Pano aydınlatması
Itron ACE6000
0,5 class elektrik sayacı
Havalandırma fanı
Manas Supercom
GPRS modem
Manas PSM-X5
Pulse sayacı
Pano gösterge kartı
Modem besleme adaptörleri
250A akım barası
Pano kontrol kartı
250/5 Akım trafosu
Pano termostadı
Aydınlatma
ve fan adaptörü
Siemens 250A TMŞ
500x700x200 mm pano
Şekil 1: MP250S Ön Ödemeli Enerji Ölçüm Pano görünümü
MP250s Ön Ödemeli Enerji
Ölçüm Panosu
MP250S ismi sistem gücü (250A) referans alınarak verilmiştir. Kurulu gücü 100 Amper ve üzeri (AG) alçak gerilimden beslenen orta ve yüksek tüketimli abonelerin ön ödemeli çalışabilmesi için tasarlanmıştır.
Müşteri taleplerini karşılayacak şekilde işlev görüp, uyarı, bilgi ve alarmlar üretecek şekilde kurgulanmıştır.
Panodaki ön ödemeli pulse sayacı ve elektrik sayacıyla doğrudan RS485 üzerinden iletişim kurmak için
Supercomm GPRS modem tercih edilmiştir. Supercomm GPRS modeme istinaden tasarlanmış özgün ve
anlaşılabilir “4com” web ara yüzü sayesinde, okuma, yazma, ve iş emri oluşturma gibi birçok bilgiye LAN
ve internet üzerinden ulaşılmaktadır. Bu özellikleriyle uzaktan iletişime imkân tanıyan ve enerji kontrolünü
mümkün kılan çok işlevli endüstriyel bir üründür diyebiliriz. Sistem içeriğindeki ekipmanlara uygun ölçüde
pano kullanılarak, ürüne ait güç katındaki TMŞ “termik manyetik şalter”, akım trafo ve baraların uygun
güçte seçilmesi durumunda 3200 Ampere kadar (yaklaşık 1.2 MWat) olan yüklerde kullanılabilir.
MP250S ön ödemeli enerji ölçüm panosu başlıca 4 bölümden oluşmaktadır.
• Güç katı (RST akım baraları, TMŞ Termik Manyetik Şalter)
• Kontrol katı ve pano işlevi (Pano kontrol ve gösterge devresi)
• Ölçüm devresi (RST akım trafoları, ACE6000, PSM-X5)
• Haberleşme katı (Supercomm GPRS modem)
MP250s Ön Ödemeli Enerji Ölçüm Panosu
Akıllı Kart
Display
ekranı
Kart girişi
Aktif, Reaktif led
Optik port
(IEC62056-21)
Fonksiyon tuşları
2013 - 00131 127
Tarih ve seri no
Kredi az uyarı
Çıkışı (100mA)
Tmş
çıkış
(30mA)
TmÞ
2
1
30mA
Rs485
Buzzer
3
4
100mA
5
6
7
8
Rs485 çıkış
Pulse giriş
input
9
10
input
A+ B-
Akım ve gerilim terminalleri
Klemens
kapak ihbar
switch
PSM-X5 PULSE SAYACI
PSM-X5 öncelikle bir pulse sayıcı ünitedir, elektrik
sayacı değildir. Ancak bir elektrik sayacından beklenen tüm özellikleri sergiler. PSM-X5 pulse sayacı,
akım trafosu ile ölçüm yapan 100A ve üzeri güçlerin ön ödeme (veya ön yükleme) mantığı ile çalışabilmesi için tasarlanmış çok işlevli bir üründür.
PULSE SAYMA ÖZELLİĞİ
PSM-X5 Pulse sayacı, harici bir kaynaktan gelen
(elektrik sayacı, su sayacı, gaz sayacı, gibi) sayaçların tüketim pulselerini sayıp kredilendirme yeteneğine sahiptir. Örneğin harici bir elektrik sayacından veya su sayacından gelen tüketim pulselerini
sayarak tanımlanan kriterlerde kredilendirme yapar.
