PÄRM 4
Bu alanda izin verilen azami hız nedir?
A. Km/saat 30
B. Km/saat 50
C. Km/saat 70
1
PÄRM 4
Başka bir işaret yok ise bu işareti hangi hızla geçersiniz?
A. km/saat 30
B. km/saat 50
C. km/saat 70
2
PÄRM 4
Hangi ışıklı işaretten sola dönebilirsiniz?
A. A İşaretinden.
B. B İşaretinden.
C. A ve B işaretlerinden.
D. Sola dönüş yasak.
3
PÄRM 4
4
ٍ ola dönüş yaparken, ayni dolda bulunan hangi araçlara yeşil
S
ışık yanmış olabilir?
A. A'dakilere.
B. B'dekilere.
PÄRM 4
Kavşakta sola dönmek isterken önünüzdeki ışıkta yeşil, nasıl
davranırsınız?
A. Gelen araçlar geçerken ben yavaş yavaş ilerlerim.
B. Karşıdan gelecek araçlar hareket
halinde olduklarından ben. aralıksız
çizginin yanında beklerim.
C. Yoluma devam ederim çünkü
karşıdan gelenler için kırmızı ışık var.
D. Yoluma devam ederim çünkü
karşıdan gelenler önceliği bana
verecekler.
5
PÄRM 4
Resimde de görüldüğü gibi sola dönmek isterken yolu yeşil
ışıkta geçen bir yaya var. Ne yapmalısın?
A. Orta kaldırımı geçmese dahi
önceliği yayalar bırakırım.
B. Orta kaldırımda beklemek zorunda
olduğundan önceliği yayalar vermem.
C. Karşımda yeşil ışık varken
kavşakta durmama izin verilmez.
6
PÄRM 4
Resimde görüldğü gibi saatte 50 km hız yaparak gidiyorsun.
Işıklı işaret hemen sarıya döndi. Bu durumda ne yaparsınız?
A. Riski yaratmamak için yoluma devam ederim.
B. Işıklı işaret yeşele dönüşeceği için devam ederim.
C. Sarı ışık işaret değişmediği için durmak zorundayım.
7
PÄRM 4
8
İlerliyorsunuz, ışıklı işaret aralıklı sarı yanıyor. Bu durumda ne
yapılmalı?
A. Durup önceliği sol ve sağdan gelen araçlara
bırakırım.
B. Önceliği sol ve sağdan gelen araçlara veririm ama
durmak. zorunda değilim.
C. Önceliği yanlızca sağdan gelen araçlara veririm.
PÄRM 4
Resimdeki işaret aralıklı sarı yanıyor. Doğru olası nedir?
A. Kavşakta sağ kanunu geçerli.
B. Durma çizgisinde ışığın yeşil
yanmasını beklerim.
C. Işıklı işaret trafik işartinden
önve geçerli olduğu için
durmaya gerek yok.
D. Yolda araç olmasa da durma
çizginden durmak gerek.
9
PÄRM 4
İlerlemek istediniz, bu durumda neye hazırlıklı olmalısınız?
A. Ayni şeritte bulunan bir araç
sola dönmek ister.
B. Karşıdan gelen araç kavşakta
sola dönmek ister.
C.Yaya geçidinde yayalara
öncelik veririrm.
D.Sağ kavşaktan gelen araç
kırmızı ışığı geçebilir.
10
PÄRM 4
11
Sağa dönmek istiyorsunuz. Bu durumda sizi bekleyen gerçek
tehlike ne olabilir?
A. Karşıdan bisikler kulvarında
gelen bir bisikletçi çıkabilir.
B. Arkadan bisiklet kulvarında
gelen bir bisikletçi gelebilir.
C. Ön yaya geçidinden yayalar
geçiyordur.
D. Kavşakta sola dönmek üzer
karşıdan araçlar gelmiş olabilir.
