T.C.
KOCAELİ VALİLİGİ
Çevre ve Şehireilik İl Müdürlüğü
Firma Adı
: Sarıoğulları Tic. Hurda AL. Sat. Atık Geri Dönş. Hizm. Orhan SARI
Belge No
: 2013 - 64
TESİsE KABUL EDİLECEK ATIKLAR
VE KODLARI
0201 04
Atık plastikler (ambalajlar hariç)
0201 10
Atık metal
0301 05
0301 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontrapIak ve kaplamalar
040209
Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)
040221
İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları
040222
İşlenmiş tekstil elyafı atıkları
0702 13
Atık plastik
10 02 ] O
Haddehane tufalı
1201 OL
Demir metal çapakları ve talaşları
1201 05
Plastik yongalar ve çapaklar
120]13
Kaynak atıkları
1601 17
Demir metaller
16 OL 18
Demir olmayan metaller
1601 19
Plastik
1601 20
Cam
170201
Ahşap
ı70203
Plastik
170402
Alüminyum
170403
Kurşun
170404
Çinko
170406
Kalay
1704 II
17 04 10 dışındaki kablolar
191001
Demir ve çelik atıklan
19 i002
Demir olmayan atıklar
191201
Kağıt ve karton
i
-
~~~
;~
;J
'
't'~
! "'l
,'1r
if
t
"
roı
""t'! -'1'
•.•.
4, .• ~.;'\
...
" _~
1, .uo
i,\ • l~.
.•••.
_...._"'
~~~
1t:?/'"r7-~'''
~,.,
~ ~(L
(!:
\i~
'\ tt'
1
~
~.oa"'"
J,
.••. ii.,
v
. ..f.
<t
f;: ,;r.;
'.
~:;;;)\."
i!
-'1,'
. ~ l'f
.•.•• ~";ft
,~'
."'.'
-c'
" 1'1< \~/
~ ~, c .••~ "....
~~'>:ll!'~~~"'"
~,<~".""._~
~:J'
\.
~).t
~
c:
1,(
Download

Lisans Atık Kodları