1
PV-01 2014-2015
PLAJ VOLEYBOLU OYUNCU SPORCU
VE KULÜP/ SPONSOR TAAHHÜTNAMESİ
İmzalanmış kopyası [email protected] adresine gönderilmelidir. Orjinal
kopyası da TVF İstanbul Sicil-Lisans Ofisine gönderilmelidir.
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
"
!
1.
Aşağıda ismi yazan SPORCU ya da SPORCU ve KULÜP/SPONSOR, bu taahhütnameyi, burada yer alan yükümlülükleri
taahhüt ederek,…../……20…. tarihinde, birlikte gönüllü olarak imzalarlar ve hem “Kulüp/Kurum/Firma” hem de “SPORCU”
şu aşağıdakileri beyan eder;
1.1
SPORCU
1.2
KULÜP / KURUM / FİRMA
ADI SOYADI
KULÜP/FİRMA ADI
KİMLİK NO
TELEFON
CEP TELEFONU
ADRESI
ADRESI
E-POSTASI
E-POSTASI
BANKA HES. IBAN
BANKA HES.
IBAN
VERGİ DAIRESİ
2.
"
"
"
VERGİ NO
SPORCU, KULÜP/KURUM/FİRMA belirtilmemişse kendi şahsı adına, bu taahhütnamede belirlenen hak ve koşullar çerçevesinde
ORGANİZASYONLAR’daki kuralları yerine getirmekle yükümlü olurken, TVF Plaj Voleybolu Etkinliklerinde (her türlü turnuva,
gösteri maçı ve şenlikler ) ya da TVF Onaylı Plaj Voleybolu etkinliklerinde oynama ve varsa bu etkinliklerin sunduğu
imkanlarından faydalanma hakkına da sahip olur.
3.
SPORCU’ya, Plaj Voleybolu Lisansı bireysel olarak verilir. Her sezon için vize ücreti ödenir. Bu ücret dekontu sporcu sezon öncesi
kayıt işlemleri için TVF’ye ibraz eder.
4.
SPORCU HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.
l eder.
2.
"
3.
4.
5.
6.
7.
SPORCU, bu Taahhütnamede ile 1.2’de KULÜP/KURUM/FİRMA belirtmesi ve son sayfada belirtilen KULÜP/KURUM/FİRMA
yetkilisinin imzası ve kaşesi, ve PV-02 formunda aynı takımı belirtmesi halinde o KULÜP/KURUM/FİRMA adına TVF Plaj
Voleybolu Liglerinde oynadığını kabu
SPORCU, 1.2’de, KULÜP/KURUM/FİRMA belirtilmemişse kendi şahsı adına, bu taahhütnamede belirlenen hak ve koşullar
çerçevesinde TVF’nin, ilan edilen her türlü plaj voleybolu etkinliğinde, imzalı olarak TVF’ye gönderdiği (PV-02,PV-03)
başvuru formlardaki takım arkadaşı ile birlikte, oynama ve sunulan imkanlardan faydalanma hakkına sahip olduğunu kabul
eder.
SPORCU, bu taahhütnameyi imzalayarak TVF’ye bağlı Plaj Voleybolu oyuncusu olduğunu, TVF’nin düzenleyeceği ya da
TVF’nin onayladığı organizasyonlarda oynayacağını, TVF’nin talimat ve kararlarına uyacağını, TVF’nin onaylamadığı hiç bir
profesyonel ya da amatör plaj voleybolu turnuvasında, gösteri maçında ya da plaj voleybolu/voleybol şenliğinde
oynamayacağını, TVF’nin ulusal plaj voleybolu talimatına, Disiplin Yönetmeliğine, Plaj Voleybolu Ligi ve Plaj Voleybolu
Türkiye Serisi (Pro Beach Tour) el kitapçığına ve bunlarda yer almayan konularda, TVF’nin kabul ettiği uluslararası (FIVB,
CEV, BVA) oyun kuralları ve talimatlarına uyacağını kabul eder. Bu taahhütname ile TVF talimatları arasında aykırılık/ayrılık
olması halinde, TVF talimatları ve el kitapçıkları (en son yayınlanan) geçerli olacaktır. TVF talimatlarının belirtmediği
konularda FIVB kuralları ve El Kitapçığı geçerli olacaktır.
