®
www.opalinox.com.tr
www.opalinox.com.tr
®
HAKKIMIZDA
21. yüz yýlda dünyamýz çok hýzlý geliþmektedir.Internetin hayatýmýza girmesi her alanda kolaylýklar saðlamaktadýr.
Sýnýrlarý ve mesafeleri ortadan kaldýrmaktadýr. Artýk ticaret sanal ortamlarda gerçekleþmektedir.
Internet ve iletiþimdeki hýzlý geliþmeler beraberinde sorunlarý da getirmektedir. Özellikle internet ortamýndan
bakarak alýnan ürünler alýcýnýn beklentilerini karþýlamayabilir. Kalitede eksiklik, terminlerde aksaklýklar hem
alýcýya hem de satýcýya zor anlar yaþatmaktadýr. Diðer taraftan, üreticiler açýsýndan pazarýn ve satacaðý firmanýn
durumu ve kalite standartlarýnda aranan özelliklere dair sorunlar meydana gelmektedir.
Tam bu noktada 20 yýllýk Pazar bilgisi ve ürün detaylarý konusundaki tecrübemiz ile alýcý ve
tüketicilerin Türkiye’deki partneri, üretici ve satýcýlar için de pazardaki gözüyüz.
OPALINOX
ABOUT US
Opalinox started to run a small factory of stainless steel kitchen sinks . Besides the sinks we aim to
be the “eyes” of the importers from worldwide countries in Turkey. We supply them with various kind of
sanitary wares as well as metal products. Our mission is to supply our customers the most quality
products with competetive prices. We undertake the responbility from the beginning until the products
are delivered in utmost quality . Our team is not only Professional in its field but also reliable and and
legally liable.
Our vision is to expand our name worldwide together with our stakeholders and continue developing
with innovative products and ideas.
Let us be your eyes in Turkey . A 20-year-experience will implement and improve your success of
your company.
Opalinox Team
www.opalinox.com.tr
®
www.opalinox.com.tr
IN OP-018 *500-1160*
®
Ankastre / Inset
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 1160
180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
Ø 90
850
Yüzey
Surface
Satin Linen
Polished
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
IN OP-020 *500-860*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 860
170/190
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
750
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
IN OP-022 *Q-43*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
Ø-435
170/190
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
Ø 90
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
IN OP-023 *440-780*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
440 X 780
150/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
Ø 90
750
Yüzey
Surface
Satin Linen
Polished
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
IN OP-021 *480-600*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
480 X 600
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
Ø 90
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Polished
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
www.opalinox.com.tr
1
®
www.opalinox.com.tr
IN OP-019 *500-860*
®
Ankastre / Inset
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 860
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
500
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
IN OP-017 *435-785*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
435 X 785
150/160
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
800
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
IN OP-016 *480-620*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
480 X 620
1,5 Bow
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
600
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
IN OP-001 *500-1160*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 1160
180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
800
Yüzey
Surface
Satin Linen
Polished
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
IN OP-002 *500-1000*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 1000
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
600
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
www.opalinox.com.tr
2
®
www.opalinox.com.tr
IN OP-003 *500-1000*
®
Ankastre / Inset
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 860
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
700
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
IN OP-004 *500-800*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 800
170/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
800
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
IN OP-005 *500-800*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 800
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