Tanımlanan kredinin bitmesine müteakip, harici bir
TMŞ, kontaktör veya benzer güç kesicisine kuru
kontak bilgisi göndererek sistem enerjisinin kesilmesini sağlar.
KRİTİK KREDİ UYARI ÖZELLİĞİ
PSM-X5 ‘in enerjiye yol vermesi için öncelikle kredinin yüklenmiş ve tüm cezaların kaldırılmış olması
gerekir. Abone yönetim sistemi veya idare tarafından (abonenin enerji tüketim alışkanlığı da dikkate
alınarak) bir eşik seviye “kritik kredi seviyesi” tanımlanır. Yüklenen kredi, yapılan tüketime bağlı olarak tanımlanmış eşik seviyesine düştüğünde kritik kredi çıkışı aktif olur ve kuru kontak bilgisi verir.
Kullanıcı bu çıkış bilgisine söz konusu uyarıyı önceden haber almak ve alarm oluşturmak için sesli
veya görsel maksimum 100mA yükü geçmeyecek şekilde herhangi bir ekipman bağlayabilir.
NOT : Kritik kredi kuru kontak bilgisi max. 100mA’dir, daha
büyük güçte bir ekipman bağlanmak istenirse mutlaka yardımcı role kullanılmalıdır. Aksi takdirde PSM-X5 pulse sayacı
zarar görür.
1) GÜÇ KATI
MP250S ön ödemeli enerji ölçüm panosu güç katında, enerjinin kontrolü için TMŞ termik manyetik
şalter, ölçüme esas teşkil edecek referanslar için
akım trafoları ve akım baraları mevcuttur. Ön ödemeli panonun gerçek gücünü burada kullanılan
ekipmanlar belirler.
2) KONTROL KATI ve PANO İŞLEVİ
MP250S Ön ödemeli enerji ölçüm panosunun tüm işlevini yöneten ve kontrol eden bu bölümdür.
Pano içerisindeki tüm ürün ve ekipmanlar bu devreye bağlanmıştır. Buradaki yapının görevi ön
ödemeli panonun işlevini kontrol etmektir. Bu durumu bir senaryo ile özetlemek gerekirse, örneğin;
PSM-X5 pulse sayacının kredisi yüklenmiş, sistem çalışır ve aktif durumda olsun. Enerji tüketimi
olması durumunda, PSM-X5 pulse sayacına yüklenen kredi, pano üzerinden çekilen güç ve tüketim
oranında azalmaya başlayacaktır. Kalan kredi, tanımlanan kritik seviyeye ulaştığında PSM-X5 kritik
alarm kontağı aktif olacak ve pano kontrol devresine komut gönderecektir. Pano kontrol devresi bu
komutla, pano kapağındaki gösterge devresini aktif hale getirerek hem sesli hem de görsel (ışıklı ikaz) alarm vermeye başlayacaktır. Arzu edilirse kritik kredi alarm sesi anahtardan kapatılabilir.
Bu andan itibaren (zamana bağlı yapılan tüketim
bazında) PSM-X5’e kredi yükleme işlemi yapılmazsa, (PSM-X5 pulse sayacı) kontrol devresine
enerji kesme komutu gönderecektir. Kontrol katı
bu komutla beraber ana güç şalterini “trip” konumuna getirecek ve enerjiyi kesecektir. Enerji
kesilince pano gösterge devresinde enerjinin kesilmiş olduğu ve güç şalterinin “trip” konumunda
“kilitli” olduğu ikaz ledleri ile görsel olarak görülecektir. Yeniden kredi yüklendikten sonra (abone kartı veya uzaktan iletişimle kilit kaldırıldıktan
sonra) TMŞ termik manyetik şalter önce aşağı
indirilip sonra yukarı kaldırılarak enerjiye yol verilir.
