"İZMİR TİCARET ODASI
YENİ HİZMET BİNASI MİMARİ PROJESİNİN
YAPTIRILMASI"
ÖN YETERLİLİK İLANI
Odamız mülk sahibi olduğu İTO İş Merkezi ve eski Özgün Dershanenin bulunduğu 1198 ada 9
parsel üzerinde yeni hizmet binası yaptıracaktır.
Yapılacak yeni hizmet binası bodrum katlar dahil yaklaşık 16.000 m2'dir.
Yeni hizmet binasının İzmir'in sahip olduğu mimari yapıya zenginlik katması hedeflenmektedir.
Ön yeterlilik değerlendirme sonucunda seçilen mimarlardan fikir projesi (fikir projesi hazırlayacak
mimarlara 10.000 TL ödenecektir) ve mimari proje bedeli teklifi alınacaktır.
Fikir Projeleri ve teklifler Odamızca oluşturulacak danışma kurulu tarafından değerlendirilecek ve
Odamız Yönetim Kurulu tarafından karar verilecektir.
Ön Yeterlilik Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi üyeliği bulunması (üyeliği gösteren belge),

Özgeçmiş,

Mimari portföy (yapmış olduğu işlere ait plan ve görseller),

İş bitirme belgeleri,

Adreslerini ve ön yeterlilik ilanındaki şartları kabul ettiklerini belirten imzalı belge,

Ekip olarak katılabilinir ancak ekip başı mutlaka belirtilecektir.

Ön yeterlilik sonrası mimarlara fikir projesi hazırlamaları için ihtiyaç programı verilecektir.

Ön yeterliliği geçen fikir projesi sahibi eserinin sergilenmesini veya bu vesileyle yapılacak
yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

Ön yeterliliği geçen mimarların ürettiği fikir projelerinin sahibi İzmir Ticaret Odası'dır.
Ön yeterlilik başvuruları 24 Mart 2014 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar İzmir Ticaret Odası
Şehircilik, Oda Mülkleri ve İnşaat Müdürlüğü'ne dilekçe ile elden veya posta ile teslim edilecektir.
Ayrıntılı bilgi için: Hitay BARAN (Şehircilik, Oda Mülkleri ve İnşaat Müdürü Tel: 498 42 34
e-posta: [email protected])
İZMİR TİCARET ODASI
Download

ÖN YETERLİLİK İLANI Odamız m