KOMUT LİSTESİ ve YAPISAL METİN ile PROGRAMLAMA Örnek: LD AND AND ST Örnek: LDN ANDN ANDN ST Örnek: LD OR OR ST Örnek: S0 S1 S2 Q0 IF (S0=TRUE AND S1=TRUE AND S2=TRUE) THEN Q0:=TRUE; ELSE Q0:=FALSE; END_IF; S0 S1 S2 Q0 IF (S0=FALSE AND S1=FALSE AND S2=FALSE) THEN Q0:=TRUE; ELSE Q0:=FALSE; END_IF; S0 S1 S2 Q1 IF (S0=TRUE OR S1=TRUE OR S2=TRUE) THEN Q1:=TRUE; ELSE Q1:=FALSE; END_IF; LDN ORN ORN ST Örnek: S0 S1 S2 Q1 IF (S0=FALSE OR S1=FALSE OR S2=FALSE) THEN Q1:=TRUE; ELSE Q1:=FALSE; END_IF; LD AND ST LD OR ST S0 S1 Q2 S2 S3 Q3 IF (S0=TRUE AND S1=TRUE) THEN Q2:=TRUE; ELSE Q2:=FALSE; END_IF; IF (S2=TRUE OR S3=TRUE) THEN Q3:=TRUE; ELSE Q3:=FALSE; END_IF; Örnek: LDN AND ( OR ) ST S0 S1 Q2 Q2 IF (S0=FALSE AND (S1=TRUE OR Q2=TRUE)) THEN Q2:=TRUE; ELSE Q2:=FALSE; END_IF; LD OR ANDN ST S1 Q2 S0 Q2 IF ((S1=TRUE OR Q2=TRUE) AND S0=FALSE) THEN Q2:=TRUE; ELSE Q2:=FALSE; END_IF; Örnek: LD OR ( ANDN ) ST S1 Q2 S0 Q2 IF (S1=TRUE OR (S0=FALSE AND Q2=TRUE)) THEN Q2:=TRUE; ELSE Q2:=FALSE; END_IF; LDN AND OR ST S0 Q2 S1 Q2 IF ((S0=FALSE AND Q2=TRUE) OR S1=TRUE) THEN Q2:=TRUE; ELSE Q2:=FALSE; END_IF; Örnek: Merdiven diyagramında (LD) verilen PLC programının komut listesi (IL) ve yapısal metin (ST) dilinde yazınız? LD S0 AND ( S1 AND S2 OR ( S4 AND ( S5 OR S6 ) ) ) ANDN S3 ST Q2 IF (S0=TRUE AND ((S1=TRUE AND S2=TRUE) OR (S4=TRUE AND (S5=TRUE OR S6=TRUE))) AND S3=FALSE) THEN Q2:=TRUE; ELSE Q2:=FALSE; END_IF Örnek: Komut listesi (IL) ile verilen PLC programını Merdiven diyagramı (LD) ve yapısal metin (ST) dilinde yazınız? LD S6 OR S5 AND S4 OR ( S1 AND S2 ) AND S0 ANDN S3 ST Q2 IF ((((S6=TRUE OR S5=TRUE) AND S4=TRUE) OR (S1=TRUE AND S2=TRUE)) AND S0=TRUE AND S3=FALSE) THEN Q2:=TRUE; ELSE Q2:=FALSE; END_IF ÖDEV: Merdiven diyagramında verilen PLC programının komut listesi (IL) ve yapısal metin (ST) ile yazınız? ZAMANLAYICILAR (TIMERS) Codesys dilinde üç tip zamanlayıcı bulunmaktadır. Bunlar;  Düz Zaman Rölesi (TON : On Delay Timer)  Ters Zaman Rölesi (TOF : Off Delay Timer)  Darbe Zaman Rölesi (TP : Pulse Timer) Düz zaman rölesi, ters zaman rölesi ve darbe zaman rölesinde bulunan IN ve PT parametreleri zamanlayıcının girişleri, Q ve ET parametreleri ise zamanlayıcının çıkışlarıdır. IN ve Q, BOOL tipinde, PT (Preset Time: Zaman ayar değeri) ve ET (Zaman anlık değeri) ise TIME tipinde parametrelerdir. PT Örnekleri :  T#5d23h46m38s48ms  T#23m10s24ms  T#10s Düz Zaman Rölesi (TON : On Delay Timer) CAL LD ST Zaman(IN:=SO, PT:=T#5s) Zaman.Q Q2 {Zaman değişkeni TON tanımlanmalıdır.}  Düz zaman rölesinde IN girişi gelmediği zaman (IN=FALSE) zamanlayıcı çalışmaz ve çıkış vermez (Q=FALSE).  Düz zaman rölesinde IN girişi geldiği zaman (IN=TRUE) zamanlayıcı çalışır ve süre sıfırdan itibaren saymaya başlar. Süre ayarlanan PT değerine ulaştığı zaman zamanlayıcı çıkış verir (Q=TRUE).  Düz zaman rölesinde IN girişi geldiği zaman (IN=TRUE) zamanlayıcı çalışır ve süre sıfırdan itibaren saymaya başlar. Fakat süre ayarlanan PT değerine ulaşmadan IN girişi giderse (IN=FALSE) süre sıfırlanır ve zamanlayıcı çıkış vermez (Q=FALSE). Ters Zaman Rölesi (TOF : Off Delay Timer) CAL LD ST Zaman (IN:=SO, PT:=T#5s) Zaman.Q Q2 {Zaman değişkeni TOF tanımlanmalıdır.}  Ters zaman rölesinde IN girişi gelmediği zaman (IN=FALSE) zamanlayıcı çalışmaz ve çıkış vermez (Q=FALSE).  Ters zaman rölesinde IN girişi geldiği zaman (IN=TRUE) zamanlayıcı çalışır ve hemen çıkış verir (Q=TRUE). Zamanlayıcı çalıştıktan sonra IN girişi gittiğinde (IN=FALSE) süre sıfırdan itibaren saymaya başlar. Süre ayarlanan PT değerine ulaştığında zamanlayıcının çıkışı gider (Q=FALSE). Darbe Zamanlayıcı (TP : Pulse Timer) CAL LD ST Zaman (IN:=SO, PT:=T#5s) Zaman.Q Q2 {Zaman değişkeni TP tanımlanmalıdır.}  Darbe zaman rölesinde IN girişi gelmediği zaman (IN=FALSE) zamanlayıcı çalışmaz ve çıkış vermez (Q=FALSE).  Darbe zaman rölesinde IN girişi geldiği zaman (IN=TRUE) zamanlayıcı çalışır, hemen çıkış verir (Q=TRUE) ve süre sıfırdan itibaren saymaya başlar. Süre ayarlanan PT değerine ulaştığı zaman zamanlayıcının çıkışı gider (Q=FALSE). Örnek: Düz zaman rölesi kullanarak Ters Zaman Rölesi elde eden programı merdiven diyagramı ile çiziniz. LD OR ANDN ANDN ST LD ANDN AND ST CAL S0 Q0 S1 T1.Q Q0 TRUE S0 Q0 T1.IN T1(PT := T#5s) ÖDEV: Düz zaman rölesi kullanarak Darbe zamanlayıcı elde eden programı merdiven diyagramı ile çiziniz. ÖDEV: Ters zaman rölesi kullanarak Düz Zaman Rölesi elde eden programı merdiven diyagramı ile çiziniz. ÖDEV: Ters zaman rölesi kullanarak Darbe zamanlayıcı elde eden programı merdiven diyagramı ile çiziniz. Örnek: Bir fabrikada 3 adet büyük güçlü motor bulunmaktadır. Bu motorların aynı anda devreye girmeleri istenmemektedir. Bu üç motordan herhangi biri devreye girdikten 4 dakika sonra diğer motor devreye alınabilecek ve 2. Motor devreye girdikten 4 dakika sonrada son motor devreye alınabilecektir. Motorların rastgele devreye alınabilecekleri dikkate alınarak gerekli PLC programını merdiven dilinde çiziniz. LD ANDN OR ANDN ST LD ANDN OR ANDN ST LD ANDN OR ANDN ST LD OR OR ANDN ST CAL S0 T1.Q Q1 S1 Q1 S2 T1.Q Q2 S3 Q2 S4 T1.Q Q3 S5 Q3 S0 S2 S4 T1.Q T1.IN T1(PT := T#30s) ÖDEV: Yukarıdaki soruyu sadece bir adet düz zaman rölesi kullanarak merdiven dilinde çiziniz. ÖDEV: a) Yukarıdaki soruda herhangi bir motoru devreye almak için motorun start butonuna sürekli basıyoruz ve start butonundan elimizi çekmiyoruz. Bu durumda 4 dk sonra diğer iki motordan birini sonrada diğerini devreye alabilirmiyiz? b) Ödev a’ da verilen durumda diğer iki motoru devreye alabilmek için gerekli PLC programını merdiven dilinde çiziniz. 
Download

KOMUT LİSTESİ ve YAPISAL METİN ile PROGRAMLAMA