NÜFUS CÜZDANI
ÖRNEĞİ
Fotoğraf
MÜHÜR
(Fotoğraf yapıştırıldıktan
sonra sola yanaşık olarak
mühürlenecektir.)
NÜFUS
CÜZDANININ
KAYITLI
OLDUĞU
İLGİLİ KİŞİNİN
Nüfus Cüzdanı Seri ve Numarası
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
Cinsiyeti
Soyadı
Adı
Baba Adı
Ana Adı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi (Gün-Ay-Yıl)
Medeni Hali
Dini
Kan Grubu
Önceki / Kızlık Soyadı
İl
İlçe
Mahalle / Köy
Cilt No.
Verildiği Yer
Veriliş Nedeni
Kayıt No.
Veriliş Tarihi
Aile Sıra No.
Sıra No.
ONAYLAYAN
YETKİLİNİN
Adı Soyadı, Unvanı
İmzası, Tarih
MÜHÜR
Nüfus cüzdanı örneği; noter, resmi kurum ve kuruluşlarca çıkartılıp aslına uygunluğu onanarak
işlem dosyasına konulur. (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu mad.41)
Download

nüfus cüzdanı örneği