PÄRM 4
12
İlerlemeye hazırlanıyorsunuz. Sizi bekleyen tehlike ne olabilir?
A. Önümündeki araç ilerlemeye
devam edebilir.
B. Önümündeki araç durabilir.
C. Sol şeritteki araç, kavşakta
bulunduğum şerite geçebilir.
PÄRM 4
Bu kavşaktan sağa dönmek istiyorsunuz, ne yaparsınız?
A. Işıklı işaret beni ilgilendirmediği
için devam ederim.
B. Kesiştiğim yol anayol olduğu
için dururum.
C. Işıklı işaret kırmızı olduğu için
dururum.
D. Benimle kesişen yol üzerindeki
ışıklı işaret yeşil olduğu için dururum.
13
PÄRM 4
Tren gitti barierler de kalktı, kırmızı ışık sönmeden
geçebilirmisiniz?
A. Barierler açık olduğu için evet.
B. Görüşte bir sorun yoksa evet.
C. Hayır
14
PÄRM 4
Bu işaret hangi araçları ilgilendirir?
A. Sağa dönecek olanları.
B. Sola dönecek olanları.
C. Öne ilerlemek isteyen araçları.
D. İşaret bütün yünleri ilgilendirir.
15
PÄRM 4
Sola dönebilirmisiniz?
A. Evet
B. Hayır
16
PÄRM 4
İşaretin bulunduğu bu şeritte hangi araçların geçmesine izin
verilir?
A. Biskikler, mobiler ve kamu hizmeti veren toplu
taşıma araçları.
B. Yalnızca toplu taşıma araçları.
C. Yalnızca yavaş giden ve toplu taşıma araçları.
D. Talnızca bisikletler, mobilet, traktör ve toplu
taşıma araçları.
17
PÄRM 4
Bugün Cumartesi günü saat sabahın sekizi, siz işaretli olan
sağ şeridi kullanmak istiyorsunuz. Bu mümkün mü?
A. Hayır, zamana bakılmaksızın bu
şerit yanlız toplu taşıma araçlarına
mahsus.
B. Evet, bu şeridi kullanabilirim çünkü
bu şerit yanlız saat 10 – 14 arasında
toplu taşıma araçlarına mahsustur.
C.Hayır, çünkü bu şerit yanlız saat 7
ila 9 arasında toplu taşıma
araçlarına ayrılmıştır.
18
PÄRM 4
Bu durumda aralıksız beyaz çizgiyi geçmene izin verilir mi?
A. Bu durumda evet.
B. Aralıksız çizgiyi geçmek yasaktır
dolayısıyla hayır.
C. Hayır çünkü aralıklı çizgi aralıksız
çizginin sağında bulunmaktadır.
D. Evet çünkü aralıklı çizgi, aralıksız
çizginin solundadır.
19
PÄRM 4
Resimdeki kamyon bir iş için duruyor. Aracınızı kamyonun
yanındaki aralıksız çizgiyi geçerek sollayabirmisiniz?
A. Evet
B. Hayır
20
PÄRM 4
Yaya geçidinden önce biskilet geçmeniz mümkün mü?
A. Evet
B. Hayır
21
PÄRM 4
İki şertli bir yolda gidiyorsunuz.Bu durumda sollama ne den
yasak?
A. Yol ortası çizgiler nedeniyşe.
B. Kavşak nedeniyle.
C. Önümündeki araç şerit değiştirebilir.
D. Yaya geçidi nedeniyle.
22
PÄRM 4
Hangi halde kanuna göre Aracın park ettiği sayılır?
A. Durup içinde oturduğum ve birini
beklediğim halde.
B. Yolcu inirmek üzere durduğum halde.
C. Yolcu almak üzere durduğum halde.
D. Mal yüklemek üzere durduğum halde.
23
PÄRM 4
Siyah araç gibi parketme hakkınız var mı?
A. Evet, çünkü çizgili ve parketmeye
mahsus bir yerde parkettim.
