NEMLENDİRME Üst hava yolları inspire edilen gazları; ‐ Isıtır (32‐35oC) ‐ Nemlendirir (%100’e yakın) ‐ Filtreleme görevi (>2‐5 µm partiküller tutulur) Entübasyon ve trakeostomi ile üst hava yollarının devre dışı bırakılması Sekresyonlarda kuruma
Trakeobronşiyal epitelde hasar Mukus tıkaçları
Mukosiliyer aktivitede bozulma İnfeksiyon
Atelektazi
Hipoksemi
UYGUN NEM ORANI NEDİR?
V/Q bozulma Mutlak nemin 30mg H2O/L olması (deniz seviyesinde 37C da %60 bağıl neme eşittir) YETERLİ NEMLENDİRME YAPILDIĞI NASIL ANLAŞILIR? Trakeal tüp bağlantı devreleri kuru, puslu ve yüzeyinde az miktarda su damlası görülüyorsa nemlendirme etkili yapılamıyor anlamına gelir. Çok sayıda ve damlayan su damlalarının varlığı etkili nemlendirme yapıldığını gösterir. A‐ISI‐NEM DEĞİŞTİRİCİ
‐Endotrakeal tüp ile Y parça arasına takılır. ‐Ekspire edilen havadaki ısı ve nemi tutup, inspirasyon sırasında inspirasyon havasına verir. ‐Ölü boşluk oluşturur ve hava yolu direncinde artmaya neden olarak solunum iş yükünü arttırabilir. ‐Porlarının sekresyon ile tıkanması hava yolu oklüzyonuna neden olabilir. ‐Görünürde kirlenme olmadığı sürece 48 saatten daha kısa sürede değiştirilmemelidir. ‐Kontrendike olduğu durumlar; koyu ve kanlı sekresyon, vücut ısısının <32 oC olması, dakika ventilasyonunun 10 L\dk dan az olmasıdır. ‐Bakteri filtresi özelliği de eklenebilir B‐ISITICILI NEMLENDİRİCİ
‐İnspire edilen gaz ısıtılmış suyun içinden geçirilerek hastaya ulaşır. ‐40 oC ısıya ve %100’e yakın bağıl neme ulaşabilir. İdeal nemlendiricidir. ‐Devredeki su birikimine bakteriyel kolonizasyona neden olabilir ‐Devrede rezistans oluşturur. ‐Isıtıcı hazneler kontamine olabilir. ‐Isıtmalı ventilatör devreleri kullanılarak buğu oluşumu minimuma indirilebilir. ‐İnspire gaz sıcaklığı 33±2 oC ve en az 30mg/L su buharı verecek şekilde ayarlanmalıdır. Hazırlayanlar: Uz Dr Pınar Güven Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı 
Download

NEMLENDİRME