Yalnızca bir yaśamın var.
Fakat onlarca, yüzlerce
öyküyle doldurulabilecek
bir yaśam bu; sana özel
bir macera. Hangi yaśta,
hangi noktada olursan ol,
onu umutla kucakla.
Dolu dolu yaśa.
Yalnızca bir yaśamın var. Fakat onlarca, yüzlerce öyküyle doldurulabilecek bir yaśam bu; sana
özel bir macera. Hangi yaśta, hangi noktada olursan ol, onu umutla kucakla. Dolu dolu yaśa.
Pfizer'de iśimizin herkese hayallerine dokunabilecekleri kadar iyi ve uzun bir yaśam sunmaya
ćalıśmak olduğuna inanıyoruz.
• Pfizer'in küresel ölćekte yürüttüğü “Get Old” projesi, Türkiye'de “Sen Ćok Yaśa” sloganıyla
hayat buluyor.
• Sen Ćok Yaśa ile toplumda, aileler ićerisinde ve bireylerde sağlıklı yaśama ve yaślanma bilincini
geliśtirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra “yaś almak” hakkında ortak bir diyalog oluśturarak
duygu, düśünce ve deneyimlerin paylaśılacağı herkese aćık bir platform yaratmayı amaćlıyoruz.
• Pfizer olarak en önemli amaćlarımızdan biri, toplum gözünde daha fazla saygı kazanabilmek.
• “Sen Ćok Yaśa” hem bu amacımızı destekleyecek, hem de sağlıklı yaślanma ve dolu dolu
yaśama konuları ćevresinde toplumsal ölćekte diyalog baślatacak, uzun soluklu bir itibar projesi.
• Ćok aćık bir gerćek var: Yaślanıyoruz. “Sen Ćok Yaśa” ile hem sivil toplum örgütleri hem de
yerel yönetimlerle iśbirliği yaparak tüm paydaśları yaślanmanın beraberinde getirdiği konu
ve öncelikler hakkında düśünmeye ve beraber ćalıśmaya yönlendirmek istiyoruz.
Adına “Sen Ćok Yaśa” dedik; ćünkü proje:
• Sadece daha uzun yaśamaya değil, her yaśta daha kaliteli bir yaśam sürdürmeye odaklanıyor.
• Yaślanmakla gelen bilgi, tecrübe ve bilgeliği kucaklıyor.
• İnsanların, yaśamlarının her evresinde sağlıklı kalmalarını destekleyecek pratik ve hayata
gećirilebilir öneriler sunuyor.
• Herkesi, uzun ve dolu dolu bir hayat sürmek olan en temel beklenti ćevresinde buluśturmayı
hedefliyor.
• Toplumu, sağlık sistemini ve yönetim politikalarını etkileyen "yaślanan nüfus" konusunu
gündeme taśıyor.
Pfizer Türkiye'nin kurumsal Facebook sayfasındaki (www.facebook.com/PfizerTurkiye)
“Sen Ćok Yaśa” uygulamasını kullanarak siz de yaśamla ve yaś almakla ilgili renginizi belli
edebilirsiniz.
facebook.com/PfizerTurkiye’yi ziyaret edin,
duygularınızı, deneyimlerinizi paylaśın, yaśamla ilgili renginizi belli edin.
www.pfizer.com.tr
Download

HAP BROSURU.fh11