www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
SON YILLARDA GÜNDEMDE
OLAN UYGULAMA VE
PROJELER
1- SU PROJELERİ
K.O.P
Konya Ovası Sulama Projesi. Bir kaç değişik kaynaktan Konya Ovası'nın sulanmasını
sağlayacak büyük sulama projesidir.
Bu kaynaklar;
1. Beyşehir Gölü Projesi
2. Kızılırmak Nehri Projesi
3. Göksu Nehri Projesi (Mavi Tünel Projesi) (şu an yapımı devam ediyor)
Mavi Tünel kapsamında, Akdeniz'e boşalan Göksu Havzası'ndaki suların 414 milyon
metreküplük bölümünün Konya'ya aktarılması, bu suyun tarım alanlarının
sulanmasında kullanılması hedefleniyor
Konya Ovası, KOP Projesi sayesinde tekrar canlandırılmaya çalışılmaktadır. ETİ'nin
sponsor olduğu bu kampanyada ova, %30'luk bir oranla geri kazanılmıştır. Böylece
küresel ısınma sebebiyle oluşan kuraklık, ülkemizin verimli toprakları üzerinde
etkisini azaltma hedeflenmiştir.
Mavi Tünel ile Konya, Aksaray, Karaman, Niğde ovaları sulanacak…
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
KKTC' ye Su temin Projesi Bilgileri
80 km uzunluğundaki borularla KKTC’ye sulama ve içme suyu aktarılmasını
sağlayacak barış suyu projesi “KKTC İçme suyu Temini Projesi” hızla devam
etmektedir.
Bir ada ülkesi olması ve kısıtlı doğal kaynakları sebebiyle KKTC’nin kalkınmasına,
Türkiye’den içme, kullanma ve sulama suyu götürülmesi, önemli ölçüde katkı
sağlayacaktır. KKTC Su Temin Projesi ile Anamur-Dragon Çayı ( Mersin ) üzerinde
inşa edilecek Alaköprü Barajı’ndan 106 km uzunluğundaki hat ile KKTC’ye isale
edilecek yıllık 75 milyon m3 suyun 37,76 milyon m3’ü ( % 50,3) içme-kullanma
suyuna ve 37,24 milyon m3’ü ( % 49,7) sulama suyuna tahsis edilmiştir.
KKTC Su Temin Projesi kapsamında;
Dünya’da ilk kez uygulanacak deniz boru hattı ile adaya su sağlayacak KKTC Su
Temini Projesi çerçevesinde 2 adet baraj, toplam 107 km boru hattı ile 2 adet terfi
merkezi inşa edilecektir.
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
Proje 4 bölümünden oluşmaktadır:
1. Türkiye Tarafı:
Anamur Çayı üzerine, 88 m yüksekliğinde ve toplam 130,5 milyon m3 depolama
hacmine sahip Alaköprü Barajı inşa edilmektedir. Normal şartlarda 48 ayda
tamamlanması planlanan Alaköprü Barajı’nın bitiş tarihi, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın talimatı üzerine öne çekilerek 7 Mart 2014 tarihine çekilmiştir.
2. Kara Hattı:
Alaköprü Barajı’nda depolanan suyun 75 milyon m3’lük kısmı, KKTC tarafındaki
Geçitköy Barajı’na aktarılmak üzere 1.500 mm çapında ve 22 km uzunluğunda boru
hattıyla Anamuryum Dengeleme Haznesi’ne iletilecektir. Dengeleme haznesinden
alınan su, 1 km uzunluğundaki boruyla deniz boru hattına bağlanacaktır.
3. Deniz Geçişi:
Anamuryum Dengeleme Haznesi’nden itibaren, 1.600 mm çapında ve 80 km
uzunluğunda, deniz yüzeyinden 250 m derinlikteki boru hattıyla Güzelyalı Terfi
Merkezi’ne iletilecektir.
