Download

ı1 - Dijital girişin kontak tipi.PoS: Pozitif (Giriş devreyi