SPORCU, TVF organizasyonlarında iletişim araçları ile (afiş, broşür, web sitesi vb.) ilan edilen tüm haklara sahip olur.
SPORCU’nun, TVF etkinliklerinde oynama hakkının şunları içerir: Türkiye Plaj Voleybolu Ligleri, Türkiye Plaj Voleybolu YAŞ
GRUPLARI ŞAMPİYONALARI, TVF Pro Beach Tour (TVF Plaj Voleybolu Türkiye Serisi), TVF onaylı özel turnuvalar, gösteri
maçları ve şenlikleri. (bu müsabakalar yeniden adlandırılabilirler)
SPORCU bu başvurusu ile TVF’nin uygun görmesi halinde Plaj Voleybolu Lisansı almaya hak kazanır.
SPORCU, TVF ETKİNLİKLERİNE katılıp katılmamakta serbesttir ve herhangi bir kuruluş tarafından katılmaya veya
katılmamaya zorlanmamalıdır. Katılması durumunda, her SPORCU, bu Taahhütnameye ve TVF Talimatlarına uymakla
yükümlüdür ve bunun ihlali durumunda, SPORCU, TVF etkinlikleri, TVF onaylı etkinliklerde, FIVB, CEV ve Olimpiyat Oyunları
dâhil herhangi bir ulusal ve/veya uluslar arası müsabakada yer alma hakkını kaybedebilir.
SPORCU, TVF tarafından onay almamış yerli ve yabancı plaj voleybolu turnuvalarında veya gösteri maçlarında, plaj
voleybolu şenliklerinde, plaj voleybolu liglerinde veya uluslararası başka bir Federasyon bünyesinde yer alan
organizasyonlarda oynayabilemek için, TVF’den önceden yazılı izin almalıdır. İzin almaması halinde TVF ve FIVB Mevzuat
Çerçevesini ciddi bir şekilde ihlal etmiş olur ve TVF Plaj Voleybolu Talimatına, talimatta bulunmayan durumlar için FIVB Plaj
voleybolu El kitabında (“El kitabı”) ve Disiplin yönetmeliklerinde ayrıntılı olarak belirtilen para cezalarına, uzaklaştırma ve
ihraç edilme cezalarına maruz kalabileceğini kabul eder.
2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SPORCU, bu taahhütnamenin ilk sayfasında bir KULÜP/KURUM/FİRMA belirtilmemişse TVF Plaj Voleybolu liginde özel
kişilerden (bireysel) olarak oluşturulan bir takımla katıldığını PV-02 Başvuru Formu Dilekçesi ile beyan etmelidir.
SPORCU, özel kişilerden oluşan (sponsor firma ya da resmi bir kulüp adına olmayan) bir takım kurabilmek için PV-02
formunu (TVF Plaj Voleybolu Ligi Başvuru Formu) diğer takım üyeleri ile doldurur, ortak bir takım ismi belirleyerek formu
imzalarlar ve TVF tarafından istenen tüm eklerle birlikte TVF’ye gönderirler. Kurulan bireysel takım için belirlenen ortak ismin
uygunluğu TVF’nin onayına bağlıdır.
SPORCU, TVF’nin uygun gördüğü ve süresi 1 saati aşmayacak sosyal sorumluluk uygulamalarına katılmak zorundadır.
SPORCU, Herhangi bir TVF plaj voleybolu etkinliği ve TVF onaylı diğer etkinlik esnasında karşılaşabileceği herhangi bir
sağlık problemi için tüm sorumluluğu kabul eder ve oyuna bağlı yaralanmalarla ilgili riskleri kabul eder.
SPORCU, TVF ve TVF onaylı Plaj Voleybolu müsabakalarına katılmak için sağlığının iyi olduğunu belirten SAĞLIK
RAPORU’nu (başvurusundan son iki hafta önce alınması kaydı ile) TVF’ye diğer lisans evrakları ile birlikte gönderir.
SPORCU, FIVB, TVF, Milli Olimpiyat Komitesi ve benzeri kuruluşların anti doping kurallarına uymayı ve yükümlülüklerini
aynen kabul eder.