3) ÖLÇÜM DEVRESİ
Bu bölüm, iki tip sayaç ile her faza ait birer akım trafosundan oluşmaktadır. Sayaçlardan biri itron
ACE6000 ana sayaç, diğeri ise Manas PSM-X5 pulse sayacıdır. ACE6000 ana sayaç reel tüketimleri
ölçer ve PSM-X5 pulse sayacına (aktif) pulse çıkışı verir (10.000 pulse 1kWh). PSM-X5 in buradaki
ana işlevi ACE6000’den gelen tüketim pulse’lerini kredilendirerek MP250S için ön ödeme mantığını,
tanımlanmış kriterler çerçevesinde uygulamak ve bu uygulamalara ilişkin bilgi, uyarı ve alarmları
üretmektir. ACE6000 sayaç ve PSM-X5 pulse sayacı birbirlerine akımlar seri gerilimler paralel olacak şekilde bağlanmıştır. PSM-X5 pulse sayacının ayrıca elektrik sayacı özelliği de mevcuttur. Bu
özelliği sayesinde bir elektrik sayacı gibi işlev görebilir,
tüketimleri zaman bazlı tarife dilimlerine kaydetme özelliğinin yanı sıra aktif ve reaktif tüketimleri de ayrı ayrı ölçme
yeteneğine sahiptir.
4) HABERLEŞME KATI
Bu bölümde sadece Supercomm GPRS modem vardır.
Ölçü devresinde bulunan her iki sayaç RS485 haberleşme portu ile birbirlerine ve Supercomm modeme paralel
bağlanmıştır. Bu sayede her iki sayacın da verilerine Supercomm GPRS modem ile ulaşmak, izlemek ve kontrol
etmek çok kolaydır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ürün adı
Akım trafo oranı (çarpan)
Ölçme sınıfı
Anma gerilimi
Anma akımı
Çalışma sıcaklığı
Çalışma Özelliği
Tip
Ebatlar
Takribi ağırlığı
Pano kimyasal dayanımı
: MP250S Ön Ödemeli Enerji Ölçüm Panosu
: 250/5 50
: 0,5 class
: 3x380/400V
: 3x250 Amper
: -40 / +70 C
: Ön ödemeli
: X5
: 500x700x200mm
: 20 kg
: Asit ve bazlara karşı tam koruma
MP250s Ön Ödemeli Enerji Ölçüm Panosu
optik
Rs485
Rs232
Rj45
SuperComm
power
+ - + -
led
Supercom
GPRS
modem
PSM-X5
pulse
sayacı
ACE6000
X5 elektrik sayacı
Rs485 bağlantısı
Tmş
2
1
30mA
Rs485
Buzzer
3
4
100mA
5
6
7
8
input
9
10
input
A+ B-
pulse giriþ
Pulse bağlantısı
5VDC
220 VAC
5V 1A Adaptör
220 VAC
Pano
gösterge
devresi
1
2
B-
ý
MMX
açtırma
rolesi
Pano kontrol kartı
922131
B C P l o rt n o C
10x0,35mm
flat kablo
Tmş komut ve bilgi bağlantısı
TMS
BUZZ
Pano içi led aydınlatma
Beyaz
Pano
fanı
Notr
Faz
TMŞ
C
Pano kapak switch
12V 1A Aydınlatma
ve Fan Beslemesi
5
6
7
8
220 VAC
Termostat
Şekil 6: MP250S ön ödemeli pano bağlantı şeması
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fabrika: A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Babürşah Caddesi No:7
Sincan 06935 ANKARA / t : +90 (312) 267 05 03 / f : +90 (312) 267 05 09
Şube : Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Cad. Nebioğlu Sk. No: 13
Ümraniye / Dudullu / İSTANBUL / t: +90 216 680 28 22 / f: +90 216 322 60 59
www.manas.com.tr
A+
ACE600 Rs485 için
Rj45 soket bağlantı
şeması
12 VDC
12VDC
12V 1A Adaptör
4
9VDC
9V 1.2A Adaptör
0
3
Download

MP250s Ön Ödemeli Enerji Ölçüm Panosu