B. Hayır, çünkü bitin araçlar yol
istiakemtinde ve sağda parketmeli.
C. Evet ve yanlızca parketme iznim
var ise.
24
PÄRM 4
Bu işaret ne demektir?
A. Durmak yasak.
B. Parketmek yasak.
C. Parketmek serbest.
25
PÄRM 4
Bu işaret ne demektir?
A. İşaretten sonra durmak yasak.
B. İşaretten sonra parketmek yasak.
C. İşaretten önce parketmek yasak.
D. İşaretten önce durmak yasak.
26
PÄRM 4
Aracınızı Cumartesi günü saat 20.00'de durdurdunuz.
Duraktan ne zaman almak zorundasınız?
A. Pazar sabahı saat 07'de.
B. Pazar gece yarısı saat 24'te.
C. Pazartesi sabahı saat 7'de.
D. Cumartesi gece yarısı saat 24'de.
27
PÄRM 4
Hangsi doğrudur?
A. Bayram günleri hariç Cumartesi günleri saat
9'da durmak serbest.
B. Normal günlerde saat 15'de durmak serbest.
C. Pazar günleri saat 8'de durmak serbest.
28
PÄRM 4
Hangi cevağ doğrudur?
A. STANNA, Pazartesi saat 15'te serbest kılar.
B. STANNA, Pazar saat 10'te serbest kılar.
C. STANNA, Pazar saat 15'te serbest kılar.
29
PÄRM 4
Hangi ihtimal doğrudur?
A. PARKERA, normal günlerde saat 20'de yasaklar.
B. STANNA, Pazar günü saat 16'da yasaklar.
C. STANNA, Normal günlerde saat 15'te yasaklar.
30
PÄRM 4
Doğru cevabı seç?
A. Pazartesi saat 15'te durmak STANNA yasaktır.
B. Cumartesi saat 20'de park PARKERA yasaktır.
C. Pazar saat 16'da durmak STANNA yasaktır.
31
PÄRM 4
Hangisi yanlış ihtimaldir?
A. Pazartesi STANNA saat 15’te durmak serbesttir.
B. Pazartesi PARKERA sat 20’de durmak serbesttir.
C. Pazar STANNA saat 16’da durmak seresttir.
32
PÄRM 4
Aracınızı Cumartesi günü saat 20’de durdurdunuz.
Ceza almadan aracınızı kaça kadar parkta bırakabilirsiniz?
A. Pazartesi günü sabah saat 10'a.
B. Pazartesi günü sabah saat 09'a.
C. Cumartesi günü öğleden sonra saat 03'a.
D. Pazari günü sabah saat 10'a.
33
PÄRM 4
34
Aracınızı Pazartesini sabah saat 7.00 park ettiniz. Aracınızı ne
zaman almanız gerekir?
A. Pazartesi saat 9.00'da.
B. Pazartesi saat 10.00'da.
C. Salı Saat 8.00'de.
D. Salı saat 10.00'da.
PÄRM 4
Aracınızı Pazartesi günü saat 13.00'te parke ettiniz.
Ertesi gün ise normal bir gün. Aracınısı parktan ne zaman
almanız gerekecek?
A. Pazartesi saat 15.00'te.
B. Salı saat 8.00'de.
C. Salı saat 10.00'da.
35
PÄRM 4
36
Aracınızı Çarşamba günü saat 16.00'da park ettiniz. Ertesi gün
de normal bir gün, Aracınızı parktan ne zaman çekmelisiniz?
A. Çarşamba günü saat 15.00'te.
B. Perşembe günü saat 10.00'da.
C. Perçembe günü saat 08.00'de.
PÄRM 4
Bu işaretten yararlanarak kimler park edebilir?
A. Aniden hasta olabilen kişiler.
B. Özel belgeleri sakatlar.
C. Sürekli hastalıklı sakatlar.
D. Sakatlara mahsus yürüyen sandalyeler.
37
PÄRM 4
Eğer aracınızı parketmek isterseniz, bunun yaya geçidinden
önceki asgari mesafesi ne olmalıdır?