4. KKTC Tarafı:
Türkiye’de Alaköprü Barajı’ndan alınacak su, Güzelyalı Terfi Merkezi vasıtasıyla 3
km uzunluğundaki terfi hattı ile Geçitköy Barajı’na getirilecektir.
Dünya’da Bir İlkin Gerçekleştirileceği Orijinal Bir Proje…
Projede Dünya’da bir ilk gerçekleştirilerek Alaköprü Barajı’ndan alınacak su, 80 km
uzunluktaki deniz boru hattı ile ve deniz yüzeyinden 250 m derinlikte askıdaki bir
boru hattı vasıtasıyla Girne yakınlarında yapılacak olan Geçitköy Barajı’na
aktarılacaktır.
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
Deniz tabanı üzerine döşenecek borular, deniz yüzeyinde gemiler vasıtasıyla
birleştirildikten sonra deniz suyu ile doldurularak deniz tabanına batırılacaktır.
Deniz içinden geçecek borulara 134 adet askı yapılacaktır. Deniz altına yerleşilecek
borular akıllı boru olup, bu borulara takılacak verici ve sensörler sayesinde
muhtemel hasarlar önceden tespit edilip müdahaleler zamanında yapılabilecektir.
ASRIN PROJESİ’NDE 2. ADIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
02.04.2012
KKTC Su Temin Projesi kapsamında geçen sene temeli atılan Alaköprü Barajı'ndan
sonra projenin 2. adımı olan Geçitköy Barajı'nın temeli atıldı
Asrın Projesinde Son 3 Halkanın Temeli Atıldı
14.10.2012
KKTC Su Temini Projesi kapsamında Dünyada ilk olarak deniz yüzeyinin 250 metre
altında askıda inşa edilecek olan; KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı ile Türkiye Tarafı Kara
Yapıları ve KKTC Tarafı Kara Yapıları’nın temeli atıldı.
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
KANAL İSTANBUL
Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul'da detaylar daha net belli olmaya başladı. Durusu
bölgesinden başlayacak olan Kanal İstanbul projesi Yassıören'den Kavaklı'ya doğru inecek. 56
kilometre uzunluğa sahip olacak olan Kanal İstanbul'da ayrıca 7 köprü bulunacak. Yatırım değeri 5
ila 5.5 milyar lira arası olan proje parçalı ihale yöntemiyle de inşa edilebilir
www.kpsscografyarehberi.com
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
Deriner Barajı ve HES
Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali
Sahip olduğu 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, Dünya’nın
6. yüksek barajı olan Deriner Barajı tamamlandı.
Deriner Barajı ve HES, Doğu Karadeniz Bölgesinde Çoruh Nehri üzerinde ve Artvin İl
Merkezini Erzurum İl Merkezine bağlayan Devlet Karayolu üzerindeki köprünün 5
km menbasındadır.
Çoruh Nehri'nin Üçüncü Gerdanlığı
TBMM 75. Yıl Muratlı ile Borçka Barajlarından sonra Çoruh Nehri’nin üçüncü
gerdanlığı olacak Deriner Barajı, ülkemizde üretilen hidroelektriğin % 6’sını
karşılayacaktır. 1 milyar 400 milyon Amerikan Dolarına mal olan barajda 1 milyar
970 milyon m3 su depolanacaktır.
750 Bin Kişinin Elektrik İhtiyacı Karşılanacak
Barajın HES ünitesinin kurulu gücü 670 MW olup, yılda 2 milyar 118 milyon
kilowatt saat elektrik üretecektir. Ülkemizde 2011 yılında kişi başına elektrik
tüketiminin ortalama 2.870 kWh olduğu düşünülürse, Deriner Barajı ve HES’ten
elde edilecek elektrik ile 750 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilecektir.
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
Bu da demektir ki Deriner Barajı ve HES; Mardin, Trabzon, Eskişehir ya da Malatya
illerimizden birinin yıllık bütün elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye
sahiptir. Diğer bir deyişle Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane illerimizin toplam
nüfusundan daha fazla kişinin elektrik ihtiyacı bu barajla karşılanabilecektir.
