SUNUM
“COUPE DU MONDE DE LA PATISSERIE BATTLE” GL Events Fuarcılık
ve etkinlik ortağı Gökmen Sözen tarafından düzenlenen yepyeni bir
pastacılık yarıĢmasıdır. Etkinilk dahilindeki yarıĢmalar 27-29 Kasım 2014
tarihleri arasında düzenlenecek olan Sirha İstanbul kapsamında, 27 Kasım
PerĢembe günü İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.
YarıĢma, Coupe du Monde de la Patisserie bünyesinde organize ediliyor.
Prestijli pastacılık yarıĢmasıyla aynı değerleri ve aynı rekabet ruhunu
taĢıyan bu yarıĢma, eğlenceli ve çağdaĢ atmosferde yakaladığı ritim ile
yepyeni bir formatla karĢımıza çıkıyor.
The NEW Challenge
YarıĢma sırasında 4 Türk aday ilk raundu geçerek finale kalmak üzere
birbirleriyle yarıĢıyor (yarıĢma akıĢı için aĢağıya bakınız).
Under the Aegis of Coupe du Monde de la Pâtisserie
YarıĢma, Türk Ģeflerinin projeye dahil olmalarının yanı sıra sektörel toplantı
ve buluĢmalar için oldukça önemli bir fırsat. Yoğun programlarından ötürü
ender buluĢma fırsatı yakalayabilen Ģefler bu yarıĢmada yeni deneyimler
kazanacak, bağlantılarını geniĢletecek ve belki de bir sonraki Coupe du
Monde de la Patisserie ulusal seçmelerine adaylıklarını koyabilecekler.
NEDİR?
Yeni bir yarışma
4 TÜRK PASTA ġEFĠ
2 KISA RAUNT // 1 FĠNAL
EĞLENCELĠ VE ÇAĞDAġ BĠR ATMOSFER
NEREDE? / NE ZAMAN?
İstanbul Kongre Merkezi
27 Kasım 2014
Sirha İstanbul bünyesinde
(27-29 Kasım 2014)
KİM?
Adaylar:
 19-30 yaş arasında olmalı,
 Profesyonel bir pastacılık geçmişi olmalı ya da pastacılık eğitimi almış
olmalı
 Türk vatandaşı olmalı
 Başvuru için son tarih: 30 Eylül 2014
Seçim süreci:
Adaylar basın ve Coupe du Monde pastacılık temsilcileri tarafından
seçilecektir. Organizatör, deneyimlerine göre (CV + çalışma görselleri) 4 Türk
aday belirleyecektir. Ardından Gabriel Paillasson ve etkinlik ortağımız
Gökmen Sözen liderliğindeki Coupe du Monde de la Pâtisserie Yarışma
Komitesince değerlendirileceklerdir.
NASIL BAŞVURULUR?
Katılım için baĢvurmak isteyen adaylar aĢağıaki iki adımı izlemelidirler:
1/ Başvuru formunu doldurun
Şuradan indirebilirsiniz:
http://sirha-istanbul.com/CMP-battle.html
2/ CV’niz ve
Yaptığınız birkaç pastacılık görselini
([email protected] email atabilirsiniz)
Son baĢvuru tarihi: 30 Eylül 2014
YARIŞMA AKIŞI
1.RAUNT 1s
2.RAUNT 1s
A Takımı
ile
B Takımı
C Takımı
ile
D Takımı
3.RAUNT-FİNAL 2s
1.Rraunt galibi
İLE
2. Raunt galibi
ÖDÜL
24-28 Ocak 2015 tarihinde Sirha Lyon’da düzenlenecek
Coupe du Monde de la Pâtisserie 2015 Finaline davetiye
(uçak/otel/gala yemeği dahil)
Download

BATTLE ile ilgili bilgi alabilmek için buraya tıklayınız.