AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI
KOD
S.
NO
YÖN.PL.06
YAY. TAR
PLANLANAN
FAALİYET
OCAK 2013
REV.TAR
SORUMLULAR
OCAK 2015
REV. NO
02
PLANLANAN FAALİYET
SYF. NO
DÖNEM
1/5
İZLEME YÖNTEMİ
ARALIĞI
Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni
malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri, sıvı sabun,
kağıt havlu vb.) bulunmalı.
Her sağlık personelinin cebinde taşıyabileceği
büyüklükte alkol bazlı el antiseptik solüsyonu
bulunmalı.
Çalışan Güvenliği Komitesi
1
El hijyeni
El Hijyenine
malzemelerine tüm
Enfeksiyon kontrol
bağlı risklerin
personelin her zaman komitesi
azaltılması
ulaşabilirliğini sağlamak
Tüm sağlık personeli
El hijyeni personel uyum oranı El antiseptik
solüsyonlarının kullanımı konusunda
personel uyumu ile ilgili değerlendirme yapmak için
birimlerden hastane deposuna yapılan iç
istemlerin üçer aylık periyotlarla takibi yapılmalı
El hijyeni eğitimleri yılda en az bir kez meslek gruplarına
yönelik olmalı
Çalışanlara hastane bilgi sistemi
üzerinden el hijyeni hatırlatan uyarıcı mesaj
gönderilmeli
El hijyeni personel
uyum oranı
2015
Aylık izlem
3 aylık analizler
AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI
KOD
YÖN.PL.06
YAY. TAR
OCAK 2013
REV.TAR
Çalışan Güvenliği
Komitesi
Personelin el hijyeni
Uyumunun
gözlemlenmesi
Enfeksiyon kontrol
ekibi
Tüm sağlık personeli
2
Çalışanların
bulaşıcı
hastalık
riskinin
azaltılması
Personelin kişisel
koruyucu ekipmanlara
her zaman
ulaşabilirliğini
sağlamak
Aşılama yapmak
Çalışan Güvenliği
Komitesi
Enfeksiyon kontrol
komitesi
Tüm sağlık personeli
OCAK 2015
REV. NO
SYF. NO
02
El Hijyeni İçin 5 Durum (Endikasyon) Kuralı Gözlem
Formu’ ile her üç ayda bir sağlık personelinin % 10 u
üzerinde gözlem yapılmalı ve sonuçları hastane
personeli ile paylaşılmalı
El hijyeni personel
uyum oranı
2015
Tüm hasta bakım ve müdahale alanlarında yeterli
sayıda kişisel koruyucu ekipman (maske, gözlük,
eldiven, boks gömleği, vb.) bulundurulmalıdır.
Hastaya tanı, tedavi ve bakım uygulamaları yapılan
Birimlerde- el antiseptik solüsyonları, sabun, kağıt
havlu, eldiven, maske, gözlük ve koruyucu önlük/elbise
bulunmalıdır.
Hava yolu ile bulaş ihtimali (tüberküloz, suçiçeği,
kızamık, SARS, yaygın zoster enfeksiyonu vb.) olan
hastalara hizmet verilen birimlerde solunum
maskeleri (N95 vb.) olmalı
Sağlık Taramaları sonucunda (Hepatit-Kızamıkİnfluenza- BCG-tetanoz, difteri) eksik aşıların
tamamlanması
1/5
2015
Aylık izlem
3 aylık analizler
Kişisel koruyucu
Ekipmanların
kontrolü
Günlük
Birim
sorumlularının
eksik malzemenin
tamamlanması)
Haftalık
Sağlık tarama
Kayıtları
6ay-1 yıl
AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI
KOD
YÖN.PL.06
Çalışanların
yaralanma
riskinin
azaltılması
YAY. TAR
Hastanelerimizde
kesici ve delici alet
yaralanmalarını
önlemeye yönelik
düzenlemelerin
yapılması
OCAK 2013
REV.TAR
Çalışan Güvenliği
Komitesi
Enfeksiyon kontrol
komitesi
Tüm sağlık personeli
OCAK 2015
REV. NO
SYF. NO
02
1/5
Bu tür yaralanmalar belirlenen Enfeksiyon kontrol
hemşiresi tarafından takip edilerek kayıt altına
alınmalıdır.