Not: Bu projeyle neredeyse bir ilçe nüfusu yerlerinden taşınacaklar.
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
HİTİT BARAJI
Bugün, Alaca Höyük (çorum) çiftçileri, Hitit Barajının sularıyla tarlalarını
sulamaktadır. Ayrıca, günümüzde Alaca Höyük’ te, DSİ V. Bölge tarafından yapılan
küçük barajın (Gölet) suyu, yaz aylarında kurumaktadır. Yazın Hitit barajının suyu,
Alaca Höyük çiftçileri tarafından sulu tarımda kullanırken bu su, kış aylarında boşa
akmaktadır. Kışın boşa akan bu Hitit suyunun, DSİ V. Bölge Müdürlüğüne ait
kuruyan Alaca Höyük göletine aktarılma projesi planlanmaktadır. Böylece; 3250
yıllık bir Anadolu barajının suyu, günümüz göletini dolduracaktır. Bu da, su
kullanımı açısından dünyadaki bir başka ilki oluşturacaktır.
Yaklaşık 3250 senelik bir baraj yeniden bir baraj olarak kullanılmaya
başlanmıştır.
Ilısu Barajı
2013 yılında hizmete alınması planlanan proje, kurulu güç ve yıllık enerji üretim
kapasitesi bakımından da, Atatürk Barajı, Karakaya Barajı ve Keban Barajı'ndan
sonra 4'üncü büyük HES olma özelliğini kazanacak.
Ilısu Barajı; Mardin ve Şırnak İl sınırları arasında Dargeçit ilçesinin 15 Km.
doğusunda, Dicle Nehri üzerinde yer alacak.
Bu baraj Hasankeyf yerleşmesinin sular altında kalması durumuyla da dikkati
çekmekteydi.
www.kpsscografyarehberi.com
YUSUFELİ BARAJI:
ULUTAŞ
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
2- HIZLI TRENLER
Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya’dan sonra Eskişehir-Konya hızlı tren
seferleri, Ayrıca Ankara - İstanbul hattı
Yapımı devam eden Ankara-İstanbul ve Ankara-Sivas hızlı demiryolu projeleri ile bu
yıl içinde yapım ihalesine çıkılması amaçlanan Sivas-Erzurum hızlı demiryolu
projesinin tamamlanmasının ardından, İstanbul'dan Trabzon'a hızlı tren ile seyahat
7 saat sürecek. İstanbul'dan yola çıkacak hızlı tren, Eskişehir, Ankara, Sivas ve
Erzincan üzerinden Trabzon'a ulaşacak
TRABZON hızlı tren hattı gelmesi demek ileride bir hat sahilden Giresun ve
ORDU esas RİZE HOPA BATUM kadar uzan hat yapılma ihtimalin yüksek
olması yani Doğu Karadeniz Türkiye Ekonomisine Katkısı yüksek olması
demek
DEVAM EDEN: Uşak, İzmir, Bilecik, Bandırma, Erzurum, Kars, Erzincan, Kırıkkale,
Sivas, Manisa, Afyon, İstanbul
www.kpsscografyarehberi.com
2023 Ulaşım Stratejisi Kapsamında;
ULUTAŞ
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
3- BORU HATLARI
Güney akım - Mavi akım-(Faaliyette)
Mavi Akım Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz nakletmek için Karadeniz geçişli büyük
boru hattıdır.
NABUCCO (Faaliyette ama isim değişip küçülüyor.)