IN OP-006 *480-730*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
480 X 730
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
500
Yüzey
Surface
Satin Linen
Polished
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
IN OP-007 *480-620*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
480 X 620
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
500
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
www.opalinox.com.tr
3
®
www.opalinox.com.tr
IN OP-008 *480-480*
®
Ankastre / Inset
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
480 X 480
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
IN OP-009 *480-770*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
480 X 770
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
IN OP-010 *410-780*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
410 X 780
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
550
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
IN OP-011 *435-860*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
435 X 860
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Polished
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
IN OP-012 *435-760*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
435 X 760
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
www.opalinox.com.tr
4
®
www.opalinox.com.tr
IN OP-013 *435-760*
®
Ankastre / Inset
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
435 X 760
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
550
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
IN OP-014 *400-500*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
400 X 500
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
IN OP-015 *Q-480*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
Ø-480
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
www.opalinox.com.tr
5
®
www.opalinox.com.tr
LA OP-005 *500-600*
Lay-On
Ölçü (mm)
Measure (mm)
500 X 860
Derinlik (mm)
Depth (mm)
®
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
135/150/160/180 0,4/0,5/0,6/0,8
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
LA OP-001 *400-500*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
400 X 500
135/150/160
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,4/0,5/0,6
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
LA OP-017 *500-800*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 800
135/150/160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,4/0,5/0,6
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
LA OP-010 *500-900*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 900
130/150/160
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,4/0,5/0,6
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
LA OP-011 *500-1200*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X1200
135/150/160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,4/0,5/0,6
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
www.opalinox.com.tr
6
®
www.opalinox.com.tr
LA OP-012 *500-1800*
Lay-On
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 1800
140/150/180
®
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,5/0,6/0,8
800
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
LA OP-013 *600-800*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
600 X 800
Derinlik (mm)
Depth (mm)
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
135/150/160/180 0,4/0,5/0,6/0,8
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
LA OP-014 *600-800*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
600 X 800
140/150/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,5/0,6/0,8
800
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
LA OP-015 *600-1000*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
600 X 1000
140/150/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,5/0,6/0,8
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
LA OP-016 *600-1200*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
600 X 1200
140/150/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,5/0,6/0,8
800
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
www.opalinox.com.tr
7
®
www.opalinox.com.tr
LA OP-008 *500-800*
Lay-On
®
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 800
135/150/160
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,4/0,5/0,6
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
LA OP-007 *500-1100*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 1100
135/150/160
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,8
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
LA OP-006 *500-800*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 800
150/160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,7/0,8
800
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
LA OP-004 *500-1200*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
480 X 1200
135/150/160
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,40,5/0,6
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
LA OP-003 *500-1200*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 1200
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
850
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
www.opalinox.com.tr
8
®
www.opalinox.com.tr
LA OP-002 *500-1500*
Lay-On
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 1500
140/150/180
®
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,5/0,6/0,8
800
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
LA OP-009 *500-900*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
500 X 900
135/150/160
0,4/0,5/0,6/0,8
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
www.opalinox.com.tr
9
®
www.opalinox.com.tr
AC OP-010 *18’’-23’’*
®
Opalin
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
18,11’’ X 23,23’’
200/230
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,1/0,2
600
Yüzey
Surface
Polished
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
AC OP-009 *560-635*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
560 X 635
200/230
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
1,0/1,2
600
Yüzey
Surface
Polished
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
AC OP-008 *460-790*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
460 X 790
200/220
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
1,0/1,2
800
Yüzey
Surface
Polished
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
AC OP-007 *520-790*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
520 X 790
200/220
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
1,0/1,2
800
Yüzey
Surface
Polished
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
AC OP-006 *500-840*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 840
200/220
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
1,0/1,2
850
Yüzey
Surface
Polished
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
www.opalinox.com.tr
10
®
www.opalinox.com.tr
AC OP-005 *520-800*
®
Opalin
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
520 X 800
200/230
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
1,0/1,2
800
Yüzey
Surface
Polished
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
AC OP-004 *630-1060*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
630 X 1060
150
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,8
500
Yüzey
Surface
Polished
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
AC OP-003 *520-800*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
520 X 800
200/230
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
1,0/1,2
800
Yüzey
Surface
Polished
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
AC OP-002 *540-500*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
540 X 500
200/230
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
1,0/1,2
500
Yüzey
Surface
Polished
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
AC OP-001 *460-760*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
460 X 760
200/230
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
1,0/1,2
760
Yüzey
Surface
Polished
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
www.opalinox.com.tr
11
®
www.opalinox.com.tr
HM OP-012 *635-460*
El Yapýmý / Hand Made
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
635 X 460
203/8’’
®
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
650
Doku/Surface
Yüzey
Surface
Polished
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
HM OP-011 *813-457*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
813 X 457
230
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
1,0/1,2
850
Doku/Surface
Yüzey
Surface
Polished
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
HM OP-010 *813-495*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
813 X 495
230
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
1,0/1,2
850
Doku/Surface
Yüzey
Surface
Polished
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
HM OP-009 *440-1000*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
440 X 1000
230
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
1,0/1,2
800
Doku/Surface
Yüzey
Surface
Polished
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
HM OP-008 *500-400*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 400
230
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
1,0/1,2
850
Doku/Surface
Yüzey
Surface
Polished
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
www.opalinox.com.tr
12
®
www.opalinox.com.tr
HM OP-007 *500-400*
El Yapýmý / Hand Made
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 400
230
®
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
1,0/1,2
550
Doku/Surface
Yüzey
Surface
Polished
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
HM OP-006 *400-510*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
400 X 510
230
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
1,0/1,2
550
Doku/Surface
Yüzey
Surface
Polished
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
HM OP-005 *400-510*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
400 X 510
230
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
1,0/1,2
550
Doku/Surface
Yüzey
Surface
Polished
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
HM OP-004 *170-400*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
170 X 400
140
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
850
1,0/1,2
Doku/Surface
Yüzey
Surface
Polished
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
HM OP-003 *450-830*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
450 X 830
200
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
1,0/1,2
850
Doku/Surface
Yüzey
Surface
Polished
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
www.opalinox.com.tr
13
®
www.opalinox.com.tr
HM OP-002 *457-838*
El Yapýmý / Hand Made
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
457 X 838
205
®
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
1,0/1,2
Yüzey
Surface
850
Polished
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
HM OP-001 *440-760*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
440 X 760
190/200
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
1,0/1,2
Yüzey
Surface
800
Polished
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
www.opalinox.com.tr
14
®
www.opalinox.com.tr
GL OP-005 *500-860*
®
Cam & Granit / Glass & Granite
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 860
215/330/420
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
10,0
Yüzey
Surface
500
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
GL OP-004 *500-1000*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 1000
215/330/420
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
10,0
650
Yüzey
Surface
Granit
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
GL OP-006 *500-1160*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 1160
215/330/420
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
10,0
800
Yüzey
Surface
Granit
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
GL OP-002 *500-860*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 860
180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,8/8,0
500
Yüzey
Surface
White
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
GL OP-003 *500-1000*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 1000
180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,8/8,0
650
Yüzey
Surface
Black
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
www.opalinox.com.tr
15
®
www.opalinox.com.tr
GL OP-001 *500-1160*
®
Cam & Granit / Glass & Granite
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
500 X 1160
180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,8/8,0
800
Yüzey
Surface
Black
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
Mermer Altý / Undermount
UN OP-003 *380-480*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
380 X 480
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
450
0,6/0,8
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
UN OP-002 *350-400*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
350 X 400
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
450
Yüzey
Surface
Satin Linen
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
UN OP-001 *Q-380*
Ölçü (mm)
Measure (mm)
Derinlik (mm)
Depth (mm)
Ø 380
160/180
Kalýnlýk (mm) Kabin Ölçü. (mm)
Thickness (mm) Cabinet Size (mm)
0,6/0,8
450
Yüzey
Surface
Polished
Uygun Aksesuarlar / Proper Accessories
Doku/Surface
Sifon Aksesuar
Siphon Accessories
Sertifikalar / Certificates
www.opalinox.com.tr
16
®
www.opalinox.com.tr
Ankastre Davlumbaz / Inset Paddle
OP-AD 01
®
Montaj Þekli / Fitting
