Sevgili Öğrenciler,
2014-2015 Güz yarıyılı ders kayıtlanmalarında sistemden kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır.
Sorunların en aza indirgenmesi anlamında aşağıdaki talimatların dikkatle okunması önemle rica
olunur.
1. Öncelikle Bölüm Öğretim Planını dikkatle inceleyiniz ve bu dönem almanız gereken dersleri
belirleyiniz.
2. Bu dönem AKTS kredi sistemi uygulamasına geçilmiştir. Alttan dersi olan öğrenciler en fazla
40 AKTS, bitirme durumunda olan öğrenciler ise en fazla 45 AKTS ders alabileceklerdir.
3. Şubesi açılan derslerde tek sayılı numaralar A-Grubu, çift sayılı numaralar B-Grubu olarak
işaretlenmelidir.
4. 3., 4. ve beklemeli öğrenciler; özellikle Seçmeli Derslerin seçiminde dikkatli olunuz. UBS’de
Seçmeli dersler konusunda herhangi bir karışıklığı önlemek için; 5. ve 7. Yarıyılda bulunan
seçmeli Derslerden seçim yapacak öğrenciler, aşağıdaki dersler dışında başka bir dersi lütfen
işaretlemeyiniz ve her Seçmeli Ders havuzundan sadece bir ders seçiniz.
5. Dönem Seçmeli dersleri
7. Dönem Seçmeli dersleri
Teknik seçmeli-1
Teknik seçmeli-2
Teknik seçmeli-4
-Beslenme
-Gıda Maddeleri
Ambalajlama
-Mikrobiyolojik Risk
Değerlendirme ve Yönetimi
-Enzim Bilimi ve Teknolojisi
-Gıda Reolojisi
-Gıdaların Raf Ömrü
Stabilitesi
-Gıda Muhafaza Yöntemleri
-Özel Gıdalar
Teknolojisi
-Fonksiyonel Gıdalar
-Technical English I
-Gıda Endüstrisinde Atık ve
Yan Ürünler
5. 2014-2015 Güz döneminde Araştırma Projesi alacak öğrencilerin, UBS üzerinden kayıt
yaparken şube seçeneklerinde Danışman Öğretim üyesini seçmeleri gerekmektedir. Her
öğretim üyesinin örgün ve ikinci öğretim için 6'şar öğrenci kontenjanı vardır. Daha önceden
konu verilmiş öğrencilerin danışmanını seçmesi öğrenci ve öğretim üyesinin
sorumluluğundadır. Tüm öğretim üyelerinin kontenjanı dolmadan, kontenjan artırımı
yapılmayacaktır.
6. Normal olarak güz döneminde Araştırma Projesi- I dersi açılmaktadır. Ancak sistemde aynı
zamanda Araştırma Projesi- II de görülmektedir. Araştırma Projesi- II dersini sadece beklemeli
durumda olan ve daha önce Araştırma Projesi- I’i alan öğrenciler seçebileceklerdir.
7. Beklemeli durumda olan ve 8. Yarıyıldaki Seçmeli derslerden birini veya hiçbirini alamamış
öğrenciler mezuniyetlerinin bahar dönemine uzamasına gerek kalmadan Seçmeli 5-6- ve 7
havuzlarından birer ders seçebileceklerdir. Ancak son sınıf öğrencileri seçemeyeceklerdir.
8. Ders çakışması durumunda, Örgünler ikinci öğretimden, ikinci öğretimler örgünden ders
alabileceklerdir. Öğrenci bu değişikliği UBS üzerinden yapılabileceği için ayrıca dilekçe
vermesine gerek bulunmamaktadır.
9. Bir dersten FF ile kalan öğrenciler için devam zorunluluğu bulunmaktadır. FD ile kalanlar için
zorunluluk yoktur.
10. 2014 yazında staj yapan öğrencilerin Staj-I veya Staj-2 dersini seçmeleri gerekmektedir.
11.
Download

Sevgili Öğrenciler, 2014-2015 Güz yarıyılı ders kayıtlanmalarında