3.SINIF PRATĠK UYGULAMASI
HAREKET DĠLĠMĠ ÇOCUK ROMATOLOJĠ
ÖĞRETĠM ÜYESĠ SALI -PERġEMBE A GRUBU
09 Ekim 2014 Perşembe
11.30-12.20
Öğretim Üyesi
A8 Faruk Or Toplantı salonu
Uzm.Dr.Fatih KeleĢoğlu
14 Ekim 2014 Salı
11.30.12.20
Öğretim üyesi
A2 Faruk Or Toplantı salonu
16 Ekim 2014 Perşembe
11.30.12.20
Öğretim üyesi
A4 Faruk Or Toplantı salonu
21 Ekim 2014 Salı
11.30.12.20
Öğretim üyesi
A6 Faruk Or Toplantı salonu
23 Ekim 2014 Perşembe
11.30.12.20
Öğretim üyesi
A7 Faruk Or Toplantı salonu
28 Ekim 2014 Salı
11.30.12.20
Öğretim üyesi
A1 Faruk Or Toplantı salonu
30 Ekim 2014 Perşembe
11.30.12.20
Öğretim üyesi
A3 Faruk Or Toplantı salonu
04 Kasım 2014 Salı
11.30.12.20
Öğretim üyesi
A5 Faruk Or Toplantı salonu
KAN-LENFOĠD-2 ÇOCUK HEMATOLOJĠ
ÖĞRETĠM ÜYESĠ SALI -PERġEMBE B GRUBU
09 Ekim 2014 Perşembe 11.30-12.20
Öğretim Üyesi
B5-B7 Ġstem toplantı salonu
Doç.Dr.Serap Karaman
14 Ekim 2014 Salı
11.30.12.20
Öğretim üyesi B7-B1 Fizik Tedavi
Yüksek Okulu B Amfisi
Prof.Dr.Ömer Devecioğlu
16 Ekim 2014 Perşembe
21 Ekim 2014 Salı
11.30.12.20
11.30.12.20
Öğretim üyesi
B1-B3 Ġstem Toplantı Salonu
Prof.Dr.Zeynep Karakaş
Öğretim üyesi
B3-B5 Fizik Tedavi
Yüksek Okulu B Amfisi
Doç.Dr.Serap Karaman
23 Ekim 2014 Perşembe
11.30.12.20
Öğretim üyesi
B5-B8 Fizik Tedavi
Yüksek Okulu B Amfisi
Prof.Dr.Ömer Devecioğlu
28 Ekim 2014 Salı
11.30.12.20
Öğretim üyesi
B7-B2 Fizik Tedavi
Yüksek Okulu B Amfisi
Prof.Dr.Zeynep Karakaş
30 Ekim 2014 Perşembe
11.30.12.20
04 Kasım 2014 Salı
11.30.12.20
Öğretim üyesi
B1-B4 Ġstem Toplantı Salonu
Doç.Dr.Serap Karaman
Öğretim üyesi
B3-B6 Fizik Tedavi
Yüksek Okulu B Amfisi
Prof.Dr.Zeynep Karakaş
ASĠSTANLARIN YAPTIĞI UYGULAMALAR
B GRUBU PAZARTESĠ-PERġEMBE
09 Ekim 2014 Perşembe
13.30-14.20
HASTA BAġI UYGULAMA
Hasta Başı uygulama
13 Ekim 2014 Pazartesi
13.30-14.20
Hasta Başı Uygulama
16 Ekim 2014 Perşembe
13.30-14.20
Hasta Başı Uygulama
20 Ekim 2014 Pazartesi
13.30-14.20
Hasta Başı Uygulama
23 Ekim 2014 Perşembe
13.30-14.20
Hasta Başı Uygulama
30 Ekim 2014 Perşembe
13.30-14.20
Hasta Başı Uygulama
03 Kasım 2014 Pazartesi
13.30-14.20
Hasta Başı Uygulama
A GRUBU SALI- CUMA
HASTA BAġI UYGULAMA
10 Ekim 2014 Cuma
13.30-14.20
Hasta Başı Uygulama
14 Ekim 2014 Salı
13.30-14.20
Hasta Başı Uygulama
17 Ekim 2014 Cuma
13.30-14.20
Hasta Başı Uygulama
21 Ekim 2014 Salı
13.30-14.20
Hasta Başı Uygulama
24 Ekim 2014 Cuma
13.30-14.20
Hasta Başı Uygulama
31 Ekim 2014 Cuma
13.30-14.20
Hasta Başı Uygulama
Download

3.Sınıf Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pratik uygulama