KASAPLAR KÖYÜ ARAZİSİ
1
SC
İL
HA
RİC
İ
3456
TE
KOÇARLI-SÖKE OVASI II KISIM A.T.veT.İ.G.H. PROJESİ
ŞE
R EF
H
SÖ
F İKM
2 YL
ER
FEİKR ET
YE
İSMHMET YE
Şİ
İ
RA
MU HMET YEŞİŞİLL
KA HS İ YE L
ME ZIMİN YEŞİŞİL
KA HM YEYEŞİL
D İRET Şİ L
L
DÜALİ AL RA ŞİT
İ BU 3544
CE RİYBULU
BU
ZÜ VR E ÇA
R LUR LU
KR İYE PA
R
HÜ Ü KÜYE R 3
LY ÇÜŞİL
A DE KB
VE OY
Cİ AC
I
BAY
4411
LA
SE
TİN
HİT
YE
ŞİL
2
3
İNE
EM
İŞ
KİR
ET
VD
CE
UY
GU
AD
N
6
NİZ
DE
102
İŞ
İN
İ KİR
YF
ZG
SE
GE
İYE
AL
7
3912
VL
DE
)
DIN
(AY
İ
İ
ES
ES
İ
DİY
ZİN
RİC
HA
E 8
HA
İL
LİY
SC
MA
TE
ET
3917
Ü
ÜĞ
RL
3916
DÜ
.
MÜ
L
A.Ş
NE K
A
MA
AM
İ GE
AL
ER Z MA
KİR
İŞL Nİ
AL
SU DE
NS
EL
EM
F İNA
1
NİZ
DE
AH
İBR
İM
İBİ
BA
ĞA
KO
ĞL
UO
NC
YU
U
HA
MÜ
ÜM
4
725
N
BO
AN
OĞ
ZD
P
YÜ
EY
DE
Mİ
RLE
R
3
EM
AD
DE
R
LE
MİR
1
709
FA
706
TM
A BA
TM
F İNA
AİL
İSM
NS
Z
GÖ
CA
İ
A KO
NL
BE
CİH
İR
VE
EY
ÜZ
5
AL
RA
Kİ
HA
MA
LA
726
E ÇA
FİZ
A.
ÇA
Ş.
İRİŞ
RU
KU
704
L
TA
FE
7
AN
RD
AN
OĞ
ZD
AN
BO
OĞ
R EF ZD
N
EŞ İ BO
SO
HN
U
AL
JO
YL
A
SO
TM
CE
FA
YÜ
T
DE
SA
572
2877
2875
LE
VE
NT
CA
NE
AL
ND
RM
İN
CA
ND
AL
DE
ET 3
LER
MİR
2852
7
YÜ
EY
ÇIO
AÇ
KR
BA
577
ĞL
P
LİH
RK
KO
6
İN
İLG
YİN
SE
HÜ
YIL
IM
DIR
SE
HÜ
107
YİN
İLG
İN
YIL
714
IM
DIR
7
105
ME
HM
ET
AY
OR
YIL
IM 3385
DIR
5
VE
LE
ND
CA
2922
AL
581
564
574
EY
10
3443
585
563
583
İŞ
KİR
11
KİR
BE
3442
HİKMET SÖYLER
9
562
FE
548
HM
İŞ
İ KİR
ME
CA
ND
ME
AL
ET
HM
560
561
NA
NA Rİ
NA Rİ N
Rİ N
N
YÜ
SE
SE YHCE
Vİ ANL
NÇ
M
LD
IRI
N
CEY
L AN
SOL
AK
VİT
CA
ZA
CA Hİ
ME HİD
DE
VL E YIL
ÜT YIL
ÇA DIDIR
IM
LIŞRIM
AN
LD
IR
IM
YI
NU
Rİ
CÜ
N
SÜ
RÜ
AK
KI
ET
HM
TA
FA
ME
MU
S
KA
RA
M
İS
MA
İL
TE
SC
İL
HA
Rİ
FA HA
Cİ
HATM SA
MA A N
ŞE K FİZ ÖZ
BÖ
HNSU E BÖNA LÜ
A ZT AS LÜLB K
AS LA K AN
LA N T
N
AİL
BÖ
LÜ
K
9106
İ
K
NU
Rİ
ET
HM
LD
IR
IM
YI
YE
UL
Vİ
880
6
Cİ
Rİ
HA
Z
13İL
SC
L MA
4264
R
TE
12 YI
ET 4265 YE
UZ
KR
11 OĞ
Fİ
H
Lİ
CA
SA
4266
AR
Vİ
T
İF 10
UY
YIL
AR
DI
909 O
RI
Ğ
M
LU
9
VA
R
İSL
ER
BÖ
LÜ
YI
LD
IR
IM
911
7
912
8 913
LS
HİD 897
AY
ET5
ÇA
898
SA
BR
İ ÇO
6
BA
166
LLA
K
3052
4
3053
896
GÜ
EH
M
M
T
ME
M
EH
M
EH
ES M
ULRA ET
EM SU Vİ ÜL O
Bİ LT YE RA
KÜ
İN RH
AN
PEEME MEAN YI YIY YI
YI LD LD LD
Rİ RE
HA YILİ KEBOLD IR IR IR
IM IM IM
N LD DUIRIM
ŞE IRAK R
NEIM TE
R PE
İLH
ET
R
YÜ
ZE
ME
CA
ZA
AH HHİ
DE
RUMEVMEİDE
K LÜ T YIYILD
İ YE YI
T
LD IR
ÇAÇALD IR IM
LI LI IRIMIM
Ş ŞAN
KA
N
4
İSM
HA
IM
1
ÜM
ET
EH
M
AN
MAL
YIL YIL
DIR DIR
IM IM
MU
STA
MU FA
STA KE
FA
ŞA
HİN
FAT
AN
AD
MA
ÖZN İL
ALB
HAS
ANT
ŞEH AN
NAZ BÖL
MÜ
ASL ÜK
MTA
AN
Z BÖ
İSM
LÜK
AİL
BÖ
LÜK
LD
IR
IM
YI
OR
AY
ET
YA
ĞC
I
ME
HM
MU
SA
Fİ GÜN
EY
LÜT
ME M
İT
Fİ
HM
YA
RD
CA
ET
ĞC
NSYA ES
I
AZ
KU SO YA
ĞC
İM EVERP
E
I
YA LG
ŞE ZE AY KA KA ĞC UN
RA YN ŞE RA RA I
FE EP SE YE YE
TT KU FA Ğİ Ğİ
T T
İN RU
DU M
RM
UŞ
5
907
165
4263
YAHY
A BA
YDAR
8
RAU
HÜS F BAY
EY İN DAR
TESC
K AŞIK
ME
İL HAR
ÇI
ERDNSU RE
İ Cİ
OĞAN KAŞI
ARİF
KÇI
İLHA BAYBAY DAR
DAR
NAİL N BAYD
İRFA E B AYD AR
N BA A R
YDAR
862
TESCİL HARİCİ
5
Y
GÜ
NE
CE
890 YL
AN
E
CE
2
YL
891
AN
3
3
906
AN
IR
IM
YI
LD
N
İL
Gİ
Yİ
N
HÜ
SE
M
NADİ
RE ÖZCA
N
ADAL
ET GACA
R
FAY
KEN İK SAR
AN
AKDIO ĞLU
EN
İZ
MUZ
AFF
ER
HÜ
SE
Yİ
KİZAL
P
RE
EN
EP ÖNCE
N
CE ÖZÇE
Lİ K
SERC
A N ÖNC
ZEYN
HATİ
GANİ
ME NA
MUST
FATM AFADİR ÖNCE
ÖNC
A DUDU
DİDA
EN N
CEVD R GÜMÖNCE
ET ÖNCE
ÜŞ N
N
ERGUN DONDURAN
ÜNLEM DONDURAN
ERGUN DONDURAN
EMİR ÇİFTÇİ
AHMET FERİDUN DONDURAN
N
Y
NE
RA
FA
TM
A
KI
RI
LM
AZ
OR
HA HA
YR N
İY GÜ
E
NE
AK
IN Y
H
ZE
TF
İ GÜ
LÜ
BEHİCE ÇİFTÇİ
TESC
RACİ TAŞÇI
N
Yİ
HÜ
SE
ES
UT
HÜ KE
SE M
Yİ AL
N
Bİ PA
RL LA
İK MU
T
DR
İ YE
HATİKE TAŞCI
HULU
Sİ KARI
ŞMAZ
TES
CİL
HAR
MUR
İCİ
TAZ
A CAN
RAH
Mİ SEV
DÜR
ER
ALİ İY E
ÇAP
HÜLBULUR
AR
KAD YA DEV
MEH İR ALİ
ECİ
MET BUL
RAŞ UR
İ T BUL
UR
Ç İFT
Çİ
RİC
İ
YN
EP
HA
EK
EL
ER
TES
CİL
ZE
SAF
FET
DU
RAN
Zİ
FE
NA
HA
Rİ
Cİ
İL
TE
SC
MU
T
PA
PE
AK
TE
İNÇ
ER
D
KA
CİL
TES
LA
HAR
İCİ
İ
T.C
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞİN ADI
:
AYDIN-SÖKE-BAĞARASI BELDESİ
YENİ PARSELASYON HARİTASI
PROJE ALANI :
PROJE NO
:
YÜKLENİCİ
M
LU
LDI YAN
YAPAN
YAPAN
ALİ TOSUN
SEMA ÖZTÜRK
HARİTA TEK.
HARİTA MÜH.
ZİRAAT MÜH.
19.02.2014
19.02.2014
YÜKLENİCİ FİRMA(PROJE)
R
İZ
M
AN
ÖZK
RİC
İ
İN
HA
SEY
HÜ
TU
N
İ AR
SLA
N
NUR
L AR
SLA
KE
MA
TES
İSM
CE AİL
VRİ SA
YE VRA
SAV
N
RAN
T
AK
DE
NİZ
TESCİL
MU
HAM
MET
HARİ
Cİ
Fİ
19.02.2014
4 162
19.02.2014
YAPI DENETİM TEŞKİLATI
KTOK Z
İ TO MA
ALHMETYIL İK
E FİR İK
MEFİZ N FİRLER
MA İ
NAOS
161 HM GÜ
RA ŞE
5
AY
ET
KR
Z
MA
YIL
E
FİZ
Ş
NA
TA AN
AK RK Ş
FE TÜ TA Ş
Rİ A AK TA
ŞE TM A A AK
FA TM AF
K
FA ST
A
MU
AD
SA
LİH
VE
SANİ Lİ
LEFE BRME CO
M VZ İ T ŞK
AN İ COCOEV
UN
CO ŞKŞKSE KA
VE
ŞK UNUN
N
UN KAKAR
KA N N
N
NT
BÜ
LE
Cİ
Rİ
HA
146
ÇİZEN
NEŞE ÇINAR
YO
ARI
BI
RA
NURİ
YE Ş
KM
AZ
ÖZ
AC
AR
EM
İN
E
N
YR
ET
Tİ
HA
İL
İN İN
NGNG
ZE ZE İNAL U
ETEM NGRT ĞL
HMRR A ZEKA OAZ
MEKELİH İY E AR
UY LM
MÜ SA SN N R YI
HÜ SA Dİ
HA KA
SC
TE
145
CİL
AZ
LM
HA
RİC
YI
R
NE
Hİ CL
ADFECR A
VZAN SO
MEHA NA İ
Mİ N TATA LA
HM
T ÇA ŞÇŞC K
ETÇA ND I I
GÜ
ÇAND IR
LS
NDIR
ÜM
IR
ME
BÖ
SA HM
LÜ
LİH ET
K
BE
YÜ ÇA
DR
ZE ND
ET
IR
TİN R
AL
TIN
TA
Ş
KA
RY
SE
A MHA Mİ
EH Lİ HA
L
M PEPE
ET VL VL
AK İV İV
IC AN AN
AN
SA
FA
KA SA
RA KA
KE RY
LL A
E
M
M US
UR TA
AT
Cİ
Rİ
HA
147
186
İ
İL
148
: AYDIN
: SÖKE
: BAĞARASI
C
Rİ
SC
TE
171
170
İLİ
İLÇESİ
KÖYÜ
EMHA
İR Sİ
AYBE
ŞE YI
LD
AK IR
G IM
ÜN
MÜ
RÜ
VVE
MA
T ŞE
LİY
N
E
HA
ZİN
ES
İ
HARİCİ
TESCİL
RE
M YH
ER
AL YEAN
İ FI M SE
N FI LÇ
DI ND UK
K
IK
N
ÖZ
ME
R
NA
FE ZM
YZ İ GİR
İ GİR
GİN
GİN
NDİ
END
İ
EF
EFE
MA
FAT
MEH
M ET
AR
ZI
149
144
AYŞ
E NAD
İRE
EMİ
CER
R AYŞ
İ
E AKG
ÜN
İL HAR
İ Cİ
MALİYE HAZİNESİ
HA
R İCİ
TE
HA
CİL
TES
MUSALİH
ME
ZE FKSTAFAIŞI
LAK
NN ÜR
İBR
IŞIL
U REE YA
AK
SE ALİAHİM UĞ LAB
HAHE IŞI IŞILU IK
AR TİCR GÜLAK AKRCA
SLA E N
IŞIL GÖ
N IŞI
AK R
LAK
169
167
HA
Cİ
TE
ŞA
SC
HİN
İL
HA KU
SE
Rİ RT
Cİ
O ĞL
ES VD
BE
MA A SÖ
U
LK
KA YL
İYA
RA ER
GÜ
CA
LE
R
RZ
185
168
MUSTAFA KARALAR
IP
Ğ
RA
EH
M
ET
M
M
EH
HÜ ME
SE T
Y YIL
İN
DI
TA RI
Ş M
CI
AYSEL BİR
BEYLİ
RİC
İ
SC
İL
N
AĞA
AY
DIK
RIZ
HM
ET
REB
Diğe
İŞ
r Mü
şter
ekle
ri
Ve
ME
ERO
BİN L ÖZ
NA
Z DÖOCA
NG K
EL
İYE
ZEN
CİR
Cİ
TOK
ER
DE
MİR
LER
RAZ
BAH
Rİ
U
UC
TO
KL
SE
L
AY
HA
LİL
1
İM
883
DIR
İL
SC
TE
BURUNKÖY ARAZİSİ
AL
4262
7
YIL
882
864
4
860
HURİYE
419911
EKEK
İP İP
AKAK
R İN
HATT
AZ
M HA
BA
3788
904
VİY
889
E
AY
865
2
3
MUT
861
KİRİŞ
152
İL
M
AÇ
Dİ
RT
YOL1
TESC
ERDİ İL
HARİ
NÇ PALA
Cİ
MUT
903
1
UR
YÜZE
R
2
902
2
UL
6 HAYR İYE
PALAMUT
863
K EMAL
PALA
AH
ME8
T857
ÖZ
TE
KE
14
3353 KEMAL PALAMUT
MESUT
FERİDE SEVİNÇ
AYŞE SÖYLER
3214
FADİME TAŞKIN
1
İBRAHİM ODUNCU
3354
SANİYE ODUNCU
ALİ PARMAKSIZ
ZAHİDE YILDIRIM
3364
4
151
SC
SI
261
886
884
GÜLMEZ
RAHMİ
SEVİM ÖZEN
SABİHAYAŞAR
MEHMETYAVUZ
MURAT ATMAZ
BÖLÜK
NURİ ÖZEN
kleri
GÜMÜŞ
Müştere
DİDAR
Ve Diğer
HARİCİ
ME
T
KA
AH
164
901
TESCİL
H262
BA
HÇ
4
4013
173
NURİ
16
3349
900
Ö NCEN
SERCAN ÖZENÇ
ZEYNEP
Ve Diğer Müşterekleri
3
EC
İ
KADİR ÜNAL
ALİ
FIN
150
143
A ÖR
GÜT
İN
Lİ
RAN
ZG
SA
DOĞRU
ERDİNÇ
ME SUT
163
153
TE
EN
LV
GE
ŞÜK
ET
2
İ
M
TAHSİN
844
8
ORHAN GÜNEY
4508
1
3
Ve Diğer Müşterekleri
M
DONDURAN
843
4349
5
917
916
885
867
MEHMET 3
EMİN
4
SÜLEYMAN AKKIN
SE
HE
İŞ
EYY
B
2
SALİHA
İLG
İN
YI
RE
4
269
12
4198
13
15
3229
BAHATTİN AKİPEK
3228
ÜP
DE
MİR
DE
Mİ RL LER
ER
T
268
Z
SÖ
Hİ
3278
GÜLT
MÜŞE
EN KAHY
RREF
AYTE
BOZKA
N BAK
AN AYA
A
K
TO
AY
A
3280
İ YE
KR 1
3279
264
1
İL
HASA
AB M Lİ
HADU İ ARHA
TİCLL SL
E AH AN
ZK
N
İ HA
267
NAH
YAEN
31SA
KAER
HA RR
DU 32ET
M AR
AB
AH RD
SE
172
BO
E SEF
AYŞ
3
915
869
162
5
ŞE
I
ŞC
TA
16
3928
3341
AN
R
3342
3218
3221
176
3222
ZAT
1
3200
Mİ
İR DE
MÖZ
DEN
ÖZMA
T
RA
MU
3275
1
3954 T.E.K.
2
3274
4207
AKIN CİVAN
177
NE
TE RM
ME LA İN
Mİ
AY TA RA T ER YE
LÜ ME ŞE T L ÜN DE Şİ
L
TF HM ÇA ER
AL M
İY ET TA DE
E
M
ER E RD L
DE E
M M
3220
3304
ÖZ
AC
AR
FE
30
AKKIN
3303
3201
3209
371
FA
IR
IM
ERGÜD
ERHÜ
LÜ
914
Sİ
ÇA
4
PA
R
887
5
EMİR YAĞCI
2
5
BUT
7
4197
ÇELİK
ÇALIŞLI KÖYÜ ARAZİSİ
DIR
IM
SAİME TURGUT
859
ZEHRA ÖZTEKE
ŞÜKÜRE GÜMÜŞ
SAİM GÜMÜŞ
3285
ESRA ÜLKÜ
YILDIRIM
SULTAN YILDIRIM
MEHMET ALİ TAŞKIN
9
HA
858
7
899
EMRE
NURTEN KIRILMAZ
Tİ
EM İNE MEL YILDIRIM
CE
BAHRİ TAŞKIN
İKE AKTEPE
7
ÇA
M
1
9 FERİ
KURU MUT
NK
EP
PALA M
NE
HAN
10
982 ALİ RIZA TAŞKIN
15
ZEYN
11
KURU
AY
SALİH KARABAŞ
KE MAL
Fİ 856 TALİP KAV
321710
ALİ TMAZ
HAM
12
A
NURTEN KIRILMAZ
SE
DED ALC 9
ME SUT UŞ M BA IŞIK
1
TURGUT
BEYLİ
İDE
I
881
DURM
E
VA RDA 13
SAN
KU
ME RYE
A KADIN
İYE
TESCİL HARİCİ
SALİH KARABAŞ
R
MÜZEYYEN YILMAN
SALİH
M854
İBRAH ODU NCU 853
HATİCE YUVARLAK
10
HAVVA
983
3216
NAC
Ve ZE11
2949
İY E İM14
4509 MÜNİRE 3286
ODU
KADİR ÜNAL
KÜBRA EKİZ
MÜRÜVVET AVCI
Diğ HR
ASLA
2
NACİYE ASLANOĞLU
FATM
NCU
HAMİDE VARDAR
FATMA ERBAŞ
855er A
DEVLET SU İŞLERİ GENEL
NO
852
AE
986
3
CAHİDE YILDIRIM
3348
HÜSEYİN
RBA ĞLU
MüKÖ
MÜDÜRLÜĞÜ (D.S.İ)
995
MALİYE HAZİNESİ_
3
BİRLİK
12
Ş
MERYEM ESENLİK
MEVLÜT BİRLİK
şteKE
TESCİL HARİCİ
MEHMET ADA
981
rekN
EMİNE CAYMAZ
MEVLÜT ÇALIŞAN
MEHMET RAĞIP GÜNEY
AYŞE TAŞKIN
leri
MEHMET KARABAŞ
NECATİ GÜNEY
3282
3328
3230
996
HURİYE BEYLİ
16
3210
308
FAT
MÜ
997
Y
870
4
1
3
MA
HAVNİR
964
3302 18
975
2
NE
984
2
REM
DAV
4
AYSEL BİR
VAE
ADNAN
AS
MEHMET YILDIRIM
Zİ
GÜ
994
ÇANDI
Z
MÜŞERREF BİLGİN
ŞEN
12
3
FADİME
E
12
Sİ
998
KORKMA
R
TAŞKIN
EMİNE
MÜRÜVVE
İY2
İNE
32312
EY
3281
19
3301
3232
3329
T ŞEN
N
273
1
HAZ
3241
1
3
YR
HAŞ15
İYE
HATİCE EKİZALP
17
GÜ
MAL
İM
7
GANİME NADİRE ÖNCAN
HA
2950
4Z
2
1
ŞEN 14
MU
293
ADİL AVCI
3239
LA 999
ERGU
11
5006
3480
STA
274
MEVCUDİYE CERİT
3233
YI
288
4
N DOND
3235
7
FA
AL 294
6
985
URAN
İ PA
8
AK
3479
3240
BA
KIN
RM
980
YRA
5
AL
HA
AK 295
3343
275
HAYRİTTİN BOZDOĞAN
M
İ İHSA
SAN
3300 HA
TALİP ÇERİ
SIZ
DEN
961
HA CER ÜNA3234
977
N ÖZE
5
VVA
989
İZ
FAD
13
EMİN
İŞLER
L
ÜNA
3967
5
9
TES PEH
978
967L
EM
3236
979
990
T.E.K.
İME
NÇ
3238
KADCİ
8
İNE
Lİ VAN 937
2
988
992
AL
11
HÜS İ L HAR
6 TAŞKIN
İM 3267
YO
NADİRE ÇERİ
993
KEZ EYR ÜNA İCİ
276
5
GÜ
310
3242
LAG
MU
GÜLFİZAR KARIŞMAZ7
L
ÖM
LM
1000
CE
10
987
FATİBANİN ÜNA
STA
ELD
6
EZ
ERD L
ER
10
AYMA DEN
YL
289
HAYRETT
3237
FA
İ
2
3356
EM
991
İN BOZDOĞAN
ZEK ŞE
HÜ
MIR
93257
7
GÜL
ŞEN
A
3268
İYE ANT İZ
SEY
SER
8
MI
KO
929
KİR
3
URK
3958
287
İN
7
R
İŞ
T.E.K.
3
MER
TA
ÇE
İYEKAR AGÖ
ZAHİDE YILDIRIM
10
6
BEHLÜL
305
ŞÇI
SE
DÜ
İÇTE
4
CE YEM
L
CÖMER
CAHİDE YILDIRIM
298
3425
PER
HA 3357
LAL ESE
R İYE
N Z 935
RK
TLER MEVLÜT ÇALIŞAN
TİCE
KAR
BİR İHA
NLİK
296
TA
KÜB YUV TAL
AN
HAN N ŞEN 1
3258
5
11
SÜH
4
HÜS RA
SA
ŞÇ
300
SEV EYL
6
ARL
949
BOD ER
MEV EYİN EKİZ
AD
R
I
12
3968
AK
MEDİL SAR
EB
AK
ALİ ET
UR
EMİ LÜT 23
BİR
3283
ALİ
ZEY İHA
İ RİŞ
NE BİR LİK
ÇA AL
IOĞ
DEM
İŞ
GÜM
5
CAY LİK
NDTIN
HA NEP DAY
LU
İR
8T.E.K.
3426
Ü
LİT
974
250
940 MAZ
IR TAŞ 304
MEH
3259
RAMA
GÜM LANŞ
CAZ
5
10
ME
ZA N
3
4
ÜŞ
İM
S EVER
T TOK
6
TAŞ
3284
HAT
CI
22
930
1
299
MUS
270
933
ŞA
3427
9
İCE
TAF
941
EM HA
251
RE
9
A KAR
İR SE
21 EMİR
BİŞ
3227
297
DU R
ALA
SEVE
247
ASİY
942 NİYAZ
LEYLA AKPINAR
7
6
DU TA
R
ALİ
R
E KEL
20İ K IRLID
952
ŞAŞCI
HÜ
TAŞ
OĞL
936
934
8
URMU 960
HİN
SE
ÇI
U
2
19HİDA
5
Ş
YİN
3428
11
YET
953
İNALRAHMİ
AY
5 TAŞÇ
3960
931
248
246
954
SEVE
8
HÜ
DÜ
TESCİL
SE
9
I
T.E.K.
18
8 969
SEY
943
12
HARİCİ 3 R
RİY
302
10
220
L
3429
10
TO
944
İN
E
9
13
Ve AL
TA
956
PERİHAN UYSAL
TA
303
932
KL
Ş
252
Di
MÜZEYYEN
YILMAN
14
ŞÇ
3226
11
15 945
UC
ğ erİ ÇA 4
I
SEBAHİTTİN TAŞÇI
U
249 6
MüND
946
HASAN TAŞÇI
16
2
KAMİL TAŞCI
12
9
959
3 ş terIR
7
Nİ
206
2
7
17
971
14
240
957
Ve HA
ek
T.E.K.
