Yükseköğretim Kurumlarının
Güncel Problemleri
İlyas ÜLGÜR
Yükseköğretim Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı
Problemler-1
• Ulusal Ajansın görünürlüğü ve tanınırlığının Uluslarası
İlişkiler Ofisinin (UİO) içinde, UİO’nin yaptığı
bilgilendirmelerde ve kurumların web sayfalarında yeterli
seviyede olmaması.
• Öğrencilere ve personele Ulusal Ajans hakkında bilgi
verilmemesi
• Basılan ve üretilen belge ve kitap vb ürünlerde AB ve
ulusal ajans logoları kullanılmaması
• UİO’ların nitelikli ve yetkin eleman sıkıntısı olması
• Yönetim kademesinin Uluslarasılaşma konusunda yeterli
ilgi göstermemesi
Problemler-2
• UİO’ların yerleşkeler içinde kolay erişebilir ve uygun
mekanlarda olmaması
• Kurumların web sayfalarının yeterli içerikte ve güncel
olmaması
• UİO’ların yaptığı bilgilendirme ve web sayfası
içeriklerinin Erasmus+ kapsamındaki tüm faaliyetleri
kapsamaması
• UİO’daki personelin görev tanımlarının yazılı olmaması
• Hareketlilikte stratejik hedefler olmaması
Problemler-3
• Gelen/giden dengesinin bir hedef olarak
görülmemesi
• Yabancı dille eğitim veren bölümlere ilişkin
hedef/eylem ve planlardaki eksiklikler
• ESN kurulması
• Üniversitenin tanıtım stratejisindeki
eksiklikler
Üniversitelerin web sayfaları-1
• Erasmus+ ‘dan bahsediliyor mu ve Erasmus+
adı altında faaliyet türleri tanımlanmış mı?
• Öğrenci ve personele yapılan duyurular
(özellikle seçim ilanı) bulunuyor mu?
• Öğrenci/personel seçim sonuçları var mı?
• Merkezi projelerle ilgili bilgi var mı?
• Giden öğrenciler için Bilgi Paketi (Vize süreci,
kabul mektubu alımı, oryantasyon sunumları )
mevcut mu?
Üniversitelerin web sayfaları-2
• Gelen öğrenciler için Bilgi Paketi (Akademik takvim,
Vize, ikamet izni ve sigorta bilgileri, Türkiye’de banka
hesabı açtırma, ulaşım, kütüphane ve spor tesisleri
bilgileri, oryantasyon sunumları ve konaklama imkanları)
mevcut mu?
• İlgili yıla ait sözleşme belgeleri (Learning Agreement,
Trainig Agreement, Grant Agreements for student and
staff, Final report forms) mevcut mu?
• Diğer yükseköğretim kurumları ile yapılan kurumlarası
anlaşmalar (Interinstitutional Agreements) var mı?
Üniversitelerin web sayfaları-3
• 2014-2015 yılında öğrenci ve personele ülkelere
göre verilecek hibe miktarları var mı?
• İngilizce web sayfası var mı?
• Uluslararası Ofisteki personelin görev tanımları
var mı?
• Uluslararası Ofisin iletişim bilgileri var mı ve
kolay ulaşılabiliyor mu?
• Öğrencilerin Erasmus tecrübelerini anlattığı
bölüm var mı?
Download

İlyas ÜLGÜR, Yükseköğretim Program Koord., Türkiye Ulusal Ajansı