14. SPORCU, bu taahhütname içeriği ve plaj voleybolu organizasyonları ile ilgili olarak SPORCU-SPORCU, SPORCU-KULÜP/
KURUM/FİRMA arasında çıkacak ihtilafların olması halinde TVF Yönetim Kurulu’nun, yetkili olduğunu ve alacağı kararları
kabul eder.
15. SPORCU, FIVB Sports Regulations kitapçığını, TVF’nin internet sitelerinde (www.tvfbeach.com, www.tvf.org.tr) ilan ettiği
Organizasyon El Kitapçıklarını, oyun kurallarını ve TVF Plaj Voleybolu talimatını okumak, anlamak ve uygulamakla
yükümlüdür. TVF’nin tüm plaj voleybolu etkinlikleri için, el kitapçığında ya da internet sitesinde ilan ettiği kural ve talimatları
uyguladığını, bu kural ve talimatlarda yer almayan durumlarda FIVB SPORTS REGULATIONS (FIVB Spor Yönetmeliğini) ve
buradaki kurallara göre ceza yönetmeliğini uyguladığını kabul eder, maddi yükümlülükleri yerine getirir.
16. SPORCU, TVF’nin ödül ve deplasman harcırahı (Plaj Voleybolu Ligi için sadece) ödeme planını peşinen kabul eder.
17. SPORCU, TVF onaylı bile olsa özel kişi ve firmaların yaptığı organizasyonlardaki ödül tutarlarının kendisine ödenmemesi ve
diğer haklarından faydalanamaması durumunda TVF’yi sorumlu tutmayacağını ve TVF’den hak talebinde bulunmayacağını
kabul eder.
18. SPORCU, TVF Plaj Voleybolu Liglerinde TVF tarafından ilan edilen para ödülü ve varsa ödenen deplasman destek harcırahı
dışında (özel/bireysel takım oluşturdu ise), TVF’den herhangi bir ad altında ödeme talep edemez.
19. SPORCU, KULÜP/KURUM/FİRMA ve bireysel kişlerden oluşan takımlar tarafından SPORCU’ya yapılan mali taahhütlerden
dolayı TVF’yi sorumlu tutmayacağını kabul eder.
20. SPORCU, TVF organizasyon ve saha malzemelerine zarar vermesi durumunda zararın tazminini peşinen kabul eder.
21. SPORCU, TVF Profesyonel Plaj Voleybolu Ligi müsabakaları esnasında giyilecek kıyafetleri
arkadaşı ile olmak kaydı ile kendisi temin eder.
müsabakaya çıkacak takım
22. SPORCU, TVF Profesyonel Plaj Voleybolu Ligi müsabakaları için her maça en az iki farklı renkte üst forma ve şort
getirmelidir. Her renkten en az 1 üst forma ve şort yırtılmalara karşı yedek olarak SPORCU’nun yanında bulunmalıdır.
SPORCU, bu formaların maçın başlangıcında temiz ve kuru olmasından sorumlu olduğunu kabul eder.
23. SPORCU, 4.1.21 ve 4.1.22. madde belirtilen üniforma ve şortların, FIVB Spor Yönetmeliği’nde (FIVB Sports Regulations)
belirlenmiş olan ölçü ve tiplerde yaptıracağını kabul eder.
24. SPORCU, takımı adına sponsor eklemek istemesi ve formaya reklamını koymak istemesi durumunda varsa bağlı olduğu
KULÜP’ünün TVF’ye
yazılı olarak PV-09 Sponsor Formunu doldurup imzalayıp TVF’ye ulaştırması gereklidir. TVF
sponsorluk talebini inceler ve değerlendirdikten sonra kabulunü ya da reddini KULÜP/KURUM/FİRMA’ya ya da Bireysel
Takıma bildirir.
25. SPORCU, TVF Etkinliklerinde oynayabilmek için aşağıdaki Lisans ücretlerini katılacağı etkinlikliğe göre 14 gün önce TVF’nin
TEB Kızılay Şubesi TR020003200013800000030526 IBAN numarasına yatıracağını kabul eder:
26.
1.
TVF Plaj Voleybolu Ligi : 100 TL
2.
TVF Pro Beach Tour (Plaj Voleybolu Türkiye Serisi): 50 TL
3.