16
6
955
13
ler
263
DU
4
Di T
ME
5
KAR
i
958
RSU
SU
ğe RE
204
221
207
6
ANİ
HA
1r Bİ
T
MEHMET YAŞAR TOZUN
239
3768
N ŞA
KEM
M Ş
U YG
BAMA Tİ
HÜDAVER TOZUN
üş
FER
AL
UN
HAZH CE
222
PERİHAN GÜRBÜZ
te
1
ALL
PAL
rek
TTAR BA3767
15
AR
AM
17
3
ler
7
İN AK SK
8
UT
208
CAZİM TAŞCI
i
245
AK İP IN
20
MEH
313
İP EK
24
205
4
223
EK
MET
ODU
AR
3
244
MU
23
NU HA
NCU
İF
18 213
216
RK RR
YIL
5
AD EM
DIR
22
260
IN ÇIN
306
IM
AH HÜ
215
ALT
AH
243
9
ME
M SE224
209
2
INTGIR
ÇE
ALİ
8
T
ET
OSM
AŞ
VECN
Tİ
19
KIN
Yİ
AN TEPE
2947
6
DE N
İSMA İ CAN
N
242
203
10
ÖZ
BAHA İL CANLLAR
2946
314 ACI
2948
225
Mİ UY
3
307
SAF
HATİ TTİ N
2945
16
TÜ
AR
RC SA
202
CE CAN
AK İPEK
KASURA
21
4
RK
İO L
18
AYŞ
GİR
FEY IM TUR
317
LAR
2944
218
E TA
ĞL
RUK Zİ
AR
GİN
TE
4
315
2943
ŞKAN
FAT İYEGİR AN
İF
U
5
SC
CEM
4163
1
214
GİN
MA ÖZK
316
SÖ
11
AL
İL
EFE AN
PERİHAN ARICI
6
2
19
YL
İ BAH
259
8 HA
ŞERİFE SOLAK
NDİ
258
210
ER
311
ÇEV
318
ALİ TAŞCI
7
Rİ
17
312
238
AN
Cİ
RAZİYE AKKIN
7
8 4164
201
12
SALİYE DURMUŞ
KAD
TE
199
HU
241
HÜSEYİN TAŞCI
İR
MÜN
9
SC
9
ÖZT
LU
FERDUŞEN SOLAK
ŞER
319
EVV
ÜRK
15ER
1
10 İLİ N
Sİ
17 HA
211 İFE AKT
212
AÇ
ÖZK
K NHA
MİT
TERU
AŞ
ZE
IK
AN
MU
TE Kİ Rİ Cİ
DUMU SCKİY
320YAĞ
YN
GÖ
HAM 198
2
İL E İNA
E TE Kİ N CI
219
EP
3
226
CI
ABRS STAF
10
5Z
HA
ES
ME 14
KU
AR R230
DUUN A RİCL
T MU
6
RU
TE CI AV
16 MA YÜ
LLACA İN İ
YY NU12 AV N
M
STA
256
227
AL
197
AN
ZE
4165
H NLILA
SE EN M İBE YE
GÜ
FA
15
İN
255
Ş
ZEY
321R
YA
AL R
NA
HİLM
7
OS S EY
RI ZA
BEK
KUP
228
11
İ BAH
AY
Y
HA ÜZ
HAY
MU
ÖRG
N
DE
AL
ÇEVA
M
IN
ET
SA YAĞ 322
RET12 196
ÜT190
İ FIN
LA
M 14
191N
SK
9
KIR CI
DİN
HM
254
13
İR
13
AS
10
ÇO
DI
LI
İ BA
ME
6
323
Ve
RI
BAN
K
YZ
OĞ
Di
SA
PE
231
ALİ
LU
4
ğe
FE
T
NÇUR
KUN
r
12
Dİ L TE
11
189
Mü
YE15
13
TER
N BU AK
İSMA
şte
N
DA
ZEL İL
194
229
195
BAYETİ
rek
A ANA
H
GÖN
253
ŞA Vİ ET
ÜL
1
ler
LIOĞ
YAEN
11
18
ADYR
i
5
LU
16
ME
KA
232
187
T ER
HA
188
ALVLÜ
T
İSMAİL KIRMAZ
İ SA
ME AR
3054
SA
SE
RIK RIK
EYY
AH RD13
237
A
BA
AP AP
ÜP
SE
HA
193
7
DEM
LA LA
HA
AD
327
200
17
N N
M
İRL
T
ET
192
İT
ER
ÖZ
YA
HM
EN
8
233
17
ĞC
2Ç
ME
14
I
10
178
TE
AB
SC
186
18
DUHA 169
182
İL
SA
3
RR
HA
177
11
AHN ÖZ14
Rİ
183
TESCİL HARİCİ
MA DE
Cİ
19
N Mİ
LAN
236
234
15
ÖZ R
IAS
20 SAR
DE
ME 176
T
Mİ
3903
235
ME
4
AYE
R
T
HİD
AZ
I 16
3902
ĞLU
İZ
ACAK
RO
AR
5
NURİDDİN ÖZDEMİR
UYA
SL
ARAD184
6
RECEP ÖZDEMİR
SAN4157
AN
HA
NAZLI ÇİNGİROĞLU
1
İ NEİRE
GÜLSÜM GACAR
3904 7
EMÜN
M
8
2
2
3
3905
168
6
i
9
ER ler
YL ek
170
174
ABD
SÖ şter
ULLA
1
ET Mü
H TETİ
er
İKM ğ
K
163
H
Di
164
7
4156
Ve
171
8
165
LİK
5
173
ÇE
4
172
ÖZ
3
A
3202
3203
3199
Ç
EH
M
ET
İ
ES
ZİN
HA
161
E KİRİŞ
10
NİLGÜN
879
11
KO CAGÖZ
N İLAY
12
YIL
AV
CI
4007
EM AY
İNE ŞE
HA BA LTA
TU
N
AV
CI
919
Mİ
L
9 YI LD
13
EMİR
EMİNE SÜRÜCÜ
HATUN
TAŞ
1
MEVLÜT
MEHME SÖYLER
T İ LHAN
888
874
846
838
878
HAYRİYE
2
3
ÜL
4
845
4
M
E
872 HAT
İCE
HAL GÜL
İDE
ER
1 GÜL
875
873
6
BET
RLER
5
6
922
TA
MEHMET YILMAZ
LİY
871
PER
İHA
N ŞEN
3 BİRH
ER
AN
BOD
UR
YM
MA
VİN
SE
US
ZEHRA KÖKEN
2
3
E
M
PERİHA
N
BİRHAN ŞENER
BODUR
RABİY
İL
KA
NEV
ER
3
3219
FİZ
E
AD
7
4008
877
3929
2
MUSTAFA
928
4
HA
926
924
923
DIR
IM
876
836
5
LE
SÜ
CI
A YAĞ
MUS
ÜN
U ERG
ĞİT
AYE
4
ĞİT
141
RİD
A
1
YIL
KADRİYE DOĞRUYOL
YL
SÖ
ŞE
AY
369
29
847
3939
BOZKAY
3204
4289
Y YIL
DIRI
M
4286
ET DEMİ
927
3
4094
848
4
2
14
156
154
FEVZİ
417
368
367
821
823
155
RU
FEYZİ KÜÇÜK
160
4288
2
YIL
DIR
IM
TAHSİN DOĞRUYOL
M
ÇA
1
ORA
KU
921
925
ABDULLATİF DOĞRUYOL
E
ÜD
MET
İCİ
VC
SÖ YLER
416
OR
AY
19
R
VE 415 20
SE
21
ET
E
HM
TEK R
22
A
VE
LY
373
L SE
HÜ
MA
CE
R
ME
414
KE
R R 23
ET
ME
HM
KE KEME R
K
ME
LE EN KEME
EÇ
ME RŞ ET L
EM
NU HM GÜ NL
ME MİHA E GÜ VER
SE HİY A SE 24
BE
Ç
AF
KO
ST
372
MU
A ER
FİK
ŞE
ME
Fİ
3277
374
LI
INÇ
4287
HM
ET
824
MEHM
FER
DAN
İN YIL
DIR
IM
8
ÜL
VİY
E
3
3
İLG
1
283
280
N
ESR 10
SU A ÜLK
EM LTA Ü
İNE N YILYIL
DIR
EM ME
DIR IM
RE LİK
IM
YILDE AK
IRIMTEP
E
ÖZ
AC
AR
AY
5
İ)
.S.
KIL
Cİ
376
T.E.K.
370
GUN
SOL
LI
10
3955
11
ÜLME
Z)
3938
AYŞE
7
KAR
6
RA
27
M
E ÇA
ÜD
M
AYE
E KAR
AZİM
INÇ
KIL
Cİ
VC
ET EKİZAL
P
EYİ
1
İN
RI
2
1
N
Rİ
NA
AN
YH
SE
375 18
28
E DUD
AYŞ
RA
PERİHAN AYDIN
MEHM
281
180
390
LI
INÇ
HÜS
12
157
ME
MEH
182
2
L KIL
819
11
1
AH
ME
389
Yİ
7
812
YA
TT
OR
DI
ET
HM
ME
406
7
YN
ZE
747
K
1 İPE
AK
R
Z HA
MA
LI
INÇ
378
BO
ZKA
AR
KIL
Bİ
818
K
DIR
IM
2
25
6
SO
LA
KAH
YA
ÖZ
AC
NE
380
N
4285
YAŞA
381
24
1
282
EKİZA
LP(G
Tİ
MO
R GÖ
SE
MİH 9
Z
817
A
EK
SE
N
822
4
4284
NECM
İYE
T NUR
İ YIL
816
YİN
820
RR
EF
FADİM
E AYDIN
696
695
DE
YIL
3
831
693
22
UK
21 SELÇ
DIK
L
AN FIN
ÇE
YH
KO
RE RYEM DIK
İ FIN
ME
AL
A
HME
HÜ
SE
826
VV
ET
GE
DİK
SIT
829 SER
KI
ÖZ
AH
PİL ÇEL
ME
ÖZÇ İK
T NU
ELİK
Rİ
2
ÖZ
ÇEL
TİC
İK
E KÜ
BRA
RIF
KI
YA
ÖZ
ĞCI
SAL
ÇEL
İHA
İK
ÖZÇ
ELİK
SA
23
YL
TA
ŞÇI
IM
A
KÜBR
ADİL A ÖNCE
FATM ÖNCE N
A ÖNCEN
N
22
CE
EP
ME
RIM
GÜ
LTE
MÜ
1 RÜ
HA
L
ME
IR
AY
Z
CA
8
DI
827
ŞE
AY
YIL
MA
5
825
835
NA
LD
ZK
BO
İBR
AHİ
M
814
159
4
810
YİN
GÜ
N
İNA
IK
LAB
YA
E
AN
Z
ÜR
SL
MA
L AR
YIL
DA
RK
ER
TÜ
İLE
379
AD
N
MA
FK
20
YIL
833
KENAN
MÜZEY
YENYILMAZ
ALİ KOCAK
ÖZDEM
AFA İR
RA
BA
Ş
YI
140
6
MALİYE HAZİNESİ
5000
8
692
694
ÜZ
RB
GÜ
EP
YN
ZE 2
KA
N
Gİ
10 DU
DU
R
691
690
643
K
İPE
AK
AR
644
17
746
377
İL
ES
3345
3
407
ZH
MA
388
21
NA
3276
6
Y İN
SE
HÜ
E
4
387
384
20
26
139
I
ŞC
TA
ME
T KE
20
689
642
AY
830
688
641
385
ZK
BO
A
17
5
E
İN
EM
405
640
AN
834
H ME
ME
21
16
Rİ
N
Gİ
R
G İR ZE
YÜ LI
ME
Dİ
İYE
FA YR P KIR LI
HA KU İ KIR
YA TF
LÜ
1
FİRD
L
SA Ş
UY MÜ
E GÜ
3344
TİC N
HA TA
LİS
GÜ
7
EK
386
SE
IN
ILG
828
3174
Ş
KA
RA A
KA AY AY A
HA ZK
B İ İ BOBOZK
SA VZ
FE B İHA
19
SA
2920
ME
N AN
KE
5
şte
19
ME
8
Mü
9
3956
T.E.K.
2
N
VA
Cİ
N
IN
VA
AK
Cİ
A
AF
ST
MU
ĞCI
E
İNC
UN
CE
LG
Tİ
SO
HA
N
AN
RA
YM
DU
LE
E
SÜ
403 RA ZİY 639 LE R
GÜ
İYA
LK
15
BE
RH
BU
813
3
815
KIN
HAR
I
KÇ
BA
AK
KA
IRM
ÜM
AK
LS
AZ
YE
RN
Vİ
KU
UL
ŞE
AY
T YA
er
14
18
R
N TE
KU
N
İNA 382
İR
LEY
SÜ
Mİ
12
400
İN
K
BE
I
ĞC
R
9
T
UR
ZK
U RT
BO İM
ZK Ğ IÇ
AİL AH
L 19
BO
İSM İBR
ET
İ DA T
VV HR UR T
RÜ BA3175
ZK UR
MÜ ET L BO ZK UR T
HM Lİ İ BO ZK
ME HAPE R BO
AY DU
DU
RA
BA
Ş
BA
TM
N
KA
AZ
HARI
HA KKŞM
I
TİC KİR
AZ
İŞ
E
GÜ
RB
ÜZ
İ SE
AL
F
RE
ER
YA
ĞLU
İO
L
RC
YO
Mİ
DE
Ğ RU
FA
DO İZ
ER EN
STA
MU NE VV İLD
M
NİZ
MÜ YE Şİ
E DE
RİD
FE
T
KU
ER
637
NLA
2
AK
686
18
3176
IM
NE
MU
1
S TA
FA
MÜ
ŞE
KA
M
İL
YA
KA
RA KA
RA
KA
NE
7
P YA
N
DE 383
Dİ
RM
A CA
HR
leri
rek
RAN
807
183
SU
F
ĞCI
KU
ER 4
ZL
ME
ÖL
ER
SEV
CAN
5
YA
YA
LI
KIR
(D
ET
HA
ALİ SATILMIŞOĞLU
3789
3787
HM
ME
3
HAMİT YAĞCI
Ü
Ğ
Ü
RL
İ İ
ECEC DÜ
İ
3595
HÇ MÜİ İ EC
BA HÇ L ECEC
BANE
HÇ
3594
CELAL AYDIN
11
İ NE A GE HÇHÇBA
3596
EM RYRİ İH BABA İ N
FİKRİYE TOKSÖZ
DELE L H EM
FİKRİYE KARAYEĞİT
İŞ SA SU
FİKRET AYDIN
U NA ET
12
HM
3557 S
7 3785
ET
ME
3786
VL
ŞÜKRAN DEMİRLER
13
DE
T R
NÇCI Ğİ
VA YİÖ Z Mİ
3783
KI KINA
DE
RAKS R T
RAZİYE ZENCİRCİ
N
ÖZ Ğİ
TE ATE KATO Ü MİYİ
AY VZİYİYE ŞT DERA
14
NEBR RÜİ ÖZKA
4015
KR
SAFİ İK SR E
1
VFBA İY
4012
TE FİKR
4014
6
3784
NA
635
AR
RD
VA 399
N
2
P
YÜ
4210
SA
HA
AR
NL
CA IN
Tİ
CA BASK
E
Ş
TİC
TA
HA
RU
KU
EY
3691
T.E.K.
1
AN
AR
439
438
4
9
MALİYE HAZİNESİ_
NE
2963
DU
DIR
802
745
N
ZU
TO
K
R
VE AKİPE K
DA
İPE K
N
16
HÜ İTT İ N AK İPE
R Yİ
AK
NU SE İN
IN
SK
HÜHATT
BA
17 BA
CE
Tİ
HA
18
2923
13
TA
Diğ
3047
DON
İ YILDI
RIM
4
YİN
HM
ET
KA
15
391
16
M
RU
KU
Ş
RI
BA CIK
Ğ
SİBE BA
N
HA
SÜ
GÜ
EP
YN
418
N
SA
HA AYDIN
PIN
İ AK
2
MÜRÜVVET BOZKAYA
ZE
5
Ş
MÜ
4301
13
4300
14
AL
187
441
AYŞE DEMİRLER
4209
432
4136
3299
ZİHNİ AYDIN
SÜLEYMAN DONDURAN3
HÜDAVER SEVİM
3298
3558
10
I
4
K IN
AK
VİM
5004
7
HASAN KARAKAYA
FİKRİYE KARAYİĞİT
3745
MEHMET ZORLU 5
3744
3743
IN ÇL
409
T
ME
440
R SE
8
3
GÜLAY ÇAKIRCA
4
KIL
Cİ
3957
4302
16
4307
3735
SABRİYE KARAYİĞİT
Ve Diğer Müşterekleri
RA
6
T.E.K.
FA
TM
ŞA
A
RİY
E İBİ İBİŞO
İBR
ĞL
ŞO
AH
U
ĞL
İM
U PA
İBİ
ŞO
KE
ĞL
R
U
RD
FE
AH
1
VGİ
SE
119
3734
8
ZİHNİ AYDIN
PERİHAN AYDIN
3733
2861
TU
3
3963
YA
CE
Tİ
Ve
OY
NUR
CİL
GÜ
SE
4298
3737
2862
6
447
MEHMET DEMİRLER
2863
ET
Ve RA
Di Bİ YE
ğe
r M Kİ
üş Rİ Ş
te
rek
7
4097
4098
HA
VA
İNE
ZE
Ş KA
YIL
A
AY
ZK
T BO
LA
8
TA
3184
ME
U
4299
15
ZAHİDE YILDIRIM
CAHİDE YILDIRIM
MEVLÜT ÇALIŞAN
AK
SE
HA
Rİ
ĞL
392
14
393
M
EM
IRM
F AK
HÜ
İL
429
Rİ
KE
AN
ŞK
RE
EŞ
3183
YA
KA
YA
N
YA
KA
R KA N KA
H
SE KA
EN
LLA İÇT
ER
E
EN 17
DU
AB
KİY
İÇT
UR ME T
EN
H
ME
İ İÇT
BR
SA
I
AC
ME HMET
IM
İN
İLG
R
VE
YA
A KA YA
AF
KA
ST
İN
MU ET T
D
SA
HA
15
RE
AK
T AD
HÜ
KB
ÇÜ
E KÜ
15
CİZ
MU
11
AR
RD
SE
FİK
SC
ŞO
ÜM
LS
GÜ
M
Vİ
SE
UK
ET
LÇ
HM
SE ER
ME
EL L ÖN TMAZ K
RS
Bİ AYSE EL BA ÇÖ KE
EL
KS
RS
YÜ
NU
9
TA
İ VA
AL
398
N
SA
811
2
1
UN
809
8
MU
ST
AF
A 803
AK
KIN
7
TE
U
8
İBİ
SALİH SÖYLER
4431
BİRSEL SELÇUK
MEHMET SEVİM
AYSEL ÖNER
YÜKSEL BATMAZ 2
NURSEL ÇÖKEK
11
MEHMET EMİN BAHÇECİ 3747
450
TES
DUR CİL
MUŞ HAR
ELİF
ALİ İCİ
ADA SAV
CA
K
HA
LİL
LU
11
4429
BÜLENT DEMİRLER
4430
ŞE
AY
13402
ET
683
NU
ARZU SEVİM
396
12
394
6
OĞ
HM
14
KA
İBİŞ
MİT
YA
ĞC
I
3736
451
AR
NL
AR
İ CA NL
CN CA
VE Cİ
RA
138
4304
AYŞE KURNAZ
GÜLSÜM KABAKÇI
ULVİYE AKIRMAK 1
4306
DURMUŞ TEVFİK ÖZBAŞ
12
GÜLSER ÖRNEK
HÜSEYİN KAYA
RABİA YEŞİL
MUSTAFA TANYERİ
RADİYE KAYA
SALİH KAYA
EMİNE DUDU CİCİ
EMİNE KAYA
HM
İNE
LO
ĞL
12
4305
AR
4293
NL AR
NL
İ CA CA
MZ E
RE TİC
HA
4352
N
Rİ
ME
13
ARİ
F YIL
DIR
808
ERG
158
7
R
VE
R
SE
VE
2960
RİF
SE
A
ŞE
AF
ST
MU
12
16
634
AR
RD
AR
TES
13
NA
420
KE
9
E
KAMİLE SOYDAN
SÜLEYMAN FERİT SEVİM
SEVGİSER SEVİM
HA
118
3569
14
ME
EM
V İNÇ
SE
411
445
6
İSM
397
AZ
TM
BA
L
Aİ
AL
631
14
10
AY
ZK
2959
ET
MUAMMER SEVİM
DURMUŞ TEVFİK ÖZBAŞ
3288
422
3
410
5
FA
9
GIR
ÇIN
N
Tİ
ET
HR
395
11
4099
4
9
R
FFE
10
10
120
4303
3
ZA
MU
E
ED
KD R
YÜ N LA
T
GÜ
A BÜL CA
ÖR
HR A İ
A
ZE İSM
RİZ
4294
412
142
HA
RİY
7
ÖMER DURMUŞ
HALİL İBRAHİM ŞEN
MUSTAFA BÖLÜK 8
FADİME DURMUŞ
2
TA
L BO
3182
A
3731
3752
135
AN
6
RA
ME
629
13
RAN
İ
SÜLEY
MAN CEYLAN
NAFİZ
AHMETCEYLA
CEYLAN
N
806 3
677
N
KA
RA
BA
Ş
UĞUR GEZER
ALİM ERÇETİN
1
8
AN
ŞK
RK
T.E.K.