-Kolay temizlenen inox yüzey
-Mekanik kontrol paneli
-Temperli cam
-Alüminyum kaset filtreler
(bulaþýk makinasýnda yýkanabilir)
-Halojen aydýnlatma
-3 kademe hýz
-Karbon filtre ile kullanma özelliði
-500 m3/h emiþ gücü
·Easy cleanable inox surface
·Mechanic board
·Tempered glass
·Aluminum tape filters
(washable in dishwasher)
·3 step speed
·Utizable with carbon filters
·500 m3 /h suction
-Kolay temizlenen inox yüzey
-Dijital kontrol paneli
-Temperli cam
-Çift taraflý kumanda paneli
-Alüminyum kaset filtreler
(bulaþýk makinasýnda yýkanabilir)
-Halojen aydýnlatma
-3 kademe hýz
-3 farklý süreli zaman ayarý
-Karbon filtre ile kullanma özelliði
-1020 m3/h emiþ gücü
·Easy cleanable inox surface
·Digital board
·Tempered glass
·Two-side control panel
·Aluminum tape filters (washable in dishwasher)
·Halogen lightening
·3 step speed
·3 different time adjustment
·Utizable with carbon filters
·1020 m3/h suction
-Kolay temizlenen inox yüzey
-Dijital kontrol paneli
-Temperli cam
-Alüminyum kaset filtreler
(bulaþýk makinasýnda yýkanabilir)
-Halojen aydýnlatma
-3 kademe hýz
-3 farklý süreli zaman ayarý
-Yoðun havalandýrma sistemi
-Karbon filtre ile kullanma özelliði
-700 m3/h emiþ gücü
·Easy cleanable inox surface
·Digital board
·Tempered glass
·Aluminum tape filters (washable in dishwasher)
·Halogen lightening
·3 step speed
·3 different time adjustment
·Intense ventilation system
·Utizable with carbon filters
·700 m3/h suction
-Kolay temizlenen inox yüzey
-Dokunmatik kontrol paneli
-Alüminyum kaset filtreler
(bulaþýk makinasýnda yýkanabilir)
-Halojen aydýnlatma, ahþap çýta
-3 kademe hýz
-3 farklý süreli zaman ayarý
-karbon filtre ile kullanma özelliði
1020 m3/h emiþ gücü
-15 dk. zaman ayarý
·Easy cleanable inox surface
·Digital control panel
·Aluminum tape filters (washable in dishwasher)
·Halogen lightening , wood ledge
·3 step speed
·3 different time adjustment
·Utizable with carbon filters
·1020 m3/h suction
·15 minutes time adjustment
OP-AD 02
Montaj Þekli / Fitting
OP-AD 03
Montaj Þekli / Fitting
OP-AD 04
Montaj Þekli / Fitting
Çöp Öðütücü / Waste Grinder
OP-AC 01
www.opalinox.com.tr
Kolay takýlýr sistem
Otomatik termik sistemi
Bulaþýk makinasý baðlantýsý
Her evyeye uyumlu
Koku ve bakteri önleyici sistem(Bio shield)
Paslanmaz kýyma haznesi
paslanmaz çelik býçaklar
ses izolasyonu
220/240 volt
475 watt
½ HP-2600 Devir
17
·Easy fitting system
·Automatic thermic system
·Connection to dishasher
·Compatible to every sinks
·Niff and bacterium preventive system ( bio shield)
·Stainless steel grinder storage
·Stainless steel grinders
·Sound isolation
·220/240 volt
·475 watt
·½ HP-2600 speed
®
www.opalinox.com.tr
OP-AF 01
®
Ankastre Fýrýn / Inset Oven
Montaj Þekli / Fitting
-Elektrikli statik fýrýn
-Inox kontrol paneli
-Standart düðme
-Soðutma faný
-Emaye çerçeveli çýkabilir iç cam
-61 lt. iç hacim
-4 farklý piþirme proðramý
-Mekanik zaman ayarý
-Grill özelliði
-Fýrýn içi aydýnlatma
-Emaye raf
-Kolay temizlenebilen iç yüzey
-1 tepsi 1 tel ýzgara
-Enerji sýnýfý:B
·Electric static oven
·Inox control panel
·Standard buton
·Cooling fan
·Portable enameled frame inner glass
·61 litre inner mass
·4 different baking programmes
·Mechanic time adjustment
·Grille feature
·Inner enlightment
·Enameled shelf
·Easy cleanable inner surface
·1 piece of tray and 1 pieces of wire griller are included
·Enery class : B
OP-AF 02
-Elektrikli multifoksiyonel fýrýn
-Inox kontrol paneli
-Push-Pull gömülebilir düðme
-Turbo fan
-Turbo rezisdans
-Profil çerçeveli çýkabilir iç cam
-3 camlý ýsý geçirmeyen ön kapak
-57 lt. iç hacim
-9 farklý piþirme proðramý
-Dijital programlý zaman ayarý
-Grill özelliði
-Fýrýn içi aydýnlatma
-Kolay temizlenebilen iç yüzey
-2 tepsi 1 tel ýzgara
-Enerji sýnýfý:A
·Electric multifunctional oven
·Inox control panel
·Push-Pull buton
·Turbo fan
·Turbo residence
·Profile frame portable inner glass
·3 Glasses heat preventing front cover
·57 Litre inner mass
·9 different cooking programmes
·Digital programme time adjustment
·Grille feature
·Lightening inner part of the oven
·Easy cleanable inner surface
·2 pieces of trays and 1 piece of grille wire
·Energy class : A
OP-AF 03
-Elektrikli multifoksiyonel fýrýn
-Inox kontrol paneli
-Push-Pull gömülebilir düðme
-Turbo fan
-Çocuk kilidi
-Profil çerçeveli çýkabilir iç cam
-2 camlý ýsý geçirmeyen ön kapak
-61 lt. iç hacim
-7 farklý piþirme proðramý
-Dijital programlý zaman ayarý
-Grill özelliði
-Fýrýn içi aydýnlatma
-Kolay temizlenebilen iç yüzey
-2 tepsi 1 tel ýzgara
-Enerji sýnýfý:A
·Electric multifunctional oven