TVF Şehir Ligleri ve diğer amatör palj voleybolu etkinlikleri: 30 TL
TVF Plaj Voleybolu Ligi lisansı çıkaran SPORCU’lar otomatik olarak diğer tüm TVF ve TVF onaylı etkinliklerde oynama hakkı
kazanır.
27. SPORCU, 4.25. maddedeki tutarların senelik olduğunu kabul eder.
28. SPORCU, iş bu taahhütname ile TVF Profesyonel Plaj Voleybolu Ligine bir KULÜP/KURUM/FİRMA, adına
başvurduysa,lisansının KULÜP/KURUM/FİRMA adına çıktığını kabul eder. TVF Profesyonel Plaj Voleybolu liginde o KULÜP/
KURUM/FİRMA adına diğer tüm TVF plaj voleybolu organizasyonlarında ya da TVF onaylı diğer plaj voleybolu turnuvalarında/
müsabakalarında kendi adına kendi masraflarını karşılayarak ve varsa TVF’nin ya da organizatörlerin sunduğu imkanlardan
faydalanarak oynayabilir. KULÜP/KURUM/FİRMA ile ek anlaşma yapmadıysa KULÜP/KURUM/FİRMA’dan herhangi bir
maddi/nakit sponsorluk ya da ayni sponsorluk talep edemez.
29. SPORCU, TVF Profesyonel Plaj Voleybolu Ligi için lisans çıkartıyorsa lisans
bedeli olan 100.-TL
deplasman
harcırahlarından kesilir.
30. TVF Plaj Voleybolu Ligine takım katılım ücreti 500 TL. SPORCU, Bireysel(özel) takım ile TVF Profesyonel Ligine katılıyorsa
Lig katılım ücreti olan 500 TL’nin deplasman harcırahlarından kesileceğini kabul eder. Bu tutar tüm takımın toplam deplasman
harcırahından kesilir.
31. SPORCU, kayıt yaptırdığı tüm TVF ORGANİZASYONLARI’nın ilan edilen tarihteki ve saatteki TEKNİK TOPLANTILARINA ve
öncesindeki Yoklamalarına katılmayı kabul eder. Geçerli mazeretsiz olarak Lig/Turnuva Direktörüne/Supervisor’ına ya da Maç
Direktörüne haber vermeksizin bu toplantılara zamanında gelmemesi durumunda turnuvadan/ligden ihraç edileceğini ve 250
TL para cezasını ödemeyi taahhüd eder. Bir sonraki organizasyona kadar bu tutarı ödemesi gerekir.
32. SPORCU, TVF Profesyonel Plaj Voleybolu Liginin her müsabaka haftasının ilk gününden önceki gün web sitesinden ilan
edilecek Teknik Toplantıya ve Yoklamaya katılmakla yükümlüdür. SPORCU’nun bunlara katılmaması durumunda yok
sayılacağını ve o haftaki organizasyona çıkmayacağı varsayılır. 4.31’de belirtilen para cezasını ödemekle yükümlü
olduğunu kabul eder.
33. SPORCU, TVF Plaj Voleybolu lisansı yanında olmadan hiç bir müsabakaya çıkmayacağını kabul eder.
3
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
""
5.
SPORCU, eğer KULÜP/KURUM/FİRMA’dan ayrılıp başka bir takım ya da KULÜP/KURUM/FİRMA için oynamak isterse
sözleşme yaptığı KULÜP/KURUM/FİRMA’dan muvafakatname alıp TVF’ye ibraz etmelidir.
SPORCU, bu sözleşmeyle, turnuvalar boyunca çekilecek ya da kayıt edilecek tüm fotoğraflarının, videolarının, seslerinin,
biyografik bilgilerinin promosyon, pazarlama ve iletişim çalışmaları için kullanım hakkını TVF’ye devretmiş sayılır. Bu madde,
bir yıllık lisans süresinin bitmesiyle son bulur.
SPORCU, bireysel (özel) takım kurmuşsa belirledikleri takım isminin başına takımın kurulduğu şehrin adının da konulmasına
ve ligde o şekilde anons edilmesini kabul eder.
SPORCU, eğer 18 yaşının altında ise Velisinden Aile onay dilekçesini (PV-04 formu) TVF’ye bu formlarla birlikte teslim
etmelidir.
SPORCU, TVF Plaj Voleybolu Ligine bir KULÜP/KURUM/FİRMA adına katılıyorsa KULÜP/KURUM/FİRMA’nın alacağı başka
sponsorları da peşinen kabul etmiş olur.
