2 014-2015 YILI 9 SINIFLAR 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
DERSLER
Haftalık
ders saati
DİL VE
ANLATIM
2
30
19 N S
TÜRK
EDEBİYATI
3
22
22 O S
DİN
KÜLTÜRÜ
1
28
09
TARİH
2
27
07
COĞRAFYA
2
23
23 O S
FRANSIZCA
10
24
03 N S
İNGİLİZCE
2
22
23 O S
MÜZİK
1
EYLÜL
EKİM
ortak
sınavlar
KASIM
ARALIK OCAK
normal ve ortak sınavlar
ortak
sınavlar
05
06
05
MATEMATİK 6
28
04 N S
09
FİZİK
2
27
22 O S
KİMYA
2
23
09 N S
07
BİYOLOJİ
3
31
01 N S
08
SAĞLIK
BİLGİSİ
1
31
08
Download

Lise 1 Sınıfları