A. 10 metre
B. 20 metre
C. 30 metre
D. 40 metre
38
PÄRM 4
Araçlardan hangisi doğru parketmiş?
A. Açık renkli araç.
B. Kuyu renkli araç.
C. Her ikisi.
D. Hiç biri.
39
PÄRM 4
Resimlerdeki araçlardan kanuna göre hangisi doğru
parketmiş?
A. A'daki resim.
B. B'deki resim.
C. C'deki resim.
D. D'deki resim.
40
PÄRM 4
41
Kavşağa gelmeden durabilmek için asgari mesafe ne olmalı?
A. 30 metre
B. 10 metre
C. 8 metre
D. 12 metre
PÄRM 4
42
Yolcu indirmek için durma yasağı nerede uygulanır?
A. Ana yolda.
B. Yoldaki işaretin bir araç tafafından görülmesine engel olunduğu
yerde.
C. Apartman ve mağzaların önünde.
D. Ayni ieritte durmuş bir aracın yanında.
PÄRM 4
Bu yerlerden hangisinde durmak yasaktır?
A. Ana yolda.
B. Tali yolda.
C. Yolun başında veya tunelde.
43
PÄRM 4
Yolcu almak istediniz. Sağda duran araç gibi durma hakkınız
var mı?
A. Evet eğer başka araçlar
engellenmiyor ise.
B. Evet fakat en fazla bir dakika.
C. Hayır.
44
PÄRM 4
Aracınızı resimdeki gibi parketmenize izin verilir mi?
A. Evet, eğer aralıksız çizgiye 1
metrelik mesafe var ise.
B. Evet, eğer aralıksız çizgiye 2
metrelik mesafe var ise.
C. Evet, eğer aralıksız çizgiye 3
metrelik mesafe var ise.
45
PÄRM 4
46
Durma yasağının bulunduğu yerde aracınızın motoru
arızalandı, bu durumda doğru olan tavır nedir?
A. Eğer hız sınırı saatte 70 km'nin olduğu bir yolda ise hemen
çekmeye çalışırım.
B. Uyarı üçgenini kullanırsam çekmeme gerek yok.
C. Eğer hız sınırı saatte en fazla 50 km'nin olduğu bir yolda ise
hemen çekmeye çalışırım.
D. Yol için belirlenen hız sınrına bakmadan aracı bir evvel çekmeye
hazırlanırım.
PÄRM 4
Aracınızı resindeki gibi parketmenize izin verilir mi?
A. Evet.
B. Hayır.
C. Evet, fakat flaşörleri yakmak
kaydıyla.
47
PÄRM 4
48
Yolculardan birini indirmek için durmaya hazırlandınız. Doğru
olanı nedir?
A. Kaldırımın yanında durabilirim.
B. Aralıksız çizginin yanında
durabilirim.
C. Bana durma yasağı vardır.
PÄRM 4
Tren yolunun kesiştiği noktadan durmama izin verilen nokta
arasındaki mesafe ne olmalı?
A. 5 metre
B. 10 metre
C. 30 metre
D. 40 metre
E. 20 metre
F. 50 metre
49
PÄRM 4
Bu yolda durmak serbest mi dir?
A. 5 dakikalığında durmak serbest.
B. 10 dakikalığına durmak serbest.
C. Burada durmak yasaktır.
D. Uyarı üçgenini kullanırsan
durmak serbest.
50
PÄRM 4
51
Araçlar için durma yasağı olduğu anlaşılan işaret hangisi dir?
A. A işareti
B. B işareti
C. C işareti
D. D işareti
PÄRM 4
52
Cevaplardan hangisi doğrudur?