SPORCU, TVF Pro Beach Tour (Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonaları Serisine) katılmak istiyorsa PV-03 TVF Pro Beach Tour
Başvuru Formu Başvuru Formu Dilekçesi TVF’ye 30 gün önceden göndermesi gerekmektedir.
SPORCU’nun hak ve yükümlülüklerinde bulunan tüm maddelerden ve yaptırımlardan sorumludur. Kesilen para cezaları varsa
ilk etapta Plaj Voleybolu liginde ise Deplasman Harcırahlarından ve para ödüllerinden düşüleceğini kabul eder. Eğer TVF’den
ödül ya da deplasman harcırahı alacağı yok ise kesilen para cezalarını bir sonraki resmi müsabakadan önce TVF’ye
ödeyeceğini ödemezse maçlara çıkamayacağını ve sonuçlarını kabullenir.
SPORCU, Plaj Voleybolu liginde eğer bir KULÜP/KURUM/FİRMA adına oynuyorsa TVF’nin deplasman harcırahının kulüp
hesabına yatırılacağını kabul eder. Eğer SPORCU kendi hesabına yatırılmasını istiyorsa KULÜP/KURUM/FİRMA’nın yazılı
dilekçesini TVF’ye iletmelidir.
"
KULÜP/KURUM/FİRMA HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.
KULÜP/KURUM/FİRMA bu TAAHHÜTNAME ile belirlenen hak ve koşullar çerçevesinde TVF Profesyonel Plaj Voleybolu
kurallarını yerine getirmekle yükümlü olurken bu TVF Profesyonel Plaj Voleybolu Liginde oynama/temsil edilme hakkına sahip
olacaktır.
2.
Plaj Voleybolu Lisansı yıllık olarak verilir. Süresi her yıl 1 Kasım’da başlar ve sonraki yılın 1 Kasım’ında sona erer. Her yeni
bir yıl için yeni lisans çıkartılır. Her yıl lisans için gerekli evraklarla yenilenir.
3.
KULÜP/KURUM/FİRMA, SPORCU ile yazılı bir sözleşme yaparak ödemeyi taahhüd ettiği tutar için bir ödeme planı yapar.
4.
KULÜP/KURUM/FİRMA, her yeni SPORCU için yeni lisans çıkartır ve 100 TL lisans ücreti öder. Bu ücret ilk etapta varsa TVF
D e p l a s m a n H a r c ı r a h l a r ı n d a n k e s i l i r. Yo k s a T V F B a n k a H e s a b ı n a y a t ı r l ı r.
IBAN: TEB Kızılay:
TR020003200013800000030526
5.
KULÜP/KURUM/FİRMA, TVF Plaj Voleybolu ligine katılım için 500 TL katılım ücreti öder. Bu ücret ilk etapta varsa TVF
D e p l a s m a n H a r c ı r a h l a r ı n d a n k e s i l i r. Yo k s a T V F B a n k a H e s a b ı n a y a t ı r l ı r.
IBAN: TEB Kızılay:
TR020003200013800000030526
6.
KULÜP/KURUM/FİRMA, TVF Profesyonel Plaj Voleybolu Ligi’ne katılım için 6. madde’de belirtilen tüm sporcu evraklarını ve
formlarını doldurup imzalayıp ve kaşeleyerek (EKLERİ) TVF’ye gönderir.
7.
KULÜP/KURUM/FİRMA, ayrıca sponsor almak istemesi durumunda TVF’ye yazılı olarak PV-09 ile bunu bildirmesi
gerekmektedir. Takım adına bu sponsoru eklemek isterse bunu PV-09 formunda belirtmelidir.
8.
KULÜP/KURUM/FİRMA eğer sporcularla birlikte bir antrenör ya da menajer gönderecekse Akreditasyon Kartı için PV-10
formunu göndermelidir.
9.
KULÜP/KURUM/FİRMA, sözleşme yaptığı SPORCU’nun kendi adına sadece TVF Profesyonel Plaj Liginde oynayacağını
kabul eder.
10.
