Ç.Ü. KARATAŞ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2013–2014 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI (2. SINIF – II. ÖĞRETİM)
SAAT
08:15
09:00
PAZARTESİ
SALI
KON-232
Turizm Pazarlaması
Y.Doç.Dr. Murat İsmet HASEKİ
101 Nolu Derslik
KON-232
Turizm Pazarlaması
09:15
10:00
10:15
11:00
KON-232
Turizm Pazarlaması
11:15
12:00
13:00
13:45
ÇARŞAMBA
KON-238
Kat Hizmetleri
Yönetimi (1.Grup)
Öğr.Gör. Oya
YILDIRIM
106 Nolu Derslik
KON-236
Yiyecek İçecek
Hizm. Yönetimi
(2.Grup)
Doç.Dr. Oya
Berkay KARACA
102 nolu D.
KON-236
Yiyecek İçecek
Hizm. Yönetimi
(1.Grup)
Öğr.Gör. Sibel
ÇINAR OĞUZ
104 nolu D.
AL-204
Almanca
(1.Grup)
Öğr.Gör. Erdinç
BALLI
101 Nolu Derslik
KON-236
Yiyecek İçecek
Hizm. Yönetimi
KON-238
Kat Hizmetleri
Yönetimi
(2.Grup)
Öğr.Gör. Zafer
BUZCU
101 Nolu
Derslik
KON-238
Kat Hizmetleri
Yönetimi
KON-238
Kat Hizmetleri
Yönetimi
KON-236
Yiyecek İçecek
Hizm. Yönetimi
AL-204
Almanca
KON-238
Kat Hizmetleri
Yönetimi
KON-236
Yiyecek İçecek
Hizm. Yönetimi
KON-238
Kat Hizmetleri
Yönetimi
KON-236
Yiyecek İçecek
Hizm. Yönetimi
AL-204
Almanca
KON-238
Kat Hizmetleri
Yönetimi
KON-236
Yiyecek İçecek
Hizm. Yönetimi
KON-238
Kat Hizmetleri
Yönetimi
KON-236
Yiyecek İçecek
Hizm. Yönetimi
AL-204
Almanca
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
PERŞEMBE
CUMA
KON-230
Konaklama İşletmeleri Muh.
Öğr.Gör. Diler DEMİRTAŞ
101 Nolu Derslik
KON-230
Konaklama İşletmeleri Muh.
AL-204
Almanca
(2.Grup)
Öğr.Gör. Erdinç
BALLI
101 Nolu Derslik
KON-234
Konaklama
İşletmelerinde
Bilgisayar Uyg.
2. Grup
Öğr.Gör. Zafer
BUZCU
Bilgisayar
Laboratuarı
KON-234
Konaklama
İşletmelerinde
Bilgisayar Uyg.
2. Grup
AL-204
Almanca
KON-234
Konaklama
İşletmelerinde
Bilgisayar Uyg.
2. Grup
AL-204
Almanca
AL-204
Almanca
KON-234
Konaklama
İşletmelerinde
Bilgisayar Uyg. 1.
Grup
Öğr.Gör. Zafer
BUZCU
Bilgisayar
Laboratuarı
KON-234
Konaklama
İşletmelerinde
Bilgisayar Uyg. 1.
Grup
KON-240
İş İletişimi
Doç.Dr. Mehmet
Cihan YAVUZ
101 Nolu Derslik
KON-234
Konaklama
İşletmelerinde
Bilgisayar Uyg. 1.
Grup
KON-240
İş İletişimi
KON-240
İş İletişimi
Ç.Ü. KARATAŞ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2013–2014 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI (2. SINIF)
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
08:15
09:00
09:15
10:00
10:15
11:00
11:15
12:00
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
KON-236
Yiyecek İçecek Hizm.
Yönetimi
(2.Grup)
Doç.Dr. Oya Berkay
KARACA
101 nolu D.
KON-238
Kat Hizmetleri Yönetimi
(1.Grup)
Öğr.Gör. Zafer BUZCU
105 Nolu Derslik
KON-236
Yiyecek İçecek Hizm.
Yönetimi
KON-238
Kat Hizmetleri Yönetimi
KON-236
Yiyecek İçecek Hizm.
Yönetimi
KON-238
Kat Hizmetleri Yönetimi
KON-236
Yiyecek İçecek Hizm.
Yönetimi(1.Grup)
Öğr.Gör. Sibel ÇINAR
OĞUZ
105 nolu D.
AL-204
Almanca
(2.Grup)
Öğr.Gör. Erdinç BALLI
101 Nolu Derslik
KON-236
Yiyecek İçecek Hizm.
Yönetimi
AL-204
Almanca
KON-236
Yiyecek İçecek Hizm.
Yönetimi
AL-204
Almanca
KON-236
Yiyecek İçecek Hizm.
Yönetimi
(1.Grup)
Öğr.Gör. Sibel ÇINAR
OĞUZ
105 nolu D.
AL-204
Almanca
(2.Grup)
Öğr.Gör. Erdinç BALLI
101 Nolu Derslik
KON-238
Kat Hizmetleri
Yönetimi
(2.Grup)
Öğr.Gör. Oya
YILDIRIM
105 Nolu
Derslik
KON-238
Kat Hizmetleri
Yönetimi
KON-234
Konaklama İşletmelerinde
Bilgisayar Uyg. 1. Grup
Öğr.Gör. Zafer BUZCU
Bilgisayar Laboratuarı
KON-240
İş İletişimi
Doç.Dr. Mehmet Cihan YAVUZ
105 Nolu Derslik
AL-204
Almanca
(1.Grup)
Öğr.Gör. Erdinç BALLI
105 Nolu Derslik
KON-234
Konaklama
İşletmelerinde Bilgisayar
Uyg. 2. Grup
Öğr.Gör. Zafer BUZCU
Bilgisayar Laboratuarı
KON-234
Konaklama İşletmelerinde
Bilgisayar Uyg.1. Grup
KON-240
İş İletişimi
AL-204
Almanca
KON-234
Konaklama
İşletmelerinde Bilgisayar
Uyg. 2. Grup
KON-238
Kat Hizmetleri
Yönetimi
KON-234
Konaklama İşletmelerinde
Bilgisayar Uyg. 1. Grup
KON-240
İş İletişimi
AL-204
Almanca
KON-234
Konaklama
İşletmelerinde Bilgisayar
Uyg. 2. Grup
AL-204
Almanca
(1.Grup)
Öğr.Gör. Erdinç BALLI
105 Nolu Derslik
KON-236
Yiyecek İçecek
Hizm. Yönetimi
(2.Grup)
Doç.Dr. Oya Berkay
KARACA
105 nolu D.
KON-238
Kat Hizmetleri
Yönetimi (2.Grup)
Öğr.Gör. Oya
YILDIRIM
105 Nolu Derslik
KON-230
Konaklama İşletmeleri Muh.
Öğr.Gör. Diler DEMİRTAŞ
105 Nolu Derslik
KON-230
Konaklama İşletmeleri Muh.
KON-238
Kat Hizmetleri Yönetimi
(1.Grup)
Öğr.Gör. Zafer BUZCU
105 Nolu Derslik
KON-232
Turizm Pazarlaması
Y.Doç.Dr. Murat İsmet HASEKİ
105 Nolu Derslik
KON-232
Turizm Pazarlaması
KON-232
Turizm Pazarlaması
Download

ç.ü. karataş turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulu konaklama