Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti /
Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula
İçindekiler / Table of Contents
2014-2015 Öğretim Yılı Akademik Takvimi / 2014-2015 Academic Calendar ................................. 2
Birinci Sınıf / 1st Year ......................................................................................................................... 3
Ders Kurulu 1.1: Tıp Bilimlerine Giriş / Course 1.1: Introduction to Medical Sciences ................... 3
Ders Kurulu 1.2: Hücre Doku ve Organ Sistemleri I / Course 1.2: Cell Tissue and Organ Systems I 5
Ders Kurulu 1.3: Hücre Doku ve Organ Sistemleri II / Course 1.3: Cell Tissue and Organ Systems
II ........................................................................................................................................................... 7
Ders Kurulu 1.4: Klinik Bilimlere Giriş / Course 1.4: Introduction to Clinical Medicine .................. 9
Birinci Sınıf Zorunlu Dersler Sınav Takvimi .................................................................................... 11
1. Sömestir ................................................................................................................................. 11
2. Sömestir ................................................................................................................................. 12
İkinci Sınıf / 2nd Year ........................................................................................................................ 13
Ders Kurulu 2.1: Lokomotor Sistem / Course 2.1: Locomotor System ............................................. 13
Ders Kurulu 2.2: Kalp ve Damar Sistemi / Course 2.2: Cardiovascular System ............................... 16
Ders Kurulu 2.3: Solunum Sistemi / Course 2.3: Respiratory System .............................................. 19
Ders Kurulu 2.4: Hematopoetik Sistem, İmmünoloji, Mikrobiyoloji / Course 2.4: Hematopoietic
System, Immunology, Microbiology ................................................................................................. 21
Ders Kurulu 2.5: Gastrointestinal Sistem / Course 2.5: Gastrointestinal System .............................. 24
Üçüncü Sınıf / 3rd Year ..................................................................................................................... 27
Ders Kurulu 3.0: Dahili Tıp Pratiğine Giriş / Course 3.0: Introduction to Internal Medicine Practice
............................................................................................................................................................ 27
Ders Kurulu 3.1: Sinir Sistemi ve Duyu Organları / Course 3.1: Nerve System and Sensory Organs
............................................................................................................................................................ 28
Ders Kurulu 3.2: Genitoüriner Sistem / Course 3.2: Genitourinary System ...................................... 31
Ders Kurulu 3.3: Topografik Anatomi - Biyoistatistik - Deontoloji / Course 3.3: Topographic
Anatomy - Biostatistics - Deontology................................................................................................ 34
Ders Kurulu 3.4: Endokrin Sistem ve Metabolizma / Course 3.4: Endocrine System and Metabolism
............................................................................................................................................................ 38
Ders Kurulu 3.5: Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları / Course 3.5: Clinical
Microbiology and Infectious Diseases ............................................................................................... 40
4. Sınıf / 4th Class .............................................................................................................................. 42
4. Sınıf Staj Dönüşüm Programı / 4th Class Rotation Program for Clerkships .............................. 42
4. Sınıf Stajları Bütünleme Sınavı Tarihleri / 4th Class Clerkships Dates for Makeup
Examinations.................................................................................................................................. 43
5. Sınıf / 5th Class .............................................................................................................................. 44
5. Sınıf Staj Dönüşüm Programı / 5th Class Rotation Program for Clerkships .............................. 44
Halk Sağlığı, Adli Tıp, Dermatoloji Dönüşüm Tablosu / Public Health, Forensic Medicine,
Dermatology Rotation Program ................................................................................................ 46
5. Sınıf Stajları Bütünleme Sınavı Tarihleri / 5th Class Clerkships Dates for Makeup
Examinations.................................................................................................................................. 47
6. Sınıf / 6th Class .............................................................................................................................. 48
6. Sınıf Stajları Dönüşüm Programı / 6th Class Rotation Program for Internships ....................... 48
İntern Grupları.................................................................................................................................... 49
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 1/49
2014-2015 Öğretim Yılı Akademik Takvimi /
2014-2015 Academic Calendar
Tarih/Date
Türkçe
English
07.07.2014
6. Sınıfın Başlangıcı
6 Class Start
01.09.2014
4. ve 5. Sınıfların Başlangıcı
08.09.2014-19.09.2014
Güz Yarıyılı Ders Alma
25.08.2014-19.09.2014
Güz Yarıyılı Katkı Payı Yatırma
4 and 5 Class Start
Autumn Semester Registration for
Lessons
Autumn Semester Payment of
Tuition
15.09.2014
1., 2. ve 3. Sınıfların Başlangıcı
(Güz Yarıyılı)
1 , 2 and 3 Class (Autumn
Semester) Start
03.10.2014
Kurban Bayramı Tatil (Öğleden
Sonra)
Religious Holiday (Afternoon)
04.10.2014-07.10.2014
Kurban Bayramı
Religious Holiday
28.10.2014
Cumhuriyet Bayramı Tatili
(Öğleden sonra)
Republic Day (Afternoon)
29.10.2014
Cumhuriyet Bayramı Tatili
Republic Day
10.11.2014
Atatürk’ü Anma Günü
Commemoration Day of Atatürk
26.12.2014
Güz Yarıyılı Bitişi
End of Autumn Semester
01.01.2015
Yılbaşı Tatili
New Year Holiday
29.12.2014-12.01.2015
Güz Yarıyılı Bitirme Sınavları
Autumn Semester Final Exams
19.01.2015-30.01.2015
Güz Yarıyılı Telafi Sınavları
02.02.2015-16.02.2015
Bahar Yarıyılı Ders Alma
02.03.2015-08.03.2015
Bahar Yarıyılı Katkı Payı Yatırma
Autumn Semester Makeup Exams
Spring Semester Registration for
Lessons
Spring Semester Payment of
Tuition
16.02.2015
Bahar Yarıyılı Başlangıcı (Bahar
Yarıyılı)
First Day of Classes (Spring
Semester)
14.03.2015
Tıp Bayramı
Doctor’s Day
23.04.2015
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
National Sovereignty and
Children’s Day
01.05.2015
Emek ve Dayanışma Günü
Workers Day
19.05.2015
Gençlik ve Spor Bayramı Tatili
Youth and Sports Day
27.05.2015
Bahar Yarıyılı Bitişi
End of Spring Semester
28.05.2015-10.06.2015
Bahar Dönemi Bitirme Sınavları
Spring Semester Final Exams
19.06.2015
4. ve 5. Sınıf Staj Bitimi
End of Clerkships at 4 and 5
Classes
18.06.2015-01.07.2015
Bahar Dönemi Telafi Sınavları
Spring Semester Makeup Exams
05.07.2015
6. Sınıf Bitimi
End of 6 Class
th
th
st
th
nd
rd
th
th
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 2/49
th
Birinci Sınıf / 1st Year
Ders Kurulu 1.1: Tıp Bilimlerine Giriş /
Course 1.1: Introduction to Medical Sciences
Başkan (Chair)*:
Doç. Dr. M. Selman Demirci, Anatomi (Anatomy)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Remisa Gelişgen, Biyokimya (Biochemistry)
Doç. Dr. Semra Özdemir, Biyofizik (Biophysics)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Deontoloji ve Tıp Tarihi (Deontology and History of Medicine)
Doç. Dr. Suphi Vehid, Biyoistatistik (Biostatistics)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT1001
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI1001
Dersin Kredisi / Credit of Course:
10
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
10
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
15.09.2014
Kurul Bitişi / End of Course:
27.10.2014
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
27.10.2014 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
08.01.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
30.01.2015 11:00
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
15
4
20
Biyofizik / Biophysics
10
4
14
Biyoistatistik / Biostatistics
14
8
21
Biyokimya / Biochemistry
18
6
26
Deontoloji ve Tıp Tarihi /
Deontology and History of Medicine
13
0
15
Tıpta Bilgisayar / Computer in Medicine
0
6
4
Toplam / Total
70
28
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 3/49
1.1: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Anatomi /
Anatomy
Biyofizik /
Biophysics
Biyokimya /
Biochemistry
Tıpta
Bilgisayar /
Biyoistatistik/ Computer in
Biostatistics
Medicine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
1,2
3,4
1,2
3,4
1
2
4
3
4
1
2
3
-
2
4
1
3
4
3
2
1
4
1
2
3
1
3
4
2
3
1
4
2
4
2
3
1
4
3
1
2
3
4
2
1
-
4
2
3
1
3
4
1
2
1
4
2
3
-
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
Öğrencilerin Gruplara Dağılımı
Grup
Başlangıç No - Bitiş No
Program
1a
0902070061 - 0902140011
İngilizce Tıp
1b
0902140012 - 0902140082
İngilizce Tıp
2a
0901140001 - 0901140065
Türkçe Tıp
2b
0901140066 - 0901140130
Türkçe Tıp
3a
0901140131 - 0901140195
Türkçe Tıp
3b
0901140196 - 0901140260
Türkçe Tıp
4a
0901140261 - 0901140325
Türkçe Tıp
4b
0901140326 - 0901130395
Türkçe Tıp
Türkçe Tıp Öğrencilerinin Amfilere Dağılımı
Amfi
Başlangıç No - Bitiş No
MT
0901140001 -0901140195
TBA
0901140196 -0901130395
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 4/49
Ders Kurulu 1.2: Hücre Doku ve Organ Sistemleri I /
Course 1.2: Cell Tissue and Organ Systems I
Başkan (Chair)*: Prof. Dr. Selma Yılmazer, Tıbbi Biyoloji (Medical Biology)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Ş. Selmin Toplan, Biyofizik (Biophysics)
Prof. Dr. Gülnur Andican, Biyokimya (Biochemistry)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT1002
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI1002
Dersin Kredisi / Credit of Course:
13
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
13
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
30.10.2014
Kurul Bitişi / End of Course:
25.12.2014
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
01.12.2014 11:00
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
29.12.2014 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
27.01.2015 09:30
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Biyofizik / Biophysics
35
12
36
Biyokimya / Biochemistry
25
12
28
Tıbbi Biyoloji / Medical Biology
36
8
36
Toplam / Total
96
32
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 5/49
1.2: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Tarih / Date
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
Biyofizik /
Biophysics
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
-
Biyokimya /
Biochemistry
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
-
Tıbbi Biyoloji
/ Medical
Biology*
3a
4a
1a
2a
3b
4b
2b
3b
3a
4a
2b
2a
4b
1a
1a
2b
3a
4a
2a
3b
4b
1a
2b
2a
3a
4a
3b
4b
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
* “a” ve “b” grupları olmak üzere grup içi bölünme ayrıca ilan edilecektir.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 6/49
Ders Kurulu 1.3: Hücre Doku ve Organ Sistemleri II /
Course 1.3: Cell Tissue and Organ Systems II
Başkan (Chair)*: Prof. Dr. Turgut Ulutin, Tıbbi Biyoloji (Medical Biology)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Gökhan Metin, Fizyoloji (Physiology)
Doç. Dr. Emine Elif Güzel, Histoloji ve Embriyoloji (Histology and Embryology)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Bora Barutçu, Biyofizik (Biophysics)
Prof. Dr. Orkide Donma, Biyokimya (Biochemistry)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT1003
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI1003
Dersin Kredisi / Credit of Course:
13
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
13
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
16.02.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
06.04.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
06.04.2015 11:00
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
09.06.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
01.07.2015 09:30
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Biyofizik / Biophysics
9
10
11
Biyokimya / Biochemistry
10
0
8
Fizyoloji / Physiology
19
4
18
Genetik / Genetics
28
8
27
Histoloji ve Embriyoloji /
Histology and Embryology
37
12
36
Toplam / Total
103
34
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 7/49
1.3: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Biyofizik /
Biophysics
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
16.03.2015
18
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
23.03.2015
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Histoloji
Embriyoloji /
Histology
Embryology
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
2
3
Fizyoloji /
Physiology*
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
Temel
Genetik /
Basic
Genetics*
2a
3a
4a
1
2b
3b
4b
2a
3a
4a
1
2b
3b
4b
2a
3a
4a
2
1
4
3a
3
4
1
3
4
2
-
2b
3b
4b
2a
3a
4a
4b
1
2b
3b
1
2
3
4
1
2 (sınav)
3 (sınav)
4 (sınav)
1 (sınav)
1b
4a
-
4b
3a
2a
1a
4a
2b
3b
1b
2a
1a
2b
3b
4b
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
* “a” ve “b” grupları olmak üzere grup içi bölünme ayrıca ilan edilecektir.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 8/49
Ders Kurulu 1.4: Klinik Bilimlere Giriş /
Course 1.4: Introduction to Clinical Medicine
Başkan (Chair)*: Doç. Dr. Hacı Murat Emül, Psikiyatri (Psychiatry)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Anesthesiology and Reanimation)
Doç. Dr. Suat Hilal Akı, Patoloji (Pathology)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan, Farmakoloji (Pharmacology)
Doç. Dr. Hrısi Bahar, Mikrobiyoloji (Microbiology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT1004
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI1004
Dersin Kredisi / Credit of Course:
10
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
10
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
07.04.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
21.05.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
04.05.2015 11:00
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
29.05.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
19.06.2015 09:30
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anesteziyoloji ve Reanimasyon /
Anesthesiology and Reanimation
6
8
10
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi / Child and
Adolescent Psychiatry
3
0
3
Farmakoloji / Pharmacology
20
0
21
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji /
Microbiology and Clinical Microbiology
10
2
12
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
2
0
2
Patoloji / Pathology
28
8
33
Psikiyatri / Psychiatry
19
0
19
Toplam / Total
88
18
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 9/49
1.4: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Tarih / Date
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
20.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
11.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
18.05.2015
20.05.2015
21.05.2015
İlkyardım / First Aid
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
-
Mikrobiyoloji / Microbiology
1
2
3
4
-
Patoloji / Pathology
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
-
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 10/49
Birinci Sınıf Zorunlu Dersler Sınav Takvimi
1. Sömestir
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I / Ataturk's Principles and History of Revolution I
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
14.11.2014 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
02.01.2015 13:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
29.01.2015 13:30
Türk Dili I / Turkish Language I
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
14.11.2014 10:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
02.01.2015 14:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
29.01.2015 14:30
Afet Kültürü
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
14.11.2014 12:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
05.01.2015 12:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
29.01.2015 12:30
Şehir Kültür ve İstanbul
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
14.11.2014 12:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
05.01.2015 12:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
29.01.2015 12:30
Yabancı Dil 1
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
14.11.2014 14:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
05.01.2015 14:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
29.01.2015 11:30
Güzel Sanatlar 1
Sınav Şekli: Ödev
Beden Eğitimi 1
Sınav Şekli: Ödev
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 11/49
2. Sömestir
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II / Ataturk's Principles and History of Revolution II
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
10.04.2015 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
04.06.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
24.06.2015 09:30
Türk Dili II / Turkish Language II
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
10.04.2015 10:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
04.06.2015 10:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
24.06.2015 10:30
Afet Kültürü
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
10.04.2015 12:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
05.06.2015 12:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
24.06.2015 12:30
Şehir Kültür ve İstanbul
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
10.04.2015 12:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
05.06.2015 12:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
24.06.2015 12:30
Yabancı Dil 2
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
10.04.2015 14:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
05.06.2015 14:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
24.06.2015 14:30
Güzel Sanatlar 2
Sınav Şekli: Ödev
Beden Eğitimi 2
Sınav Şekli: Ödev
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 12/49
İkinci Sınıf / 2nd Year
Ders Kurulu 2.1: Lokomotor Sistem /
Course 2.1: Locomotor System
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Güler Kahraman Yıldırım, Anatomi (Anatomy)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Kenan Akgün, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Physical Medicine and Rehabilitation)
Prof. Dr. Nuran Darıyerli Toktamış, Fizyoloji (Physiology)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Tania Marur, Anatomi (Anatomy)
Doç. Dr. Mehmet Can Ünlü, Ortopedi (Orthopedics)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT2001
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI2001
Dersin Kredisi / Credit of Course:
8
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
8
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
15.09.2014
Kurul Bitişi / End of Course:
15.10.2014
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
15.10.2014 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
09.01.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
28.01.2015 09:30
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 13/49
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
21
14
42
Biyokimya / Biochemistry
3
0
4
Pediatri / Pediatrics
3
0
4
Enfeksiyon Hastalıkları /
Infectious Diseases
2
0
Farmakoloji / Pharmacology
5
0
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Physical Medicine and Rehabilitation
3
0
Fizyoloji / Physiology
5
2
Histoloji ve Embriyoloji /
Histology and Embryology
3
0
İç Hastalıkları / Internal Medicine
3
0
5
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Ortopedi ve Travmatoloji /
Orthopedics and Traumatology
3
0
Patoloji / Pathology
5
2
9
Radyodiagnostik / Radiodiagnostics
1
0
1
Toplam / Total
58
18
100
3
7
5
9
5
5
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 14/49
2.1: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tarih / Date
15.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
22.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
16.10.2014
Anatomi /
Anatomy
1, 2
3, 4
1, 2
3, 4
1, 2
3, 4
1, 2
3, 4
1, 2
3, 4
1, 2
3, 4
1, 2
3, 4
1 (sınav)
2 (sınav)
3 (sınav)
4 (sınav)
Fizyoloji /
Physiology
3
1
4
2
1
3
2
4
-
Patoloji /
Pathology
4
2
3
1
2
4
1
3
-
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 13:30-16:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 13:30-16:30.
Öğrencilerin Gruplara Dağılımı
Grup
Başlangıç No - Bitiş No
Program
1a
0902040070 - 0902130026
İngilizce Tıp
1b
0902130028 - 0902130094
İngilizce Tıp
2a
0901130001 - 0901130065
Türkçe Tıp
2b
0901130066 - 0901130130
Türkçe Tıp
3a
0901130131 - 0901130193
Türkçe Tıp
3b
0901130194 - 0901130257
Türkçe Tıp
4a
0901130258 - 0901130329
Türkçe Tıp
4b
0901130330 - 0901060272
Türkçe Tıp
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 15/49
Ders Kurulu 2.2: Kalp ve Damar Sistemi /
Course 2.2: Cardiovascular System
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Gülderen Şahin, Fizyoloji (Physiology)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Zeki Öngen, Kardiyoloji (Cardiology)
Prof. Dr. Ercan Tanyeli, Anatomi (Anatomy)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Funda Öztunç, Pediatri (Pediatrics)
Prof. Dr. Öner Süzer, Farmakoloji (Pharmacology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT2002
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI2002
Dersin Kredisi / Credit of Course:
14
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
14
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
16.10.2014
Kurul Bitişi / End of Course:
01.12.2014
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
01.12.2014 09:00
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
05.01.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
26.01.2015 09:30
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 16/49
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
13
14
16
Biyokimya / Biochemistry
2
2
2
Pediatri / Pediatrics
7
0
6
Enfeksiyon Hastalıkları /
Infectious Diseases
1
0
Farmakoloji / Pharmacology
26
0
20
Fizyoloji / Physiology
22
8
20
Histoloji ve Embriyoloji /
Histology and Embryology
8
2
İç Hastalıkları / Internal Medicine
1
0
Kalp Damar Cerrahisi /
Cardiovascular Surgery
2
0
Kardiyoloji / Cardiology
22
0
17
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
2
0
2
Patoloji / Pathology
6
4
6
112
30
100
Toplam / Total
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 17/49
1
7
1
2
2.2: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Tarih / Date
16.10.2014
17.10.2014
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
27.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
Anatomi /
Anatomy
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
-
Fizyoloji /
Physiology
4
2
3
1
3
1
4
2
3
1
2
4
1
2
3
4
-
Biyokimya /
Biochemistry
2
3
4
1
-
Histoloji /
Histology
4
3
1
2
4 (sınav)
1 (sınav)
2 (sınav)
3 (sınav)
-
Patoloji /
Pathology
3
4
1
2
-
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 13:30-16:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 13:30-16:30.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 18/49
Ders Kurulu 2.3: Solunum Sistemi /
Course 2.3: Respiratory System
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Nermin Yelmen, Fizyoloji (Physiology)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Gül Öngen, Göğüs hastalıkları (Pulmonary Medicine)
Prof. Dr. Ali İhsan Soyluoğlu, Anatomi (Anatomy)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Büge Öz, Patoloji (Pathology)
Prof. Dr. Akif Turna, Göğüs Cerrahisi (Thoracic Surgery)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT2003
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI2003
Dersin Kredisi / Credit of Course:
8
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
8
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
02.12.2014
Kurul Bitişi / End of Course:
26.12.2014
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
15.12.2014 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
30.12.2014 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
30.01.2015 09:00
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 19/49
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
4
4
10
Pediatri / Pediatrics
2
0
3
Enfeksiyon Hastalıkları / Infectious
Diseases
1
0
Farmakoloji / Pharmacology
6
0
10
Fizyoloji / Physiology
11
4
21
Göğüs Cerrahisi / Thoracic Surgery
1
0
2
Göğüs Hastalıkları / Pulmonary
Medicine
14
0
Histoloji ve Embriyoloji / Histology and
Embryology
4
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları /
Otorhinolaryngology
1
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
2
Patoloji / Pathology
8
2
15
Radyodiagnostik / Radiodiagnostics
2
0
3
Toplam / Total
55
12
100
2
22
2
8
0
2
2.3: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
22.12.2014
Anatomi /
Anatomy
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
2 (sınav)
4 (sınav)
1 (sınav)
3 (sınav)
-
Fizyoloji /
Physiology
3
1
4
2
3
1
4
2
-
Histoloji /
Histology
4
2
3
1
1 (sınav)
3 (sınav)
2 (sınav)
4 (sınav)
-
Patoloji /
Pathology
4
2
3
1
-
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 13:30-16:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 13:30-16:30.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 20/49
Ders Kurulu 2.4: Hematopoetik Sistem, İmmünoloji,
Mikrobiyoloji / Course 2.4: Hematopoietic System,
Immunology, Microbiology
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Gökhan Aygün, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji (Microbiology and Clinical Microbiology)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Teoman Soysal, İç Hastalıkları (Internal Medicine)
Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatrics)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Aydın Barlas, Farmakoloji (Pharmacology)
Prof. Dr. Gönül Şimşek, Fizyoloji (Physiology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT2004
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI2004
Dersin Kredisi / Credit of Course:
16
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
16
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
16.02.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
06.04.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
16.03.2015 09:00
06.04.2015 09:00
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
08.06.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
30.06.2015 09:30
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 21/49
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Biyokimya / Biochemistry
6
2
5
Pediatri / Pediatrics
6
0
5
Farmakoloji / Pharmacology
12
0
8
Fizyoloji / Physiology
9
4
7
Genel Cerrahi / General Surgery
2
0
1
Histoloji ve Embriyoloji / Histology and
Embryology
3
2
3
İç Hastalıkları / Internal Medicine
20
0
13
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji /
Microbiology and Clinical Microbiology
47
12
37
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Patoloji / Pathology
9
4
8
Tıp Eğitimi / Medical Education
0
36
12
Toplam / Total
115
60
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 22/49
2.4: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih /
Date
1
16.02.2015
Tıbbi Beceri /
Mikrobiyoloji /
Medical
Microbiology
Skillls
-
2
17.02.2015
-
-
3
18.02.2015
-
4
19.02.2015
5
20.02.2015
6
Fizyoloji /
Physiology
Histoloji /
Histology
Biyokimya /
Biochemistry
Patoloji /
Pathology
-
-
-
-
-
-
-
-
3,4
-
-
-
-
-
1,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23.02.2015
1
-
3b
-
4
-
7
24.02.2015
3
-
1b
-
2
-
8
25.02.2015
-
1,2,3,4
-
-
-
-
9
26.02.2015
2
3,4
1a
-
-
-
10
27.02.2015
4
-
3a
-
-
-
11
02.03.2015
-
1,2b
4a
-
-
-
12
03.03.2015
-
1,2,3,4
-
-
-
-
13
04.03.2015
-
2a
4b
-
3
-
14
05.03.2015
1
-
2a
-
-
-
15
06.03.2015
3
-
2b
-
1
-
16
09.03.2015
2
3,4
-
-
-
-
17
10.03.2015
4
1,2
3a
-
-
-
18
11.03.2015
1
-
3b
-
-
4
19
12.03.2015
3
-
1a
-
-
2
20
16.03.2015
2
3a,4
1b
-
-
-
21
17.03.2015
4
1,2
-
-
-
-
22
18.03.2015
-
-
4b
-
-
3
23
19.03.2015
1
3b
2a
-
-
-
24
20.03.2015
3
-
2b
-
-
1
25
23.03.2015
2
3,4
-
-
-
-
26
24.03.2015
4
1,2
-
3
-
-
27
25.03.2015
1
-
-
2
-
4
28
26.03.2015
3
-
-
4
-
2
29
27.03.2015
2
3,4
-
1
-
-
30
30.03.2015
4
1,2
-
3 (sınav)
-
-
31
31.03.2015
1
-
4a
2 (sınav)
-
3
32
01.04.2015
3
-
-
4 (sınav)
-
1
33
02.04.2015
-
1,2,3,4
-
-
-
-
34
03.04.2015
-
-
-
1 (sınav)
-
-
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 13:30-16:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 13:30-16:30.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 23/49
Ders Kurulu 2.5: Gastrointestinal Sistem /
Course 2.5: Gastrointestinal System
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Arzu Seven, Biyokimya (Biochemistry)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Serdar Yüceyar, Genel Cerrahi (General Surgery)
Prof. Dr. Ahmet Merih Dobrucalı, İç Hastalıkları (Internal Medicine)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Gülderen Şahin, Fizyoloji (Physiology)
Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem, Anatomi (Anatomy)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT2005
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI2005
Dersin Kredisi / Credit of Course:
14
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
14
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
07.04.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
26.05.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
04.05.2015 09:00
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
01.06.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
23.06.2015 09:30
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 24/49
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
8
8
8
Biyokimya / Biochemistry
25
10
21
Çocuk Cerrahisi / Pediatric Surgery
2
0
1
Pediatri / Pediatrics
8
0
5
Enfeksiyon Hastalıkları /
Infectious Diseases
2
0
1
Farmakoloji / Pharmacology
4
0
3
Fizyoloji / Physiology
14
2
10
Genel Cerrahi / General Surgery
20
0
14
Histoloji ve Embriyoloji /
Histology and Embryology
8
8
8
İç Hastalıkları / Internal Medicine
22
0
15
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Patoloji / Pathology
10
4
8
Radyodiagnostik / Radiodiagnostics
1
0
1
Tıp Eğitimi / Medical Education
0
10
4
125
42
100
Toplam / Total
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 25/49
2.5: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Tıbbi Beceri /
Medical Skillls
Anatomi /
Anatomy
Biyokimya /
Biochemistry
Histoloji /
Histology
Fizyoloji /
Physiology
Patoloji /
Pathology
1
07.04.2015
1,2,3,4
-
-
-
-
-
2
08.04.2015
1,2,3,4
-
-
-
-
-
3
09.04.2015
1,2,3,4
-
-
-
-
-
4
10.04.2015
-
-
-
-
-
-
5
13.04.2015
-
1
2
-
-
-
6
14.04.2015
-
2
3
-
-
-
7
15.04.2015
1,2,3,4
-
-
-
-
-
8
16.04.2015
-
3
4
1
-
-
9
17.04.2015
-
-
-
2
-
-
10
20.04.2015
-
4
1
3
-
-
11
21.04.2015
-
1
2
4
-
-
12
22.04.2015
-
2
3
4
-
-
13
24.04.2015
1,2,3,4
-
-
-
-
-
14
27.04.2015
-
-
-
3
-
-
15
28.04.2015
-
3
4
1
-
-
16
29.04.2015
-
4
1
2
-
-
17
30.04.2015
-
1
2
3
4
-
18
04.05.2015
-
-
-
-
-
-
19
05.05.2015
-
2
3
4
1
-
20
06.05.2015
-
3
4
1
2
-
21
07.05.2015
-
4
1
2
3
-
22
08.05.2015
-
-
-
-
-
-
23
11.05.2015
-
1
2
3
-
4
24
12.05.2015
-
2
3
4
-
1
25
13.05.2015
-
3
4
1
-
2
26
14.05.2015
-
4
1
2
-
3
27
15.05.2015
-
-
-
-
-
-
28
18.05.2015
-
1 (sınav)
2
3 (sınav)
-
4
29
20.05.2015
-
2 (sınav)
3
4 (sınav)
-
1
30
21.05.2015
-
3 (sınav)
4
1 (sınav)
-
2
31
22.05.2015
-
4 (sınav)
1
2 (sınav)
-
3
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 13:30-16:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 13:30-16:30.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 26/49
Üçüncü Sınıf / 3rd Year
Ders Kurulu 3.0: Dahili Tıp Pratiğine Giriş / Course 3.0:
Introduction to Internal Medicine Practice
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Aydın Tunçkale, İç Hastalıkları (Internal Medicine)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Zeki Öngen, Kardiyoloji (Cardiology)
Doç. Dr. Derya Uğurlu Uludüz, Nöroloji (Neurology)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Benan Müsellim, Göğüs Hastalıkları (Pulmonary Medicine)
Doç. Dr. Burhan Engin, Dermatology (Dermatology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3015
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3015
Dersin Kredisi / Credit of Course:
2
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
2
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
15.09.2014
Kurul Bitişi / End of Course:
26.12.2014
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
26.12.2014 10:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
(Sözlü sınav)
06.01.2015 (1. Grup); 07.01.2015 (2. Grup)
08.01.2015 (3. Grup); 09.01.2015 (4. Grup)
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
(Sözlü sınav)
23.01.2015 (Tüm gruplar)
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Dermatoloji / Dermatology
0
2
4
Enfeksiyon Hastalıkları /
Infectious Diseases
1
0
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Physical Medicine and Rehabilitation
1
2
Göğüs Hastalıkları / Pulmonary
Medicine
2
4
İç Hastalıkları / Internal Medicine
6
10
39
Kardiyoloji / Cardiology
3
6
21
Nöroloji / Neurology
1
4
11
Toplam / Total
14
28
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 27/49
4
7
14
Ders Kurulu 3.1: Sinir Sistemi ve Duyu Organları /
Course 3.1: Nerve System and Sensory Organs
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Ertan Yurdakoş, Fizyoloji (Physiology)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Sibel Ertan, Nöroloji (Neurology)
Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem, Anatomi (Anatomy)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Aydın Barlas, Farmakoloji (Pharmacology)
Doç. Dr. Emine Elif Güzel, Histoloji (Histology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3001
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3001
Dersin Kredisi / Credit of Course:
15
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
15
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
15.09.2014
Kurul Bitişi / End of Course:
11.11.2014
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
11.11.2014 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
12.01.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
29.01.2015 09:30
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 28/49
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
32
14
24
Biyokimya / Biochemistry
1
0
1
Dermatoloji / Dermatology
2
0
2
Enfeksiyon Hastalıkları / Infectious
Diesases
5
0
Farmakoloji / Pharmacology
18
0
11
Fizyoloji / Physiology
30
10
21
Göz Hastalıkları / Opthalmology
2
0
2
Histoloji / Histology
18
2
11
Kulak Burun Boğaz /
Otorhinolaryngology
2
0
Nöroloji / Neurology
13
0
8
Nöroşirurji / Neurosurgery
3
0
2
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Patoloji / Pathology
12
4
9
Pediatri / Pediatrics
1
0
1
Radyoloji / Radiology
2
0
142
30
2
100
Toplam / Total
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 29/49
3
2
3.1: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Anatomi / Fizyoloji /
Anatomy Physiology
Biyokimya /
Biochemistry
Histoloji /
Histology
Patoloji /
Pathology
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
15.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
22.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
27.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
03.11.2014
04.11.2014
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
4 (sınav)
2 (sınav)
3 (sınav)
1 (sınav)
-
2
4
1
3
2
3
4
1
2 (sınav)
4 (sınav)
1 (sınav)
3 (sınav)
4
2
3
1
4
1
2
3
1
4
2
3
4
2
3
1
3
1
4
2
3
4
1
2
3
1
4
2
Klinik
Uygulamalar
/ Clinical
Practices
1
3
4
2
1
3
2
1
4
2
3
1
4
2
3
1
4
2
1
3
4
1
2
3
4
1
3
2
4
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 30/49
Ders Kurulu 3.2: Genitoüriner Sistem /
Course 3.2: Genitourinary System
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Altay Gezer, Kadın Doğum (Gynecology and Obstetrics)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Mehmet Rıza Altıparmak, İç Hastalıkları (Internal Medicine)
Prof. Dr. Mehmet Seven, Tıbbi Genetik (Medical Genetics)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. İsmail Seçkin, Histoloji (Histology)
Prof. Dr. Şennur İlvan, Patoloji (Pathology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3002
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3002
Dersin Kredisi / Credit of Course:
13
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
13
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
12.11.2014
Kurul Bitişi / End of Course:
26.12.2014
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
08.12.2014 10:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
02.01.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
27.01.2015 13:30
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 31/49
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
7
14
9
Biyokimya / Biochemistry
3
4
3
Enfeksiyon Hastalıkları /
Infectious Diseases
2
0
2
Farmakoloji / Pharmacology
6
0
4
Fizyoloji / Physiology
12
2
9
Genel Cerrahi / General Surgery
2
0
2
Histoloji / Histology
12
6
10
İç Hastalıkları / Internal Medicine
9
0
6
Kadın Hastalıkları ve Doğum /
Gynecology and Obstetrics
23
0
15
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Patoloji / Pathology
14
4
11
Pediatri / Pediatrics
4
0
3
Radyoloji / Radiology
3
0
2
Tıbbi Genetik / Medical Genetics
28
0
19
Üroloji / Urology
6
0
4
Toplam / Total
132
30
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 32/49
3.2: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Anatomi / Fizyoloji /
Anatomy Physiology
Biyokimya /
Biochemistry
Histoloji /
Histology
Patoloji /
Pathology
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1 (sınav)
3 (sınav)
2 (sınav)
4 (sınav)
-
3
1
4
2
3
1
4
2
3
1
4
2
-
4
2
3
1
4
2
3
1
1
3
2
4
2 (sınav)
4 (sınav)
1 (sınav)
3 (sınav)
-
2
4
1
3
2
4
1
3
-
1
3
2
4
-
Klinik
Uygulamalar
/ Clinical
Practices
2
3
4
3
1
4
2
3
1
4
2
3
1
4
2
4
2
3
1
2
3
1
4
4
2
3
1
Yazılı Sınav
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 33/49
Ders Kurulu 3.3: Topografik Anatomi - Biyoistatistik Deontoloji / Course 3.3: Topographic Anatomy Biostatistics - Deontology
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. M. Yakup Tuna, Anatomi (Anatomy)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Gürsel Çetin Adli Tıp (Forensic Medicine)
Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan, Deontoloji ve Tıp Tarihi (Deontology and History of Medicine)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak, Biyoistatistik (Biostatistics)
Doç. Dr. Nurver Turfaner, Aile Hekimliği (Primary Care)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3003
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3003
Dersin Kredisi / Credit of Course:
8
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
8
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
16.02.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
16.03.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
16.03.2015 11:00
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
10.06.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
01.07.2015 09:30
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Adli Tıp / Forensic Medicine
15
0
17
Aile Hekimliği / Primary Care
7
0
8
Anatomi / Anatomy
34
14
45
Biyoistatistik / Biostatistics
12
0
13
Deontoloji ve Tıp Tarihi / Deontology
and History of Medicine
11
0
12
Klinik Uygulamalar / Clinical Practices
0
12
5
Toplam / Total
79
26
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 34/49
3.3: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tarih / Date
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
20.02.2015
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
27.02.2015
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
Anatomi /
Anatomy
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
Klinik
Uygulamalar /
Clinical
Practices
4
2
1
3
1
4
2
3
4
2
3
1
4
2
3
1
-
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
Klinik uygulama dönüşümü aşağıda ilan edilmiştir / Clinical practice rotation is announced below.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencileri,
6. Yarıyıl Klinik Uygulama Dönüşüm Programı
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tarih / Date
18.02.2015
19.02.2015
20.02.2015
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
27.02.2015
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
17.03.2015
18.03.2015
Çocuk Sağlığı
ve
Hastalıkları
4a
2a
1a
3a
1a
4a
2a
3a
4a
2a
3a
1a
4a
2a
3a
1a
3a
2a
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
4b
2b
1b
3b
1b
4b
2b
3b
4b
2b
3b
1b
4b
2b
3b
1b
3b
2b
Genel Cerrahi
4c
2c
1c
3c
1c
4c
2c
3c
4c
2c
3c
1c
4c
2c
3c
1c
3c
2c
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 35/49
No
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Tarih / Date
19.03.2015
20.03.2015
23.03.2015
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
27.03.2015
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
03.04.2015
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
10.04.2015
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
24.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
04.05.2015
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
15.05.2015
18.05.2015
20.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
25.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
Çocuk Sağlığı
ve
Hastalıkları
4a
1a
2b
3b
1b
4b
4b
2b
3b
1b
1b
4b
2b
3b
1b
4b
2b
3b
1b
2b
3b
4b
1c
4c
2c
3c
1c
2c
3c
4c
3c
1c
4c
2c
3c
1c
4c
2c
3c
1c
4c
2c
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
4b
1b
2c
3c
1c
4c
4c
2c
3c
1c
1c
4c
2c
3c
1c
4c
2c
3c
1c
2c
3c
4c
1a
4a
2a
3a
1a
2a
3a
4a
3a
1a
4a
2a
3a
1a
4a
2a
3a
1a
4a
2a
Genel Cerrahi
4c
1c
2a
3a
1a
4a
4a
2a
3a
1a
1a
4a
2a
3a
1a
4a
2a
3a
1a
2a
3a
4a
1b
4b
2b
3b
1b
2b
3b
4b
3b
1b
4b
2b
3b
1b
4b
2b
3b
1b
4b
2b
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 36/49
Dolaşılan istasyonlar:
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1.
Anamnez Alma – Genel Muayene
2.
Solunum – Dolaşım Sistemi
3.
Ağız – Boğaz – Batın, Nörolojik Muayene
4.
Lenf Sistemi, Lokomotor Sistem, Genital Muayene, Puberte Değerlendirme
5.
Süt Çocuğu, Yenidoğan
Kadın Hastalıkları ve Doğum
1.
Antenatal Poliklinik: Obstetrik Muayene ve Obstetrik Ultrasonografi
2.
Jinekoloji Poliklinik: Jinekolojik Muayene ve Aletlerin Tanıtılması
3.
Doğumhane ve Servis: Normal Doğum, Operatif Doğum
4.
Ameliyathane ve Servis: Jinekolojik Ameliyatlar
5.
Jinekolojik Onkoloji: Onkolojik Muayene ve Kolposkopi
Genel Cerrahi
1.
Cerrahi hastalarda anemnez, klinik semptomlar
2.
Cerrahi hastalarda muayene yöntemleri
3.
Cerrahi malzemeler (dren, kateter, sütür materyalleri, bandaj)
4.
Bandaj ve teknikleri
5.
Akut karın ve travma
Öğrencilerin Gruplara Dağılımı
Grup Alt Grup Başlangıç No - Bitiş No
Program
1
1a
0902080058 - 0902120008
İngilizce Tıp
1
1b
0902120010 - 0902120041
İngilizce Tıp
1
1c
0902120042 - 0902120084
İngilizce Tıp
2
2a
0901120001 - 0901120038
Türkçe Tıp
2
2b
0901120039 - 0901120079
Türkçe Tıp
2
2c
0901120080 - 0901120119
Türkçe Tıp
3
3a
0901120120 - 0901120159
Türkçe Tıp
3
3b
0901120160 - 0901120198
Türkçe Tıp
3
3c
0901120199 - 0901120241
Türkçe Tıp
4
4a
0901120242 - 0901120279
Türkçe Tıp
4
4b
0901120280 - 0901120330
Türkçe Tıp
4
4c
0901120331 - 0901090298
Türkçe Tıp
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 37/49
Ders Kurulu 3.4: Endokrin Sistem ve Metabolizma /
Course 3.4: Endocrine System and Metabolism
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumuk, İç Hastalıkları (Internal Medicine)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu, Biyokimya (Biochemistry)
Prof. Dr. Saadet Olcay Evliyaoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatrics)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Sibel Erdamar, Patoloji (Pathology)
Prof. Dr. Nuran Darıyerli Toktamış, Fizyoloji (Physiology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3004
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3004
Dersin Kredisi / Credit of Course:
12
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
12
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
17.03.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
20.04.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
20.04.2015 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
03.06.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
26.06.2015 09:30
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
2
2
3
Biyokimya / Biochemistry
19
0
18
Farmakoloji / Pharmacology
13
0
12
Fizyoloji / Physiology
12
6
14
Genel Cerrahi / General Surgery
3
0
3
Histoloji / Histology
4
2
5
İç Hastalıkları / Internal Medicine
22
0
21
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
2
0
2
Patoloji / Pathology
6
4
8
Pediatri / Pediatrics
8
0
8
Radyoloji / Radiology
1
0
1
Klinik Uygulamalar / Clinical Practices
0
15
5
Toplam / Total
92
29
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 38/49
3.4: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Anatomi /
Anatomy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
23.03.2015
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
27.03.2015
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
03.04.2015
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
10.04.2015
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
Fizyoloji /
Physiology
Histoloji /
Histology
Patoloji /
Pathology
3
1
4
2
3
1
4
2
4
2
3
1
3 (sınav)
2 (sınav)
4 (sınav)
1 (sınav)
-
2
4
1
3
3
1
4
2
3
1
4
2
-
Klinik
Uygulamalar /
Clinical
Practices
3
2
4
1
2
3
1
4
4
2
3
1
1
4
2
3
1
4
2
3
1
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
Klinik uygulama dönüşümü Topografik Anatomi - Biyoistatistik – Deontoloji ders kurulunda ilan
edilmiştir / Clinical practice rotation is announced at Topographic Anatomy – Biostatistics - Deontology
course.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 39/49
Ders Kurulu 3.5: Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon
Hastalıkları / Course 3.5: Clinical Microbiology and
Infectious Diseases
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, Enfeksiyon Hastalıkları (Infectious Diseases)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Nevriye Gönüllü, Mikrobiyoloji (Microbiology)
Prof. Dr. Sibel Özyazgan, Farmakoloji (Pharmacology)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Ayşe Eroğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatrics)
Doç. Dr. Kağan Zengin, Genel Cerrahi (General Surgery)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3005
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3005
Dersin Kredisi / Credit of Course:
10
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
10
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
21.04.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
27.05.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
11.05.2015 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
28.05.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
22.06.2015 09:30
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Enfeksiyon Hastalıkları /
Infectious Diseases
19
0
19
Farmakoloji / Pharmacology
18
0
17
Genel Cerrahi / General Surgery
1
0
1
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji /
Microbiology and Clinical Microbiology
52
12
54
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Pediatri / Pediatrics
3
0
3
Klinik Uygulamalar / Clinical Practices
0
18
5
Toplam / Total
94
30
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 40/49
3.5: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
Anatomi /Anatomy
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tarih / Date
21.04.2015
22.04.2015
24.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
04.05.2015
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
15.05.2015
18.05.2015
20.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
25.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
1 (sınav)
1 (sınav)
3 (sınav)
3 (sınav)
4 (sınav)
4 (sınav)
2 (sınav)
2 (sınav)
-
Mikrobiyoloji /
Microbiology
3
4
2
1
2
3
4
1
3
4
2
1
3
4
2
1
3
4
2
1
-
Klinik Uygulamalar
/ Clinical Practices
2
3
4
1
4
2
3
1
2
3
4
3
1
4
2
3
1
4
2
3
1
4
2
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
Klinik uygulama dönüşümü Topografik Anatomi - Biyoistatistik – Deontoloji ders kurulunda ilan
edilmiştir / Clinical practice rotation is announced at Topographic Anatomy – Biostatistics - Deontology
course.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 41/49
4. Sınıf / 4th Class
4. Sınıf Staj Dönüşüm Programı / 4th Class Rotation Program for
Clerkships
Son 7 işgünü /
last 7 working day
İç Hastalıkları (10.5 hafta) /
Internal Medicine (10.5 weeks)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(10.5 hafta) /
Pediatrics (10.5 weeks)
Kadın Hastalıkları ve Doğum
(7 hafta) / Gynecology and
Obstetrics (7 weeks)
01.09.14
22.09.14
23.09.14
17.10.14
20.10.14
13.11.14
14.11.14
05.12.14
08.12.14
29.12.14
30.12.14
21.01.15
(12.09.1422.09.14)
(09.10.1417.10.14)
(04.11.1413.11.14)
(27.11.1405.12.14)
(19.12.1429.12.14)
(13.01.1521.01.15)
1+2
1+2
1+2
3+4+5+6 3+4+5+6 3+4+5+6
3+4+5+6 3+4+5+6 3+4+5+6
1+2
1+2
1+2
7+8
7+8
9 + 10
9 + 10
11 + 12
11 + 12
9 + 10
9 + 10
11 + 12
11 + 12
7+8
7+8
* Anesteziyoloji ve
reanimasyon (2 hafta)
Radyodiagnostik (1.5 hafta)
Anesthesiology and
Reanimation (2 weeks)
Radiodiagnostics (1.5 weeks)
11
12
7
8
9
10
Üroloji (3.5 hafta) /
Urology (3.5 weeks)
12
11
8
7
10
9
02.02.15
23.02.15
24.02.15
17.03.15
18.03.15
08.04.15
09.04.15
04.05.15
05.05.15
27.05.15
28.05.15
19.06.15
Son 7 işgünü /
last 7 working day
(13.02.1523.02.15)
(09.03.1517.03.15)
(31.03.1508.04.15)
(22.04.1504.05.15)
(18.05.1527.05.15)
(11.06.1519.06.15)
İç Hastalıkları (10.5 hafta) /
Internal Medicine (10.5 weeks)
7+8+9
7+8+9
7+8+9
Genel Cerrahi (7 hafta) /
General Surgery (7 weeks)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(10.5 hafta) /
Pediatrics (10.5 weeks)
Kadın Hastalıkları ve Doğum
(7 hafta) / Gynecology and
Obstetrics (7 weeks)
10 + 11 + 12 10 + 11 + 12 10 + 11 + 12
10 + 11 + 12 10 + 11 + 12 10 + 11 + 12
7+8+9
7+8+9
7+8+9
1+2
1+2
3+4
3+4
5+6
5+6
3+4
3+4
5+6
5+6
1+2
1+2
* Anesteziyoloji ve
reanimasyon (2 hafta)
Radyodiagnostik (1.5 hafta)
Anesthesiology and
Reanimation (2 weeks)
Radiodiagnostics (1.5 weeks)
5
6
1
2
3
4
Üroloji (3.5 hafta) /
Urology (3.5 weeks)
6
5
2
1
4
3
Genel Cerrahi (7 hafta) /
General Surgery (7 weeks)
1. ve 2. Grup İngilizce Tıp Programı. 10.5 haftalık stajlarda 48 işgünü, 7 haftalık stajlarda 32 iş günü, 3.5 haftalık
stajlarda 16 işgünü, 2 haftalık stajlarda 9 iş günü ve 1.5 haftalık stajlarda 7 işgünü verilmiştir.
* İlgili periyodun son 7 işgününde Radyodiagnostik Anabilim Dalına gidilecektir. Bu periyodlar çizelgenin üstünde
parantez içinde belirtilmiştir.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 42/49
Staj Grupları
Başlangıç
0902090058
0902110025
0901110001
0901110032
0901110062
0901110087
0901110114
0901110151
0901110186
0901110219
0901110254
0901110286
1*
2*
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bitiş
0902110024
0902110080
0901110030
0901110061
0901110086
0901110113
0901110150
0901110185
0901110218
0901110253
0901110285
0901773547
* İngilizce Tıp Programı
4. Sınıf Stajları Bütünleme Sınavı Tarihleri /
4th Class Clerkships Dates for Makeup Examinations
Güz sömestri / Autumn semester
Saat / Hour
Tarih / Date
08:30
13:00
26.01.2015
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anesteziyoloji
27.01.2015
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
-
28.01.2015
Üroloji
Radyodiagnostik
29.01.2015
Genel Cerrahi
-
30.01.2015
İç Hastalıkları
-
Bahar sömestri / Spring semester
Saat / Hour
Tarih / Date
08:30
13:00
25.06.2015
Kadın Hastalıkları ve Doğum
-
26.06.2015
Genel Cerrahi
-
29.06.2015
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
-
30.06.2015
-
-
01.07.2015
Üroloji
-
02.07.2015
Radyodiagnostik
Anesteziyoloji
03.07.2015
-
-
06.07.2015
İç Hastalıkları
-
07.07.2015
-
-
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 43/49
5. Sınıf / 5th Class
5. Sınıf Staj Dönüşüm Programı / 5th Class Rotation Program for
Clerkships
01.09.14
18.09.14
19.09.14
10.10.14
13.10.14
03.11.14
04.11.14
21.11.14
24.11.14
11.12.14
12.12.14
31.12.14
02.01.15
21.01.15
(12.09.14- (02.10.14- (24.10.14- (17.11.14- (05.12.14- (25.12.14- (15.01.15Son 5 işgünü /
18.09.14)
10.10.14)
03.11.14)
21.11.14)
11.12.14)
31.02.14)
21.01.15)
last 5 working day
Ortopedi ve Travmatoloji (3
hafta) / Orthopedics and
1
2
7
8
5
6
3
Traumatology (3 weeks)
Psikiyatri (2 hafta)
Nöroşirurji (1 hafta) /
2
1
8
7
6
5
4
Psychiatrics (2 weeks)
Neurosurgery (1 week)
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
(3 hafta) / Physical Medicine
7
8
5
6
3
4
9
and Rehabilitation (3 weeks)
Nöroloji (3 hafta) /
8
7
6
5
4
3
10
Neurology (3 weeks)
Göz Hastalıkları (3 hafta) /
5
6
3
4
9
10
11
Ophthalmology (3 weeks)
Kulak Burun ve Boğaz (3
hafta) / Otorhinolaryngology
6
5
4
3
10
9
12
(3 weeks)
Göğüs Hastalıkları (3 hafta) /
Pulmonary Medicine (3
3
4
9
10
11
12
13
weeks)
Kalp Damar Cerrahisi (2
hafta)
Göğüs Cerrahisi (1 hafta) /
4
3
10
9
12
11
14
Cardiovascular Surgery (2
weeks)
Pulmonary Surgery (1 week)
Çocuk Cerrahisi (2 hafta)
Radyasyon Onkolojisi (1
hafta) /
9
10
11
12
13
14
1
Pediatric Surgery (2 weeks)
Radiation Oncology (1 week)
Plastik Cerrahi (2 hafta)
Nükleer Tıp (1 hafta) /
10
9
12
11
14
13
2
Plastic Surgery (2 weeks)
Nuclear Medicine (1 week)
Kardiyoloji (3 hafta) /
11
12
13
14
1
2
7
Cardiology (3 weeks)
Enfeksiyon Hastalıkları (3
hafta) /
12
11
14
13
2
1
8
Infectious Diseases (3 weeks)
***Adli Tıp (2 hafta)
Dermatoloji (2 hafta)
Halk Sağlığı (2 hafta)
13 + 14
13 + 14
1+2
1+2
7+8
7+8
5+6
Forensic Medicine (2 weeks)
Public Health (2 weeks)
Dermatology (2 weeks)
3 haftalık stajlarda 14 iş günü, 2 haftalık stajlarda 9 iş günü, 1 haftalık stajlarda 5 iş günü verilmiştir.
* 1, 2, 3 ve 4. Grup İngilizce Tıp Programı’dır.
** 1 haftalık stajlar periyodların son 5 işgününde yapılacaktır. Bu periyodlar da çizelgede parantez içinde
belirtilmiştir.
*** Bu stajların dönüşümünün detayları iki sonraki sayfada sunulmaktadır.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 44/49
02.02.15
19.02.15
20.02.15
11.03.15
12.03.15
31.03.15
01.04.15
20.04.14
21.04.15
12.05.15
13.05.15
01.06.15
02.06.15
19.06.15
Son 5 işgünü /
(13.02.1519.02.15)
last 5 working day
Ortopedi ve Travmatoloji (3
hafta) / Orthopedics and
4
Traumatology (3 weeks)
Psikiyatri (2 hafta)
Nöroşirurji (1 hafta) /
3
Psychiatrics (2 weeks)
Neurosurgery (1 week)
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
(3 hafta) / Physical Medicine
10
and Rehabilitation (3 weeks)
Nöroloji (3 hafta) /
9
Neurology (3 weeks)
Göz Hastalıkları (3 hafta) /
12
Ophthalmology (3 weeks)
Kulak Burun ve Boğaz (3
hafta) / Otorhinolaryngology (3
11
weeks)
Göğüs Hastalıkları (3 hafta) /
Pulmonary Medicine (3
14
weeks)
Kalp Damar Cerrahisi (2 hafta)
Göğüs Cerrahisi (1 hafta) /
Cardiovascular Surgery (2
13
weeks)
Pulmonary Surgery (1 week)
Çocuk Cerrahisi (2 hafta)
Radyasyon Onkolojisi (1
hafta)/
2
Pediatric Surgery (2 weeks)
Radiation Oncology (1 week)
Plastik Cerrahi (2 hafta)
Nükleer Tıp (1 hafta) /
1
Plastic Surgery (2 weeks)
Nuclear Medicine (1 week)
Kardiyoloji (3 hafta) /
8
Cardiology (3 weeks)
Enfeksiyon Hastalıkları (3
hafta) /
7
Infectious Diseases (3 weeks)
***Adli Tıp (2 hafta)
Dermatoloji (2 hafta)
Halk Sağlığı (2 hafta)
5+6
Forensic Medicine (2 weeks)
Public Health (2 weeks)
Dermatology (2 weeks)
(05.03.1511.03.15)
(25.03.1531.03.15)
(14.04.1520.04.15)
(06.05.1512.05.15)
(26.05.1501.06.15)
(15.06.1519.06.15)
9
10
11
12
13
14
10
9
12
11
14
13
11
12
13
14
1
2
12
11
14
13
2
1
13
14
1
2
7
8
14
13
2
1
8
7
1
2
7
8
5
6
2
1
8
7
6
5
7
8
5
6
3
4
8
7
6
5
4
3
5
6
3
4
9
10
6
5
4
3
10
9
3+4
3+4
9 + 10
9 + 10
11 + 12
11 + 12
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 45/49
Halk Sağlığı, Adli Tıp, Dermatoloji Dönüşüm Tablosu / Public Health,
Forensic Medicine, Dermatology Rotation Program
Tarih
Halk Sağlığı
(Public Health)
Adli Tıp
(Forensic Medicine)
Dermatoloji
(Dermatology)
01.09.2014-11.09.2014
13+14
-
-
12.09.2014-24.09.2014
-
13
14
25.09.2014-10.10.2014
-
14
13
13.10.2014-23.10.2014
1+2
-
-
24.10.2014-07.11.2014
-
1
2
10.11.2014-21.11.2014
-
2
1
24.11.2014-04.12.2014
7+8
-
-
05.12.2014-17.12.2014
-
7
8
18.12.2014-31.12.2014
-
8
7
02.01.2015-14.01.2015
5+6
-
-
15.01.2015-05.02.2015
-
5
6
06.02.2015-19.02.2015
-
6
5
20.02.2015-04.03.2015
3+4
-
-
05.03.2015-17.03.2015
-
3
4
18.03.2015-31.03.2015
-
4
3
01.04.2015-13.04.2015
-
9
10
14.04.2015-27.04.2015
-
10
9
28.04.2015-11.05.2015
9+10
-
-
11
12
12.05.2015-25.05.2015
26.05.2015-05.06.2015
-
12
11
08.06.2015-19.06.2015
11+12
-
-
* 1, 2, 3 ve 4. Grup İngilizce Tıp Programı’dır.
Staj Grupları
Başlangıç
0902090001
0902100006
0902100030
0902100066
0901100001
0901100033
0901100069
0901100102
0901100141
0901100176
0901100208
0901100243
0901100271
0901100330
1*
2*
3*
4*
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bitiş
0902100005
0902100028
0902100065
0902100087
0901100032
0901100068
9011000101
0901100140
0901100175
0901100207
0901100242
0901100270
0901100328
0901888537
* İngilizce Tıp Programı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 46/49
5. Sınıf Stajları Bütünleme Sınavı Tarihleri /
5th Class Clerkships Dates for Makeup Examinations
Güz sömestri / Autumn semester
Saat / Hour
Tarih / Date 08:30
26.01.2015
Psikiyatri
27.01.2015
Göğüs Hastalıkları
28.01.2015
Ortopedi
29.01.2015
Çocuk Cerrahisi
30.01.2015
Kardiyoloji
11:00
Kalp Damar
Cerrahisi
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Nöroloji
Kulak Burun ve
Boğaz
13:00
15:00
Halk Sağlığı
-
Enfeksiyon
Hastalıkları
Göz
Adli Tıp
Plastik Cerrahi
Nükleer Tıp
Nöroşirurji
Göğüs Cerrahisi
Radyasyon
Onkolojisi
Dermatoloji
Bahar sömestri / Spring semester
Saat / Hour
Tarih / Date 08:30
11:00
13:00
Kalp Damar
Cerrahisi
15:00
25.06.2015
Çocuk Cerrahisi
-
26.06.2015
Adli Tıp
-
Dermatoloji
-
29.06.2015
Ortopedi
-
Nöroloji
-
30.06.2015
Enfeksiyon
Hastalıkları
-
Kulak Burun ve
Boğaz
-
01.07.2015
Kardiyoloji
-
Nöroşirurji
-
02.07.2015
Psikiyatri
-
Göğüs Hastalıkları
-
03.07.2015
Göz
-
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
-
06.07.2015
Plastik Cerrahi
-
Halk Sağlığı
Radyasyon
Onkolojisi
07.07.2015
Göğüs Cerrahisi
-
Nükleer Tıp
-
-
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 47/49
6. Sınıf / 6th Class
6. Sınıf Stajları Dönüşüm Programı /
6th Class Rotation Program for Internships
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (8 hafta) /
04.08.201428.09.2014
29.09.201423.11.2014
24.11.201418.01.2015
1-8
9-16
17-24
17-24
1-8
9-16
9-16
17-24
1-8
19.01.201515.03.2015
16.03.201510.05.2015
11.05.201505.07.2015
25-32
33-40
41-48
41-48
25-32
33-40
33-40
41-48
25-32
Pediatrics (8 weeks)
Acil Tıp (8 hafta) /
Emergency Medicine (8 weeks)
İç Hastalıkları (8 hafta) /
Internal Medicine (8 weeks)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (8 hafta) /
Pediatrics (8 weeks)
Acil Tıp (8 hafta) /
Emergency Medicine (8 weeks)
İç Hastalıkları (8 hafta) /
Internal Medicine (8 weeks)
04.08.201414.09.2014
15.09.201426.10.2014
27.10.201407.12.2014
08.12.201418.01.2015
Kadın Hastalıkları ve Doğum (4 hafta) /
Gynecology and Obstetrics (4 weeks),
Dermatoloji (2 hafta) / Dermatology ( 2 weeks)
25-30
31-36
37-42
43-48
Genel Cerrahi (6 hafta) /
General Surgery (6 weeks)
43-48
25-30
31-36
37-42
Psikiyatri (3 hafta) / Pschiatry (3 weeks)
Nöroloji (3 hafta) / Neurology (3 weeks)
37-42
43-48
25-30
31-36
Toplum Hekimliği (6 hafta) /
Public Medicine (6 weeks)
31-36
37-42
43-48
25-30
19.01.201501.03.2015
02.03.201512.04.2015
13.04.201524.05.2015
25.05.201505.07.2015
1-6
7-12
13-18
19-24
Genel Cerrahi (6 hafta) /
General Surgery (6 weeks)
19-24
1-6
7-12
13-18
Psikiyatri (3 hafta) / Pschiatry (3 weeks)
Nöroloji (3 hafta) / Neurology (3 weeks)
13-18
19-24
1-6
7-12
Toplum Hekimliği (6 hafta) /
Public Medicine (6 weeks)
7-12
13-18
19-24
1-6
Kadın Hastalıkları ve Doğum (4 hafta) /
Gynecology and Obstetrics (4 weeks),
Dermatoloji (2 hafta) / Dermatology ( 2 weeks)
6
Bu yıl intern öğrencilerimize seçmeli stajlarını 07.07.2014-03.08.2014 veya 06.07.2015-31.07.2015
tarihleri arasında alma olanağı tanınmıştır. /
This year intern students can have elective clerkship either between 07.07.2014-03.08.2014
or 06.07.2015-31.07.2015.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 48/49
İntern Grupları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Başlangıç
0902070065
0902080039
0902090005
0902090016
0902090026
0902090040
0902090054
0902090068
0901090001
0901090008
0901090016
0901090025
0901090032
0901090041
0901090048
0901090056
0901090065
0901090073
0901090083
0901090091
0901090098
0901090107
0901090117
0901090127
0901090137
0901090145
0901090153
0901090162
0901090172
0901090180
0901090190
0901090197
0901090208
0901090215
0901090223
0901090232
0901090240
0901090249
0901090256
0901090266
0901090275
0901090285
0901090299
0901090321
0901090332
0901090345
0901070015
0901080167
Bitiş
0902080038
0902090004
0902090013
0902090025
0902090038
0902090052
0902090067
0902090076
0901090007
0901090015
0901090024
0901090031
0901090038
0901090047
0901090055
0901090062
0901090072
0901090080
0901090090
0901090097
0901090106
0901090116
0901090126
0901090135
0901090144
0901090152
0901090161
0901090171
0901090179
0901090188
0901090196
0901090206
0901090214
0901090222
0901090231
0901090239
0901090248
0901090255
0901090265
0901090273
0901090282
0901090294
0901090318
0901090331
0901090342
0901050285
0901080162
0901920369
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti
Versiyon 21.01.2015; Sayfa 49/49
Download

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı