Roman Entegrasyonu Ödülü, 2014
KURULUŞUNUZ ROMAN TOPLULUKLARINI DESTEKLEMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYOR MU?
GURUR DUYDUĞUNUZ VE GERÇEK BİR DEĞİŞİM YARATTIĞINA İNANDIĞINIZ PROJELERİNİZ VAR MI?
“Batı Balkanlar ve Türkiye’de hükümetler, Romanlarla Roman olmayan vatandaşlar arasındaki sosyoekonomik uçurumu kapatmak için çaba sarf etmeliler. Devletlerin politikaları ile insanların ihtiyaçlarının
örtüşmesi konusunda Sivil Toplum Kuruluşlarının rolü büyük önem taşımaktadır.”
Christian Danielsson, Avrupa Komisyonu, Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür
Roman Entegrasyon Ödülü ile Avrupa Komisyonu, Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman toplulukların
sosyal entegrasyonunu destekleyen sivil toplum örgütlerinin kararlılıklarını onore etmeyi ve iyi
uygulamalar ve fikirlere görünürlük kazandırmayı hedefliyor.
Kazanan projelerin, Romanlar ve çoğunluk arasındaki sosyal farklılıkların üstesinden gelebilmek için
özgün, bütünsel ve sürdürülebilir yaklaşımlar sergilemiş olması gerekiyor. AB fonları veya AB dışındaki
fonlar tarafından desteklenen, veya hiç fon desteği almamış girişimlerden başvurular kabul edilebilir.
Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbıstan, Eski Yugoslav Makedon Cumhuriyeti, Kosova ve
Türkiye’den sivil toplum kuruluşları başvurabilir.
Her ülkeden en iyi proje €14,000 ödül kazanacaktır. Her ülkeden kazananlar, ikinci ve üçüncü olanlar
Brüksel’de bir çalışma ziyaretine davet edilecek!
Başvuru yapmak için
Başvurunuzu şu şekillerde yapabilirsiniz:
•
Başvurunuzu e-posta ile, ek şeklinde [email protected]
gönderebilir (Word dokümanı veya Open Office Writer dosyası) veya,
•
Posta ile şu adrese yollayabilirsiniz:
adresine
European Commission
DG Enlargement
'Award for Roma Integration'
Rue de la Loi 15,
1049 Brussels, Belgium
Başvurular için son tarih 6 Ağustos 2014’tür (E-posta veya taahütlü mektup, Brüksel saati 18.00)
Başvurular yarışma katılımcılarına geri gönderilmeyecektir.
gönderiyorsanız, bir kopyasını kendinize saklayınız.
Eğer
başvurunuzu
posta
ile
Download

Roman Entegrasyonu Ödülü, 2014 KURULUŞUNUZ ROMAN