BERGEN RAISES
2/
3/
3NT
3/
3
1/
3
2NT
4m
3/4
4/
1/
Puan bölgesi
ile kontrol
sorusu
3
1/
/
9 −12 OP, 3’lü / (F1NT’ den geçirildikten sonra)
12+−15− OP, 3’lü /, dengeli (3NT ya da 4/ birini seç)
0−6− OP, 4’lü /, Preemptive
6+−10− (6+−8− veya 8+−10−) OP, 4’lü / dengeli-dengesiz
Açıcı 3 ile puan bölgesi ile kontrolleri araştırabilir.
10+−12− OP, 4’lü /, dengeli-dengesiz
Açıcı 3/ (diğer majör) ile kısalık sorabilir.
12+−15− OP, 4’lü /, dengeli, Jacoby 2NT
12+−15− OP, 4’lü /, okunan minörde kısalık, Splinter
12+−15− OP, 4’lü /, diğer majörde kısalık, Splinter
2−8 OP, 5’li /, Preemptive Eğer diğer reklerde 1 Kontrol Kart (As
5+−9− OP, 3’lü
+
−
veya Rua) varsa önce F1NT’den geçirilir.
3
3/
6+−8− OP
3/
8+−10− OP
4
8 −10 OP
4
8+−10− OP
3/
4
/ kısa
 kısa
 kısa
4/
Kısalık yok
4
www.ankerium.com/dokumanlar/bergen_raises.pdf
Ferudun Cangurus
−
3
3NT/
Kısalık Sorusu
(diğer majör)
+
/ kontrolü (A, Rx, x, Şikan)
 kontrolü (/ kontrolü yok)
 kontrolü ( ve / kontrolü yok)
Download

Bergen Raises