Sınırlı İlan Üyeliği
Liste Fiyatı
12 Ay
3 ilan
+
5 Kontör & 1 Adet Ana Sayfa
Vitrin Hakkı
5 ilan
+
10 Kontör & 3 Adet Ana
Sayfa Vitrin Hakkı
10 ilan
+
25 Kontör & 5 Adet Vitrin
İlan Hakkı
900 TL
1.250 TL
100 Kontör
250 Kontör
MÜSİAD Üyelerine Özel Fiyat
12 Ay
550 TL
855 TL
2.500 TL
1.280 TL
1.200 TL
665 TL
2.400 TL
1.280 TL
Sınırsız İlan ve Tüm Aday
Veritabanı Üyeliği
Çalışan
Sayısı
Liste Fiyatı 12
Ay
MÜSİAD Üyelerine Özel Fiyat 12 Ay
Sınırsız İlan Hakkı
0 – 250
5.500 TL
2.560 TL
0 – 250
9.900 TL
4.270 TL
251 – 500
6.500 TL
251 – 500
12.000 TL
5.130 TL
500 ve
üzeri
7.700 TL
3.630 TL
500 ve
üzeri
14.000 TL
6.600 TL
Sınırsız İlan Hakkı
+
Sınırsız Genel Veritabanı
Sınırsız İlan Hakkı
Sınırsız İlan Hakkı
+
Sınırsız Genel Veritabanı
Sınırsız İlan Hakkı
( Sözleşme kapsamında
maksimum 3 alt firma
eklenebilir)
Sınırsız İlan Hakkı
+
Sınırsız Genel Veritabanı
( Sözleşme kapsamında
maksimum 3 alt firma
eklenebilir)
3.060 TL
EK MODÜLLER
ÜYELİK SÜRESİNCE
İlana Mail / Tüm İlanlar için
PAKETE DAHİL
İlan Yayınlama
İlan düzenleme / Güncelleme
Sektörel Sayfalarda ilan yayınlama
Başvuru Filtreleme
PAKETE DAHİL
PAKETE DAHİL
PAKETE DAHİL
PAKETE DAHİL
Başvuru Cevaplama
WEB ENTEGRASYON
ONLINE MÜLAKAT 60 DK
SOR MODÜLÜ
PAKETE DAHİL
2.000 TL 1.000 TL
1.000 TL 500 TL
PAKETE DAHİL
ÜYELİK AÇIKLAMALARI:
I.
Sınırsız İlan Üyeliği: secretcv.com’ da sınırsız sayıda eleman ilanı yayınlama, FİRMA
veritabanı içerisinde sınırsız aday arayabilme, firma veritabanı oluşturma, başvuru
cevaplama, aday listeleme, mesaj, CV arama, aday filtreleme v.b. gibi modüllerden
yararlanma hizmeti sağlanacaktır.
II.
Sınırsız Genel Veritabanı: 16.700.000 cv bulunan secretcv aday veritabanı içerisinde
sınırsız sayıda aday arama, firma veritabanı oluşturma, başvuru cevaplama, aday
listeleme, mesaj, CV arama, aday filtreleme v.b. gibi modül’lerden yararlanma hizmeti
sağlanacaktır.
III.
Sınırlı İlan: secretcv.com’da sınırlı sayıda eleman ilanı yayınlama, FİRMA veritabanı
içerisinde sınırsız aday arayabilme, firma veritabanı oluşturma, başvuru cevaplama, aday
listeleme, mesaj, CV arama, aday filtreleme v.b. gibi modüllerden yararlanma hizmeti
sağlanacaktır.
IV.
İlana Mailing: Yayınlanacak ilanlarınız veritabanı içerisinde ilanınıza uygun olan adaylara
e-mail yolu ile gönderilecektir.
V.
Kontörlü Aday Veritabanı: 16.700.000 CV bulunan secretcv aday veritabanı
içerisinde sınırsız sayıda aday arama, gelen cv lerin içinde son iş deneyimi, yaş, cinsiyet
ve eğitim durumu bakımından CV nin açılması ve sınırsız incelenebilmesi, beğenilen
CV’nin iletişim bilgilerine ulaşılmak istendiği takdirde 1 kontörün düşmesidir. firma
veritabanı oluşturma, başvuru cevaplama, aday listeleme, mesaj, CV arama, aday
filtreleme v.b. gibi modüllerden yararlanma hizmeti sağlanacaktır. Açılan her iletişim
bilgisi 1 kontör demektir.
Download

Sınırlı İlan Üyeliği Liste Fiyatı 12 Ay MÜSİAD Üyelerine Özel Fiyat 12