GEO
GEOMETRİ
Alt konu
AÇILAR
YGS-LYS
Ders-1
AÇI:
ÖRNEK 1:
Başlangıç noktası ortak
birleşim kümesine AÇI denir.
iki
ışının
[OB ve [OC ışınları için [OB [OC
kümesi bir açı belirtir. Ancak bu gösterilim
açıyı anlatmak için uzun bir yol. Biz bu
gösterilim yerine ortak nokta ortada olmak
üzere
∧
∧
B O C ya da C O B
göstelimini kullanacağız.

O noktasına açının köşesi

[OA ve [OB ışınlarına
kenarları adı verilir.
açının
AÇISAL BÖLGE:
Bir açı üzerindeki noktalar hariç bir düzlemi
farklı iki bölgeye ayırır. Bunlardan birine
açının iç bölgesi diğerine açının dış bölgesi
denir.
AÇI ÇEŞİTLERİ:
Doğrusal Açı:
A
Tam Açı:
O
A
O
B
B
BİR AÇININ ÖLÇÜSÜ:
Çoğu kere açı kavramıyla açının ölçüsü
kavramı birbiriyle karıştırılmaktadır. Onun için
bu bölümü çok iyi anlamaya çalışın. 
∧
∧
B O C  {İç b ö lg e }  ( B O C )
bölge denir.
DERECE: Bir açının köşesini merkez alan bir
çember çizlelim ve bu çemberi birbirine eş 360
parçaya ayıralım.Başlangıcı O olan ve 360
parçadan birini gören açının ölçüsüne 1 derece
denir ve 1 ile gösterilir.
kümesine açısal
ÖRNEK 2:
Aşağda verilen soruları yanıtlayalım.
a) 180 kaç radyandır?
b) 120 kaç radyandır?
c)
radyan kaç derecedir?
3
RADYAN:
O merkezli birim yarı çaplı bir çember çizelim.
A

d)
2
radyan kaç derecedir?
5
1
1
DİK AÇI:
O
1
B
Çember üzerinde |AO|=|OB|=1 olacak şekilde
A ve B noktaları alalım. AOB açısının ölçüsüne
1 radyan denir. Böylece bir açı uzunlukla ifade
edilmiş olur. Böylesi bir açı ölçüsünün
yararlarını daha ilerki bölümlerde daha iyi
anlayacaksınız.
BÜTÜNLER AÇI:
Bir açının ölçüsü,gerek derece gerekse radyan

cinsinden
olsun
bunu
m(AO B)
ile
göstereceğiz.
Demekki Açı noktalar kümesi iken Açının
ölçüsü bu kümeye belli bir kuralla karşılık
getirilen bir reel sayı imiş 
DERECE İLE RADYAN ÖLÇÜSÜ ARASINDA
NASIL BİR İLİŞKİ VAR?
Bir tam açıya 360 karşılık getirdik. Bunun
radyan cinsinden yani tam açının radyan
cinsinden değeri nedir? Kuşkusuz birim yarı
çaplı çemberin çevre uzunluğu olacaktır. Yani
2p. O zaman basit bir orantı ile
D
180

R

zamanı 
olduğunu görebiliriz. Şimdi örnek
TÜMLER AÇI:
TERS-YÖNDEŞ-İÇ TERS AÇILAR
ÖRNEK 4:
TERS AÇILAR:
D
C
E
A
O
B
ÖRNEK 5:
YÖNDEŞ AÇILAR:
E
D
C
A
O
B
AOE açısının ölçüsü DOC nin
COB açısının ölçüsü EOD nin iki katıdır.
Buna göre EOC açısının ölçüsü kaç derecedir?
İÇ-TERS AÇILAR:
ÖRNEK 6:
Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin
ölçüsünün 4 katına eşit olduğuna göre; bu
açılardan büyük olanın ölçüsü kaç derecedir?
ÖRNEK 7:
ÖRNEK 3:
D
A
C
O
B
ÖRNEK 8:
ÖRNEK 11:
x kaç derecedir?
ÖRNEK 9:
ÖRNEK 12:
ÖRNEK 13: 2011 LYS
ÖRNEK 10:
ÖRNEK 14:
ÖRNEK 15:
ÖRNEK 16:
ÖRNEK 19:
ÖRNEK 20:
ÖRNEK 17:
Şimdi sıra sizde hemen test-1 i indirip
çözünüz
ÖRNEK 18:
Download

Ders Notunu İndir - internetteders.com