Senin
hakların var...
Çalışma ücretini az veya hiç mi
ödemediler?
Mahkeme yolu ile alabilirsin.
Iş kazası oldu veya hastaydın?
Sağlık bakımına ve ücretinin devam
ödenmesine kanunen hakkın var.
Hiç iznin yok mu?
Hakkını arayabilirsin.
14 saat çalıştın – ama sadece 8 saat
ücretini ödediler?
Paranı eksik vermişler!
a
m
l
a
k
a
d
a
r
u
b
...
n
i
n
z
i
a
m
ş
ı
l
a
ç
e
v
!
e
l
i
b
a
s
olma
www.undok.at
Calisma Saatleri Iletisim
Pazartesi,
9.00 - 12.00
Carsamba,
15.00 - 18.00
Calisma saatleri disindaki
günler icin randevu
almaniz gerekmektedir.
Adres
Email: offi[email protected] ÖGB (Catamaran)
Telefon: +43-1-53444- Lift D, 1. Stock,
39040
Raum 1913
Johann-Böhm-Platz 1,
1020 Wien
*HI|UGHUWDXV0LWWHOQ
GHV%XQGHVPLQLVWHULXPV
IU$UEHLW6R]LDOHVXQG
.RQVXPHQWHQVFKXW]
)LQDQ]LHUWDXV
0LWWHOQGHV:LHQHU
$UEHLWQHKPHU,QQHQ
)|UGHUXQJVIRQGV²ZDII
Impressum: Herausgeber: UNDOK – Verband zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, 1020 Wien.
Download

www.undok.at