Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2013 – 2014 Bahar Yarıyılı I. Öğretim Ders Programı
10:30 – 11:20
11:30 – 12:20
KI M 1 0 6 G enel Kimya I I
KI M 1 0 6 G enel Kimya I I
KI M 1 0 6 G enel Kimya I I
Y rd. D oç . D r. E . H A N H A N
Y rd. D oç . D r. E . H A N H A N
Y rd. D oç . D r. E . H A N H A N
M BG -1
M BG -1
M BG -1
13:30 – 14:20
14:30 – 15:20
15:30 – 16:20
16:30 – 17:20
Y D L1 8 4 Y abanc ı D il I I
Y D L1 8 4 Y abanc ı D il I I
Y rd.D oç .D r.S.M A RA N G O Z
Y rd.D oç .D r.S.M A RA N G O Z
K3
K3
KI M 1 0 8 G enel Kimya L ab. I I
KI M 1 0 8 G enel Kimya L ab. I I
KI M 1 0 8 G enel Kimya Lab. I I
KI M 1 0 8 G enel Kimya Lab. I I
Y rd. D oç . D r. E . H A N H A N
Y rd. D oç . D r. E . H A N H A N
Y rd. D oç . D r. E . H A N H A N
Y rd. D oç . D r. E . H A N H A N
Kimya Ö ğrenc i Lab.
Kimya Ö ğrenc i L ab.
Kimya Ö ğrenc i L ab.
Kimya Ö ğrenc i L ab.
M BG 1 0 2 G enel Biyoloji I I
M BG 1 0 2 G enel Biyoloji I I
M BG 1 0 2 G enel Biyoloji I I
M BG 1 0 2 G enel Biyoloji I I
D oç .D r.E .BÜ Y Ü KG Ü ZE L
D oç .D r.E .BÜ Y Ü KG Ü ZE L
D oç .D r.E .BÜ Y Ü KG Ü ZE L
D oç .D r.E .BÜ Y Ü KG Ü ZE L
M BG -1
M BG -1
M BG -1
M BG -1
M BG 1 1 2 Bilgis ayara G iriş I I
M BG 1 1 2 Bilgis ayara G iriş I I
M BG 1 1 2 Bilgis ayara G iriş I I
Y rd. D oç . D r. A . Y I L M A Z
Y rd. D oç . D r. A . Y I L M A Z
Y rd. D oç . D r. A . Y I LM A Z
Y rd. D oç . D r. A . Y I LM A Z
Bilg. Lab.- I
Bilg. L ab.-I
Bilg. L ab.-I
Bilg. Lab.-I
2. Sınıf
3. Sınıf
M A T 1 1 0 M atematik I I
M A T 1 1 0 M atematik I I
T U R1 8 2 T ürk D ili I I
T U R1 8 2 T ürk D ili I I
Y rd.D oç .D r.F .G Ö L G E L E Y E N
Y rd.D oç .D r.F .G Ö L G E LE Y E N
O kt. A li Y U M U RT A C I
O kt. A li Y U M U RT A C I
M BG -1
M BG -1
M BG -1
(U ZE M )
(U ZE M )
M BG 1 0 4 G enel Biyoloji Lab I I
M BG 1 0 4 G enel Biyoloji Lab I I
D oç .D r.E .BÜ Y Ü KG Ü ZE L
D oç .D r.E .BÜ Y Ü KG Ü ZE L
D oç .D r.E .BÜ Y Ü KG Ü ZE L
D oç .D r.E .BÜ Y Ü KG Ü ZE L
M oleküler Biyoloji ve G enetik
M oleküler Biyoloji ve G enetik
M oleküler Biyoloji ve G enetik
M oleküler Biyoloji ve G enetik
Ö ğrenc i Lab.
Ö ğrenc i L ab.
Ö ğrenc i L ab.
Ö ğrenc i L ab.
3. Sınıf
4.Sınıf
Cuma
M BG 1 0 4 G enel Biyoloji L ab I I M BG 1 0 4 G enel Biyoloji L ab I I
2. Sınıf
1. Sınıf
Perşembe
M A T 1 1 0 M atematik I I
Y rd.D oç .D r.F.G Ö LG E L E Y E N
4.Sınıf 3. Sınıf 2. Sınıf
1. Sınıf
4.Sınıf
Çarşamba
1. Sınıf
Salı
M BG 1 1 2 Bilgis ayara G iriş I I
4.Sınıf 3. Sınıf 2. Sınıf
1. Sınıf
4.Sınıf
Pazartesi
09:30 – 10:20
3. Sınıf 2. Sınıf
1. Sınıf
08:30 – 09:20
Doç. Dr. Ender BÜYÜKGÜZEL
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL
Dekan
Download

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı