i-TREASURE
İnternette Define Avı: İleri Yaşta
Hayatı Kolaylaştıran
Yeni Teknolojiler
1. Proje Bülteni
Mart 2014
www.i-treasure.eu
539334-LLP-1-2013-1-ES-GRUNDTVIG-GMP
I-TREASURE nedir?
Altı farklı ulke kurumları tarafından geliştirilen I-TREASURE projesi ileri yaştaki
bireylerin toplum içinde aktif kalmasını saglayacak becerileri edinmesini
hedeflemektedir ve bu amaçla iki ana hedef gruba odaklanmaktadır: emekliler ve
yeni teknoloji ile son yıllarda temas etmemiş veya bugune kadar hiç bu teknolojiyi
kullanmamış kişiler. Projenin bir diger hedef grubu da yetişkin egitim uzmanlarıdır.
I-TREASURE pratik uygulamalar vasıtasıyla ileri yaştaki kişilere etkileşimli internet
teknolojisi ve dijital becerilerin geliştirilmesi konularında yenilikçi bir yontem
sunmaktadır. Bunu saglayacak olan “Define Avı” oyunu ile web sitelerinin, akıllı
telefon ve tablet gibi yeni cihazların içine çeşitli ipuçları yerleştirilerek ogrenme
ilginç ve eglenceli hale getirilecektir.
Proje Ortakları:
www.tecnalia.com
www.vhs-cham.de
Çalışmalar hangi aşamada?
Proje ortagı ulkelerde hedef gruplarla anket çalışmaları yapılmaktadır. İleri yaştaki
kişilerin yeni teknolojiler alanındaki ihtiyaçları analiz edilmekte; alanda çalışan
egiticiler ile yetişkin egitimi merkezlerinin ihtiyaçlarını tespit ederek ilk analiz
çalışmalarını yapmaktadır.
Her kuruluş kendi bolgesindeki analizleri bizzat gerçekleştirmektedir ve İspanya,
Almanya, Romanya, Polonya, Yunanistan ve Turkiye'de çıktılar 2014 Nisan ayından
itibaren toplanmış olacaktır.
www.aepmr.ro
www.ahe.lodz.pl
www.idec.gr
www.izmirab.gov.tr
Bu proje, Avrupa Komisyonu’nun mali katkısı ile gerçekleştirilmektedir. Bu yayın, sadece yazarının görüşünü
yansıtır ve Komisyon burada yer alan herhangi bir bilgiden ya da bu bilginin kullanımından sorumlu tutulamaz.
i-TREASURE
İnternette Define Avı: İleri Yaşta
Hayatı Kolaylaştıran
Yeni Teknolojiler
1. Proje Bülteni
Mart 2014
www.i-treasure.eu
539334-LLP-1-2013-1-ES-GRUNDTVIG-GMP
Yapılmış olan çalışmalar nelerdir?
28-29 Ocak 2014'de proje ortaklarının tamamı VHS Cham'ın genel merkezi olan
Almanya Cham'da bir araya gelerek açılış toplantısını gerçekleştirdiler. Bu toplantı
esnasında, ortaklar proje alanı ile alakalı kurumlarının çalışmalarını sunarak
I-TREASURE projesinden beklentilerini paylaşmışlardır.
Açılış toplantısı projenin hedef ve sonuçlarını tartışmak ve proje suresince
gerçekleştirilecek gorevleri belirlemede iyi bir çalışma yapılmasına fırsat
sunmuştur. Egitim ihtiyaçlarını belirleyecek olan mevcut durum analizi ile ilgili
butun ayrıntılar planlanmıştır.
Bir sonraki toplantı Haziran 2014’de Polonya’nın Lodz şehrinde gerçekleşecektir.
Toplantıda ortak ulkelerde gerçekleştirilen analizler tartışılacak ve eldeki verilen
degerlendirilerek Avrupa boyutunda yenilikçi yanı olan “İnternette Define Avı”
yonteminin çerçevesi belirlenecektir.
İletişim
İZMİR VALİLİĞİ
AB Koordinasyon Merkezi
www.izmirab.gov.tr
[email protected]
Tel/Faks:+90232 4458313
Proje Yürütücüsü:
Türkan CANBAZ
[email protected]
Proje Ortakları Toplantısı Cham ALMANYA 28-29 Ocak 2014
Bu proje, Avrupa Komisyonu’nun mali katkısı ile gerçekleştirilmektedir. Bu yayın, sadece yazarının görüşünü
yansıtır ve Komisyon burada yer alan herhangi bir bilgiden ya da bu bilginin kullanımından sorumlu tutulamaz.
Download

I-Treasure - Yerelde AB