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
Nabucco boru hattı Ankara’da 13 Temmuz 2009 Pazartesi günü hükümetler
arasında imzalanan anlaşmayla başlamıştır, Türkiye'den AB ülkelerine doğal gaz
taşımak amacıyla yapılması düşünülen uzun geçişli bir boru hattı taşımacılığı
projesidir. Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Rusya'dan
yapılan sevkiyata alternatif olması amacıyla daha çok ABD ve AB tarafından
desteklenmektedir. 2007 yılının ortalarında Rusya'nın, Orta Asya'daki, hattın büyük
doğal gaz tedarikçileri olan ülkelerle (Kazakistan, Türkmenistan) büyük miktarlarda
doğal gaz alım sözleşmeleri imzalayacağını duyurması ile büyük oranda sekteye
uğradığı iddia edilmektedir. Bununla birlikte Alman RWE firmasının Şubat 2008'de
Nabucco Şirketi'ne eşit ortak olmasıyla proje güç kazanmıştır. Hattın tam kapasitede
karlı olabilmesi için gereken doğal gaz üretiminin halen İran'a uygulanan ambargo
nedeniyle bu ülkeden de sağlanamayacak olması, hattın geleceğinde büyük soru
işaretleri oluştursa da ABD hükümetinin projenin geleceğine olan iyimser bakışının
devam ettiği açıklanmıştır
BAKAN YILDIZ’IN AÇIKLAMALARI :
Ben Nabucco'nun tabutunun çivisinin çakıldığını inansaydım her halde burada
olmazdım." ifadelerini kullanan Bakan, "Güney Akım projesinin güney koridoruyla
ilgili paketin önemli parçası olduğuna inanıyorum. Güney koridorun da Nabucco gibi
TANAP gibi Güney Akım gibi projeler var. Bu yüzden bu proje demetleri arasından
öncelikleri değerlendirmek gerekiyor. Kısa vadede birbirinin rakibi gibi görünse de
bunların orta vadede birbirinin rakibi olmadığını görüyoruz. AB talep ihtiyaçlarına
baktığınızda benzer 3 -4 tane projeye daha ihtiyaç var. Biz o yüzden projeler
demetine olumlu bakıyoruz." şeklinde konuştu.
ÖZETLE BU PROJE KÜÇÜLTÜLECEK VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK DENİYOR!!!!
TAP “Trans Adriatik Boru Hattı”
Türkiye’nin en büyük enerji projelerinden Nabucco gündemden düştü. Azeri
doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak proje için Trans-Adriyatik Boru hattı tercih edildi.
Azerbaycan doğal gazı Avrupa’ya “Trans Adriatik Boru Hattı” projesiyle taşınacak.
Azeri doğal gazının Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden İtalya’ya ulaştırılmasını
öngören projenin ilk imzaları Yunanistan’ın başkenti Atina’da atıldı.
Yunanistan Maliye Bakanı Yanni Stornaras, projenin krizdeki Yunan ekonomisine
sağlayacağı katkıya dikkat çekti. Stornaras, “Bu anlaşma ülkemizde yeni iş kapıları
açacak. Yunanistan bölgede bir enerji kavşağı haline gelecek” dedi.
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
Proje çerçevesinde “Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı” ile Türkiye’nin batı sınırına
taşınacak olan gaz, Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden İtalya’ya ulaşacak.
2019′ta tamamlanacak projeyle Türkiye’ye yılda 6 milyar metreküp, Avrupa’ya ise
10 milyar mertreküp doğalgaz sağlanacak.
“Trans Adriyatik Boru Hattının” seçilmesiyle, BOTAŞ’ın da ortak olduğu ve
Türkiye’nin son dönemdeki en büyük enerji projesi olarak tanımlanan Nabucco
gündemden düştü.
Nabucco’nun Avusturyalı ortağı “yarışı kaybettik” açıklamasında bulundu. Nabucco
projesi, Azeri gazının Türkiye, Bulgaristan ve Romanya üzerinden Orta Avrupa’ya
taşınmasını öngörüyordu.
Ancak Azeri doğalgazını çıkaran İngiliz BP, Norveçli Statoil ve Azeri Socar şirketleri
Yunanistan ve İtalya’daki yüksek doğalgaz fiyatlarını göz önünde bulundurarak
tercihlerini bu yönde kullandı. Nabucco’nun yüksek maliyetinin de kararda etkili
olduğu vurgulanıyor.
