Watchful Software kimdir?
www.watchfulsoftware.com
 GÜÇLÜ PAZAR BİLİNİRLİĞİ
KANITLANMıŞ TEKNOLOJİ
9/26/2014
© Copyright www.watchfulsoftware.com. 2014 All Rights Reserved.
1
Watchful Software kimdir?
‘Kanayan yaraları’ kolayca çözen yazılım ürünleri:
- Şirketimin insan kaynağından
sonraki en önemli varlığınız olan
bilgiyi nasıl korurum?
www.watchfulsoftware.com
- Bu bilgiye erişen insanların
gerçekten söyledikleri kişi
olduklarından nasıl emin olabilirim?
9/26/2014
© Copyright www.watchfulsoftware.com. 2014 All Rights Reserved.
2
MOBİL Cihazlar
 Cihaza RightsWATCH yüklendi mi?
App
App
Plug-in
 Korunan e-postaları okuyabilir miyim?
 Korunan e-postaları çevrimdışı okuyabilir miyim?
 Bilgi taşıma ve saklama sırasında şifrelenmiş ve koruma altında mıdır?
 Korunan PDF dosyalarını okuyabilir miyim?
 Korunan PDF dosyalarını çevrimdışı okuyabilir miyim?
 Korunan Ofis dosyalarını okuyabilir miyim?
In 6.0
In 6.0
 Korunan Ofis dosyalarını çevrimdışı okuyabilir miyim?
In 6.0
In 6.0
 AD-RMS Politikaları cihazda zorunlu mudur?
6.0 / 7.0.4
 E-posta oluşturup, sınıflandırıp sifreleyebilir misiniz?
 Korunan e-postaları okuyup vevaplayabilir misiniz?
9/26/2014
© Copyright www.watchfulsoftware.com. 2014 All Rights Reserved.
2.3.3 / 4.4.2
6/7
7 / 8.1
www.watchfulsoftware.com
 Desteklenen en eski ve en son OS versiyonları nelerdir?
20
PDF, RMS App & Genel Koruyucular(tüm dosya tiplerini destekle)
 RMS şifreli PDF dosyaları
için Foxit varsayılan
okuyucudur;
 MS Office dosyalarında
olduğu gibi benzer
görünüm, filigran ve
parmak izi;
 RMS prensip kullanım
www.watchfulsoftware.com
yetkileri kullanılmaktadır.
9/26/2014
© Copyright www.watchfulsoftware.com. 2014 All Rights Reserved.
21
Merkezi yönetici web arayüzü
 E-posta, Word, Excel ve
PowerPoint dosyalarına
 AD kullanıcılarını ve/veya
uygulanacak kuralların
AD Güvenlik Gruplarını
tanımlanması;
kaydetmek ve listelemek;
 Kuralları nelerin
 AD özelliklerini aramak;
tetikleyeceğinin
 Kullanıcılara ve/veya AD
tanımlanması;
gruplarına yetki vermek
 Kuralın tetiklenmesi
veya kalırmak;
durumunda kullanıcı
ve/veya AD gruplarını
eklemek ve/veya
 Rolleri yaratmak/düzenlemek;
farkındalık mesajının
 Her bir sınıflandırma “seviyesi” için
tanımlanması;
detaylı kullanım yetkileri;
kaldırmak;.
 Çoklu seviye Güvenlik Modeli
tanımlamak;
 Hangi RMS şablonlarının (varsa)
hangi seviyedeki sınıflandırmalara
 RightsWATCH, RMS kullanım hakları
açısından kuralların zorunlu
listesine “Sınıflandırma” ve “tekrar
olup olmadığının tespit
sınıflandırma” kullanım haklarının
edilmesi.
eklenmesi.
tabi olacağını tespit etmek;
 Her bir RMS şablonu için araç
ipuçlarını ve çevrimdışı
önbelleklemeyi tanımlamak.
9/26/2014
 Kullanıcıların takibi
© Copyright www.watchfulsoftware.com. 2014 All Rights Reserved.
www.watchfulsoftware.com
 “Rollerden” kullanıcı
22
www.watchfulsoftware.com
Merkezi Denetim İzleme Web Arayüzü
9/26/2014
© Copyright www.watchfulsoftware.com. 2014 All Rights Reserved.
23
RMS ile bugün ve gelecek
Halihazırda desteklenen
 Çoklu seviye Güvenlik Modeli tanımlama
Kullanıcılar neleri “bilmeli”
Kullanıcılar neleri “bilmeli”
 Dinamik kullanıcı profilleri ile uyum
Kullanıcılar kimlerdir, iş tanımı ile uyumlu
Kullanıcılar kimlerdir, iş tanımı ile uyumlu
 Filigran basma ve parmak izi
E-posta ve veri dosyalarının etiketlenmesi
E-posta ve veri dosyalarının etiketlenmesi
 Kolay kullanıcı deneyimi
Çok hızlı öğrenme eğrisi
Çok hızlı öğrenme eğrisi
 İçerik ve Bağlam Bilinçli Prensip Kuralları
Prensiplerin kolaylıkla uygulanması
Prensiplerin kolaylıkla uygulanması
 Mobil Cihazlarda Veri Sınıflandırma
E-posta ile veri sınıflarının alınması
E-posta ile veri sınıflarının alınması
 Merkezi Web Yönetici Arayüzü
Kullanıcı ve AD grupların+RMS sunucu
senkronizasyonu
Kullanıcı ve AD grup senkronizasyonu (RMS ile senkronizasyona
gerek yoktur)
 Anlık Kullanıcı Yetkilerinin Uygulanması
“FYEO” kullanıcının şablonları değiştirmesini
sağlayacaktır
RMS uygulamasında “Ortak Korumalı” özelliğine destek
 RMS şablonlarının e-posta ve dosyalara
uygulanması
Kurumsal prensiplerin şeffaf bir biçimde
desteklenmesi
Kurumsal prensiplerin şeffaf bir biçimde desteklenmesi
 Şifrelenmiş PDF ve “diğer” dosya tipleri
Foxit Okuyucu ve Küresel Koruyucu
Foxit Okuyucu ve Küresel Koruyucu
 Uzaktan durdurma (kara listeye alma)
Her türlü e-posta ve dosyaya anında erişimin
engellenmesi
Her türlü e-posta ve dosyaya anında erişimin engellenmesi
 Mobil cihazlarda veri koruması
Mecburi PDF ve e-posta kullanım hakları
Mecburi PDF ve e-posta kullanım hakları
 Exchange (OWA) ve Sharepoint desteği
OWA’da RMS ve Sharepoint’ta veri koruması
OWA’da RMS ve Sharepoint’ta veri koruması
9/26/2014
Denetim ve takip
Olay lsiteleme+Bilgi
izleme+kontrol
panelleri
© Copyright
www.watchfulsoftware.com.
2014 All
Rights Reserved.
“Sunucu” tarafında günlüğe gerek yoktur. Sadece “İstemci”
tarafında bir eklenti yüklenecektir.
www.watchfulsoftware.com
Ürün yol haritasında
24
Download

Devamı