T.C.
MANİSA VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
Karar Tarihi
Karar Sayısı
: 20/10/2014
: 2014/2-^S
"ELİMDE PATLADI BONZAİ" isimli şarkının umuma açık yerler ile kapalı ve açık alanlarda
yapılan düğün, nişan, konser vb. etkinliklerde alenen çalınmasının engellenmesi ve uymayanlara idari
para cezası uygulanması hakkındaki karar.
AMAÇ
MADDE 1- Manisa il sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması, halk sağlığının
korunması ve özellikle geçleri alkol uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklarda korumak için;
Ritmik melodilerle bestelenmiş, özellikle gençlerin bilinç altına nüfuz eden ve uyuşturucu
madde kullanımını özendirici nitelikte olduğu değerlendirilen "ELİMDE PATLADI BONZAİ" isimli
şarkının alenen umuma açık yerler ile kapalı ve açık alanlarda yapılan düğün, nişan, konser vb.
etkinliklerde çalınmasının engellenerek halk arasında Bonzai olarak bilinen ancak yeni nesil uyarıcı ve
haiüsinatif etkiye sahip, bağımlılık yapıcı bir tür sentetik uyuşturucu maddesi olan ve son dönemde
belirli grup gençler arasında kullanımı hızla yaygınlaşan ve de ölümlere neden olan sentetik
kannabinoıd (bonzai) kullanımım engellenmesi amaçlanmaktadır.
KAPSAM
MADDE 2- Bu karar Manisa il sınırları içerisinde bulunan umuma açık yerler ile kapalı ve
açık alanlarda yapılan düğün, nişan, konser vb. etkinliklerin yapıldığı yerleri kapsar.
HUKUKİ DAYANAK
MADDE 3- Bu karar T.C. Anayasanın 56. 58 Maddesi ,5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun
1 l/C ve 66. Maddesi 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
GENEL ESASLAR
MADDE 4- Manisa il sınırları içerisinde özellikle gençlerin bilinçaltına nüfuz eden ve
uyuşturucu madde kullanımını özendirici nitelikte olduğu değerlendirilen "ELİMDE PATLADI
BONZAİ'" isimli şarkının alenen umuma açık yerler ile kapalı ve açık alanlarda yapılan düğün, nişan,
konser vb. etkinliklerde çalınması yasaklanmıştır.
CEZAİ HÜKÜMLER
MADDE 5- Bu kararın 4. Maddesindeki hükümlere uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl
İdaresi Kanunu' nun 66. Maddesi , 5326 sayılı Kabahatler Kanunu" nun 32. Maddesinin 1. Fıkrasına
göre yasa! işlem yapılacaktır.
YÜRÜRLÜLÜK
MADDE 6- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 7- Bu kararı Manisa Valiliği yürütür.
Erdoğan BEKTAŞ
Vali
j
ELİMDE PATLADI BONZAİ
Elimde patladı bonzai
Gezerken altında Mersinli
Çamdibi şahit hakim bey
Kafamda herşey yok incesi
Zulalala zulalala bonzai
Yeşilova, Çamdibi patlayi
Abe kara, seni kara ver şekeri
Ayık ol. ayan, var gideri
Limon da liman portakal
Gitmede bugün bizde kal
Ne ekşi ne tatlı sormadan
Yormadan gülüm yormadan
Zulalala zulalala bonzai
Yeşilova, Çamdibi patlayi
Abe kara, seni kara ver şekeri
Ayık ol, ayan, var gideri
Download

bonzai isimli şarkının çalınmasının yasaklanması