KONU 8 HIZ KURALLARI
A-HIZIN GEREKLİ ŞARTLARA GÖRE AYARLANMASI
Sürücüler, hızlarını;
• Kullandıkları aracın cinsine (teknik özelliğine),
• Aracın yük durumuna,
• Görüş, yol, hava ve trafik durumunun,
Gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar.
B- HIZ SINIRLARI
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yerleri içinde dışında ve
otoyollarda römorksuz araçlar için saatteki azami hız sınırları şöyledir;
Araç Cinsleri
yerleşim
yeri içi
yerleşim yeri otoyolda
dışı
Otomobil, M1, MIG lerde
50
90
120
Otobüslerde
50
80
100
Minibüs, Kamyonet, Kamyon ve NIG lerde
50
80
90
Arazi taşıtları ve motosikletlerde
50
70
80
Tehlikeli madde taşıyan araçlarda,
30
50
60
Özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçlarda
bisiklet ve motorlu bisikletlerde
30
45
--
L. T. Traktörlerde, iş Makinelerinde Arızalı
Araçları çeken araçlarda
20
20
--
Servis Freni Bozuk Araçları Çeken Araçları
15
15
--
göre, hızlarını ayarlamak zorundadırlar.
NOT: Mi -Yolcu taşınmasında kullanılan ve sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan
motorlu araçtır.
M1G -M1 sınıfındaki motorlu araçlar; en az bir ön dingili ve en az bir arka din eş zamanlı
tahrikli olarak tasarlanmış bir dingilin tahriki ayrılabilen araçlar dahil ve en az bir
diferansiyel kilit mekanizması veya buna benzer işlevde en az bir mekanizması varsa ve
tek araç için hesaplanan % 30’luk eğime tırmanabilen arazi tipi araç. (Sadece yolcu taşır.
Otomobil özelliğinde 4x4)
NİG; M1G’delki özelliklere ait toplam ağırlığı 3.5 tonu aşmayan
motorlu yük taşıma aracıdır. (Kamyonet özelliğinde4x4)
Zorunlu haller dışında şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi
gözetilmeksizin asgari hız sınırı 1 5 km, otoyollarda ise 40 km
• Römork takmış (Lastik Tekerlekli Traktör hariç) römorklu ve yarı römorklu araçlarda en
fazla hız sınırı, aynı cins römorksuz Araçlara göre 10 km. daha düşüktür.
• Arızalı bir aracı çeken araç sürücüleri, araçlarını saatte 20 km.nin üstündeki bir hızla
süremezle
• Tehlikeli madde taşmaya mahsus olup
boş olarak trafiğe çıkan araç sürücüleri,
kendi sınıflarına giren araç cinslerine göre
belirlenen hız sınırları dahilinde araçlarını sürebileler.
• İçişleri Bakanlığı, otomobiller için yol standartlarını dikkate alarak hız sınırlarını 20km
daha artırmaya yetkilidir.
C-HIZ SINIRLARINA UYMA MECBURİYETİ
• Sürücüler,”araçlarını aksine bir işaret yoksa araç cinslerine göre belirlenen en çok hız
sınırları içinde sürebilirler.
Yasal hız sınırları yalnızca öndeki araçların geçilmesi durumunda aşılabilir Bu
durumda sürücülere ceza işlemi uygulanamaz Geçiş
tamamlanınca belirtilen hız limitlerine inilmesi gerekir.
• Araç hızlan radar ve benzeri teknik cihazlarla kontrol edilir hız sınırlarını % 10’dan,’%
30’a (30 dahil) kadar Yapılan tespit sonucu
aşan sürücüler h para ve 5 puan cezası, % 30’dan fazla aşan sürücülere katlamalı hafif
para ve 15 puan Cezası uygulanır. Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak suretiyle ihlal
suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı 5 defa ihlal ettiği tespit
edilen sürücülerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır. Süresi J sonunda psiko-teknik
değerlendirilmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi
almasına engel durumun olmadığı anlaşılanlara belgeleri iade edilir Bu cihazları imal ve
ithal edenler fiil başka bir suç oluştursa bile ayrıca hafif para 6 aydan 8 aya kadar hafif
hapis cezasıyla araçlarında bulunduran işletenler ise
hafif para cezası ile 4 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır ve bu cihazların
müsaderesine hüküm olunur
HIZ SINIRLAYICI CİHAZ: azami ağırlığı 10 tonu aşan otobüsler ile
azami ağırlığı12 tonu aşan kamyon ve çekicilerde bulundurulması ve kullanılması
zorunludur. Yönetmenlik hükmü aşağıdaki araçları kapsamaz
kamu düzeninden sorumlu emniyet, jandarma teşkilatı, silahlı kuvvetler, sivil savunma
yangın ve diğer acil servis hizmetlerinde kullanılan motorlu araçlar
yapısı itibariyle 100 km/s den fazla hız yapmayan otobüsler ile 85 km /si aşamayan
kamyon ve çekicilerde
karayolunda bilimsel amaçlı deney yapmak üzere kullanlan motorlu araçlar
şehir içinde sadece kamu hizmetinde kullanılan motorlu araçlar
ÖNEMLİ NOT:araçlara takılacak HIZ SINIRLAYICI CİHAZLARIN hangi modeldeki araçları
kapsayacağı konusu ile uygulanmaya hangi tarihten itibaren başlayacağı içişleri
bakanlığınca belirlenir
D- HIZ AZALTILMASI GEREKEN YERLER
Sürücüler,
Kavşaklara yaklaşırken
Dönemeçli yollarda ilerlerken
Dönemeçlere girerken
Tepe üstlerine yaklaşırken
Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
Tünellerde yaklaşırken
Demir yolu (hemzemin)geçitlerine yaklaşırken
Dar köprü ve menfezlere girerken
Yapım,bakım ve onarım çalışmaları yapılan yol kesimlerine yaklaşırken
HIZLARINI AZALTMAK ZORUNLUDUR.
