Doküman No:
FR.69
Sıra
Planlanan
Eğitim Tarihi
Eğitim Adı
Kişisel Koruyucu
Ekipman
Kullanımı
Acil Durum Afet
Yönetimi Eğitimi
34
11/09/2014
35
17/09/2014
36
18/09/2014
37
25/09/2014
38
11/09/2014
39
15/10/2014
40
22/10/2014
Acil Durum Afet
Yönetimi Eğitimi
Kişisel Koruyucu
Ekipman
Kullanımı
Kişisel Koruyucu
Ekipman
Kullanımı
Kişisel Koruyucu
Ekipman
Kullanımı
Beyaz Kod
41
24/10/2014
Mavi Kod
42
31/10/2014
Beyaz Kod
43
05/11/2014
44
12/11/2014
45
21/11/2014
46
Eğitimin
Yapılacağı
Yer
Sayfa No
1/1
Eğitim Yapacak
Kişinin Adı Soyadı
Eğitim Alacak
Meslek Grubu
Hem.Türkan
KARABIYIK
Güvenlik,Klinik
Yardımcıları
16.00
Sivil Savunma Uzmanı
Tüm Personel
16.00
Sivil Savunma Uzmanı
Tüm Personel
(Yeşilova)
16.00
Hem.Türkan
KARABIYIK
Temizlik
Personeli
16.00
Hem.Türkan
KARABIYIK
Güvenlik,Klinik
Yardımcıları
16.00
Hem.Türkan
KARABIYIK
Dt.Serhat GÜVERCİN
İdari
Pers.Sağlık
Tekn.
Tüm Personel
Saat
16.00
16.00
Dt.Salih Engin SÖNMEZ Tüm Personel
16.00
Dt.Serhat GÜVERCİN
Tüm Personel
(Yeşilova)
16.00
Hem.Türkan
KARABIYIK
İdari
Pers.Sağlık
Tekn.
16.00
Dt.Senem SUCU
Diş Hekimleri
16.00
Sterilizasyon,Deze
nfeksiyon Atık
Yönetimi
Dt.Kadir AKÇA
Hemş.Türkan
KARABIYIK
Klinik
Yard.VHKİ
(Yeşilova)
16.00
05/12/2014
Bilgi Güvenliği
Eğitimi
Erkan BÖKE Bilgi İşlem
Sor.
Tüm Personel
16.00
47
12/12/2014
Hastane Genel
temizliği
Dt.Senem SUCU
Hemş.Türkan
KARABIYIK
Tüm Personel
16.00
48
19/12/2014
Bilgi Güvenliği
Eğitimi
Erkan BÖKE Bilgi İşlem
Sor.
Tüm Personel
(Yeşilova)
16.00
Bölüm Bazlı
Eğitim(Yazışma Tıbbi Sekr.Bir.Sor. Esra
KurallarıDosyalam
ÇALMAZ
a teknikleri)
Tüm Personel
16.00
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ay No
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul Çekmece Bölgesi Kamu hastaneleri Kurumu
Genel Sekreterliği
AVCILAR AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
YILLIK EĞİTİM PLANI
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
13/03/2014
00
00
49
31/12/2014
Kişisel Koruyucu
Ekipman
Kullanımı
Kişisel Koruyucu
Ekipman
Kullanımı
Gerçekleşen
Eğitim Tarihi
Sayfa No
1/1
Gerçekleşen
Eğitim Tarihi
Download

Ay Aralık Kas ım E k im E y lül