OKÜLER ULTRASONOGRAFİ İLE OPTİK SİNİR ÇAPININ ÖLÇÜLMESİ Yüzeyel USG probunun göz küresi üzerine dik bir şekilde yerleştirildikten sonra hem mediyale hem de süperiora açı verilerek görüntü alınmasını içerir. Optik sinir çapı optik sinirini göz küresinden çıktığı yerin 3 mm distalinden ölçülür. Optik sinir yaklaşık 3 mm çapındadır. 5 mm’den büyük olduğu durumlar KİBAS ile uyumludur. (Optik Disk Çapı>5 mm ICP>20 cm H2O)Sensitivite 88% (95% CI = 47% to 99%) Specificity 93% (95% CI = 78% to 99%) Kaynak: Kimberly HH, Shah S, Marill K, Noble V. Correlation of optic nerve sheath diameter with direct measurement of intracranial pressure. Acad Emerg Med 2008;15:201‐4. Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dr.Halil İbrahim ATALAY 
Download

oküler ultrasonografi ile optik sinir çapının ölçülmesi