E- TAŞITIN FRENLE DURDURULMASI
Sürücüler araçları sevk ve idare ederken çeşitli tehlikelerle karşılaşabilirler.
Bu gibi tehlikelere karşı hazırlıklı olunması gerekmektedir sürücünün tehlikeyi
Görmesi, algılayıp yorumlaması ve karşı tedbire baş vurması için bir süre geçecektir
tehlikeyi görüp ayağını gaz pedalından çekip,frene basması için geçen süreye intikal
süresi denir intikal süresi en fazla 0,75 sn dir. Aracın intikal mesafesi denir fren
pedalında basılması ile tekerleklerin tam kilitlenip kazaklamanın başlaması arasında bir
zaman geçmektedir ki buna fren mesafesi denir intikal mesafesi ile fren mesafesinin
toplamı duruş mesafesini verir.
örnek Problem: Düz, asfalt kaplamalı kuru yüzeyli bir yolda 90 km/h hızla giden bir
aracın fren ve duruş mesafesi nedir ?
1saniyede alınan yol :V = 90.000 m: 3600 sn = 25m/sn
intikal süresi 0,75 sn
intikal mesafesi 0,75 x 25 = 18,75 metre
Fren mesafesi S =V2:2 :2 x f x g (V-1 saniyede alınan yol
(f –Sürtünme katsayısı)
(g yer çekimi ivmesi)
S = (25) 2: 2 x 0,60 x 9,81 = 53,10 metre
Duruş mesafesi: 18,75m t 53,10m- = 71,85 metredir. (Yaklaşık 72 metredir)
YOL CİNSLERİNE GÖRE SÜRTÜNME KATSAYILARI
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Karlı
Buzlu
Kuru yüzey
Temiz ıslak
Çamurlu ıslak
Yaş zincirli
Kurt zincirli
0,60
0,35
0,25
0,20
0,35
KONU 9 TAKİP MESAFESİ
Karayolunda araç sürülmesi sırasında araçlar arasında yeterli mesafenin bulunmaması
çeşitli tehlikelere ve kazalara neden olmaktadır Öndeki aracın herhangi bir nedenle
aniden durması, dönüş yapması gibi durumlarda sürücülerin önlerinde giden araçlara
çarpmaması için; araçlarla aralarında güvenli mesafenin bulunması gerekir. Bulunması
gereken bu mesafe en az takip mesafesi kadar olmalıdır.
Bu mesafeden kendi aracının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yansı kadar
metre olmalıdır, buna takip mesafesi denir. Diğer bir deyişle takip mesafesi, yaklaşık
olarak aracın iki saniyede kat edeceği
yol uzunluğu kadardır.
Öndeki aracı takip eden sürücü 90 km/h hızla gidiyorsa öndeki araçla arasında en az 45
m mesafe bırakması gerekir .
A-ÇEŞİTLİ HIZLARA GÖRE TAKİP MESAFELERİ
Aracın hızı (km/h )
takip mesafesi (metre )
90
45
80
40
70
35
B- TAKİP MESAFESİNİN KONTROLÜ
Sürücü takip mesafesini pratik olarak ayarlayabilir. Bunun için
sürücünün; seksen sekiz – seken dokuz diye sayması yeterlidir
Diyelim ki , sayması öndeki aracı takip ederken, öndeki araç karayolu
kenarında
duran bir cisimle aynı hizaya geldi, tam bu sırada takip eden sürücü
saymaya başlar.
88-89 deninceye kadar saymaya başladığı cismin yanına kendisi
gelebiliyorsa mesafe tamdır.
Eğer 88 deninceye kadarki bir süre için geliyorsa mesafe çok azdır.
Sürücünün mesafeyi
artırması için hızını azaltması gerekir 88-89 deninceye kadar
gelemiyorsa mesafe fazla dır, daha güvenlidir.
• Kol ve grup halinde araç kullanan sürücüler, araç arasında en az takip mesafesi
kadar açıklık bırakmaya bunun yetersiz kaldığı yer ve. Hallerde ise kendilerini
sollayıp geçmek isteyen ve diğer araçların güvenle girebilecekleri kadar bir
açıklık bulundurmaya mecburdurlar.
• Tehlike madde taşıyan araç sürücüleri yerleşim yerleri dışındaki karayollarında diğer
araçlarla aralarında en az 50 metre mesafe bırakarak, izlemek zorundadırlar.
Sürücüler takip mesafesini hava , yağmurlu, yol ıslak ve çamurlu ise emniyet payı olarak
biraz daha. Fazla bırakmalıdır.
Download

hiz_kurallari - Çağlayan Surucu Kursu