

En düşük ile en yüksek ortalama arasında 1.2 kat vardır ve KKTC arazileri rüzgar
enerji sektöründe yatırım yapılabilir düzeyde değildir.

Adanın Kuzey tarafının güneşlenme süresi yazın 12 saat iken kışın 5 saattir.

En fazla güneşlenme Temmuz ayında olmakla beraber PV panellerinin sistemde en
verimli dönemi Mayıs ayıdır.

KKTC’nin elektrik tüketiminin %35 ini hanelerin tüketimi oluşturmaktadır.

KKTC’de elektriği %14 oranında Ticari işletmeler tüketirken %16 Kayıp oranı mevcuttur.


2006 yılında KKTC’de yaklaşık 70000 adet konut mevcuttu.
KKTC’de konutlarda ortalama günlük 7 Kw bir elektrik tüketimi mevcuttur.

Yılda 178.850milyonkw’s konutlar elektrik tüketmektedir.

KKTC’de 2006 yılında elektrik üretimi 1122milyon KW/s’dir.
Yukarıdaki veriler KKTC’nin resmi kurumlarının uluslar arası yayımlamış olduğu raporlardan alınmıştır.
0850 302 9 YST
978
0850 302 8 YST
[email protected]
ÇANKAYA– ANKARA
TURKEY
Download

kktc ve güneş enerji sistemleri ile ilgili ön rapor