No. İsim
Frima/Kuruluş
Unvan
Tel
Email
Açıklama
1
Dr. Fouladgar
Parlamento’nun Fasıl 44
Komisyonu
Fasıl 44 Komisyonu
Başkanı
39931
2
Dr. Alilou
Parlamento Sanayi ve
Maden Komisyonu
Sanayi ve Maden
Komisyonu Üyesi
39931
3
Dr. Najafi
Devlet Bakanlığı
Ekonomi Bakan
Yardımcısı
84861
4
Dr. Ahmadi
Fars Eyaleti Valiliği
Fars Eyaleti Valisi
32337567
5
Dr. Mobasheri
Ekonomi ve Finans
Bakanlığı, Fars Eyaleti İl
Yatırım Merkezi
Ekonomi ve Finans
Bakanlığı, Fars Eyaleti
İl Yatırım Merkezi
Başkanı
32337568
[email protected]
ars.ir
Farklı alanlarda illere ait
yatırımcılar ve üreticiler
6
Dr. Hemati
Qadir Petro-Kimya
Müdür
9166710345
[email protected]
.com
Proje geliştirilmesinde Petrokimya alıcı ve yatırımcıları
7
Dr. Heydar panah
Qarb Sağlık ve Güzellik
Ürünleri
Sorumlu Müdür
9124018903
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Farklı alanlarda illere ait
yatırımcılar ve üreticiler
Sağlık ve güzellik ürünleri ve
ekipmanları üreticileri
8
Mr. Mansoor MehrKish
Uluslararası Ticaret ve
Yatırım Ortaklığı
Sorumlu Müdür
9
Dr. Fazel Larijani
Amol Üniversitesi
10
Dr. Mirza
11
Issargaran_taa
von_trading@
email.com
Yatırımcılar
Üniversite Başkanı
[email protected]
ahoo.com
Üniversiteler ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Yetkilileri
Karaj Azad Üniversitesi
Üniversite Başkanı
[email protected]
ac.ir
Üniversiteler ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Yetkilileri
Dr. Raeisi Zade
İran Tekstil Birliği
Başkatip
9123938011
66705660
Tekstil Birlikleri ve firmaları
12
Mr. Khalife Soltan
İran Çelik Birliği
Başkatip
88708061
isp.association
@gmail.com
Çelik Birlikleri ve firmaları
13
Mr. Aghabeik
Alborz Tekstil Birliği
Başkatip
2514289
14
Mr. Farzam
Jahrom Çimento Birliği
Sorumlu Müdür
071
542209704
[email protected] Makine üreticileri
com
15
Dr. Ahmadi
Doğu Azerbaycan Ticaret
Odası
Üye
44562218
Ahmadi1
@yahoo.com
16
Mr.Rastegari
Anahita Petro-Kimya
Müdür
22678950
Proje geliştirilmesinde Petrokimya ürünleri alıcı ve
yatırımcıları
17
Mr. Rezaei
Azin Ortaklık
Müdür
88883640
Araba parçası üreticileri
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
88605821
Tekstil Birlikleri ve firmaları
Yatırımcı firmalar
18
MR. Shanjani
Farmand Çikolata
Müdür
9121988100
Gıda endüstrisindeki makine
üreticileri
19
Daryoosh Pazoki
Pakdasht Belediyesi
Belediye Başkanı
36023233
Yatırımcılar ve üreticiler
20
Esmaeil Nematzadeh
Balabeigloo
Golestan Belediyesi
Belediye Başkanı
56753646
Yatırımcılar ve üreticiler
21
Ali Abdollahi
Golestan Belediyesi
İtfaiye Dairesi Müdürü 56753646
22
M.R. Jahan Biglary
Jahan Jet Havayolları
Sorumlu Müdür
88930053
[email protected]
mail.com
Havayolu firmaları
23
L. Khiabani
Pasian Farda Finans &
Yatırım Danışmanlık
Enstitüsü
Müdür Yardımcısı
88803118
Khiabani_parsi
[email protected]
om
Fizibilite çalışması hazırlanması
alanındaki yatırımcı ve firmalar
24
Mohammad Saeid
Rafiei
Pasian Farda Finans &
Yatırım Danışmanlık
Enstitüsü
Sözleşme Uygulama
Müdürü
88930053
[email protected]
oo.com
Yatırımcı firmalar ve üreticiler
25
Mr.Jamili
Jahan Döviz Ortaklığı
Sorumlu Müdür
88969236
[email protected] Döviz Firmaları
otmail.com
26
Dr. Kabiri
Gilan Yatırım Ortaklığı
Sorumlu Müdür
[email protected]
om
Yatırımcılar
27
Mr. Sinaee
Khavar Yatırım Ortaklığı
Sorumlu Müdür
[email protected]
com
Yatırımcılar
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Yangın ekipmanları üreticileri
28
Mr. Karimi
Almas Yatırım Ortaklığı
Sorumlu Müdür
[email protected]
com
Yatırımcılar
29
Mr. Gholami
İran Yatırım Ortaklığı
Sorumlu Müdür
26410634
[email protected]
oo.com
Yatırımcılar
30
Mr. Azad
Sepehr Pars Yatırım
Ortaklığı
Sorumlu Müdür
22894967
[email protected]
om
Yatırımcılar ve üreticiler
31
Mr. Bonyadi
Fars Eyaleti Hastanesi
Sorumlu Müdür
32358304
Hastane ekipmanları üreticileri
32
Mr. Hadavini
Kohan Charm Ortaklığı
Sorumlu Müdür
66700500
Deri
33
Dr. Bagheri
Royal Grup Mühendislik
Tasarım Ortaklığı
Müdür
22707475
34
Dr. Yazdani
Pasargad Petrol
Ticaret Müdürü
23036313
Bitüm ve petro-kimya ürünleri
satıcıları
35
Mr. Heidarian
Gei Petrol
Müdür
9126036045
Bitüm ve petro-kimya ürünleri
satıcıları
36
Mr. Amin Ahani
Ahani Ticaret Ortaklığı
Müdür
88915610
Ticaret, ithalat & ihracat
37
Mr. Abnozadeh
Sepidan Jam Persian
Müdür
7304517
Ticaret, ithalat & ihracat
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
[email protected]
oo.com
İnşaat projeleri yatırımcıları
38
Mr. Motian
Keyson Ortaklığı
Uluslararası İlişkiler
Müdürü
88072532
Yapı Firmaları
39
Mr. Parham
Uluslarararası Gayri Menkul
Ortaklığı
Müdür
8686178
Konut alım ve satım
40
Dr. Bayat
Ronas Teb Co.
Müdür
44052055
[email protected]
on-ir.com
Hastane ekipmanları
41
Mr. Mortazavi
Gorgan Tarımcılık
Müdür
9123079567
[email protected]
mail.com
Tarım ekipmanları ve traktör
üreticileri
42
Mr. Hamid Azari
Shiraz Eğitim
Başkan
Üniversiteler ve Araştırma
Merkezleri
43
Mr. Reza Harirchi
Konut Kooperatifi
Temsilci
Yapı Firmaları
44
Ms. Zahra Sojodi
Uluslararası Ticaret ve
Yatırım Ortaklığı
Hukuk Departmanı
Issargaran_ta
avon_trading
@email.com
Yatırımcılar
45
Mr. Godrat sojodi
Uluslararası Ticaret ve
Yatırım Ortaklığı
Uluslararası
Departman Müdürü
Issargaran_ta
avon_trading
@email.com
Yatırımcılar
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
46
Mr. mohammad
hossein Mehrkish
Uluslararası Ticaret ve
Yatırım Ortaklığı
Yönetim Kurulu Üyesi
88605821
Issargaran_ta
avon_trading
@email.com
47
Navid Jamshidi
Asia Gazetesi
Basın
9121302741
[email protected]
om
48
Farzad Halali
Şehir Meclisi
Üye
9188710038
Sarisa.helali@
gmail.com
49
Arash Esmaeil
Sanandaj Belediyesi
Ekonomi ve Yatırım
Vekili
8733244574
a.esmaeilnasa Yatırımcı ve üreticiler
[email protected]
50
Gharib Sajadi
Sanandaj Belediyesi
Yatırım Müdürü
8733244574
Yatırımcı ve üreticiler
51
Davod Sarhangi
Sanandaj Belediyesi
Yatırım & Ekonomi
Müdürü
8733244574
Farklı alanlarda kentsel proje
yatırımcı ve üreticileri
52
Abbas Dehdar
Jey Portner Pars
Yönetim Kurulu Üyesi
& Ticari Direktör
83394315
Proje geliştirmede petro-kimya
ürünleri alıcı ve yatırımcıları
53
Mohsen Heidarian
Jey Portner Pars
Ticari Vekil
88062355
Proje geliştirmede petro-kimya
ürünleri alıcı ve yatırımcıları
54
Saeed Shojaee
Jey Portner Pars
Genel Müdür
88062355
Proje geliştirmede petro-kimya
ürünleri alıcı ve yatırımcıları
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Yatırımcılar
Yatırımcı ve üreticiler
55
Mohammad Neshat
NST Cihaz Üretimi
Sorumlu Müdür
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
09122093111 Nst.holding@
gmail.com
Cihaz üreticileri
Download

No. İsim Frima/Kuruluş Unvan Tel Email Açıklama 1 Dr. Fouladgar