HAKKI HOŞCAK
MEHMET HOŞCAK
GÜLAY MÜLAYİM
HURİYE GÜNAYDIN
DUDU HOŞCAK
DÜNDAR HOŞCAK
6
TA
2
TİN
ŞEN
ÇE
A
TİN
AF
İ ÇE
AL
UŞ
RM
DU
3962
5
AS
İYE
2985
KAMİL KOŞCAK
AN
TA
IR
C ING
CE
A ÖN
YU
İCİ
TES
CİL
N KUŞ
DURSU
)
AL
R
RK
BÜL
EN
T DEM
İRL
ER
4353
YS
BA
Kİ
BE
3984
619
AN
ŞK
TM
HM
MEHMET ZORLU
AYTEN BAKAN
ÖZKAN TABAK
TA
ST
MU
YA
ŞA
GÜLİZAR ÇAKMAK
MUSTAFA ÖNVER
4354
T.E.K.
4
İN
RR
BE
2986
ZEHRA KOÇTÜRK
MUTLU TELLİ
MÜNEVVER ARICI
RAŞİT ARICI
E.AYŞE YILDIRIM
HİKMET AYDIN
MEHMET ORAY YILDIRIM
4375
620
FA
İ
MUSTAFA AYDIN
SÜREYYA AYDIN
ŞERİFE AYDIN
HALİTTİN AYDIN
424
ÖZ
MA
10
624
11
SIM İN
N
627
TE
KA SEY
M
HÜ
628
T ÖK
ME ÖKTE
12
AH
623 EMİNE
ER
Ü NS
R
RÜ
SE
Ş ÜK
622
A ÜN
TM
FA
Z
MA
AK
İ BIR
633
AL
İN
AC
TM 632
FA
8
4351
A
VV
HA 626
9
ERGUN 1
TESC 805
DONDU
İL HARİC
2
3148
131
T
10
N
CE
ÖN
Ç
AN
EN 646
11
RC
ÖZ
SE
N
EP
CE
YN
ÖN CEN
ZE
İF
ÖN
AR
İL
AD
R
PA
ÇA R
PA
LAH
ÇA
UL
Sİ
630SAD
LU
HU
FAT
N
Rİ N
İ
L NA R
NA
CE
YÜ AN
YH
SE
676
9
6
3869
U
ES
ZİN
E HA
HÜSEYİN ÖZKAN
423
ŞENAY YOLDAŞ
RUKİYE YOLDAŞ
4376
4378
621
İBİŞ
LU
OĞ
İB İŞ
8
1
4377
3260
A
3983
425
5
ÖZKAN TABAK
2984
5
ET
YL
AN
A
AF
ST 744
EZ
EZ
7
LM
ÇI
ŞIK
P GÜ
Sİ
625
KA
HA
8
YİN
SE
K
HÜ
TÜR
618
5
ĞL
NO
LİY
CELAL AYDIN
CENNET AYDIN
FİKRET AYDIN
SEMİHA AYDIN
ENGİN AYDIN
ALİ ŞAHİN AYDIN
4374
HM
LE
U
EY
LU
OĞ
7
ARZU SEVİM
4
ŞO
ME
R
KE
İM
BA
MA
HASİP GÜLMEZ
3141
KAMİLE SOYDAN
4381
3
9
İBİ
LİL
4465
6
ĞL
PA
AL
LER
MİR
P DE
YÜ
7
ÇO
IÇ
LG
2
FERİDE EVREN
FERİDE DENİZ
3
ŞEHNAZ
ÖZDEMİR
Ve Diğer Müşterekleri
471
184
8
HA
İB
ĞLU
İŞ O
ADNAN ÇAM
SÜLEYMAN FERİT SEVİM
2 4380
4373
7
134
ĞLU
5
MEVLÜT ÇALIŞAN
4382
6
İŞ O
İB
E
8
MU
5
LM
GÜ
6
3868
UL
KB
MA
659
132
133
4444
5
A
5
MUSTAFA TABAK
4490
TM
A
İYE
Ş AR
YA
1
10
15
16
ŞÜKRAN ÖNAL
648
4
ME
MALİYE HAZİNESİ
3367
1
3253
3252
426
TLI
TA
617
4464
ZAHİDE YILDIRIM
2
4379
1
EMİNE HATUN BATMAZ
3753
3568
ET
HM
ĞLU
İŞO
3
FA
4372
3732
HATİCE SATILMIŞOĞLU
4
4397
611
519
KAMİLE SOYDAN
454
453
1
127
HASAN ÇİFTÇİ
456
MUSTAFA YILMAZ
NURİ YILMAZ
CEMİL YILMAZ
3110
AYŞE İNCEKARA
MEHMET YILMAZ
MERYEM MOLA
4396
3
470
EKREM HAYRİ SÖYLER
FERDAN KURU
ME
6
4524
130
682
675
661
DA
3073
7
4395
122
İB
CAHİDE YILDIRIM
YE
ALİ TOK
9
6
ER
I
4
İ SM
TÜ
E
5
YL
SÖ
TL
Z
Nİ Z
DE Nİ
DE
EP
YN CE
Tİ
HA
UL
458
4443
ER
FF
678
R
NİZ
PA
R
R
ÇA
PA
PA PA R
İK
ÇA
ÇA
Y
AT
ÇA VA
SÜ
H ILO
R
LA
2
LÜ
PA
LLA KIZ UN
AN HÜ
ÇA
DU ÖZ
SL
A
SA AL L T OZ
673 TM
RIA
R FA
NİH RA
SA
PA
ME
E
ÇA
HİM
R
ET
RA
PA
HM
ÇA
3PAR
ME
UŞ
N
ÇA
RM
LA
İM
AP
DU
AH
660
RIK
İBR
İ SA
LİL
AL
HA
4
ŞİL
YE
ŞİL
ET
HM N YE
CA
ÖZ
Z
MA
RIŞ
KA
RŞ
EN
5
ŞİL
MA
YY
YE
ZE
N
ET RŞ
ŞİL
ZA
MÜ
HR MA RŞ
YE
ŞİL
SU
ŞÖ MİL MA RŞ
LİH N YE
KA ZIM I MA
SA
ŞİL
CA
KA KK
N YE YEŞİL
BİR
HA
CA
LAH
ER
6
UL
657
RŞ
ET
MA
EM
ET
RŞ RŞ
NN
MA MA
CE
ŞE M
AY LSÜ MA RŞ
N
GÜ İNE
RE
7
EV
658
EM
ER
N
VV
RE
N
NE
EV
RE
A
MÜ
EV
LİH
N
SA
RE
ÜM
LS
EV
GÜ
ET
HM
647
ME
SA
BİH
9
T.E.K.
