Akciğer kanserinin sıklığı ve nedenleri:
Akciğer kanseri, dünyada kadın ve erkekte toplamda en sık görülen (yılda 1.61
milyon yeni olgu) ve en sık öldüren (yılda 1.38 milyon ölüm) kanserdir (1). Akciğer
kanseri nedenleri arasında sigara içimi en önemli çevresel faktördür, kişisel faktör
olarak genetik yatkınlık ön planda gelmektedir. Yapılan çalışmalarda akciğer
kanserlerinin % 85-90 nedeninin sigara olduğu ve sigaranın riski 5 ile 15 kat artırdığı
ortaya konulmuştur.
Akciğer kanseri insanlarda görülen kanserler arasında en hızlı seyreden türlerden
birisidir. Bugünkü olanaklar ile ileri dönemde saptanmış akciğer kanserli kişilerde ne
yazık ki tedaviye yeterli yanıt alınamamaktadır. Çok erken dönemde saptanmış
akciğer kanseri hastalarında tedaviden yararlanma %70-85’e ulaşmakta bunların da
büyük kısmı tam tedavi olabilmektedir (2). Akciğer kanserinden korunmak çok önem
taşır. Bunun en etkili yolu da sigara içilmemesi ve sigara dumanı bulunan
ortamlardan uzak durulmasıdır.
Akciğer kanserinde erken tanının önemi:
Akciğer kanserinin erken evrelerde tanı alması ile tedavi edilebileceği bilinmektedir.
Bilgisayarlı tomografi (BT) çok küçük nodül halindeki kanserin saptanmasını sağlayan
duyarlılığı yüksek erken tanı yöntemidir. Radyasyon içeren bir yöntem olması BT’nin
en önemli dezavantajıdır. Düşük doz BT ile görüntü kalitesinden ödün vermeden
kanser taraması yapılabileceğinin anlaşılması sonrası birçok merkezde akciğer
taramaları yapılmaktadır.
Düşük doz bilgisayarlı tomografi yönteminin farkı:
Düşük doz BT tekniği görüntü kalitesini artırarak normal BT’ye göre daha az
radyasyon dozu ile teşhis imkanı sağlayan yöntemdir. Normal bir toraks BT dozu
ortalama 4 ile 5 kat azaltılabilmekte (normal dozun ¼ ü veya 1/5 i) örneğin 5 mSv
iken düşük doz BT tekniğinde azaltılarak hastanın vücut özelliklerine göre 1mSv
olabilmektedir (3, 4). Üst düzey risk grubunda (%60) düşük doz BT tarama kanser
ölümlerini %88 azaltabilmektedir (5).
Görüntüler konusunda deneyimli öğretim üyeleri tarafından değerlendirilmekte, ayrıca
bilgisayar destekli nodül saptama ve takip programı ile ikinci bir değerlendirme sağlanarak
incelemenin başarısı artırılmaktadır.
Bilgisayar destekli nodül saptama ve takip programı desteği ile küçük nodüllerde bile hassas
ve standart ölçümle takip yapılabilmektedir.
AKCİĞER düşük doz BT ve nodül takip değerlendirmesi yapan hekimlerimiz
Prof. Dr. Zafer KOÇ
Doç. Dr. Şerife Nur ULUSAN
Doç. Dr. Elif KARADELİ
Öğr. Gör. Uz Dr. Gürcan ERBAY
Kaynaklar
1.
2.
3.
4.
5.
Ferlay J, et al. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008. Int J Cancer 2010
Strauss GM et al. Chest X-Ray Screening for Lung Carcinoma... J Surgl Oncol 2013
Christe A, et al. CT dose and image quality in the last… World J Radiol. 2013
Neroladaki A, et al. CT of the chest with MBIR using a radiation exposure… Eur Radiol. 2013
Kovalchik SA, et al. Targeting of low-dose CT screening… N Eng J Med 2013
Download

Akciğer kanserinin sıklığı ve nedenleri: Akciğer kanseri, dünyada