ÖĞRENCİNİN
Öğretim Türü: N.Ö. ☐
Şubesi: A
☐
Adı Soyadı :
Numarası :
İ.Ö. ☐
B ☐
İSTATİSTİK I DERSİ-QUİZ ❹
S1. İstatistik dersine giren bir öğretim üyesi öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmek üzere vize ve
final sınavları dışında quiz sınavları da yapmıştır. Vize ve final sınavları için yapılan quiz sınavları,
öğrencilerin sınav puanlarını %30 etkileyecektir. Geçme notu hesaplanırken ise, vize puanının %40’ı ile
Final puanının %60’ı toplanacaktır. Öğretim üyesi, quiz sınavlarının geçme notu üzerindeki etkisini
belirlemek üzere dönem sonunda öğrencilerin vize ve final sınav puanları ile quiz puanları arasındaki
ilişkiyi hesaplamıştır. Aşağıda verilen bilgileri kullanarak geçme notu ile vize quiz puanları arasındaki
ilişkinin yönü ve düzeyi hakkında bilgi veriniz. (45 puan)
FİNAL
SINAV
(D)
FİNAL QUİZ
(E)
41
72
38
48
29
53
55
521002284
82
64
64
48
521002326
62
77
71
55
521002342
80
91
83
67
521002416
91
71
74
54
521002290
66
52
88
94
521002300
88
67
72
42
521002368
64
22
72
71
521002372
86
74
59
74
Öğrenci
No
VİZE SINAV
(A)
VİZE QUİZ
(B)
521002456
38
521002408
VİZE NOTU
(C)
FİNAL
NOTU
(G)
GEÇME
NOTU
(H)
VİZE
SINAV
VİZE QUİZ
VİZE
NOTU
FİNAL
SINAV
FİNAL
QUİZ
FİNAL
NOTU
GEÇME
NOTU
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(G)
(H)
521002456
38
41
38,90
72
38
61,80
52,64
521002408
48
29
42,30
53
55
53,60
49,08
521002284
82
64
76,60
64
48
59,20
66,16
521002326
62
77
66,50
71
55
66,20
66,32
521002342
80
91
83,30
83
67
78,20
80,24
521002416
91
71
85,00
74
54
68,00
74,80
521002290
66
52
61,80
88
94
89,80
78,60
521002300
88
67
81,70
72
42
63,00
70,48
521002368
64
22
51,40
72
71
71,70
63,58
521002372
86
74
82,40
59
74
63,50
71,06
Öğrenci No
VİZE QUİZ
GEÇME
NOTU
(X)
(Y)
X- X
Y- Y
(X- X)2
(Y- Y)2
(X- X) (Y- Y)
41
52,64
-17,80
-14,66
316,84
214,80
260,88
29
49,08
-29,80
-18,22
888,04
331,82
542,84
64
66,16
5,20
-1,14
27,04
1,29
-5,91
77
66,32
18,20
-0,98
331,24
0,95
-17,76
91
80,24
32,20
12,94
1036,84
167,55
416,80
71
74,80
12,20
7,50
148,84
56,31
91,55
52
78,60
-6,80
11,30
46,24
127,78
-76,87
67
70,48
8,20
3,18
67,24
10,14
26,11
22
63,58
-36,80
-3,72
1354,24
13,81
136,75
74
71,06
15,20
3,76
231,04
14,17
57,21
0,00
0,00
4447,60
938,62
1431,59
X= 588
X =58,80
Y= 672,96
Y=67,30
r=
1431,59
2043,18
0,701
S2. Ali öğretmen görev yaptığı okulda dersine girdiği 3 farklı şubedeki öğrencilerin, Matematik
dersindeki başarılarını değerlendirmek üzere bir test uygulamıştır. Her şubede toplam 22 öğrenci
öğrenim görmektedir. Öğrencilere uygulanan ve toplam on sorudan oluşan başarı testi sonuçları
değerlendirilirken, öğrencilerin sorulara vermiş olduğu her doğru cevap “1”, yanlış ve boş cevap ise “0”
olarak kodlanmıştır. Daha sonra ise her bir soruya ilişkin güçlük (p) ve kolaylık (q) indeksleri ile testin
aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre,
a) Başarı testinin sorularını, en kolaydan en zora doğru sıralayınız (10 Puan)
b) Başarı testinin güvenirlik katsayısını hesaplayınız (15 puan).
p
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
0,14
0,21
0,59
0,44
0,23
0,37
0,16
0,18
0,82
0,34
24,73
Testin Standart Sapması
q
p.q
Testin Aritmetik Ortalaması
3,37
En Kolay
En Zor
p (güçlük indeksi) 0’a yaklaştıkça soru zor, 1’e yaklaştıkça kolay olur Bu nedenle soruların zorluk
derecesine ilişkin sıralama şöyledir
En Kolay
En Zor
S9
S3
S4
S6
S10
S5
S2
S8
S7
S1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
p
0,14
0,21
0,59
0,44
0,23
0,37
0,16
0,18
0,82
0,34
q
0,86
0,79
0,41
0,56
0,77
0,63
0,84
0,82
0,18
0,66
p.q
0,12
0,17
0,24
0,25
0,18
0,23
0,13
0,15
0,15
0,22
Testin Aritmetik Ortalaması
Testin Standart Sapması
24,73
3,37
KR-20 =
0,93121
K=
10
Σpq=
1,84
σ
2
11,36
KR20=10 [ 1- 1,84 ] = 0,93
9
11,36
1,84
S3. Aşağıda bir grup öğrencinin istatistik dersinden aldıkları vize puanlarına ilişkin grafik yer almaktadır.
Grafikteki bilgileri kullanarak bu gruba ait modu, medyanı ve varyansı hesaplayınız. (30 Puan)
Sx2 = 11610/9 X
X-X
(X-X)2
10
-42
1764
15
-37
1369
25
-27
729
30
-22
484
30
-22
484
40
-12
144
very seti hacmi çift (n=10) olduğu için medyan 5. Ve 6. Terimlerin ortalaması 90
38
1444
90
38
1444
90
38
1444
100
48
2304
0
11610
= 1290 f=3 olduğundan mod 90 X =520
(40+30)/2= 35 X=52
ullanılabilecek Formüller
Download

STA1_QUIZ4 CEVAPLAR - eyd