3292
3261
4
TA
YE
Dİ
3
656
İ
FTÇ
Çİ
İYE
YR
AF
8
10
457
3
ZA
MU
ZE
679
2K
MA
KB
MA
116
459
5
Y
N ÇA
E TU
R ÜY
ÖM
IM
DIR
4463
4
7
473
3251
2
YIL
İM
AH
İBR
1
Sİ
6
121
HİKMET ERÇETİN
3262
RAHMİ BATMAZ
MELEK EKİZ
5
461
İN
HE
4462
770
MALİYE HAZİNESİ
1
Dİ
5
2
3323
4
MÜNEVVER DOĞ
RUYOL
MUSTAFA DEMİRCİOĞ
LU
FERİDE DENİZ
YEŞİM İLDENİZ
650
N
RE
NÇ MA
3
Dİ Z
Z
L Nİ Nİ
BE DE DE
M
EL ET
DE
674
EM HM
ER
L
ME
Aİ
Sİ
ST
3870
ÜMİT BÜTÜN
NİLGÜN BÜTÜN
SÜLEYMAN FERİT SEVİM
4
7
4461
İLG
YİN
LE
ARİF SÖYLER
EMEL ERÇETİN
4491
462
ET
RE
4442
I BE
4
3322
YILDIRIM 464
ME
649
HA
2
AS
3
476
117
Z
Nİ
İ DE
AL
ET
Z
1
Nİ
HM
A DE
BR
KÜ
1
671
UN
AT
AR
3872
3366
EKREM HAYRİ SÖYLER
3
HM
ME
LSE
GÜ
ER
RL
Mİ
DE 4460
BAĞARASI BELEDİYESİ (AYDIN)
(AY
DIN
AYŞE GÜLER
NAFİZE YILMAZ
NACİYE AKKIN
MERYEM SELÇUK
GÖNÜL TAVAZ
BENGÜL ERGÜN
2971
MURAT AKKIN
2
HİLMİ AKKIN
EMİR ÇAKIR
MELİHA AKKIN
TE
MASCİ
L L
ME İYE HAR
ZA HA İC
RL ZİNEİ
BA
IK
Sİ Ğ
AR
MALİYE HAZİNESİ_
ZEHRA ÇAPKER
GÜLİZAR ÇAKMAK
HATUN ÇETİN
HANİFE AYDIN
EMİNE ÇETİN
BAĞARASI BELEDİYESİ (AYDIN) ABDULLAH ÇETİN
2
5
655
ME
I
AC
KIN
T
EV
RS
IM
IR
LD
YI
GÜNSEL ÇANKAYA
4
MEHMET ORAY
136
RB
Ş
1
MÜ
GÜ
R
UŞ
672 ÇAPA RM
R
R
PA
DU PA
AN
ÇA
N
ÇA
ZİB
SE
TİN
KE
ET
BİR RİYE
AM
DÜ
N
HATİCE ÖZLÜ
1
3336
463
1
İ SE
AL
DU
4
N
670
4
YE
AYŞE BİLGİN
4273
4272
4271
3
4427YLER
A SÖ
Z
AM
Vİ
UL
3365
HAYRİTTİN BOZDOĞAN
MEHMET BOZDOĞAN
ŞÖHRE
T CEYLA
N
YUSUF
Ve Diğ er CEYLAN
Müşterekleri
HAFİZE
2970
3444
ASİYE KELOĞLU
3291
1
YY
610
137
17
MERYEM SELÇUK
NACİYE AKKIN
MURAT AKKIN
480
478
2
ER
YL
SÖ
Nİ
DE
YR
RİC
3 İ
654
2
3445
2
1
YA
4426
2969
9
3337
3290
2
4428
SE
HÜ
T.E.K.
3871
1
KEMAL ŞELMELİ
MÜŞERREF DENİZ
ZKA
A
VD
SE
3
605
4
608
15
614
BO
AT
RE
SÜ
181
16
BÜLENT DEMİRLER
493
MEHMET TOK
3335
MEHMET KEMER
TAL
750
BA
ES
HA
HA
SA
12 507
11
4277
İL
BO
ĞA
10
eri
1
4274
SC
GÜ
T
14
504
HİKMET ERÇETİN
8
ZK
BO
AN
RH 4276
BU
702
1
2
668
TE
3
ÇA
LIŞ
KA
N
13
HARİ Cİ
UÇKAN
GÜLTEN KAHYA
123
BİRHAN BODUR
503
PERİHAN ŞENER
MÜŞERREF BOZKAYA
GÜLSER ÇETİNKAYA
NADİHA DEMİR
NAFİA EMREN
AYTEN BAKAN
MÜZEYYEN ERÇETİN
3965
T.E.K.
7
MİR
1
4275
3352
174
18
6
502
ASİYE KELOĞLU
483
MEHMET GÜRBÜZ
SEVİM ÇETİN
NEJLA ÇETİN
MUSTAFA ÇETİN
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (D.S.İ)
FATMA YILDIRIM
484
5
3
3351
DE
ÜP
İZ
669
AK
TESCİL HARİCİ
16
4
16
VeALİM E
Diğer SEV
789
MüştİNÇ
erekl
10
9
DEN
666ETTİN
CM
ÜMİT KÜÇÜKBOYACI
4546
R
LE
MİR
DE LER
ET
HM DE MİR
P
ME
YÜ
EY
652
A
AY
AD
15
Cİ
İ
HR
NE
15
Ve Diğer Müşterekleri
HİLMİ SÖYLER
17
485
ASİYE KELOĞLU
785
Rİ
3350
EYY
786
784
TİN
ÇE YL AN
ER CE
CE AN
Tİ
YM
HA
LE
SÜ
ES
ER
ND
14
CENNET AYDINFİKRET AYDIN
2
3
125
HA
ME
SEBİLE ŞEN
488
SÜ
BE RM
HİY EL
İ ME
594 E SA
ĞERT
2
L
EL
NE
I RIM
YILD
F
14
501
ÖZ
782
EN 595
A
783
790
İBR
SA
VE
787
VC
4 5
AH R 3
ĞL
SA7
BÜ
AK
İM CA
IK
9
LE
AD
UŞ
CENT4
Hİ
F
596NT
788
RM
ZM
YL AŞ
DE
6RE
599
598
DU
AN 5
ŞE
801
ET
Mİ
791
Cİ
RL
Rİ
LE
8L HA
21
Rİ
792 ER
597
İ
515
DA
SC
NI
TE
22
795
ŞM
794 793
516
AN
600
LIK
17
796
TU
Rİ
18
ZM
19
İ _
518
İC Sİ
24
KA
R
SÜ SEÖZMİ
602
HA Z İ NE
601
LE VGKALE
İ L HA
YM
SC
N SO
İS
AN
AN ERTA YD
TE L İYE1
YL
FE SEBA AN
MA
CE
Rİ Vİ K
E
23
T M
M
SE
Dİ
603 Vİ
FA
M
604
2
509
13
517
500
GÖ
Z
İL
SC
TE
RAHMİ
BATMA
Z
EMİNE
HATUN
BATMA
Z
İBRAHİ
M ERÇETİ
N
12
511
5001
498
T.E.K.
1
AHMET
AYDIN
3777
2
499
A
TESCİL
514
4230
6 BALDIR
NADRİYE
3964
3776
490
486
AD
4229
532
529
3225
T.E.K.
3959
11
3775
489
513
11
AH
M
ET
512
ALİ FINDIK
10
NEFİS
E ALLAR
5 ŞEHNAZ ÖZDEMİR
3224
HAR
ŞAHİN
NARİN
ABBAS YÜKSEL
HATİCE
9
4228
GİN
6
662
2854
LER
RE
ŞE
AHMET BÜYÜKÇULHA
8
4227
MET
ER
İRL
701
DEM
AK
L AD AK
NO
AD
ŞE
İN
ŞİR
4226
7
MEH
1
YE
EMİ
N İL
EYİ
NE
4
KEZİBAN ÇAPAR GÜMÜŞ
ZİN
ES
İ593
20
8
AK
CU
AD
ON
OL
BİR
LİM
A
MR
SE
ZEHRA SÖYLER
124
527
3838
3223
HA
KARAATLI KÖYÜ ARAZİSİ
665
HÜS
L AK
ÇAL
6
İNÇ
P SEV İ NÇ
SEV İNÇ
EYU
İYE
RUK MET SEV
MEH
700
E
697
7
KA
FA
DİR
GÜ TMA
ÖZ
LİZA DU
TÜ
DU
R
RK
Dİ
NG KA HR AD
ER
AM İL KA
AN HR
AM
ÇO
AN
BA
AH
N
ME
T KIN
AC
I
IRIM
4225
HALİL İBRAHİM SÖYLER
533
3837
LİY
HET
699
2
3297
ŞÖHRET CEYLAN
13
491
3
703
İŞ
1
3
10
531
128
4
RA
HM
İ KİR
589
526
1
664
179
ZUN 5
N TO
KUN AZĞ AN
HA UÇ
DO A
MÜ EL KO RKM
3369 BOZ KAY
ÜMAYSİFE
İN ÇAN
ŞERİTTEL
YR
HAGÜNS
3368
I RIM
F YILD
ARİ
129
ĞAN
ZDO
T BO
ME
2883
2882
4
3
2
1
5
ÖKEN
DE
3370 TMAZ
ME VCÜ
A BA
FATM
126
MA
2
TAYFUN EFEOĞLU
9
530
947
BAHRİ TOKER
559
HATİCE DUDU CİHAN
MEH
2881
2880
MU
557
N
Tİ i
ÇE ler
ER ek
N üşter
YEr M
EYğe
ÜZ Di
MVe
MUZAFFER CEYLAN
3836
HİLMİ CEYLAN 12
492
ALİ HİKMET ERÇETİN
MEHMET YAĞCI
5003
ER
7
2954
7
3
RL
TESCİL HARİCİ
BİRSEN ANT
4370
3835
T.E.K.
8
477
ŞERİFE
KORKMAZ
ÜMMÜHAN TOZUN
AYSEL UÇKUN
Mİ
10
6
1
3295
6
6
DE
9
2953
3766
5
521
3765
475
P
YILD
AYŞE ÖZTÜRK
4371
MURAT ÖZTÜRK HASİP SAVUCA
4
3296
HATİCE SATILMIŞOĞLU
NURİ YILMAZ
CEMİL YILMAZ
MERYEM MOLA
MUSTAFA YILMAZ
MEHMET YILMAZ
4292
U
ĞL
534
115
3
T.E.K.