KULÜP/KURUM/FİRMA, SPORCU’larla birlikte 1 yönetici/antrenör deplasmanlara gönderebilir. KULÜP/KURUM/FİRMA, bu
işi için deplasman harcırahı alır. PV-10 formu ile başvuru formu gönderilmesi bu haktan faydalanmak için şarttır.
KULÜP/KURUM/FİRMA, belirtilen üniforma ve şortların, FIVB Spor Yönetmeliği’nde (FIVB Sports Regulations) belirlenmiş
olan ölçü ve tiplerde yaptıracağını kabul eder. müsabakalara çıkaracağı takım üyelerinin renk, dizayn ve kesimleri aynı
formalarla müsabakalara çıkmasını sağlar.
KULÜP, üst forma ön tarafında TVF resmi logosunu (sol göğüste 8x5 cm ölçüsünde), TVF Profesyonel Plaj Voleybolu Ligi
resmi logosunu (varsa ana sponsorunu içeren birleşik logosu ile sağ göğüste numaranın altında 8x12cm ölçüsünde), üst
forma arka tarafında da yine TVF Profesyonel Plaj Voleybolu Ligi resmi logosunu (varsa ana sponsorunu içeren birleşik
logosu ile sırtta numaranın altında 8x12cm ölçüsünde) baskılı olacağını kabul eder.
KULÜP/KURUM/FİRMA, erkek formalarında 300 cm2 bayan formalarında 72 cm2 ön ve arkada tarafta kendi logo ve takım
istmi yazabilir.
TVF Profesyonel Plaj Voleybolu Ligi üst üniforma ve şorttaki sponsor reklam alanı sınırlaması yoktur fakat SPORCU başka
organizasyonlara ait malzeme, TVF Plaj Voleybolu Ligi isim ya da logosunun üzerini kapatacak sponsor ya da isim baskısı
kullanamaz ve giyemez.
KULÜP/KURUM/FİRMA, TVF Profesyonel Plaj Voleybolu Ligi müsabakalarında ve turnuvalarında SPORCUnun giyeceği üst
formalarda ve şortunun ön sol bacağında SPORCU isimi baskısı olacağını (ilk ad ve soyadın ilk harfi) kabul eder. (üst
formasının arkasında ve şortunu sol ön paçasında 3cm yukarasında) SPORCU ismi yazılı olmalıdır., arkasında isim baskılı
(ilk isim ve soyadın ilk harfi) ya da şort ön bacağında (ilk isim ve soyadın ilk harfi)
KULÜP/KURUM/FİRMA, SPORCU’nun hak ve yükümlülüklerinde bulunan tüm maddelerden ve yaptırımlardan sorumludur.
Belirlenecek para cezaları varsa ilk etapta Deplasman Harcırahlarında ve para ödüllerinden KULÜP/KURUM/FİRMA,
hesabından düşüleceğini kabul eder.
KULÜP/KURUM/FİRMA, müsabakalar sırasında seyircilere yönelik her türlü promosyonel aktivite için TVF’den onay alır.
KULÜP/KURUM/FİRMA, bir Plaj Voleybolu Ligi sezonunu bitirememesi ve desteğini sporculardan çekmesi halinde 2000 TL
para cezasını kabul eder.
KULÜP/KURUM/FİRMA, bu taahhütname ile, plaj voleybolu müsabakaları boyunca çekilecek ya da kayıt edilecek tüm
fotoğraflarının, videolarının, seslerinin, biyografik bilgilerinin promosyon, pazarlama ve iletişim çalışmaları için kullanım
hakkını TVF’ye devretmiş sayılır. Bu madde, bir yıllık lisans süresinin bitmesiyle son bulur.
KULÜP/KURUM/FİRMA, takım isminin başına KULÜP kurulduğu şehrin adının konulmasına ve ligde o şekilde anons
edilmesini kabul eder. Ör: Ankara XMCST
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
4
"
"
"
6.
21.
KULÜP/KURUM/FİRMA, TVF’nin ödül ve deplasman harcırahı (Plaj Voleybolu Ligi için sadece) ödeme planını peşinen kabul
eder.
TVF PLAJ VOLEYBOLU LİGİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
TVF Profesyonel Plaj Voleybolu Ligine katılmak isteyen SPORCU ve KULÜP/KURUM/FİRMA’ların aşağıdaki dokümanları Türkiye
Voleybol Federasyonu İstanbul Sicil Lisans Ofisine ilan edilen son katılım tarihinden önce göndermeleri gerekmektedir.