TANAP'ında Bu hatta bağlanması düşünülüyor... (İnşaatına önümüzdeki yıl
başlanacak olan Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) gazı
Avrupa’nın güneyinden satacak.)
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
4- HAVALİMANI
İSTANBULA 3. HAVALİMANI
23 Ocak. 2013 Çarşamba
ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, düzenlediği
basın toplantısıyla İstanbul'a yapılacak 3. havalimanı hakkında bilgiler verdi.
Yıldırım, İstanbul'a yapılacak havalimanının tüm etaplar tamamlandığında yılda 150
milyon yolcu sayısıyla dünyanın en büyüğü olacağını söyledi.
Yeniköy-Akpınar arasında, Karadeniz sahil şeridinde 77 milyon m2 büyüklüğünde
bir alana yapılacak havalimanının ihale tarihi de belli oldu.
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
Deniz Havalimanı (Or –Gi )
TÜRKİYE’NİN İLK DENİZ HAVALİMANI
1970 yılında kurulması vaat edilen Ordu-Giresun Havaalanı’nın temeli, 41 yıl
sonra, Türkiye’nin denize kurulacak ilk havaalanı olacak şekilde Ulaştırma
Bakanı ve İçişleri Bakanı tarafından atıldı.
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
ORDU, GİRESUN AA
Türkiye’nin ilk, dünyanın ikinci denize kurulu havaalanı olacak Ordu - Giresun (ORGİ) Havaalanı’nın temeli, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı İdris
Nami Şahin’in katılımıyla atıldı.
2014 yılında bitmesi planlanan havaalanının temel atma töreninde konuşan Şahin,
Ankara’dan Ordu’ya 2014 yılı için gidiş-dönüş uçak bileti bulunduğunu, ancak
havaalanının erken bitecek olması nedeniyle bu biletlerin tarihini öne çekeceğini
belirtti. OR-Gİ Havaalanı için “havalı bir havaalanımız oldu” diye espri yapan Şahin,
deniz üzerine kurulan bu tesisle havayolunun bir anlamda su yoluna dönüşeceğini
de kaydetti
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
5- OTOYOL
İSTANBUL –İZMİR OTOYOLU (İZMİT GEÇİŞ KÖPRÜSÜ DE BUNUN İÇİNDE )
KÖPRÜ, DÜNYADA İLK 3 TE.
İzmir'i İstanbul'a bağlayacak Gebze-İzmir Otoyol Projesi'nin en önemli
bölümü olan İzmit Körfez Geçiş Köprüsü'nün sözleşme imza töreni yapılacak
18 Eylül 2011
İstanbul- İzmir arasını 3.5 saate indirecek Türkiye’nin en büyük otoyol projesi
İzmit Körfez Geçiş Köprüsü'nün sözleşme imza töreni yapılıyor. Başbakan
Erdoğan, temeli atılan İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü ile yıllardır 1,5 saat
süren körfez geçişinin 6 dakikaya ineceğini belirtti.
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
4 ayrı trafik garantisi
Projede 4 ayrı kesim halinde trafik garantisi verildi. Gebze-Orhangazi kesimi
için 40 bin otomobil, Orhangazi-Bursa (Ovaakça Kavşağı) kesimi için 35 bin
otomobil, Bursa (Karacabey Kavşağı)- (Balıkesir-Edremit) ayrımı kesimi için
17 bin otomobil, (Balıkesir- Edremit) ayrımı-İzmir kesimi için 23 bin otomobil
garantisi verildi. Trafik sayısının garanti edilenin altında kalması nedeniyle
oluşacak gelir kaybı, gelir kaybının olduğu yılı takip eden yılın nisan ayı
içerisinde idare tarafından görevli şirkete ödenecek.
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
OTOYOL DURUM - 2023 ULAŞIM STRATEJİSİ KAPSAMINDA;
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
BOĞAZA 3. KÖPRÜ
Cumhurbaşkanı Gül, 3. Köprü'nün adını açıkladı: Yavuz Sultan Selim Köprüsü...
KÖPRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
IC İçtaş - Astaldi Konsorsiyumu ile yapılacak Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ve
proje kapsamında yer alan İstanbul Boğazı üzerinde yapılacak 3. köprünün inşaatı,
taşımacılığın ve ticaretin geleceği olarak görülüyor.
Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden sonra İstanbul Boğazı’na
yapılacak 3. köprü, ilklerin köprüsü olarak adlandırılıyor. Çoğunluğu Türk
mühendislerden oluşan bir ekip tarafından inşa edilecek, yüksek mühendislik ve
teknoloji ürünü olacak 3. Boğaz Köprüsü üzerinden 8 şeritli karayolu ve 2 şeritli
tren yolu aynı seviyede geçecek. Köprü, gerek estetik gerekse teknik özellikleriyle
dünyanın sayılı köprüleri arasında yer alacak.
3. Boğaz Köprüsü, 59 metrelik genişliği, 1.408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı
sistem bulunan, "dünyanın en uzun" ve "en geniş" asma köprüsü olacak. Köprü, 320
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
metreyi aşan yüksekliği ile dünyanın en yüksek kuleye sahip köprüsü özelliği
taşıyacak.
Yapımına, 2013'te başlanan ve 2015'te tamamlanması hedeflenen 3. Boğaz Köprüsü,
Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Odayeri - Paşaköy kesiminde yer alacak. Köprü
üzerindeki raylı sistem, Edirne’den İzmit’e kadar yolcu taşıyacak. Marmaray ve
İstanbul Metrosu ile entegre edilecek raylı sistemle Atatürk Havalimanı, Sabiha
Gökçen Havalimanı ve yeni yapılacak 3. Havalimanı da birbirine bağlanacak.
Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Boğaz Köprüsü, “Yap, işlet, devret" modeliyle
gerçekleştirilecek. 4,5 milyar lira yatırım bedeline sahip projenin yapım dahil
işletmesi, 10 yıl 2 ay 20 günlük süre ile IC İçtaş-Astaldi Konsorsiyumu tarafından
yapılacak ve bu süre sonunda Ulaştırma Bakanlığı’na teslim edilecek.
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde yapılacak 3.
köprünün konsept tasarımı, yapı mühendisi “Fransız köprü üstadı” olarak
nitelendirilen Michel Virlogeux ile İsviçreli Ti Engineering firması tarafından birlikte
yapıldı.
www.kpsscografyarehberi.com
ULUTAŞ
7- DİĞER PROJELER
Çikolata Vadisi Projesi (Protokolü imzaladık)
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı(DOKA) ve ortakları tarafından dünyanın en büyük
çikolata parkı Ordu’nun Gülyalı ilçesine yapılacak.
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Ordu ili
değerlendirme toplantısında, DOKA ve ortakları tarafından Ordu’nun Gülyalı
İlçesi’ne yapılacak olan dünyanın en büyük Çikolata vadisi projesinin protokolünü
imzaladı.
Ordu Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, bu proje hakkında
konuşan Bakan Cevdet Yılmaz, “Çikolata vadisi çok enteresan bir proje, bunu da
kalkınma ajansımız destekliyor. Bu dünyada tek ürün desenine dayalı, bu evsafta ve
içerikte ilk projedir.
Bu bölgemizdeki fındık üretim potansiyelini etkin bir şekilde değerlendirilmesi,
fındığın katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi, bölgeye özgü butik
markalarının oluşturulması, kurulacak olan ARGE merkezi ile hedef pazarlara
yönelik yeni ürünlerin geliştirilmesi, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı
turistlere fındığın ve butik çikolatanın yerelde çeşitlendirilmiş ürünlere
dönüştürülerek tanıtılması, böylece turizmin geliştirilmesine katkı sağlanması, butik
çikolatanın yanında diğer yöresel ürünlerinde tanıtımının yapılması yeni iş ve
istihdam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.
Download

son yıllarda gündeme gelen proje ve uygulamalar