4171
1
CİO
MİR
DE
YÜ
EY
R
KA
RA
4290
LE
MİR
AN
T
ME
AH
3910
DE
T ORAY
ME HME
549
P
DOĞ
BOZ
4036
YÜ
EY
MA
SEL
558
ER
İRL
M
DE
P
YÜ
EY
IN B
11
R AY
3908
479
HAZİNESİ
MALİYE
3103
1
8
ME
AM
MU
103
14
4029
Z
KO
I
ZL
FA
556
ÜN
ERG
T ALİ
YLU
HME
ESO
ME
YÜC
DET
ÜN
SAA
ERG NÇ
SAİT E ÖĞÜ SON
EMİNA JOHN
N
OĞA
FATM
OZD
İFE
AYD
Ş ER
4291
İŞ
İ KİR
HM
13
3
T.E.K.
HALİL İBRAHİM SÖYLER4169
4170
ŞEHNAZ ÖZDEMİR
ZEHRA SÖYLER
FERİDE EVREN
ADVİYE BULUR
ALİ DEMİRCİOĞLU
1
ŞEHNAZ DEMİRCİOĞLU
RA
7
EMİR AYŞE DESTİCİ
ŞÜKRAN DEMİRLER
BÜLENT DEMİRLER
6
9
LER
MİR
6 554
MA
RK
NAMIK KEMAL CEYLAN
NEJLA CEYLAN
URAY CEYLAN
ŞADİYE CEYLAN
ZEHRA UÇAR
CANAN KARAMAN
SÜLEYMAN CEYLAN
MELEK CEYLAN
AYLA ABACI
İŞ
4030
555
2
2
DE
553
AN
4034
5
İR
DE
NT
VE
LE
111
OĞ
ZD
BO
MUSTAFA SAVUCA
4033
ET
10
550
HALİL İBRAHİM SAVUCA
114
HM
1
544
1
Mİ KİRİŞ
RAH
RA
566
İK
HM
551
5
3246
3247
3248
SÜLEYMAN SAVUCA
BÜLENT DEMİRLER
587
4031
552
ŞAR
L YA
Aİ
ŞAR3760 R
YA
AN
ŞA
4
İSM
OĞ
YA
İNE
T
ZD
3759 MED
RA
N BO
MU
MA
UT
ASU
HM
MA
R
AN
RLE
Mİ
OĞ
DE
ZD
BO
EM
MA
AD
SEL
543
541
MAKSUT CANTAŞ
RA
110
CAR
GA
Ç
EN
AYS
UN
KO
FE
3
A ER
R
ŞİT
ÖR
3359
MERVE GÖVEN
BİRGÜL GÖVEN
MÜMİN GÖVEN
11
HÜSEYİN GÖVEN
MESUT GÖVEN
FİK
ŞE
12
ME
KE
RA
4
OL
UY
ĞR
LAK
R DO AL
BE E Ç
NE
RA TE MİY
HE
3441
2885
3358
12
SE
E
RİD
584
2886
3360
Ç
VİN
ZA
Ş AR
YA
3320
2
ADEM DEMİRLER
586
R
582
AİL
İSM
3319
10
4032
RLE
RI
9
539
EMİNE HATUN YEŞİL
Mİ
565
4346
113
8
P DE
YÜ
HÜSEYİ N İ
LGİ N YILDIRIM
538
7
NT
i
SOĞUR
6
İŞ
CE
Tİ
HA
RİŞ
ler
HÜSEYİN İLGİN YILDIRIM
5
MEHMET ORAY YILDIRIM
4
FATMA EMİNE
Kİ
CE
Tİ
HA
8
3
ÜLFET MERAL
KÜÇÜKKAYA
R
Kİ
106
9
580
4348
IM
DIR
YIL
L
AY
Şİ
OR
YE
ET
EM
HM
RR
ME
KE
MÜ
R
3384
579
8
109
3
1
LE
108
2879
537
ŞAKİR AKSAYIM
4347
MİR
713
3094
U
3386
2
DE
4
SA
712
Z
MA
2878
590
5
VE
NT
L
GÜ
L ER
5
8
112
ŞİL
YE
IM
EM
DIR
RR
YIL
KE
AY ŞİL
MÜ
OR
YE
A
ET
RİH
HM
FE
ME
LE
Aİ
ME
573
567
4
178
İSM
N
GÜ
İ ER
AL
Ç
ET
ÜN
HM
ÖĞ
3095
İNE
EM
6
N
GÜ
ER
İT
SA
5
N
ZU
AN
TO
OĞ
N
ZD
HA
BO
MÜ
İN
ÜM
İTT
YR
HA
2876
2
MEHMET YILDIRIM
3096
6
E
ZİF
HM
711
4
2
İK
HM
ME
TAL
568
3
ÜL
FE
HÜFA TTALİ
SETM ME P
ME Y A RAAK
EM L SA
ŞA DİİN TA
İN KÜ YI
K İRHA LA
E ÇÜM
AKAK T SO KK
SASA AK ĞU AY
YI S AY
Y IM
M 1R A
IM
2
L
GÜ
ER
710
1
AZ
4
Z
Nİ
3914
RA
HÜSEYİN TALAT AKSAYIM
5005
708
ER
NA
TALİP AKSAYIM
HAYDARLI KÖYÜ ARAZİSİ
( AY
DI
N)
3085
3
LV
SE
569
1
BE729
LE
Dİ 1
YE
Sİ
N
GU
UY
707
LİH 3
SA
3779
3778
3915
570
MEDİHA AKSAYIM
104
RA
SI
2
730
1
U
ĞL
ŞO
2
1
3913
LE
BE
721
DE
SI
3572
AZ
ILM
KIR ŞE N
F
E RA
SU
NİF KA AZ
YU
AZ
HA ŞE ILM
ILM
AY KIR
İ
KIR
AL
ET
MM 2
HA
MU
L
TA
ÇA
AL
MİL ÇAT L
KA
TA
TİN
ME E ÇA3796
EC
)
(D.
ME
4541
İ N ÖR
Ş AH NG
A GÜ
TM
4542
FA İYE
) DR
S.İ KA
DIN
AM
RA
ĞA
BA
175
1
4540
YR
BA
ER
RL
EM
3798
IZ
LD İN
YA T EK
İL3797
RP ER
SE EM
RY
5
( III .ASKI )
İN
T EKIZ
ER LD Ş
EML YATALC I A R
RYRP İ İCEBA ISK Ö
MESE TNE
AK NG İZ
HA İ CE GÜ Ş ARN
EMTİ İYE YAİ DE
KIN
HADR ER AL Ş M
TA İZ
4414
KASELVAM
N DE N
YRL İYEDEER İN İZ İZ
N
BASA ALİ A Ş AH
BR A DE DEİZ
KÜ TM ETTİN N L İK
FA HMET DEÇE İZ
AN
MECM D İRİYE DENN İZ
NE KA YR CE DEĞCI ŞARK
İ
MA
1
HA T İYE YA E BA
HA Z İR Ş Z MAN İZ
RAEM AYN İ DE
AM DEEP D İNÇ
YR EL YN L
BAEM ZES İBE
İ İ (AY
RİC
ES
HA
İL DİY
SC LE
TESI BE
RA
ĞA
BA
N
RE
EV N
ER RE NN
VV EV RE
RE
NE A M EV
EV
MÜSALİH
LSÜET
GÜ HM
ME
Mİ
DE
717
715
4
BAĞARASI BELDESİ
101
RAM
HA
AYŞ
4
EM TİC
E
HA İNE E AKI BAŞ
KAD
SER TİC BA SK AR
LCI A
İR
AN
ME PİL E TAŞ
DEN
KÜ RY
YAL
İZ
FATBRAEM ER DIZ
NEMEHMMA ER TEK
CM ET ŞA DE
İN
HA ETT
BAH
4412
DEHİNM
TİC
HA ATT E İN DENİZ
RA YRİ İN DENİZ NİZ
ZİY YE AK
EM EMİRE ÇE İPE 5 727
DEN LİK K
SA
EL
LİY
ZEY DE YAĞCİZ
ALİ E
NE NİZ
I
DETAŞ
SİB P
MA
NİZ KIN
BAY EL DENİZMA
K
SELRAM DİN
KAD VER ALİ Ç
İZ
RİY YAŞDE
N
E GÜ ARNİZ
4413
DE
NG
ET
ÖR
HM
1
ME
L
NİZ
SA
DE LİK
AK
E ÇE
MÜ
TİC İYE
ÜM A HA YR
HA
ISK
AK LC I
3570
CE BA
Tİ
HA İ NE
EM
Ç
3571
DİN NİZ
EL DE
SİB EP
YN
ZE
160
131
HARİTA MÜHENDİSİ
19.02.2014
ZİRAAT MÜHENDİSİ
19.02.2014
YAPI DENETİM ŞEFİ
19.02.2014
YAPI DENETİM AMİRİ
19.02.2014
Download

Netcad Bronz BRONZ