TARİH:
ORTADOĞUNET İLETİŞİM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ EKİ
24 AY TAAHHÜTLÜ AİRFİBER İNTERNET KAMPANYASI
Ortadoğunet İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin (Bundan sonra Ortadoğunet olarak anılacaktır) düzenlemiş olduğu 24
(Yirmi Dört) ay taahhütlü Airfiber internet kampanyası kapsamında, aşağıda belirtilen Airfiber internet hizmeti için 24
ay boyunca aşağıdaki tabloda belirtilen tutardan, kampanya taahhüt süresinden sonra yürürlükteki Ortadoğunet
Airfiber internet hizmeti mevcut tarifesinden ücretlendirileceğimi ve işbu taahhütnameyi imzaladığım tarih itibariyle
en az 24 ay süresince Ortadoğunet Airfiber internet hizmetini kullanacağımı ve işbu taahhütnameyi takiben ilk
faturamda seçmiş olduğum kampanya seçeneği karşılığı tutar ile faturalandırılacağımı, tercih edeceğim seçeneğe
istinaden tek seferde veya 12 ay taksitle toplamda 54,90 TL kurulum bedelinin de tarafıma fatura edileceğini,
İşbu taahhütname’nin 24 aylık taahhüt süresi bitiminden önce; Ortadoğunet abonelik sözleşmesi ile tesis edilen
aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu taahhütnamedeki yükümlülüklerimi yerine getirmemem,
Ortadoğunet tarafından feshedilmesi, hizmetimin iptal edilmesi ve/veya kısıtlanması halinde işbu abonelik süresince
kullandığım ücretsiz ve/veya indirimli servisler tüm vergiler dahil 154,90 TL kurulum ücretinin kampanya dahilinde
alınmayan 100 TL’lik kısmı ve ödenmemiş kurulum ücreti taksitlerini, aktivasyon bedeli olan 49,90 TL’nin ve 24 aylık
taahhüt karşılığında yapılan indirimlerinde (ay bazında) veya taahhüt bitimi için kalan ayların toplamının hangisi
lehime ise tarafıma faturalandırılacağını bildiğimi,
Hizmeti sonlandırma talebimi Ortadoğunet’e veya ilgili hizmetin aboneliğini başlatmaya yetkili bayisine yazılı olarak
bildirmek kaydıyla sözleşmeyi her zaman sona erdirebileceğimi, iptal talebimi Ortadoğunet Müşteri Hizmetleri
aracılığıyla bildirmem halinde, 10 gün içerisinde Ortadoğunet iletişim adresine veya www.ortadogunet.com.tr
sitesinde yazılı olan aboneliği başlatmaya yetkili bayisine yazılı bildirimde bulunacağımı, bu süre içerisinde yazılı
bildirimde bulunmadığım takdirde sözleşmenin Ortadoğunet tarafından feshedilmeyeceğini ve hizmetimin
haberleşmeye açılarak aboneliğimin devam ettirileceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu taahhütnamenin orijinal 1 nüsha olarak imzaladığımı, orijinal nüshanın Ortadoğunet’de kalacağını ve bir
kopyasını saklayabileceğimi bildiğimi kabul ederim
PAKET
24 AY TAAHHÜTLÜ
TAAHHÜTSÜZ
AYLIK İNDİRİM
TUTARI
15 TL X 24 AY
*15 Mbps’e Kadar 25
39 TL
54 TL
GB AKN
*15 Mbps’e Kadar 50
15 TL X 24 AY
49 TL
64 TL
GB AKN
*15 Mbps’e Kadar 100
15 TL X 24 AY
59 TL
74 TL
GB AKN
*Yukarıda belirtilen hız değerleri abonenin kullanabileceği maksimum değerleri belirtmekte olup abonenin santrale
olan uzaklığına, altyapının kalitesine, müşterinin kullanmakta olduğu cihazlara vb. nedenlerden dolayı bağlantı hızı
değişiklik gösterebilir.
Abone Ad Soyad
:
Tarih
:
İmza
:
Ortadoğunet Adına İmza
Download

ortadoğunet iletişim hiz. san. tic. ltd. şti. abonelik sözleşmesi eki 24