A. Parketmiş bir aracın yanında durmak serbesttir.
B. Yolcu indirmek üzere durmuş bir aracın yanında durmak serbest.
C. Trafik işaret ve ışığı engelleyecek şekilde durmak serbest.
PÄRM 4
Otobüs durağında durmak veya parketmek serbest mü dir?
A. Evet, aracın içinden inmamak kaydıyla.
B. Evet, eğer otobüsü engellemiyorsam eşya indirmek/bindirmek
için.
C. Evet, eğer otobüsü engellemiyorsam yolcu alıp/indirmek için
D. Hayır, otobüs durğaında durmak yasaktır.
53
PÄRM 4
İşaretin olmadığı otobüs durağına yakın yerde durmaya
hazırlanıyorsunuz. Nerede durmak yasaktır?
A. Otobüs durağını gösterir işaretten 20 metrelik mesafede.
B. Otobüs durağını gösterir işaretten 12 metre önce ve 12 metre
sonraki mesafede.
C. Otobüs durağını gösterir işaretten 20 metre önce ve 5 metre
sonraki mesafede.
D. Otobüs durağını gösterir işaretten 10 metre önce ve 10 metre
sonraki mesafede.
54
PÄRM 4
55
Aracınızı 31 Ağustos saat 18:30'da parkedip, ertesi gün yani 1
Eylül saat 9.00'da almak istiyorsunuz. Aracı hangi yönde
parkettirmeniz gerekir?
A. Çift rakamlı evlerin yanına.
B. Tek rakamlı evlerin yanına.
PÄRM 4
56
Aracınısı 27 Temmuz sabahı almak için 26 Temmuz gecesi
parkettirmeye hazırlanıyorsunuz. Aracı nereye park edersiniz?
A. Yoldaki tek rakamlı evlerden yana.
B. Yoldaki çift rakamlı evlerden yana.
PÄRM 4
Aracınızı 15 Nisan akşam saat 18:00 den ertesi gün saat 16
Nisan saat 9.00'a kadar park edeceksiniz. Aracı nereye
parkettirmeniz gerekir?
A. Yol üzerindeki çift rakamlı evlerden yana.
B. Yol üzerindeki tek rakamlı evlerden yana.
C. Yolun hiç bir yanında durma hakkınzı yok.
57
PÄRM 4
Kör noktayı test etmenin önemi ne zaman?
A. Kırmızı ışığı beklerken.
B. Otoban da hızla giderken.
C. Yolun kenarından harekete geçtiğim zaman.
58
PÄRM 4
Sağa dönmek istiyoısunuz. Dönmeden önce görülmedik risk
ne olabilir?
A. Kavaşka soldan gelen araçlar.
B. Geçme çizgisindeki yayalar.
C. Kavşakta sağdan gelen araçlar.
D. Toplu taşıma araçlarına mahsus
kulvarda arkadan gelen araçlar.
59
PÄRM 4
I vilken eller vilka av situationerna gäller max 70 km/h när du
passerat vägmärket med ortsnamnet?
A. Enbart i situation A.
B. Enbart i situation B.
C. I båda situationerna.
60
PÄRM 4
61
Sağa dönerken bisiklet kulvarı ile kesişeceksiniz. Bu durumda
doğru pozisyon nedir?
A. Işık yeşilk yanınca önceliği bisikletçilere bırakmak gerekecek
B. Işığınız yeşil yanınca bisikletçilerin ışığı yeşil olmayacak
C. Sağ kanununa göre öncelik bisikletlerindir
PÄRM 4
A B C D
1
X
2
X
3
X
4 X
5 X
6 X
7 X
8
X
9
X
10 X
11
X
12
X
13 X
14
X
15
X
62
A B
16 X
17 X
18
X
19 X
20 X
21 X
22
23 X
24
X
25
26
27
28 X
29
30
C D
X
X
X
X
X
X
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
A B C D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
A B C D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Download

PÄRM 4 1 Bu alanda izin verilen azami hız nedir? A. Km/saat 30 B