·Inox contro panel
·Push-Pull buton
·Turbo fan
·Kids lock
·Profile frame portable front cover
·61 litre inner mass
·7 different baking programmes
·Digital programming time adjustment
·Grille feature
·Inner enlighter
·Easy cleanable inner surface
·2 trays and 1 wire grille
·Enrgy class : A
Montaj Þekli / Fitting
OP-AF 04
-Elektrikli multifoksiyonel fýrýn
-Inox kontrol paneli
-Push-Pull gömülebilir düðme
-Turbo fan ve Rezisdans
-Profil çerçeveli çýkabilir iç cam
-3 camlý ýsý geçirmeyen ön kapak
-57 lt. iç hacim
-10 farklý piþirme proðramý
-Dijital programlý zaman ayarý
-Teleskopik ray
-Grill özelliði
-Fýrýn içi aydýnlatma
-Kolay temizlenebilen iç yüzey
-1 tepsi 1 tel ýzgara
-Enerji sýnýfý:A
·Electric multifunctional oven
·Inox control panel
·Push-Pull buton
·Turbo fan and residence
·Profile frame portable inner glass
·3 glass heat preventing front cover
·57 litre inner mass
·10 different baking programmes
·Digital programming time adjustment
·Teleskopic rail
·Grille feature
·Inner enlighter
·Easy cleanable inner surface
·1 Tray and 1 wire grille
·Energy class : A
Montaj Þekli / Fitting
-Elektrikli multifoksiyonel fýrýn
-Inox kontrol paneli
-Dijital gömülebilir düðme
-Turbo fan -Turbo rezisdans
-Emaye çerçeveli çýkabilir iç cam
-61 lt. iç hacim
-6 farklý piþirme proðramý
-Mekanik zaman ayarý
-Grill özelliði
-Fýrýn içi aydýnlatma
-Kolay temizlenebilen iç yüzey
-2 tepsi 1 tel ýzgara
-Enerji sýnýfý:A
·Electric multifunctional oven
·Inox kontrol panel
·Digital buttons
·Turbo fan – Turbo residence
·Enameled frame protable inner glass
·61 Litre inner mass
·6 different baking programmes
·Mechanic time setting
·Grille feature
·Inner Light
·Easy cleanable inner surface
·2 Trays and 1 wire grille
·Energy class : A
OP-AF 05
www.opalinox.com.tr
18
Montaj Þekli / Fitting
Montaj Þekli / Fitting
®
www.opalinox.com.tr
®
Ankastre Ocak / Inset Cooker
OP-OC 01
-Ankastre cam ocak
-Estetik tasarým
-Ankastre cam ocak
-5 gözü gazlý, 1 gözü wok
-Önden düðmeli kontrol paneli
-Düðmeden otomatik ateþleme
-Gaz kesme emniyet ventili
-LPG ve doðalgaz kullaným özelliði
-Yüksek sýcaklýða dayanýklý ýsý
iletkenliði artýrýlmýþ özel tasarýmlý
döküm ýzgaralar
·Inset glass cooker
·Aesthetics design
·5 gas burner
·Control panel
·Automatic firing knob
·Gas stopper security valve
·Resistant to strong heating
·Special designed pan support
Montaj Þekli / Fitting
-Ankastre cam ocak
-Estetik tasarým
-Ankastre cam ocak
-3 gözü gazlý, 1 gözü elektrikli
-Önden düðmeli kontrol paneli
-Düðmeden otomatik ateþleme
-Gaz kesme emniyet ventili
-LPG ve doðalgaz kullaným özelliði
-Yüksek sýcaklýða dayanýklý ýsý
iletkenliði artýrýlmýþ özel tasarýmlý
döküm ýzgaralar
·Inset glass cooker
·Aesthetics design
·3 gas hobs 1 electric hob
·Control panel
·Automatic firing knob
·Gas stopper security valve
·Adjustable to LPG or natural gas
·Special designed hob pan support
Montaj Þekli / Fitting
·Stainless steel inset cooker
Montaj Þekli / Fitting
OP-OC 02
OP-OC 03
-Ankastre paslanmaz çelik ocak
-Ankastre paslanmaz çelik ocak
-3 gözü gazlý, 1 gözü elektrikli
-Önden düðmeli kontrol paneli
-Düðmeden otomatik ateþleme
-Gaz kesme emniyet ventili
-LPG ve doðalgaz kullaným özelliði
-Emaye bek baþlýðý
-Kaymayý engelleyen emaye ýzgara
·Enameled top plate preventing sliding
-Ankastre paslanmaz çelik ocak
-5 gözü gazlý, 1 gözü wok
-Önden düðmeli kontrol paneli
-Düðmeden otomatik ateþleme
-Gaz kesme emniyet ventili
-LPG ve doðalgaz kullaným özelliði
-Döküm bek baþlýðý
-Kaymayý engelleyen emaye ýzgara
·Stainless steel inset cooker
·5 gas hobs, 1 wok
·Control panel
·Automatic firing knob
·Gas stopper security valve
·Adjustable to LPG usage or natural gas
·Enameled top plate preventing sliding
Montaj Þekli / Fitting
-Ankastre paslanmaz çelik ocak
-4 gözü gazlý
-Yandan düðmeli kontrol paneli
-Düðmeden otomatik ateþleme
-Gaz kesme emniyet ventili
-LPG ve doðalgaz kullaným özelliði
-Emaye bek baþlýðý
-Kaymayý engelleyen emaye ýzgara
·Stainless steel inset cooker
·4 gas hobs
·Side control panel
·Automatic firing
·Gas stopper security panel
·Adjustable to LPG usage or nataural gas
·Enameled top plate preventing sliding.
Montaj Þekli / Fitting
·3 gas hobs and 1 electric hob
·Control panel
·Automatic firing knob
·Gas stopper security valve
·Adjustable to LPG usage or natrural gas
OP-OC 04
OP-OC 05
www.opalinox.com.tr
19
®
www.opalinox.com.tr
OP-AMD 01
OP-AMD 02
Ankastre Mikrodalga/ Inset Microwave
-Paslanmaz çelik mikrodalga
-20 lt. iç hacim
-Izgara güç sevyesi 900 w.
-5 mikrodalga güç sevyesi 1080 w.
-Dijital proðramlý saat
-Çocuk kilidi
-Fýrýn içi aydýnlatma
-Döner cam tabla
-Destekli ýzgara teli
-Paslanmaz çelik iç hazne
·Stainless steel micro wave
-Paslanmaz çelik mikrodalga
-23 lt. iç hacim
-Izgara güç sevyesi 900 w.
-5 mikrodalga güç sevyesi 1000 w.
-Dijital proðramlý saat
-Çocuk kilidi
-Fýrýn içi aydýnlatma
-Döner cam tabla
-Destekli ýzgara teli
-Paslanmaz çelik iç hazne
·Stainless steel microwave
·20 Litre inner mass
®
Montaj Þekli / Fitting
·Cavity heat capacity 900 watt
·Digital clock and timing
·Kids lock
·Oven Light
·Turning glass plate
·Stainless steel cavity
Montaj Þekli / Fitting
·23 Litre inner mass
·Cavity heat capacity 900 watt
·Digital clock and timing
·Kids lock
·Oven light
·Turning glass plate
·Stainless steel cavity
Ankastre Aspiratör / Inset Aspirator
OP-AA 01
OP-AA 02
-Kolay temizlenen yüzey
-Sürgülü kontrol paneli
-Alüminyum kaset filtreler
(bulaþýk makinasýnda yýkanabilir)
-Çift motor
-40 w. aydýnlatma
-3 kademe hýz
-Tek filtre (camlý)
-550 m3/h emiþ gücü
·Easy cleanable surface
·Sliding control panel
·Aliminum tape filters
(washable in dishwasher)
·Double motor
·40 w. Lightening
·3 step speed
·Unique fitler (glass)
·550 m3/h suction
-Kolay temizlenen yüzey
-Sürgülü kontrol paneli
-Alüminyum kaset filtreler
(bulaþýk makinasýnda yýkanabilir)
-Çift motor
-2 x 40 w. aydýnlatma
-3 kademe hýz
-Tek filtre (camlý)
-550 m3/h emiþ gücü
·Easy cleanable surface
·Sliding control panel
·Aliminum tape filters
(washable in dishwasher)
·Double motor
·2x40 w. Lightening
·3 step speed
·Unique fitler (glass)
·550 m3/h suction
Montaj Þekli / Fitting
Montaj Þekli / Fitting
Ankastre Buzdolabý / Inset Refrigerator
OP-AB 01
www.opalinox.com.tr
-Tam Ankastre Kombi buzdolabý
-70 lt. dondurucu kapasitesi
-196 lt. soðutucu kapasitesi
-Toplam kapasite 266 lt.
-4 yýldýzlý dondurucu
-Soðutma ve dondurma için dijital ýsý ayarý
-24 saatte 9 kg dondurma kapasitesi
-3 ayrý dondurma ve saklama kabý
-Çift yönlü kapý kullanma özelliði
-Sebze ve meyve saklama bölümü
-Ayarlanabilir cam raflar
-Çift komprosör
-1 ad. buzluk
-1 ad. yumurtalýk
-A sýnýfý enerji
20
·Full inset combi refrigerator
·70 litre frost capacity
·196 lt. cooling capacity
·Total capacity 266 litre
·4-star freezer
·Digital heating adjustment for frosting and cooling
·9 kg frosting capacity in 24 hours
·3 different frozing crisper
·Double door
·Fruit and vegetable segments
·Adjustable glass shelves
·Double compressor
·1 piece of ice cube tray
·1 piece of eggcup
·A class energy
Montaj Þekli
®
www.opalinox.com.tr
®
www.opalinox.com.tr
®
Opalinox Metal ve Sanayi Dýþ Tic Ltd Þti.
Ýstiklal Mah. Kaya Sk. No:49 Kýraç Esenyurt / Ýstanbul / TURKEY
Tel:+90 212 689 89 18 / 689 50 30 Fax:+90 212 689 89 01
www.opalinox.com.tr
www.opalinox.com.tr [email protected]
Download

Katalog 2 - OPALINOX