"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SAĞLIK RAPORU - Sporcu başına
DEKONT-1- 100 TL LİSANS ÜCRETİ YATIRILDI DEKONTU - Sporcu başına ya da toplam
DEKONT-2- 500 TL TVF PLAJ LİGİNE TAKIM KATILIM ÜCRETİ YATIRILDI DEKONTU
PV-01 SPORCU-KULÜP/KURUM/FİRMA Taahhütnamesi - Sporcu Başına
PV-02 TVF PLAJ VOLEYBOLU LİGİ TAKIM BAŞVURU FORMU
VESİKALIK RESİM - Sporcu Başına
PV-04 VELİ ONAY FORMU* 18 yaşından küçük sporcular için sadece
Sporcu - Nüfus Cüzdanı (Pasaport) Fotokopisi
PV-10 AKREDİTASYON KARTI BAŞVURU FORMU *Antrenör ve Menajerler için sadece
Gönderilecek Adres:
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU
İstanbul Ofisi - Sicil-Lisans
TVF 50. Yıl Voleybol Salonu
Burhan Felek Spor Sitesi,
Nuh Kuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sok. No:5
34660 Zeynepkamil, Üsküdar-İstanbul
Tel: 0216 651 50 55-52
Fax: 0216 651 50 53
"
7.
TVF PRO BEACH TOUR ETABINA İLK KATILIM İÇİN GEREKLİ BELGELER
1.
SAĞLIK RAPORU - Sporcu başına
2.
DEKONT-1- 100 TL LİSANS ÜCRETİ YATIRILDI DEKONTU - Sporcu başına ya da toplam
3.
DEKONT-2- 50 TL TVF PRO BEACH TOUR KATILIM ÜCRETİ YATIRILDI DEKONTU-takım başı
4.
PV-01 SPORCU-KULÜP/KURUM/FİRMA Taahhütnamesi - Sporcu Başına
5.
PV-03 TVF PRO BEACH TOUR TAKIM BAŞVURU FORMU
6.
VESİKALIK RESİM - Sporcu Başına
7.
PV-04 VELİ ONAY FORMU* 18 yaşından küçük sporcular için sadece
8.
PV-10 AKREDİTASYON KARTI BAŞVURU FORMU *Antrenör ve Menajerler için sadece
9.
Nüfus Cüzdanı (Pasaport) Fotokopisi
İlk katılımdan sonra DEKONT-2, PV-03, gerekli ise PV-10, gerekli ise PV-04. Bu formların scan edilip [email protected] adresine ilan
edilen son katılım tarihinden önce gönderilmesi gerekmektedir. Orjinallerinin de Turnuva’dan önceki teknik toplantıya getirllmesi
gerekmektedir.
"
8.
MÜCBİR SEBEPLER
TVF’nin çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, doğal
afetler,halk harekatı harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. gibi mücbir sebepler ile hükümet tarafından alınmış kararlar gibi,
TVF’nin kontrolü haricinde ortaya çıkan haller TVF için mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında TVF organizasyonun iptalinden
ya
da ertelenmesinden sorumlu olmayacaktır. TVF’nin sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Mücbir sebebin ortaya çıkışı derhal
yazılı olarak TVF web sitelerinden bildirilecektir. TVF taahhütname hükümlerinin ifa edilmesi için birbirilerine makul bir süre tanıyabilir
veya Taahhütname’nin feshine karar verebilirler. Taahhütname’nin ya da bir organizasyonun iptali / ertelenmesi durumunda SPORCU,
KULÜP/FİRMA/SPONSOR TVF’den hak talebinde bulunamaz. Yukarıdaki sayfalarda (PV-01 SPORCU-KULÜP/KURUM/FİRMA
Taahhütnamesi) yazan maddeleri okuyup, anladığımı ve bu sözleşmede yer alan maddelerin içeriğini kabul ettiğimi beyan ederim.
SPORCU
KULÜP / KURUM / FİRMA
ADI SOYADI
KULÜP/FİRMA ADI
İMZASI
YETKİLİ ADI
İMZASI
KAŞE
Download

pv-01 / tvf sporcu/kulüp/firma taahütnamesi