Kesici delici
Alet yaralanmaları
Takibi
3 aylık analiz
Hastanede kesici ve delici aletlerin atılacağı özel
kutular bulundurulmalı, kutuların uygun kullanımı ve
uzaklaştırılması sağlanmalıdır
Hastanede kesici ve delici alet yaralanmalarını en aza
indirmek için personele planlanmış eğitimler verilmelidir
3
2015
Çalışanların
sağlık
risklerinin
belirlenmesi
Riskli birimlerde
çalışanların risk analiz
planı yapılması
Düzenli sağlık
taramalarının
yapılması
Çalışan Güvenliği
Komitesi
Enfeksiyon kontrol
komitesi
Hastanemizde riskli bölümler tanımlanmalı
(Risk analiz planına uygun), önlemler alınmalı
Çalışanların sağlık tarama programına uygun sağlık
taramalarının yaptırılması
Sağlık tarama
Kayıtları
6 ay- 1yıl
AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI
KOD
YÖN.PL.06
YAY. TAR
OCAK 2013
REV.TAR
OCAK 2015
REV. NO
SYF. NO
02
Radyoloji ünitesinde tüm personellerin dozimetre
kullanması ve takibinin yapılması
4
Radyoloji
çalışanlarının
risklerinin
belirlenmesi
Protez
Laboratuaınd
a çalışanlar
için riskleri
Azaltmak
5
Radyasyon yayan
cihazlarla çalışan
personeller için
koruyucu önlemlerin
alınması
Laboratuar personeli
için koruyucu
önlemlerin alınması
Sağlık taramalarının
yaptırılması
Çalışan Güvenliği
Komitesi
Röntgen personeli
Çalışan Güvenliği
Komitesi
Laboratuar sorumlu
hekimi
Laboratuar
Personeli
Dozimetre
sonuçları
( 2 aylık periyot)
Radyoloji, ünitesinde çalışan personel
kurşun yelek kullanmalı
Kurşun yeleklerin en az 6 ayda bir olmak üzere
Skopi altında sağlam olup olmadığı kontrol edilmeli
Radyoloji ünitesinde çalışan personelin 6 ayda bir kez
rutin hemogram, periferik yayma, yılda bir dermatolojik
muayene yapılmalı
Laboratuarlara giriş laboratuar sorumlusu tarafından
sınırlanmalı
Laboratuarda çalışırken mutlaka laboratuar önlüğü veya
benzeri kıyafet giyilmeli, yüz koruyucu kullanılmalı
Enfeksiyöz materyale temastan sonra, eldiven
çıkarıldıktan sonra ve laboratuar terk edilmeden eller
yıkanmalıdır
Çalışma yüzeyleri her gün en az bir kez ve eğer
enfeksiyöz materyal dökülürse; dökülmenin hemen
ardından dekontamine edilmeli
Laboratuarda böcek ve kemirici kontrolü yapılarak
ilaçlama yapılmalı. Her laboratuvarda lavabo olmalı
Tehlikeli maddelerin dökülmesi halinde temizlik
talimatına uygun uzaklaştırılması sağlanmalı
Laboratuar çalışanlarının 6 ayda bir solunum muayenesi
AC grafisi, SFT ve ELİSA tetkiklerinin yaptırılması
1/5
2015
Kurşun yelek
kullanım
kontrolü
Günlük
Sağlık tarama
Kayıtları
6 aylık
Uygulamaları n
kontrolü
2015
Sağlık tarama
Kayıtları
6 aylık
Önlemlerin
Kontrolü
AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI
KOD
6
YÖN.PL.06
YAY. TAR
Sterilizasyon Sterilizasyon
ünitesinde
Çalışanları korumak
çalışanlar için
risklerin
azaltılması
OCAK 2013
REV.TAR
Çalışan Güvenliği
Komitesi
OCAK 2015
REV. NO
SYF. NO
02
Sterilizasyon ünitesinde yeterli
sayıda kişisel koruyucu ekipman (maske, gözlük,
eldiven, boks gömleği, vb.) bulundurulmalıdır.
Sterilizasyon ünitesi
sorumlusu
Günlük takip
2015
Çalışan hakları ve güvenliği eğitimleri
7
Çalışanların
güvenlik
ihlallerinin
tespit
edilmesi
(Beyaz Kod)
Tüm birimlerde
çalışanların
güvenliğinin
sağlanması
Beyaz
Kod uygulamasının
yapılması
Çalışan Güvenliği
Komitesi
1/5
Çalışan Güvenliği ihlalinde beyaz kod talimatına göre
hareket edilmeli
Gerekli bildirimlerin yapılması
Eğitim kayıtları
Yılda en az 1 kez
2015
Beyaz kod kayıtları
Olay gerçekleştiğinde
Beyaz Kod Ekibi
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
Çalışan Güvenliği Komitesi
Kalite Yönetim Direktörü
ONAYLAYAN
Baştabip
Download

yön.pl. 06 çalışan güvenliği planı - Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi