Download

PÄRM 4 1 Bu alanda izin verilen azami hız nedir? A. Km/saat 30 B